Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 81–84/2004
z 21 października 2004 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Kontrakty 2005

Dorota Pilonis

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller poinformował, że 13 października rozpoczął się proces kontraktowania świadczeń na 2005 rok. Jak zapewnił jego zastępca M. Kamiński, Fundusz przygotował szereg zmian w zasadach kontraktowania, dzięki którym zarówno pacjentom, jak i świadczeniodawcom ma być lepiej.

W pierwszym etapie, w październiku, zostaną zebrane oferty od świadczeniodawców. 3 listopada nastąpi ich otwarcie. Potem rozpoczną się negocjacje z oferentami. NFZ zakłada, że podpisanie umów nastąpi do 8 grudnia. Odwołania będzie można składać do 15 grudnia. Prezes zapowiedział, że rozpatrzy je do 29 grudnia.

Zapytany o przebieg konsultacji, J. Miller odpowiedział, że przedyskutował warunki umów z taką liczbą świadczeniodawców, z jaką zdążył. Poinformował również, że będzie jeszcze rozmawiać z przedstawicielami stacji pogotowia ratunkowego.

NFZ zawierając umowy na przyszły rok, w podstawowej opiece zdrowotnej będzie odrębnie kontraktował świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, a także – transportu sanitarnego. Zdaniem wiceprezesa NFZ M. Kamińskiego, zmiany te powinny sprawić, że pacjenci będą mieli lepszą dostępność świadczeń lekarskich i pielęgniarskich w przychodniach, również w nocy i w czasie świąt.

NFZ podzielił stawkę kapitacyjną na świadczenia wykonywane w poz: przez lekarzy – 74,5% i pielęgniarki – 25,5%.

W przypadku nocnej i świątecznej ambulatoryjnej wyjazdowej opieki lekarskiej wprowadzono mechanizm rozliczania pacjentów spoza terenu działania oddziału. W poz podniesiono również poziom finansowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wprowadzona została wycena punktowa poszczególnych typów porad i podział ich na grupy o zróżnicowanych współczynnikach korygujących (od 0,92 do 1,14). Wyodrębniono pięć grup w zależności od kosztochłonności. Kamiński zapewnił, że wyceny wszystkich porad będą w przyszłym roku wyższe. Wycena porady I typu, tzw. recepturowej, została podniesiona z 1 do 2 punktów. (W tym roku płacono za nią 8 zł, toteż przestała być wykonywana. Lekarze woleli wykonać dodatkowe badania, by zmienić typ porady i dzięki temu otrzymać więcej punktów. Najtańsze porady recepturowe stanowiły zaledwie 8% udzielanych.) Podniesienie wyceny tej porady o 100%, zdaniem Kamińskiego, pozwoli to zmienić. NFZ planuje w przyszłym roku w - specjalistyce – maksymalne uproszczenie sprawozdawczości, dotyczącej realizacji kontraktu.

Fundusz zapewnia, że uzupełnił katalogi szpitalne, podniósł wycenę procedur i umożliwił rozliczanie wszystkich wykonanych usług poprzez wprowadzenie dwóch nowych procedur: hospitalizacji z przyczyn nieujętych w katalogu oraz procedury wykonanej za zgodą płatnika.

Zdaniem prezesa Kamińskiego, najważniejszymi zmianami w lecznictwie zamkniętym są: zniesienie limitów na procedury związane z porodem i hospitalizacją noworodka oraz możliwość przesuwania środków przez placówki medyczne między poszczególnymi rodzajami świadczeń. Możliwość przesuwania środków finansowych (do 30 proc. wartości umowy) przez daną jednostkę między wybranymi rodzajami świadczeń umożliwi płynny przepływ środków w przypadku powstawania tzw. nadwykonań.

Fundusz nie zmieni jednak traktowania poszczególnych typów szpitali; tak samo będą rozliczane szpitale kliniczne, jak i małe szpitale powiatowe.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie możliwości wykonywania przez szpitale szeregu wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych – w trybie tzw. ambulatoryjnym przyszpitalnym, bez konieczności hospitalizacji.

W stomatologii podniesiono wskaźnik korygujący wycenę świadczeń dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym (z 3 na 5) oraz wskaźnik korygujący cenę świadczeń w pomocy doraźnej (z 3500 na 4000), zwiększono także limit punktów w ramach etatu z zakresu protetyki i ortodoncji.

Wyceny punktowe podwyższono także w rehabilitacji.

W opiece długoterminowej wprowadzono wizytę domową w poradni medycyny paliatywnej, a w psychiatrii podniesiono wartość punktową za świadczenia realizowane przez terapeutów zajęciowych.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Unia zakaże sprzedaży ziół?

Z końcem 2023 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie ograniczające sprzedaż niektórych produktów ziołowych, w których stężenie alkaloidów pirolizydynowych przekroczy ustalone poziomy. Wszystko za sprawą rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wciąż nie rozumiemy raka trzustki

 – W przypadku raka trzustki cele terapeutyczne są inne niż w raku piersi, jelita grubego czy czerniaku. Postęp w zakresie leczenia systemowego tego nowotworu jest nieznośnie powolny, dlatego sukcesem są terapie, które dodatkowo wydłużają mediany przeżycia nawet o klika miesięcy – mówi dr Leszek Kraj z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Nienawiść zabija lekarzy

Lekarze bywają ofiarami fanatyków, radykałów i niezadowolonych z leczenia pacjentów. Zaczyna się od gróźb, a kończy na nożu, pistolecie czy bombie.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Sytuacja epidemiologiczna i możliwości leczenia raka jelita grubego w Polsce

Wraz z wydłużaniem się naszego życia oraz wciąż rozwijającymi się możliwościami medycyny, rak nie tylko nie przestaje być aktualnym problemem zdrowotnym, ale wręcz zaliczany jest do chorób cywilizacyjnych. Jedną z przyczyn późnego rozpoznawania nowotworów jelita grubego jest długoletni bezobjawowy lub skąpoobjawowy przebieg choroby. Do objawów najczęściej wiązanych z rakiem jelita grubego należą krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jawne bądź utajone), niespecyficzne bóle brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień, daremne parcie na stolec lub uczucie niepełnego wypróżnienia, anemia wtórna do przewlekłej utraty krwi i wreszcie późny objaw – utrata masy ciała. (...)

Pierwsze dziecko z Polski uzbierało 9 milionów na terapię genową SMA

Alex Jutrzenka w Wigilię otrzymał od darczyńców prezent – jego zbiórka na portalu crowfundingowym osiągnęła 100 proc. Chłopiec jako pierwszy pacjent z Polski wyjedzie do USA, do Children’s Hospital of Philadelphia, po terapię genową, która ma zahamować postęp choroby.
bot