Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 43–51/2015
z 11 czerwca 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Francuska wizyta

Halina Pilonis

Polska jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla rozwoju prestiżowych firm francuskich – powiedział Sébastien Reymond, attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce, podczas wizyty studentów z Uniwersytetu Paris Dauphine w warszawskich zakładach Anpharm należących do firmy Servier.

Co roku Uniwersytet Paris Dauphine organizuje w jednym z krajów europejskich wizytę studentów zarządzania i międzynarodowego biznesu, której celem jest przede wszystkim poznanie perspektyw ekonomicznych i biznesowych danego państwa oraz możliwości inwestycyjnych. W tym roku 51 studentów odwiedziło w Warszawie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Anpharm SA, którego właścicielem jest firma Servier. Inicjatorem spotkania była Ambasada Francji w Polsce, która wskazała zakład jako atrakcyjną inwestycję francuską na rynku polskim.

– Anpharm jest dla francuskich i międzynarodowych firm przykładem dynamizmu ekonomicznego w Polsce. Wybraliśmy to przedsiębiorstwo, by pokazać, że Polska jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla rozwoju prestiżowych firm francuskich – powiedział Sébastien Reymond, attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej. W 1997 r. firma Servier uruchomiła produkcję leków w warszawskiej Białołęce, inwestując w sumie 150 mln zł i zatrudniając 170 pracowników. Zakład Produkcyjny PF Anpharm SA jest obecnie czwartą co do wielkości fabryką francuskiego koncernu na świecie. Dziś 99 proc. obecnych na polskim rynku produktów firmy Servier powstaje w tym przedsiębiorstwie, a 38 proc. całej produkcji PF Anpharm trafia na eksport do ośmiu krajów Unii Europejskiej, w tym do Francji, a także do Serbii. Ilość eksportowanych opakowań w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła o ponad połowę – z 6,5 mln do prawie 10 mln. Produkcja na rynek polski utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 16,5 mln opakowań rocznie. Prowadzona od ponad 20 lat działalność produkcyjna Anpharmu jest przedmiotem ciągłych inwestycji firmy Servier. Tylko w ostatnich latach uruchomiono dwie nowe linie butelkujące o łącznej wartości 22 mln zł, dzięki którym m.in. rozwija się eksport leków produkowanych w Warszawie. Obecna w naszym kraju od 1992 r. firma Servier Polska zatrudnia blisko 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój, produkcję, edukację i promocję. Zgodnie z wyliczeniami PwC (PricewaterhouseCoopers), szacowana łączna wartość inwestycji firmy Servier w Polsce w latach 1992 – 2015 przekroczyła 728 mln zł. Od 2001 r. francuski potentat w produkcji leków angażuje się w badania i rozwój poprzez International Centre for Therapeutic Research (ICTR). W latach 2001 – 2015 przeprowadzono na terenie Polski 76 badań klinicznych. W największym międzynarodowym badaniu niewydolności serca SHIFT, prowadzonym przez Servier, nasz kraj zajmował drugie miejsce na świecie pod względem rekrutacji pacjentów. Wielu polskim chorym umożliwiło to dostęp do innowacyjnych terapii stanowiących szansę na pokonanie chorób w przypadkach, których dotychczasowe leczenie okazało się nieskuteczne. Zgodnie z analizą PwC, wkład firmy Servier w Polską gospodarkę w 2014 r. wyniósł 615,42 mln zł.

Polska jest szóstym rynkiem farmaceutycznym w Europie, jednak ceny farmaceutyków należą do najniższych w UE. Stwarza to realny problem dla pacjentów, wynikający z wywozu leków z Polski. W dodatku liczba refundowanych leków innowacyjnych, w porównaniu z innymi krajami Unii, jest niewielka. Według analizy Ernst & Young, dostęp do np. nowoczesnych leków onkologicznych jest u nas najgorszy spośród wszystkich badanych 12 krajów. Z 30 innowacyjnych leków onkologicznych dopuszczanych do obrotu przez EMA od 2004 r., w Polsce tylko dwa są refundowane dla wszystkich chorych, którzy dostali receptę. Dla porównania: w Rumunii takich leków jest 11, a na Słowacji 15. Czas od zarejestrowania leku przez EMA do objęcia go refundacją wynosi ponad dwa lata. Dłuższy jest tylko w Rumunii. Mimo zapewnień resortu zdrowia, w czasie gdy wchodziła w życie ustawa refundacyjna, że zaoszczędzone dzięki obniżce cen leków środki przeznaczone będą na refundację nowych, innowacyjnych leków, tak się nie stało.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Unia zakaże sprzedaży ziół?

Z końcem 2023 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie ograniczające sprzedaż niektórych produktów ziołowych, w których stężenie alkaloidów pirolizydynowych przekroczy ustalone poziomy. Wszystko za sprawą rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Odszedł Ireneusz Zatoński

Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia zmarł Irek, mój młodszy o 2 lata brat. Lekarz, który przez niemal pół wieku pełnił posługę lekarską dla mieszkańców podwrocławskiej gminy Żórawina.

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

PES po nowemu

Z prof. dr. hab. n. med. Mariuszem Klenckim, dyrektorem Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi rozmawia Ewa Szarkowska

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Algorytmy czy intuicja?

Procedury redukują dostępną wiedzę do prostych wyborów. Ich sztywne trzymanie się zabija intelektualnego ducha medycyny, który przedkłada podejście zindywidualizowane, wynikające z doświadczenia lekarza.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Wciąż nie rozumiemy raka trzustki

 – W przypadku raka trzustki cele terapeutyczne są inne niż w raku piersi, jelita grubego czy czerniaku. Postęp w zakresie leczenia systemowego tego nowotworu jest nieznośnie powolny, dlatego sukcesem są terapie, które dodatkowo wydłużają mediany przeżycia nawet o klika miesięcy – mówi dr Leszek Kraj z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
bot