Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 51–66/2018
z 12 lipca 2018 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Od(nowa), czyli zmiana pokoleniowa w samorządzie lekarskim

Małgorzata Solecka

W Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nowej kadencji znalazło się miejsce dla dwóch rezydentów, choć żaden z młodych lekarzy nie został wiceprezesem NRL. Pierwsze decyzje samorządu lekarskiego pokazują jednak, że napływ „świeżej krwi” może wyostrzyć reakcje izb lekarskich na działania Ministerstwa Zdrowia i rządu. Można się też spodziewać mniej szablonowych działań ze strony samorządu.

Naczelna Rada Lekarska wybrała prezydium oraz przewodniczących komisji i zespołów w połowie czerwca. Jednym z wiceprezesów NRL, tak jak informowaliśmy – na podstawie kuluarowych doniesień – już w poprzednim numerze w relacji z Krajowego Zjazdu Lekarzy, został dr Krzysztof Madej, prezes samorządu lekarskiego II i III kadencji, cieszący się poparciem wśród młodych lekarzy. Wiceprezesami zostali również Andrzej Cisło oraz Jacek Kozakiewicz. Do prezydium weszli też Grzegorz Mazur (skarbnik), Marek Jodłowski (sekretarz), Artur Drobniak (zastępca sekretarza), Michał Bulsa, Jerzy Friediger, Dariusz Paluszek i Andrzej Wojnar (członkowie prezydium). Artur Drobniak i Michał Bulsa to członkowie Porozumienia Rezydentów OZZL.

Pierwsze stanowiska i uchwały, podjęte przez Naczelną Radę Lekarską, wskazują, że resort zdrowia w samorządzie lekarskim będzie miał trudnego – i niewygodnego – partnera. Co prawda również w poprzednich kadencjach stanowisko samorządu lekarskiego wobec planów i działań resortu zdrowia było krytyczne, teraz jednak lekarze nie zamierzają ograniczać się wyłącznie do pisemnych oświadczeń.

Damian Patecki, jeden z liderów Porozumienia Rezydentów, zaproponował na posiedzeniu NRL, by samorząd lekarski zlecił przygotowanie i sfinansował kampanię informacyjną, skierowaną do społeczeństwa, o konieczności zwiększenia środków na ochronę zdrowia. Propozycja spotkała się – jak mówił po posiedzeniu Damian Patecki – z zainteresowaniem, choć ewentualne decyzje mogą zostać podjęte dopiero po wakacjach, pod koniec sierpnia. Tak czy inaczej – postulat „6,8 proc. PKB na zdrowie” lekarze – zarówno starsi, jak i młodsi – uważają za ciągle aktualny, mimo podpisanego w lutym porozumienia, przewidującego stopniowe zwiększanie publicznych wydatków na zdrowie do 6 proc. PKB w 2024 roku.

Podobnie jak postulat, zgodnie z którym: „lekarze powinni otrzymywać wynagrodzenie w wysokości:
• jednej średniej krajowej – dla lekarza stażysty,
• dwukrotnej średniej krajowej – dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji,
• dwuipółkrotnej średniej krajowej – dla lekarza z pierwszym stopniem specjalizacji, oraz trzykrotnej średniej krajowej – dla lekarza mającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty”.

To NRL przypomniała ministrowi w kontekście projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. NRL krytycznie odniosła się też do planów zatrudnienia sekretarek i asystentów medycznych, którzy mieliby – zgodnie z założeniami resortu zdrowia odciążyć lekarzy z obowiązków biurokratycznych. Lekarze nie są przeciwni nowym zawodom, pytają jednak o zasadniczą kwestię: z jakich pieniędzy mają być wynagradzani.

Ostrzejszy kurs samorządu lekarskiego ujawnił się przede wszystkim w kontekście projektu nowelizacji ustawy 6 proc. PKB na zdrowie (który szerzej omawiamy w osobnym tekście). Ministerstwo Zdrowia, negocjując ostateczny tekst projektu do ostatniej chwili (dosłownie godziny przed skierowaniem na Komitet Stały Rady Ministrów) z rezydentami, uzyskało warunkową aprobatę młodych lekarzy dla części swoich propozycji, m.in. dla tego, by bon lojalnościowy po zakończeniu rezydentury lekarze odrabiali w placówkach mających kontrakt z NFZ. Rezydenci, uzyskawszy ustępstwa w innych kwestiach – na przykład bardziej elastycznego podejścia do rozliczania czasu, w jakim bon będzie odrabiany – wydawali się pogodzeni ze stanowiskiem resortu. Tymczasem po przyjęciu projektu ustawy przez rząd prezydium NRL ostro w tej sprawie zaprotestowało, domagając się, by ustawa dopuściła odrabianie bonu również w placówkach prywatnych, bo w tekście lutowego porozumienia nie było zapisu, który umożliwiałby ministrowi wprowadzanie dodatkowych warunków.

Słowa słowami, ale w końcu nowe władze samorządu lekarskiego znajdą się w sytuacji, w której rząd powie: – Sprawdzam. Kandydując na stanowisko prezesa lekarskiego samorządu prof. Andrzej Matyja podkreślał, że politycy, władze, muszą się liczyć z samorządem, że samorząd musi aktywnie zabiegać o rozwiązania legislacyjne, na których mu zależy. Nie tylko być obecny w dyskusjach nad projektami, ale musi wywierać wpływ na ostateczny kształt przepisów.

Już latem, gdy do sejmu wejdzie najpierw nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych, realizująca porozumienie między ministrem zdrowia a rezydentami, a potem – najprawdopodobniej – nowelizacja ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia, samorząd stanie w obliczu pierwszej poważnej próby. Czy wyjdzie z niej z tarczą?
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Zawał serca u osób młodych

Zawały serca przypisuje się zazwyczaj ludziom w starszym czy w średnim wieku. Niestety, prawda jest taka, że systematycznie rośnie liczba zawałów wśród ludzi młodych, co zazwyczaj ma bezpośredni związek z trybem życia, jaki prowadzą.
bot