spis treści wydania
archiwum 2001

Popularne artykuły:


Zapalenia uszu – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie

Choroby owłosionej skóry głowy

Zasady postępowania i leczenia udarów mózgu

Kiedy podejrzewać guz nerwu VIII?

Hiperprolaktynemia w praktyce lekarskiej

Zapalenie żołądka

Zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych

Zapalenia spojówek

Leczenie choroby Parkinsona

Choroby śródmiąższowe płuc

Czy dieta optymalna jest szkodliwa?

Popromienne zapalenie jelit

Skórne odczyny polekowe

Leki rozszerzające oskrzela

Chelatacja – kontrowersje i spory

Leczenie nadmiaru żelaza – metody chelatacji

Zapalenia zatok przynosowych u dzieci

Przeszczep kału

Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze

Łuszczyca

Rehabilitacja po udarze mózgu

Opieka zdrowotna w USA - Struktura i finansowanie

Zapalenie gardła u dzieci

Leczenie raka piersi

Angina i jej powikłania

Wazektomia – wątpliwości medyczne, etyczne i prawne

Bezobjawowo i subklinicznie przebiegające choroby tarczycy

Zakażenia Helicobacter pylori

Rak piersi - informacje praktyczne - wywiad, diagnostyka, klasyfikacja zmian

Trądzik pospolity (acne vulgaris)

Metody odzwyczajania od palenia tytoniu

Łagodne choroby piersi

Rak trzustki

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Współczesne poglądy na leczenie ostrej niewydolności nerek

Nowotwory jelita cienkiego

Ostre zapalenie zatok u dzieci

Helicobacter pylori - zakażenia u dzieci

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych

Postęp w leczeniu HER2-dodatniego raka piersi

Nagłe schorzenia narządu wzroku - wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu

Rezydentura w USA (cz. 1)

Pies i kot a pasożytnicze choroby odzwierzęce

Jak wyleczyć chorobę sierocą

Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej

Wąglik - aktualne zagrożenie

Jak diagnozować i leczyć chorobę wrzodową i zakażenie Helicobacter pylori

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie

Ubezpieczenia zdrowotne w Czechach

Śląska kasa i paragrafy
comments powered by Disqus

„SZ” nr 32-35 z 26 kwietnia 2001 r.


Doświadczenia Brytyjczyków: Rynek szkodzi zdrowiu?

Marcin Kautsch, Malcolm Whitfield


Bądź na bieżąco: medexpress.pl.

Sądzi się powszechnie, że konkurencja automatycznie poprawia wydajność. Jednak w sektorze usług zdrowotnych dane na ten temat są niejednoznaczne.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. w Wielkiej Brytanii, która stanęła w obliczu podobnego wzrostu popytu i eskalacji kosztów jak obecnie Polska, wprowadzono wewnętrzny rynek usług medycznych.

Przeważała wtedy opinia, że poprawa jakości zarządzania usługami zdrowotnymi spowoduje większą efektywność całego sektora i problem sam się rozwiąże.

Rzeczywiście, wprowadzenie rynku wewnętrznego zdecydowanie poprawiło efektywność brytyjskiej opieki zdrowotnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o leczenie tzw. schorzeń ostrych. Liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z tymi schorzeniami uległa zmniejszeniu przy równoczesnym znacznym wzroście liczby leczonych pacjentów.

Znacznie się skrócił okres hospitalizacji, przy równoczesnym znacznym zwiększeniu przepustowości systemu.

Nie wynika stąd jednak, że zwiększonej efektywności działania szpitali odpowiadają społeczne korzyści zdrowotne. W opiece zdrowotnej istnieje wiele procedur, których skuteczność nie została udowodniona, inne są wręcz szkodliwe, a jedno i drugie sprzyjają niewłaściwemu wykorzystywaniu posiadanych zasobów. Na przykład szeroko stosowana praktyka przepisywania antybiotyków jako środka profilaktycznego przy infekcjach wirusowych doprowadziła do powstania szczepów mikroorganizmów opornych na terapię, które teraz stwarzają poważne zagrożenie zdrowotne.

Opisaną sytuację parafrazuje znane porzekadło ekonomistów: "Jeżeli w ogóle nie warto czegoś robić, to także nie warto tego robić dobrze". W ostatnich kilku latach, głównie dzięki pracom prof. Sacketta w dziedzinie medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine), stało się jasne, że skuteczność musi iść w parze z efektywnością. Na tej podstawie bieżącą politykę zdrowotną w Wielkiej Brytanii można podsumować następująco: Gdyby lekarze byli bardziej skuteczni, opieka zdrowotna byłaby bardziej efektywna i problem zostałby rozwiązany.

Przeprowadzone w 2000 roku badania potwierdziły pojawianie się w Polsce trendów podobnych do tych, które wystąpiły w Wlk. Brytanii. Wśród ankietowanych zakładów opieki zdrowotnej stwierdza się podniesienie efektywności działania: zwiększenie liczby hospitalizowanych, zmniejszenie liczby łóżek, personelu, obniżkę kosztów. Ale równie trudno jak wszędzie na świecie stwierdzić, czy i w jakim stopniu zachodzące zmiany przyczyniają się do wzrostu poziomu zdrowotności społeczeństwa.

W Wielkiej Brytanii głównym zadaniem menedżerów służby zdrowia jest poprawa jakości usług, a zwłaszcza - zwiększenie skuteczności opieki zdrowotnej zarówno w zakresie leczenia, jak i stanu zdrowia społeczeństwa. Brytyjska polityka zdrowotna koncentruje się więc na dwóch głównych kierunkach: zainteresowania zdrowiem publicznym i efektywności kosztowej.

Nastąpiła dawno oczekiwana zmiana w umiejscowieniu opieki zdrowotnej w polityce społecznej państwa. Wprowadzono orientację prospołeczną, przypisuje się większe znaczenie zdrowiu publicznemu w systemie opieki zdrowotnej. Do niedawna istniał słaby związek między opieką zdrowotną a innymi dziedzinami polityki, które są z nią związane. Bezrobocie, nierówności społeczne, niskie wykształcenie, problemy mieszkaniowe i opieki społecznej były więc traktowane jako oddzielne zagadnienia. W latach osiemdziesiątych i w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych realizowano w Wlk. Brytanii politykę ekonomiczną i społeczną, która doprowadziła do pogorszenia sytuacji najuboższych 10% populacji w większości ww. dziedzin, co z kolei prowadziło do pogorszenia stanu ich zdrowia.

Tak długo bowiem, jak wyizolowany sektor opieki zdrowotnej koncentruje się wyłącznie na leczeniu skutków słabego zdrowia, lekceważąc przyczyny, powodzenie podejmowanych przezeń działań będzie ograniczone.

Większy nacisk kładzie się już w Wlk. Brytanii na świadczenie usług w sposób, który odzwierciedla dane na temat skuteczności i kosztów terapii. Dokładna analiza opłacalności (efektywności kosztowej) dostępnych terapii pozwala na tworzenie listy priorytetów. Od lekarzy i pozostałego personelu medycznego wymagać się będzie nie tylko stosowania terapii efektywnych kosztowo, lecz także właściwego ich stosowania. Obecna duża dowolność praktyki nie będzie dłużej tolerowana.

(...)
Druga połowa artykułu dostępna jest bezpłatnie po zalogowaniu. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się. Rejestracja jest łatwa, szybka i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
wersja mobilna
wersja mobilna

Medexpress.pl - pierwsze medium branży ochrony zdrowia
 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com