Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 13–14/2001
z 15 lutego 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Restrukturyzacja z korektami

Mariola Pietraszek

W pierwotnym projekcie budżetu państwa na 2001 r. na restrukturyzację w ochronie zdrowia zaplanowano 440 mln zł, w autopoprawce rząd zmniejszył tę kwotę o 20 mln zł.

- Uważam, że środki na restrukturyzację są za małe – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Stanisław Grzonkowski na posiedzeniu poświęconym realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych w 2000 r. i założeń na br. – Należałoby przekazać na ten cel dodatkowe 40 mln zł.

W ubiegłym roku na restrukturyzację przeznaczono 310 mln zł, jednak ponad 5,5 mln nie zostało wykorzystane.
- Pod koniec 2000 r. niektóre placówki wycofały się bowiem z planów redukcji pracowników – wyjaśniał wiceminister zdrowia Tomasz Grottel. – Pieniądze te zostały zwrócone do budżetu.

Środki na restrukturyzację są marnotrawione – uważała część posłów, uzasadniając tę opinię konkretnymi przykładami. Np. w województwie śląskim, oprócz otwartego 1,5 roku temu Centrum Pediatrii w Katowicach i olbrzymiego szpitala pediatrycznego w Sosnowcu, za pieniądze resortu buduje się jeszcze Chorzowskie Centrum Pediatrii – informowała posłanka Maria Gajecka-Bożek. – Po co? Na Śląsku rodzi się coraz mniej dzieci, kolejna placówka pediatryczna nie jest już wcale potrzebna.

- Plany restrukturyzacyjne opracowuje kasa chorych i powiat. W efekcie tej współpracy w moim szpitalu zlikwidowano tylko jeden, ale za to bardzo potrzebny oddział okulistyczny – stwierdził poseł Andrzej Olszewski, przypominając przy okazji, że nadal ponad 10 szpitali w Polsce nie ma organów założycielskich.

W programie restrukturyzacji na 2001 r. (szerzej pisaliśmy o nim w "SZ" nr 5-6/2001), korzystając z doświadczeń dwóch ubiegłych lat, MZ wprowadziło wiele zmian, które mają m.in. umożliwić racjonalniejsze wykorzystanie pieniędzy. Inaczej niż w ub. r. zostaną podzielone środki na restrukturyzację: 51,7% metodą kapitacyjną, 48,3% pozostanie do dyspozycji ministra zdrowia.

Większe uprawnienia zostały przyznane wojewodom: regionalny komitet sterujący będzie musiał uzgadniać z nimi ostateczną wersję programu, do wojewody będą też mogły zgłaszać zastrzeżenia poszczególne samorządy. Wojewoda, mając możliwość monitorowania w regionie skutków społecznych restrukturyzacji zozów, będzie mógł dokonać korekty programu.

Opracowany przez regionalny komitet sterujący i uzgodniony z wojewodą program restrukturyzacji (na uzgodnienia na tym szczeblu przewidziano 15 dni), wojewoda przekaże do MZ w terminie do 15 marca br., a zespół ekspertów działający przy ministrze zdrowia od 2000 r. przeanalizuje i zaopiniuje programy, które trafią następnie do Krajowego Komitetu Sterującego w celu zaopiniowania. Decyzję w sprawie przyznania konkretnych środków podejmie minister zdrowia, po czym prześle ją do Ministerstwa Finansów. Pieniądze będą przekazywane do organów założycielskich poszczególnych zozów poprzez budżety wojewodów.
- Tak więc, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, pieniądze powinny trafić do zozów jeszcze w tym półroczu – zapewniał wiceminister Grottel.

Do 30 września 2001 r. regionalne komitety sterujące mogą dokonać korekt realizacji programów; w 2000 r. nie było to możliwe.

- Wprowadziliśmy też możliwość korekty danych administracyjnych – dodał wiceminister Grottel. – W ubiegłym roku były z tym duże kłopoty, część pieniędzy nie trafiła do zozów wyłącznie z powodów formalnoadministracyjnych.

W br. uruchomiono również tzw. szybką ścieżkę. Różnica polega na tym, że w ub. r. warunkiem przystąpienia do niej była 10-proc. restrukturyzacja, w tym roku MZ zaleca jedynie, aby środki zaoszczędzone dzięki restrukturyzacji zatrudnienia były przeznaczane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pozostałych w zakładzie.

W 2001 r. w komitecie sterującym nie będzie już przedstawiciela ministra zdrowia, będzie natomiast reprezentant AM istniejącej w danym regionie, a także samorządów regionalnych i reprezentatywnych związków zawodowych.

- Program restrukturyzacyjny będzie kontynuowany także w 2002 r. – zapowiedział wiceminister Grottel. – Według wstępnych szacunków na jego realizację przeznaczymy 520 mln zł.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot