Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 81–84/2004
z 21 października 2004 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2004


AKTUALNOŚCI

Pożegnaliśmy Jerzego Kurkowskiego

Realizował siebie w służbie innym. Poszukiwał prawdy. Nie był pozbawiony ludzkich słabości, ale to poszukiwanie prawdy u niego dominowało - mówił ks. Stanisław Puchała, przyjaciel zmarłego, podczas mszy żałobnej za śp. Jerzego Lecha Kurkowskiego, byłego dyrektora CSK ŚAM, b. wiceministra zdrowia, b. lekarza wojewódzkiego w Katowicach, działacza pierwszej "Solidarności". Jurek zmarł nagle 9 października na zawał. Został pochowany na cmentarzu w Ligocie 14 października. W ostatniej drodze towarzyszyli mu nie tylko najbliżsi, ale i rzesza przyjaciół i współpracowników. Był człowiekiem niespożytej energii, lekarzem erudytą, organizatorem ochrony zdrowia, humanistą. Kochał życie, lubił być liderem - Jego talentom menedżerskim towarzyszyła stale pogłębiana wiedza. Jak mało kto rozumiał misję nowoczesnego szpitala: rozpoczynał dyrektorowanie jeszcze w jednostce budżetowej, skończył jako menedżer jednego z najlepiej zarządzanych szpitali w Polsce. - Jego śmierć jest dla nas wszystkich ogromną stratą - mówił podczas uroczystości żałobnej w AM rektor śląskiej uczelni, prof. Tadeusz Wilczok. Dla naszej redakcji - również. (...)


Kontrakty 2005

Dorota Pilonis

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Miller poinformował, że 13 października rozpoczął się proces kontraktowania świadczeń na 2005 rok. Jak zapewnił jego zastępca M. Kamiński, Fundusz przygotował szereg zmian w zasadach kontraktowania, dzięki którym zarówno pacjentom, jak i świadczeniodawcom ma być lepiej. (...)


VOX EX SILESIA

Koordynowana opieka ubezpieczeniowa

Andrzej Sośnierz

W finansowaniu opieki zdrowotnej jednoznacznie opowiadam się za systemem ubezpieczeniowym opartym na zasadzie konkurencji, co oznacza dopuszczenie na rynek samodzielnych, sprawnych instytucji ubezpieczeniowych. Natomiast w zakresie organizacji tego systemu - stać nas na wdrożenie oryginalnego polskiego projektu, który nazwałem KOORDYNOWANĄ OPIEKĄ UBEZPIECZENIOWĄ. Na ten model składają się cztery elementy: bieżące monitorowanie systemu połączone z analizami i korektami, system preautoryzacji, kierunkowe kontrole oraz programy zdrowotne. (...)


PANOPTICUM

Chory otworek, czyli OWU

Marek Wójtowicz

Drogi Czytelniku, jeżeli masz żylaki odbytu albo tzw. szczelinę tego przydatnego w życiu otworka, dobrze się zastanów, czy w 2005 roku zarejestrować się do poradni proktologicznej, do poradni chirurgicznej, czy też może do poradni hepatologicznej albo naczyniowej? Od Twojej decyzji "rejestracyjnej" może zależeć kondycja finansowa zozu. W każdej z tych poradni wyleczą Cię tak samo dobrze, ale wg NFZ zapłata za leczenie będzie różna, zależna od specjalisty, któremu pokażesz Twój chory otworek. (...)


Ostrzeżenia z pogotowia

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SPZOZ zrzeszający kilkadziesiąt największych stacji pogotowia ratunkowego w Polsce - rozważa możliwość nieprzystąpienia do konkursu ofert NFZ na świadczenia ratownictwa medycznego na 2005 rok. Oznaczałoby to zagrożenie dla kilkunastu milionów pacjentów w kraju. (...)


Konsekwentna naprawa

Dorota Pilonis

15 października Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności dla ministra zdrowia Marka Balickiego. Złożyła go Samoobrona, poparła Liga Polskich Rodzin. Za wnioskiem opowiedziało się 207 posłów, przeciw było 232, od głosu wstrzymało się 11. Do odwołania Balickiego wymagane było co najmniej 231 głosów. Andrzej Lepper uzasadnił wniosek tym, że Balicki nie robi nic, by oddłużyć służbę zdrowia, chce za to prywatyzować polskie szpitale. (...)


Rząd chce spółek

Ustawa restrukturyzacyjna jest nieodłącznym elementem pakietu naprawczego służby zdrowia i rząd stoi twardo na stanowisku konieczności jej uchwalenia i wdrożenia w życie. A o tym, że nie jest to tylko deklaracja blankietowa, świadczy fakt, że w budżecie na przyszły rok przewidziane zostały na ten cel pieniądze. Będzie to istotny krok, który pomoże - mam nadzieję - jak największej liczbie szpitali i zozów, nie tylko przez pół roku albo 10 miesięcy, ale na trwałe - oświadczył stanowczo premier Marek Belka podczas debaty nad wnioskiem poselskim o odwołanie ministra Marka Balickiego. (...)


Sejm powinien zwrócić koszty "ustawy 203"

Precedensowe wyroki

SPZOZ w Biłgoraju pozwał (jesienią ub.r.) Skarb Państwa, domagając się spłaty 7 mln 741 tys. zł z tytułu zobowiązań wynikających z "ustawy 203". Sąd uznał, że zobowiązania te powstały z winy Sejmu i nakazał zapłatę tej kwoty SPZOZ-owi. Asumptem do wniesienia pozwu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2002 r., w którym stwierdzono, że ustawodawca, nakazując wypłatę podwyżek, powinien był wskazać także źródła ich finansowania. (...)


Trybunał Konstytucyjny orzekł, kto ma spłacać długi szpitali

Odpowiedzialny samorząd

Wyrok TK w sprawie zaskarżonego przepisu ustawy o zozach, nakładającego na organ założycielski, w tym samorządy terytorialne, obowiązek spłacania długów likwidowanych placówek ochrony zdrowia, - nie zadowolił wnioskodawców. TK nie dopatrzył się niezgodności z konstytucją zaskarżonego przepisu. (...)


Ministerstwo informuje

Lekarski Egzamin Państwowy

Lekarski Egzamin Państwowy po raz pierwszy odbędzie się 12 listopada 2004 r. Lekarze posiadający już prawo wykonywania zawodu, którzy mają zamiar przystąpić do najbliższego postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji, a zgodnie z ostatnią nowelizacją ww. rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów - jednym z elementów mającego ich objąć postępowania kwalifikacyjnego będzie wynik LEP - do 12 października br. składali w Wojewódzkich Centrach Zdrowia Publicznego wnioski o przystąpienie do LEP. (...)


Pielęgniarki i położne chcą rozmów z premierem

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska zwróciła się do premiera Belki z prośbą o pilne spotkanie z przedstawicielami pielęgniarek i położnych. Uważa, że sytuacja polskiego pielęgniarstwa staje się coraz bardziej napięta i wymaga rozmów na najwyższym szczeblu. (...)


Uwaga odra!

Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie informuje, że istnieje konieczność potwierdzania laboratoryjnego (przeciwciała odrowe w kl. IgM) wszystkich przypadków podejrzeń zachorowań na odrę. Badania można wykonać bezpłatnie w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej 79, tel. 620-35-28. W celu przeprowadzenia badania, pacjentów należy kierować (od 7. do 45. doby od momentu wystąpienia wysypki) do WSSE ze skierowaniem w kierunku badania przeciwciał odrowych w kl. IgM. (...)


Ministerialny klincz

Rządowi wciąż nie udaje się uzgodnić treści autopoprawki do projektu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zozów (projekt od roku leży w Sejmie). Zgodnie z poprawką szpitale miałyby otrzymać pożyczki na spłatę zadłużenia, wynikającego z ustawy "203". Różnice zdań dzielą przede wszystkim ministrów finansów i gospodarki oraz zdrowia. (...)


Nowi profesorowie medycyny

12 września nominacje profesorskie z rąk prezydenta otrzymało 73 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki. (...)


LUDZIE I MEDYCYNA

Z pamiętnika lekarza poz

Janina Banachowska

Gospodarz oparł drabinę o wierzchołek starej jabłoni, która wyjątkowo obficie obrodziła. Wszedł do góry, mimo że drabina się chwiała niepokojąco i zaczął potrząsać drzewem. W pewnym momencie gałęzie się złamały, drabina poleciała w dół, a chłop razem z nią, zatrzymując się na grubych konarach. (...)


ZARZĄDZANIE

NIL NOVI SUB SOLE

Marek M. Smoleń

O wielkości środków przyznanych oddziałom wojewódzkim Funduszu w planie finansowym NFZ na 2005 r. nie decydowały na pewno obiektywne kryteria. Także zapis o ich planowaniu w oparciu o historyczną strukturę kosztów z 2004 r. nie został dotrzymany. (...)


NAUKA

Pachnący medyczny Nobel

Tomasz Kobosz

Dwoje amerykańskich uczonych - Richard Axel i Linda B. Buck - zostało laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za odkrycia receptorów węchowych i mechanizmów funkcjonowania zmysłu węchu. (...)


Zaburzenia węchu w praktyce

Anna Ścińska, Przemysław Bieńkowski

Osłabienie węchu jest często konsekwencją infekcji wirusowych, zaburzeń drożności górnych dróg oddechowych o różnej etiologii, urazów głowy oraz procesów nowotworowych ośrodkowego układu nerwowego. W zależności od konstelacji innych objawów wskazana jest konsultacja laryngologiczna (zaburzenia drożności dróg oddechowych) lub neurologiczna (podejrzenie guza mózgu). W przypadku starszych pacjentów skargi na zaburzenia węchu mogą być zwiastunem choroby Alzheimera lub Parkinsona i wymagają różnicowania z naturalnym dla podeszłego wieku osłabieniem węchu. (...)


Elektryczna stymulacja rdzenia kręgowego

Szansa dla chorych na ciężką dusznicę bolesną

Tomasz Kobosz

Dzięki sfinansowaniu projektu badawczego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, w Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie w kwietniu 2004 r. przeprowadzono pierwszą operację wszczepienia układu do elektrycznej nadtwardówkowej stymulacji górnego piersiowego odcinka rdzenia kręgowego u pacjenta z ciężką postacią dusznicy bolesnej, utrzymującej się mimo zastosowania koronaroplastyki i wszczepienia "by-passów". Współpraca pomiędzy Kliniką kardiologii Inwazyjnej i Kliniką Kardiologii Zachowawczej CSK MSWiA w Warszawie, Kliniką Kardiologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie oraz Oddziałem Kardiologii Szpitala Bielańskiego, pozwoliła na udzielenie pomocy 4 kolejnym chorym. (...)


Polscreen - przebadano już 700 tys. Polaków

Ogólnopolski Program Prewencji Choroby Wieńcowej

Do końca sierpnia br. w programie Polscreen wzięło udział 3600 przychodni i ośrodków zdrowia w całej Polsce oraz 7315 lekarzy. Z bezpłatnych badań profilaktycznych skorzystało ponad 700 tys. osób. Lekarze, na podstawie szczegółowego kwestionariusza ankietowego, określili występowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej u pacjentów, oznaczyli stężenie cholesterolu całkowitego metodą testów paskowych, dokonali pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, wzrostu i ciężaru ciała. Pacjenci zostali poinformowani o wynikach badania, otrzymali materiały edukacyjne, a ci, u których wykryto podwyższone ryzyko choroby wieńcowej, zostali skierowani na dalsze specjalistyczne badania i objęci leczeniem. (...)


KLINIKA

IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Nie tylko dla lekarzy

Z prof. dr. hab. Andrzejem Januszewiczem, prezesem-elektem PTNT i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu rozmawia Tomasz Kobosz (...)


Aktualne wytyczne leczenia nadciśnienia tętniczego

Kalina Kawecka-Jaszcz

Tylko znajomość i wprowadzenie do praktyki nowych strategii postępowania w nadciśnieniu tętniczym może przyczynić się do większej wykrywalności tego stanu chorobowego i skuteczniejszego leczenia nadciśnienia oraz uniknięcia jego następstw. (...)


KONTRAKT

Jest porozumienie

Dorota Pilonis

Stanowisko Porozumienia Zielonogórskiego i NFZ jest wspólne - poinformował na konferencji prasowej 13 października prezes NFZ Jerzy Miller zapowiadając uruchomienie procesu kontraktowania usług na 2005 r. (...)


Kolejne nocne rozmowy

Dorota Pilonis

Nowy prezes NFZ Jerzy Miller całą noc negocjował z PZ warunki kontraktu na przyszły rok. Do 2.30 towarzyszył mu minister zdrowia Marek Balicki. Resztę nocy ministerstwo reprezentował wiceminister Paweł Sztwiertnia. W wyniku rozmów wypracowano satysfakcjonujące obie strony zapisy kontraktowe. (...)


W Otmuchowie przeciw aneksowaniu

Dorota Pilonis

Kontraktowanie usług na 2005 r. było głównym tematem zjazdu delegatów Prezydium PZ w Otmuchowie. Większość lekarzy miało nadzieję, że nie powtórzy się ubiegłoroczny styczniowy scenariusz. Jednak uczestniczący w rozmowach z Centralą NFZ członkowie PZ nie mieli dla delegatów dobrych wieści. (...)


Mówimy różnymi językami

Dorota Pilonis

Posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia apelują do prezesa NFZ o wzmocnienie nadzoru nad wykonywaniem umów przez świadczeniodawców. Ich zdaniem, kontrole Funduszu są pobieżne i jest ich zbyt mało. Zdaniem PZ - tylko zmiany w organizacji i finansowaniu usług mogą usprawnić jakość pracy świadczeniodawców. (...)


Samochód do pracy

Stefan Ancerewicz

Samochód w pracy każdego lekarza rodzinnego czy prywatnie praktykującego, który odwiedza również swoich podopiecznych w domu, jest niewątpliwie ważnym narzędziem pracy, jego użytkowanie ma zaś bezpośredni wpływ na wielkość uzyskiwanych dochodów. Wobec tego wydatki związane z jego użytkowaniem stanowią koszt prowadzonej działalności i wpływają bezpośrednio na wielkość uzyskiwanego dochodu do opodatkowania. Trzeba je tylko należycie udokumentować i wprowadzić do rozliczeń podatkowych. Można to zrobić w dwojaki sposób. (...)


Siostry nie leczą!

Robert Sapa

Silny lobbing polityczny i działania uliczne pozwoliły siostrom zaburzyć i tak już mętny obraz polskiej służby zdrowia. Walcząc o swoje, zapominają jednak, że w naszym systemie to lekarz rodzinny sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentem, natomiast pielęgniarka - pełni zaszczytną rolę w jednym z elementów tego procesu: wykonuje zabiegi zlecane przez lekarza, zajmuje się pielęgnacją, profilaktyką i oświatą zdrowotną - oczywiście pod kuratelą doktora. (...)


SZPITAL POLSKI

Więcej, ale za mało

Tomasz Sienkiewicz

W przyszłym roku publiczne nakłady na ochronę zdrowia mają wzrosnąć łącznie o ok. 7,8%. Mimo to w całym kraju nie maleją obawy i narzekania dyrektorów szpitali od lat "zarządzających niedoborem" oraz ich organów założycielskich. Z planu na 2005 r. wynika, że w oddziałach wojewódzkich Funduszu wzrost nakładów ma wynieść już tylko 5,17%, przy inflacji prognozowanej na 3%, gdyż resztą przyrostu dysponować będzie centrala. (...)


30 lat Centralnego Szpitala Klinicznego ŚAM w Katowicach-Ligocie

Nasz szpital

Ś.p. Jerzy Kurkowski

Przed laty, w miejscu, w którym stoi nasz szpital, była śródleśna polana. Z jej uroków korzystali mieszkańcy Ligoty i Panewnik, często plażowali tu również letnicy z pobliskich Katowic. Pierwsi pacjenci szpitala pojawili się we wrześniu 1974 r. - na neurologii, której kierownikiem został doc. Antoni Musioł. Sukcesywnie powstawało coraz więcej oddziałów klinicznych. Z upływem lat zmieniała się struktura szpitala i zmieniali się ludzie. Szpital nigdy nie przestał się rozwijać. (...)


Prałat Jankowski nie chce już ratować słynnego gdańskiego szpitala?

Kupię za złotówkę

Joanna Gromadzka-Anzelewicz

Nie ma już przeszkód, by trzy budynki szpitalne wraz z działką liczącą ponad 8 tysięcy m kw. stały się własnością Fundacji Szpital Kliniczny pw. Najświętszej Marii Panny, założonej przez ks. Prałata Henryka Jankowskiego. W połowie września Ministerstwo Skarbu wydało wreszcie zgodę, by Akademia Medyczna sprzedała Fundacji nieruchomość u zbiegu ulic Łąkowej i Kieturakisa w Gdańsku. (...)


Zdążyć przed rakiem

Katarzyna Gromek

W szpitalu Latawiec w Świdnicy realizowany jest unikalny program profilaktycznych badań genetyczno-onkologicznych Ankieterzy ruszyli do świdniczan z pytaniem o choroby nowotworowe w rodzinie. Celem jest wychwycenie spośród całej populacji mieszkańców tych osób, które są zagrożone dziedzicznym wystąpieniem nowotworu. To jedyny program na tak dużą skalę na Dolnym Śląsku, w Polsce zaś tylko w województwie zachodniopomorskim prowadzono podobne badania. Program opracowała Ewa Kilar, kierująca onkologiczną poradnią genetyczną przy szpitalu Latawiec w Świdnicy. (...)


Afera w Kutnie

medNEWS, s.

Prokuratura w Kutnie wszczęła śledztwo w sprawie narażenia pacjentów dializowanych w Kutnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciąży obowiązek opieki. Grozi za to kara do 5 lat więzienia. Pacjenci dializowani w Kutnie zostali przekazani pod opiekę szpitalowi w Pabianicach. Mają mieć zapewniony bezpłatny transport na zabiegi. (...)


Kozioł ofiarny

Krzysztof Bukiel

Nagłośnionego przez media przypadku Kutna nie można traktować jako odosobnionego, a tym bardziej - nieodpowiedzialnego działania placówki służby zdrowia. Jest on bowiem prostą konsekwencją przyjętych w Polsce założeń funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i wymownie ilustruje, jak ten system działa. Schemat tego działania jest następujący. Najpierw politycy stwarzają takie warunki finansowania świadczeń, które z góry zakładają, że na znaczną ich część zabraknie pieniędzy. Jednocześnie - ci sami politycy głośno deklarują, że wszystkim obywatelom przysługują wszystkie potrzebne świadczenia bezpłatnie i zgodnie ze standardami postępowania medycznego, a prawo to wpisują do odpowiedniej ustawy. Następnie - nakazują podporządkowanym sobie urzędnikom NFZ, aby ci zaniżali ceny za poszczególne świadczenia i ustanawiali ich limity ilościowe, by budżet NFZ nie został przekroczony. (...)


VI Krakowskie Dni Dializoterapii

Dializa konsolidowana

Halina Kleszcz

1280 uczestników, goście z Wielkiej Brytanii, USA, Litwy, Białorusi i Ukrainy, śmietanka polskich nefrologów na czele z prof. Franciszkiem Kokotem, 120 wykładów, 4 sesje okrągłego stołu. Kolejny raz sprawdził się workshopowy model nefrologicznego szkolenia. Pierwsze KDD odbyły się przed 12 laty i odtąd organizowane są regularnie co 2 lata. Cechą je wyróżniającą była od początku ambicja konsolidowania zespołów dializacyjnych i stworzenie jak najlepszych warunków do dialogu lekarzy, pielęgniarek, dietetyków techników medycznych o kondycji i przyszłości dializoterapii. (...)


Nowy program w brytyjskich szpitalach

Czyste ręce

Grzegorz Juszczyk

Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia, jako pierwsza na świecie, od 1 września br. prowadzi ogólnokrajowy program "Cleanyourhands", opracowywany przez ekspertów z Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Pacjentów od 2002 r. Jego ostateczna wersja oparta jest na wynikach badania pilotowego przeprowadzonego w sześciu szpitalach, w którym badano możliwości zwiększenia częstości dezynfekowania rąk przez personel po każdym zetknięciu z pacjentem. (...)


Współpraca Polska - Niemcy

M.N.

Organizacja kształcenia oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polską i niemiecką ochroną zdrowia jest celem niemiecko-polskiej Akademii Zdrowia powstałej z inicjatywy Lubuskiego Oddziału STOMOZ. Zarząd Akademii składa się z przedstawicieli Polski i Niemiec. Prezesem jest obecnie Detlef Lischka - prezydent Szpitali Brandenburgii i dyrektor szpitala w Forst, zastępcą Waldemar Taborski - dyrektor Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze, prezes Lubuskiego Oddziału STOMOZ. W skład Zarządu Akademii ze strony polskiej wchodzą: dr Maria Węgrzyn z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Adriana Wilczyńska ze Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze; w skład komisji rewizyjnej - Wojciech Rutkowski, dyrektor SP ZOZ w Kostrzynie i Krośnie Odrzańskim. (...)


PINK na Bielanach

W stołecznym Szpitalu Bielańskim otwarto gruntownie przebudowany Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Stanowi on integralną część Oddziału Kardiologii, którego modernizacja zakończy się w październiku br. W klimatyzowanym pododdziale jest 10 stanowisk intensywnego nadzoru, w tym jedno w separatce. Wszystkie przystosowane są do stałego monitorowania parametrów życiowych (EKG, ciśnienie tętnicze, funkcje oceniające wydolność krążenia). (...)


Dyżury pod telefonem

Stefan Ancerewicz

Normy dyżurów pod telefonem, do jakich może być zobowiązany lekarz w określonym czasie, ustawa o zozach w ogóle nie określa. Można tu jedynie posiłkowo posłużyć się normą dyżurów stacjonarnych, czyli maksimum 2 w tygodniu i 8 w miesiącu. Przyjmując, że dyżur pod telefonem jest mniej obciążający i dolegliwy niż dyżur pełniony w szpitalu (choć ten czasem też sprowadza się do pozostawania w gotowości do pracy przez większą część pełnienia go), można by przyjąć, że maksymalna liczba dyżurów pod telefonem nie powinna przekraczać 3 w tygodniu i 12 w miesiącu, oczywiście jeżeli lekarz nie pełni dodatkowo dyżurów stacjonarnych. (...)


Hassan wrócił do Iraku

Marcin Mikos

Iracki chłopiec Hassan Al-Hacham, zraniony odłamkiem pocisku podczas nalotu wojskowego w Babilonie, po trwającym ponad rok leczeniu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu powrócił do rodzinnego domu. Polska Misja Medyczna sprowadziła z Iraku w sumie czworo rannych dzieci, którym pomocy udzielono także w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Gryficach. (...)


Czy będzie Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych?

medNEWS

9 października w Warszawie zakończył się VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) obradujący pod hasłem "Postępy i perspektywy rozwoju onkologii klinicznej". W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka, minister Marek Balicki, dyrektor Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Marek P. Nowacki, prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej Piotr Siedlecki. (...)


Świat z sercem

W wielu miastach Polski oraz ponad 100 innych krajach odbyły się w br. festyny, kiermasze, zawody sportowe z okazji Światowego Dnia Serca. Dzień obchodzony jest od 5 lat w ostatnią niedzielę września, a jego pomysłodawca i główny organizator to Światowa Federacja Serca z siedzibą w Genewie, skupiająca organizacje kardiologiczne, w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. (...)


Sztuka w szpitalu

"Na Pograniczu sztuki i Ratowania Życia" - taki tytuł nosi głośna wystawa fotografii w krakowskim Pałacu Sztuki. Autorem zdjęć jest młody fotografik Jakub Pierzchała z miejscowej ASP, który przez 6 miesięcy towarzyszył lekarzom z Kliniki Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii CM UJ w ich codziennych zmaganiach w walce z chorobą. (...)


bot