Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 13–14/2001
z 15 lutego 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


O receptach - ciąg dalszy

Konrad Pszczołowski

Zbliża się pierwszy marca, czyli koniec okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. nr 107 z 7 grudnia 2000, poz. 1146). Wszyscy lekarze pytają, jak będzie z receptami w marcu. Czy 1 marca będziemy mieli już blankiety recept "refundowanych" numerowane, czy nie, gdzie je kupić, za ile...?

W Internecie, gdzie mają swoje strony wszystkie kasy chorych, informacja o nowych receptach i nowych umowach refundacyjnych dla lekarzy z terenu poszczególnych kas wygląda następująco (stan na 6 lutego 2001): kasy dolnośląska, małopolska, lubelska, łódzka, mazowiecka, podlaska, pomorska, wielkopolska, świętokrzyska – brak informacji o receptach i umowach refundacyjnych; kasa kujawsko-pomorska – krótka informacja o refundacjach, kasa opolska – informacja szczątkowa; kasa śląska – na jej stronach widnieją stare wzory recept MzPom.

Przykre to, ale wiele kas chorych nie najlepiej zarządza informacją, co przecież powinno być podstawą tworzenia nowego systemu opieki zdrowotnej. Być może, informacje o receptach i refundacji są bardzo głęboko schowane. Na pewno jednak powinny być łatwiejsze do znalezienia niż zbiór dowcipów typu "przychodzi baba do lekarza", zamieszczony na stronie jednej z kas.

Chlubny wyjątek stanowią kasy: branżowa, warmińsko-mazurska, zachodniopomorska, a zwłaszcza – podkarpacka. Zamieściły one łatwo dostępne i dokładne informacje dla lekarzy. W dane te można wejść od razu ze strony głównej (przyciski: "recepty", "refundacja", "ważne dla lekarzy" itp.).

Kasy lubuska, opolska i pomorska nie przejmują się rozporządzeniem, bo od początku stosują na swoim terenie system RUM, zatem nic nie muszą zmieniać.

Wysłałem e-maile do wszystkich kas z zapytaniami o stan przygotowań do wprowadzenia w życie rozporządzenia, prosząc o potraktowanie sprawy jako pilnej. Szczegółową i terminową odpowiedź nadesłała jedynie kasa śląska.

Zatelefonowałem również do Krajowego Związku Kas Chorych, gdzie kol. Dariusz Nowicki z Zespołu ds. Polityki Lekowej poinformował, że trwają rozmowy z Ministerstwem Zdrowia w sprawie przesunięcia terminu obowiązywania nowych przepisów na 1 czerwca br. Jednocześnie przygotowywana jest nowelizacja rozporządzenia, uwzględniająca uwagi zgłoszone przez kasy chorych, farmaceutów i lekarzy. W sprawie szczegółów dotyczących drukowania recept, planowanych zabezpieczeń, dystrybucji, cen itd. należy zasięgać informacji w poszczególnych kasach chorych.

Wobec braku reakcji na zapytania wysyłane przez Internet i faksem (odpowiedziała mi tylko jedna kasa) zacząłem telefonować i pytać o szczegóły osobiście. Pełną ocenę sytuacji mam nadzieję przedstawić w przyszłym numerze. Recepty "różowe" z numeracją muszą być i będą – w całej Polsce – rozprowadzane jak dotychczas. Większość kas na razie nie drukuje sama nowych wzorów recept "białych" (druki z numerami i zabezpieczeniami będą dostępne dopiero od czerwca lub lipca). Kasa śląska rozprowadza bloczki, na razie bez numerów, cena dla lekarza 3,83 PLN za 100 recept. Na terenie innych kas recepty te kupować można w składnicach druków lub drukować samemu. System RUM/START nie jest preferowany (poza kasą lubuską stosowany jest jeszcze w opolskiej, pomorskiej i w śląskiej). Umowy refundacyjne są już w trakcie rozsyłania – albo jako nowe, częściej jako aneks z powiadomieniem o nowym numerze (zwłaszcza w tych kasach, które zawarły umowę refundacyjną na czas nieokreślony – np. małopolskiej, świętokrzyskiej). Do redakcji nadeszła też informacja z jednej z kas, że jej zarząd podjął decyzję o przedłużeniu ważności dotychczasowych umów refundacyjnych do końca czerwca br.

W kilku kasach osoby, z którymi rozmawiałem, podchodziły do moich pytań nieufnie, jak by się bały udzielać informacji. W jednej z kas uzależniono podanie odpowiedzi od zgody rzecznika prasowego (!). Nie pomogła argumentacja, że kasa podkarpacka wszystkie te "tajemnice" zamieściła w Internecie.

Reasumując: termin wprowadzenia nowych przepisów najpewniej zostanie przesunięty i wprowadzenie ich w życie będzie mniej bolesne niż się wydawało. Jeśli do tego dojdzie również zmiana zapisów, kwestionowanych przez środowisko lekarskie, aptekarzy i kasy chorych – to może uda się z tymi regulacjami żyć. Pozostaje tylko pytanie: czy w ogóle była potrzebna taka rewolucja, czy w ostatecznym rozrachunku będzie się opłacać i dlaczego nie skonsultowano projektu rozporządzenia z samorządami zawodowymi? Może nie trzeba by było wprowadzać specjalnych blankietów, rubryczek, numerków, kodów paskowych, urządzeń sprawdzających, czytników... Może warto też przemyśleć, czy jest sens obciążania lekarzy sprawdzaniem uprawnień pacjenta i statusu refundacji oraz liczby tabletek w opakowaniu każdego leku, aptekarzy zaś – ogromną, pracochłonną i kosztochłonną sprawozdawczością? Może po prostu poczekać na wprowadzenie identyfikatorów ubezpieczenia zdrowotnego oraz – tak jak jest w niektórych krajach – zlecić specjalnej firmie gromadzenie i rozliczanie recept? W końcu to wszystko się odbywa na nasz wspólny koszt. Czy ktoś go policzył? Nie tylko koszt finansowy, ale także społeczny, które moim zdaniem będą ogromne.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot