Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 77–84/2015
z 8 października 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Seniorzy wyzwaniem dla hematoonkologii

Aleksandra Kurowska

Choć o potrzebach seniorów mówi się coraz szerzej i głośniej, promowane są uniwersytety trzeciego wieku, przeznacza się dodatkowe pieniądze na kształcenie geriatrów – to wciąż za mało. Polityka zdrowotna nie uwzględnia potrzeb seniorów dotyczących np. skutecznych leków czy dłuższego pobytu w szpitalu – uważają eksperci. Jako przykład podają m.in. hematoonkologię.

Starzejące się społeczeństwo, a kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia. Perspektywa społeczna i ekonomiczna – to temat panelu na FOZ, któremu patronowała nasza redakcja. Mówiono na nim m.in. o tym, że brakuje eksperckich analiz i projektów, które mogłyby wyznaczać kierunki rozwoju polityki senioralnej w obszarze ochrony zdrowia.


Nowotwory krwi „65 plus”

Nowotwory to jedna z chorób szczególnie powiązanych z wiekiem. Jak wynika z raportu „Hematologia onkologiczna – aspekty kliniczne, ekonomiczne i systemowe” Uczelni Łazarskiego i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ponad połowę chorych na ten typ nowotworów stanowią osoby po 65. roku życia. Najbardziej rozpowszechnione są szpiczak mnogi, białaczka limfatyczna oraz chłoniaki. Ich leczenie wymaga podania silnych leków przeciwnowotworowych i wspomagających oraz odpowiedniej opieki medycznej. W związku ze starzeniem się społeczeństwa takiej pomocy wymagać będzie coraz więcej osób.


Każdy pacjent inny, senior tym bardziej

To, że pacjenci w zależności od wieku mają inne potrzeby jest oczywiste, ale w polityce zdrowotnej nie zawsze ma odbicie. O ile dla dzieci wypracowano osobne standardy opieki medycznej, o tyle osoby starsze już na takie rozwiązania zwykle liczyć nie mogą. Osoba z nowotworem krwi będzie leczona podobnie jeśli ma 30 lat jak i 80.

– Specyfika leczenia pacjentów hematoonkologicznych w podeszłym wieku wymaga często dłuższego ich pobytu w szpitalu. A w pakiecie onkologicznym naciska się na skracanie czasu hospitalizacji – powiedział prof. Krzysztof Warzocha, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz Instytutu Onkologii w Warszawie. Choroby krwi zaczęły być traktowane tak samo jak inne nowotwory i świadczenia rozliczane są stawką degresywną: im dłuższy pobyt w szpitalu, tym gorsza wycena. Prof. Warzocha zwracał też uwagę na to, że przy osobach w zaawansowanym wieku, mających wiele chorób i zażywających na nie różne leki, odrębne planowanie terapii przeciwnowotworowej i dostęp do szerokiej gamy leków i technologii są niezbędne. Zwłaszcza, że brakuje badań klinicznych w zakresie farmakoterapii obejmujących najstarszych pacjentów hematoonkologicznych. – To stanowi istotne wyzwanie dla medycyny – mówił prof. Warzocha. W oparciu o praktykę kliniczną i reakcje pacjenta lekarze wybierają leki pod kątem m.in. interakcji z innymi medykamentami. Problem m.in. w tym, że mówiąc o konieczności wdrażania innowacyjnych terapii, o seniorach mówi się rzadko. Pieniędzy w systemie brakuje, a młodzi pacjenci skuteczniej przebijają się ze swoimi postulatami. Trudno wyobrazić sobie demonstrację 70-, 80-latków z nowotworami krwi np. pikietujących kilka godzin pod MZ. A gdyby pikietowali, to czego mogliby żądać? Z debaty wynikało, że m.in. lepszego traktowania, szybszego dostępu do leczenia, koordynacji terapii i skuteczniejszych, bezpieczniejszych leków. W ostatnich latach na rynek trafiły nowoczesne preparaty spełniające kryteria skuteczności klinicznej oraz korzystnego profilu działań niepożądanych w grupie chorych po 65. roku życia. W zakresie terapii chłoniaków zarejestrowano w UE jedenaście nowych substancji, w przypadku białaczki limfatycznej przewlekłej sześć, a w leczeniu szpiczaka cztery. Wydłużają one życie, ułatwiają zachowanie aktywności pacjentom. Ale nie da się ich sfinansować z emerytury. Obecnie grupa chorych nie jest jeszcze wielka, liczy kilkanaście tysięcy osób, więc rozwiązanie kłopotów chorych hematoonkologicznie nie pogrąży finansowo systemu refundacyjnego – twierdzili prelegenci. Zwłaszcza że dzięki wprowadzaniu leków generycznych poczyniono w hematoonkologii oszczędności. A gdyby udało nam się poprawić sytuację w hematoonkologii, rozwiązania i doświadczenia z ich wdrażania można byłoby przenieść do kolejnych typów schorzeń.


Zegar tyka

Eksperci przestrzegali, że jeżeli w Polsce nie zostaną wdrożone skuteczne rozwiązania w zakresie leczenia seniorów, system nie poradzi sobie z ich leczeniem. W samej hematoonkologii zachorowalność podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch dekad. Dzięki nowym lekom wzrósł odsetek 5-letnich przeżyć chorych – ale nie wśród polskich najstarszych pacjentów. I na razie nic nie wskazuje na to, by sytuacja uległa poprawie.

– Stworzenie rozwiązań uniwersalnych nie zawsze jest możliwe. Pakiet onkologiczny ujawnił niestety, że w hematoonkologii niektóre rozwiązania dla pacjentów, okazały się chybione – mówiła dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego. – Gdy mówimy dzisiaj o innowacjach, optymalizacji systemu, musimy koncentrować się na szukaniu rozwiązań „szytych” pod określone grupy pacjentów, także z uwzględnieniem ich wieku. W chorobach hematoonkologicznych nie doczekaliśmy się standardów mówiących o tym, jak z takim pacjentem postępować – dodała.

Szef sejmowej komisji zdrowia, Tomasz Latos, podkreślał, że na skuteczność leczenia wpływa czas diagnozy. – To uzależnione jest od kierowania pacjentów na proste badania, takie jak np. OB czy morfologia. Nasz system nadal nie motywuje lekarzy rodzinnych, aby takie badania zlecali – mówił Latos.

– Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem powszechnym w całej Europie. Musimy się do niego przygotować – podkreślał prof. Helmut Brand, prezes International Forum Gastein. Minister Marian Zembala mówił m.in. o konieczności rozwoju opieki socjalnej i aktywizacji seniorów, którym zdarza się że w systemie ochrony zdrowia szukają ucieczki od samotności. Wspominał też, że nowoczesne technologie powodują, że w wielu schorzeniach śmiertelność nawet wśród 80-latków staje się niska.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot