Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 9–16/2019
z 21 lutego 2019 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Tomasz Gołąbek

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego. Dlatego niezbędne jest wielokierunkowe podejście, które będzie uwzględniało nie tylko przyczynę, ale także zmniejszało ryzyko nawrotów i redukowało objawy poprzez wpływ na wiele mechanizmów związanych z miejscowym stanem zapalnym.W ostatnich latach uzyskaliśmy dowody na wartość niektórych fitoterapeutyków we wspomaganiu leczenia przewlekłego zapalenia prostaty. Dotyczy to szczególnie czterech substancji naturalnych, tj. wyciągu z palmy sabałowej, kwercetyny, cynku i kurkumy.

Skuteczność zastosowania wyciągu z palmy sabałowej u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem gruczołu krokowego została potwierdzona w trzech badaniach obserwacyjnych. W grupie stosującej leczenie skojarzone (antybiotyk z grupy fluorochinolonów oraz wyciąg z owoców palmy sabałowej) szybciej następowało zmniejszenie bólu oraz poprawa jakości życia niż u pacjentów, którzy nie przyjmowali jedynie antybiotyku. Mechanizm działania palmy sabałowej jest związany z efektem antyandrogennym, rozluźniającym mięśnie, antyproliferacyjnym i przeciwobrzękowym, a efekt przeciwzapalny osiągany jest poprzez hamowanie
5-lipooksygenazy.

Kwercetyna to substancja należąca do flawonoidów i występuje w kwiatach sofory chińskiej oraz niektórych owocach i warzywach – cebuli, winogronach i zielonej herbacie. Skuteczność kwercetyny u mężczyzn z przewlekłym zapaleniem stercza została potwierdzona między innymi w badaniu z 2009 roku, w którym zastosowanie dawki 100 mg/dobę poprawiło efektywność terapii prulifloksacyną – antybiotyku z grupy fluorochinolonów. Ponadto najnowsze badanie z 2018 roku wykazało protekcyjny efekt kwercetyny na przewlekłe zapalenie stercza związany z działaniem przeciwzapalnym i przeciwoksydacyjnym na drodze hamowania fosforylacji czynnika NF-κB i MAPK. Inne badania potwierdziły jej działanie przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i antyalergiczne związane z hamowaniem cyklooksygenazy-2 , lipooksygenazy i syntetazy tlenku azotu.

Kurkuma, która należy do polifenoli, wykazuje szereg działań cytoprotekcyjnych i przeciwzapalnych u mężczyzn zarówno z przewlekłym bakteryjnym, jak i niebakteryjnym zapalaniem stercza. Ostatnie badania potwierdziły, że jej zastosowanie w jednoczesnej terapii z fluorochinolonem poprawia efektywność leczenia. Ponadto 95-proc. ekstrakt z kurkuminy okazał się skuteczny w leczeniu bólu i objawów z układu moczowego w chorych na przewlekłe niebakteryjne zapalenie stercza. Liczne badania laboratoryjne na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat ujawniły wysoką zdolność kurkuminy do hamowania aktywności zapalnej poprzez wpływ na fosfolipazę, lipooksygenazę, cyklooksygenazę 2, leukotrieny, tromboksan, prostaglandyny i inne substancje, co tłumaczy jej skuteczność u pacjentów z chorobami zapalnymi.

Cynk na poziomie komórkowym jest zaangażowany w proliferację, różnicowanie i apoptozę. Ponadto bierze udział w licznych czynnościach biologicznych, jak na przykład enzymatycznej katalizie, regulacji stanu redoks, przewodzeniu sygnałów międzykomórkowych i w funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Korzyść z zastosowania cynku w terapii przewlekłego bakteryjnego stercza została potwierdzona między innymi w badaniu z 2004 r., w którym zastosowanie tego mikroelementu bezpośrednio po zakończeniu antybiotyku, skutecznie zmniejszyło nasilenie objawów zapalenia gruczołu krokowego oraz poprawiło jakość życia w porównaniu do grupy chorych, którzy otrzymali jedynie antybiotykoterapię. Zastosowanie cynku w terapii mężczyzn z przewlekłym niebakteryjnym zapaleniem stercza prowadzi do skuteczniejszej redukcji bólu w porównaniu do chorych nieleczonych tym mikroelementem.

Terapię wspomagającą przewlekłego bakteryjnego i niebakteryjnego zapalenia stercza można prowadzić za pomocą preparatów prostych zawierających pojedyncze fitoskładniki, jednak zastosowanie suplementu, który zawiera wszystkie skuteczne elementy, jak na przykład PROSTATITIS QF, jest bardziej uniwersalne. Preparat złożony zmniejsza koszty leczenia i prowadzi do lepszego compliance, czyli systematycznego przyjmowania preparatów przez pacjentów, a tym samym do uzyskania lepszego efektu terapeutycznego.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Po co ten Fundusz?

Na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda skierował do sejmu prezydencki projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Projekt uderza szczegółowością rozwiązań i tym, że dotyczą one spraw dość odległych od istoty tego, czym miałaby być nowa instytucja.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Ratownicy doczekają się ustawy?

Projekt postulowanej przez środowisko od wielu lat ustawy o zawodzie ratownika medycznego zakłada utworzenie samorządu zawodowego i rejestru ratowników medycznych, a także przyznanie prawa do płatnego urlopu na doskonalenie zawodowe. Oczekiwania ratowników są jednak większe.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Opieka zdrowotna w USA – Struktura i finansowanie

Na świecie wyróżnia się cztery modele opieki zdrowotnej: systemy oparte na przedsiębiorczości reprezentowane przez Stany Zjednoczone, systemy oparte na zabezpieczeniach społecznych, najliczniej reprezentowane w Europie, których reprezentantami są między innymi Niemcy i Francja, systemy oparte na opiece całościowej, których przykładem jest Wielka Brytania i systemy socjalistyczne, których reprezentantem do niedawna była Polska. (...)

ŁSZ: podwójny cios

O Łuszczycowym Zapaleniu Stawów, chorobie podstępnej i niejednoznacznej, mówi dr nauk med. Piotr Krawiec z Oddziału Reumatologii Małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Kręta wiejska droga do ginekologa

Dostęp Polek zamieszkałych na wsi do opieki ginekologiczno-położniczej finansowanej przez NFZ pozostawia wiele do życzenia. Część kobiet leczy się w mieście, pozostałe odwiedzają gabinet ginekologa bardzo rzadko albo wcale.

Chcemy wiedzieć

Wiele krytycznych słów padło, także na łamach „Służby Zdrowia”, na temat działalności ministrów zdrowia dwóch poprzednich rządów. Słabością zarówno Ewy Kopacz, jak i Bartosza Arłukowicza było, pośród wielu innych, działanie reaktywne, operacyjne. Nawet, życzliwie zakładając, że mieli oni jakąś spójną wizję tego, co chcą zmienić w systemie zdrowia, to nigdy się z nią nie zdradzili.

Doktor AI

Platformy ze sztuczną inteligencją (AI) dokonujące wstępnych diagnoz są już tak zaawansowane, że testowali je londyńczycy, a brytyjski NHS rozważa ich szersze użycie. W Afryce takie aplikacje na smartfona stosują już miliony.

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Ubezpieczenia zdrowotne w USA

W odróżnieniu od wielu krajów, Stany Zjednoczone nie zapewniły swoim obywatelom jednolitego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańca USA zależy od posiadanego przez niego ubezpieczenia. Poziom medycyny w USA jest bardzo wysoki – szpitale są doskonale wyposażone, amerykańscy lekarze dokonują licznych odkryć, naukowcy zdobywają nagrody Nobla. Jakość ta jednak kosztuje, i to bardzo dużo. Wizyta u lekarza pociąga za sobą wydatek od 40 do 200 $, jeden dzień pobytu w szpitalu – 400 do 1500 $. Poważna choroba może więc zrujnować Amerykanina finansowo, a jedna skomplikowana operacja pochłonąć jego życiowe oszczędności. Dlatego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest tak bardzo ważne. (...)
bot