Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 9–16/2019
z 21 lutego 2019 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Tomasz Gołąbek

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego. Dlatego niezbędne jest wielokierunkowe podejście, które będzie uwzględniało nie tylko przyczynę, ale także zmniejszało ryzyko nawrotów i redukowało objawy poprzez wpływ na wiele mechanizmów związanych z miejscowym stanem zapalnym.W ostatnich latach uzyskaliśmy dowody na wartość niektórych fitoterapeutyków we wspomaganiu leczenia przewlekłego zapalenia prostaty. Dotyczy to szczególnie czterech substancji naturalnych, tj. wyciągu z palmy sabałowej, kwercetyny, cynku i kurkumy.

Skuteczność zastosowania wyciągu z palmy sabałowej u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem gruczołu krokowego została potwierdzona w trzech badaniach obserwacyjnych. W grupie stosującej leczenie skojarzone (antybiotyk z grupy fluorochinolonów oraz wyciąg z owoców palmy sabałowej) szybciej następowało zmniejszenie bólu oraz poprawa jakości życia niż u pacjentów, którzy nie przyjmowali jedynie antybiotyku. Mechanizm działania palmy sabałowej jest związany z efektem antyandrogennym, rozluźniającym mięśnie, antyproliferacyjnym i przeciwobrzękowym, a efekt przeciwzapalny osiągany jest poprzez hamowanie
5-lipooksygenazy.

Kwercetyna to substancja należąca do flawonoidów i występuje w kwiatach sofory chińskiej oraz niektórych owocach i warzywach – cebuli, winogronach i zielonej herbacie. Skuteczność kwercetyny u mężczyzn z przewlekłym zapaleniem stercza została potwierdzona między innymi w badaniu z 2009 roku, w którym zastosowanie dawki 100 mg/dobę poprawiło efektywność terapii prulifloksacyną – antybiotyku z grupy fluorochinolonów. Ponadto najnowsze badanie z 2018 roku wykazało protekcyjny efekt kwercetyny na przewlekłe zapalenie stercza związany z działaniem przeciwzapalnym i przeciwoksydacyjnym na drodze hamowania fosforylacji czynnika NF-κB i MAPK. Inne badania potwierdziły jej działanie przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i antyalergiczne związane z hamowaniem cyklooksygenazy-2 , lipooksygenazy i syntetazy tlenku azotu.

Kurkuma, która należy do polifenoli, wykazuje szereg działań cytoprotekcyjnych i przeciwzapalnych u mężczyzn zarówno z przewlekłym bakteryjnym, jak i niebakteryjnym zapalaniem stercza. Ostatnie badania potwierdziły, że jej zastosowanie w jednoczesnej terapii z fluorochinolonem poprawia efektywność leczenia. Ponadto 95-proc. ekstrakt z kurkuminy okazał się skuteczny w leczeniu bólu i objawów z układu moczowego w chorych na przewlekłe niebakteryjne zapalenie stercza. Liczne badania laboratoryjne na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat ujawniły wysoką zdolność kurkuminy do hamowania aktywności zapalnej poprzez wpływ na fosfolipazę, lipooksygenazę, cyklooksygenazę 2, leukotrieny, tromboksan, prostaglandyny i inne substancje, co tłumaczy jej skuteczność u pacjentów z chorobami zapalnymi.

Cynk na poziomie komórkowym jest zaangażowany w proliferację, różnicowanie i apoptozę. Ponadto bierze udział w licznych czynnościach biologicznych, jak na przykład enzymatycznej katalizie, regulacji stanu redoks, przewodzeniu sygnałów międzykomórkowych i w funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Korzyść z zastosowania cynku w terapii przewlekłego bakteryjnego stercza została potwierdzona między innymi w badaniu z 2004 r., w którym zastosowanie tego mikroelementu bezpośrednio po zakończeniu antybiotyku, skutecznie zmniejszyło nasilenie objawów zapalenia gruczołu krokowego oraz poprawiło jakość życia w porównaniu do grupy chorych, którzy otrzymali jedynie antybiotykoterapię. Zastosowanie cynku w terapii mężczyzn z przewlekłym niebakteryjnym zapaleniem stercza prowadzi do skuteczniejszej redukcji bólu w porównaniu do chorych nieleczonych tym mikroelementem.

Terapię wspomagającą przewlekłego bakteryjnego i niebakteryjnego zapalenia stercza można prowadzić za pomocą preparatów prostych zawierających pojedyncze fitoskładniki, jednak zastosowanie suplementu, który zawiera wszystkie skuteczne elementy, jak na przykład PROSTATITIS QF, jest bardziej uniwersalne. Preparat złożony zmniejsza koszty leczenia i prowadzi do lepszego compliance, czyli systematycznego przyjmowania preparatów przez pacjentów, a tym samym do uzyskania lepszego efektu terapeutycznego.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Czy Unia zakaże sprzedaży ziół?

Z końcem 2023 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie ograniczające sprzedaż niektórych produktów ziołowych, w których stężenie alkaloidów pirolizydynowych przekroczy ustalone poziomy. Wszystko za sprawą rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

W pampersie

Nieważne, kim jesteś, jaką masz pozycję, autorytet, poziom IQ, ile książek przeczytałeś, ilu przez lata podlegało ci pracowników, na czym się znasz, ilu osobom kiedyś pomogłeś, że jesteś wrażliwy. Drugorzędny jest twój seks lub gender i twój światopogląd. To wszystko jest nieważne, kiedy masz pampersa

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)
bot