Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 77–84/2015
z 8 października 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2015


Dziel i rządź

Mariusz Gujski

Po tygodniach napięć, manifestacji i wielogodzinnych rozmów z przedstawicielami resortu, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych podpisał porozumienie z Ministerstwem Zdrowia. Wynagrodzenia pielęgniarskie mają wzrastać po 400 zł przez cztery lata. Obiecana wrześniowa podwyżka nie będzie jednak dotyczyła całego środowiska pielęgniarskiego. Nie obejmie pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.


Zdrowie uchodźcy

Halina Pilonis

Mimo powszechnej opinii o związku migracji z przywożeniem chorób zakaźnych do Europy, nie ma – według WHO – danych potwierdzających tę zależność. Wyczerpani podróżą migranci z obszarów dotkniętych wojną narażeni są na choroby związane z brakiem higieny i wody, w szczególności na odrę. Jednak ryzyko przywozu rzadkich i egzotycznych schorzeń, jak ebola czy MERS jest ekstremalnie niskie. Doświadczenie pokazało, że jest ono większe w przypadku regularnie podróżujących turystów i pracowników służby zdrowia.


Syryjska desperacja

Halina Pilonis

– Wśród uchodźców, których pokazują media, tylko około 1/5 to Syryjczycy. Jesteśmy dumni ze swojej ojczyzny i nie szukamy innej. Moi rodacy uciekają przed wojną, torturami, głodem i jeśli tylko sytuacja się zmieni, będą chcieli wrócić i odbudować swój kraj – mówi prof. Bassam Aouil, psycholog, prezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego.


Zdrowie nie było i nie jest priorytetem państwa

Małgorzata Solecka

Dziewięciu na dziesięciu Polaków uważa, że w czasie kampanii wyborczej media i politycy powinni poświęcić większą uwagę tematom związanym z ochroną zdrowia. Niemal tyle samo z nas sądzi, że ochrona zdrowia powinna być priorytetem następnego rządu, ktokolwiek będzie go tworzył.


Polacy o zdrowiu

Aleksandra Kurowska

W ostatnich tygodniach opublikowano szereg raportów i wyników badań na temat zdrowia, niejako podpowiadających politykom, w czym – zdaniem Polaków – leży problem z ochroną zdrowia i jakie są oczekiwania wyborców w tym zakresie.


Zdrowie publicze: ustawa jest, ale…

Aleksandra Kurowska

W pierwszej połowie września sejm uchwalił ustawę o zdrowiu publicznym. Od lat oczekiwaną, dla której utworzono nawet w 2014 r. stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym i powołano na nie Beatę Małecką-Liberę. To duży krok naprzód. Zamiast koncentrować się na leczeniu chorób, musimy stawiać na profilaktykę i prewencję.


Nowy szpital

Marek Nowicki

W nowym Szpitalu Pediatrycznym w Warszawie mają najnowocześniejszy w Europie rezonans magnetyczny


Cena postępu

Maciej Gajewski

Hillary Clinton zapowiedziała poważne działania mające na celu ograniczenie samowolki koncernów farmaceutycznych


Seniorzy wyzwaniem dla hematoonkologii

Aleksandra Kurowska

Choć o potrzebach seniorów mówi się coraz szerzej i głośniej, promowane są uniwersytety trzeciego wieku, przeznacza się dodatkowe pieniądze na kształcenie geriatrów – to wciąż za mało. Polityka zdrowotna nie uwzględnia potrzeb seniorów dotyczących np. skutecznych leków czy dłuższego pobytu w szpitalu – uważają eksperci. Jako przykład podają m.in. hematoonkologię.


Terapie breakthrough szansa, jaką przynosi nauka

Bernadetta Waszkielewicz

W powszechnym odbiorze przełomem jest to, co przyniosło wielkie korzyści całym populacjom, jak szczepionki przeciwko ospie czy polio. Ale czy tylko to? O znaczeniu terapii przełomowych, szczególnie w kontekście leczenia nowotworów – epidemii XXI wieku, dyskutowano podczas panelu redakcji „Służby Zdrowia” „Przełomy w medycynie – dokąd zmierza nauka?”.


Tłuste misie

Andrzej Sośnierz

Do naprawy sytuacji należy używać właściwych, zgodnych z prawem narzędzi


Zmiany w prawie zamówień publicznych

Aleksandra Kurowska

Wiele wskazuje na to, że w 2016 r. zwiększą się prawa odwoławcze dostawców sprzętu medycznego, a szpitale będą miały mniejsze pole manewru w ustawianiu kryteriów pod preferowane firmy lub produkty przy przetargach o niższej wartości.


Budżet reaktywacja

Maciej Biardzki

Chyba nikt się nie spodziewał, że po latach wyśmiewania „pisowskich” pomysłów o finansowaniu systemu opieki zdrowotnej bezpośrednio z budżetu, ciągle rządząca Platforma Obywatelska sama zaproponuje w ramach kampanii wyborczej likwidację składki zdrowotnej i wprowadzenie jednego zunifikowanego podatku od dochodów osobistych, finansującego system.


Zgubne skutki polityki refundacyjnej

Halina Pilonis

Ekonomiści ostrzegają – dalsze obniżki cen leków refundowanych mogą prowadzić do szybkiego załamania przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Firmy mogą przenieść nakłady inwestycyjne na produkcję farmaceutyków nieobjętych refundacją. Sytuacja ta spowoduje kryzys na rynku leków refundowanych, co doprowadzi – wcześniej czy później – do rewizji polityki rządowej.


Dobre imię

Małgorzata Solecka

Negatywnych artykułów o lekarzach powstaje sto w miesiącu, nie ma sensu ze wszystkimi walczyć. Tak Rzecznik Praw Lekarzy na początku września kwitował apele przedstawicieli lekarzy rodzinnych, którzy przekonywali samorząd do większego zaangażowania w walkę o dobre imię medyków.


e-Zdrowie uratowane?

Krzysztof Nyczaj

Pod koniec lipca do sejmu trafił rządowy projekt zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. W połowie września prace nad projektem nabrały tempa. Ustawodawcy bardzo zależy na uchwaleniu zmian, gdyż ich brak może faktycznie uniemożliwić uruchomienie procesu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej, zwłaszcza e-recept, e-skierowań i e-zleceń.


Pacjenci oceniają onkologię

Halina Pilonis

Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie został uznany przez pacjentów za najlepszą z placówek w Polsce zajmującą się leczeniem nowotworów, a dr Krzysztof Adamowicz z Gdańska za najlepszego onkologa. Chorzy wzięli sprawy w swoje ręce i na portalu internetowym onkomapa.pl, tworząc ranking szpitali, lekarzy i przychodni, podpowiadają, gdzie najlepiej się leczyć.


Zdrowy, bo niezdiagnozowany

Oliwia Tarasewicz-Gryt

Polacy nie lubią się badać. Statystyki bezlitośnie obnażają efekty zaniechania regularnych badań przesiewowych i profilaktyki. Prośbą, groźbą bądź nakazem – w trosce zarówno o zdrowie, jak i publiczne finanse – warto szukać skutecznych strategii działania.


Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Paulina Kutrzebka

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?


Niezdolność do pracy a niepełnosprawność

Magdalena Sobiak

Jeśli z przyczyn zdrowotnych nie możemy wykonywać pracy, mówimy wtedy o niezdolności do pracy. Natomiast niepełnosprawność to długotrwały stan występowania pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka.


Wyżej niż Ikar

Krzysztof Boczek

Sebastian Kawa, polski ginekolog, jest najbardziej utytułowanym szybownikiem na świecie w historii tego sportu. Niedawno jako pierwszy przeleciał szybowcem nad Himalajami.


Rozważania nad lekarskim sumieniem

Bogumiła Kempińska-Mirosławska

Czy lekarz wykonujący swój zawód ma prawo kierować się sumieniem? Próby odpowiedzi na to pytanie padały podczas międzynarodowej konferencji naukowej „Prawa sumienia pracowników służby zdrowia – ramy teoretyczne, wyzwania prawne oraz szanse”, która odbyła się 5 września br. na Uniwersytecie Warszawskim.


Cukrzyca typu 2 koszt postępu

Mariusz Kielar

Z prof. Grzegorzem Dzidą, zastępcą kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie o świadomości w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 rozmawia Mariusz Kielar.


Skąd się biorą uzależnienia?

Ewa Biernacka

Uzależnić można się praktycznie od wszystkiego, począwszy od substancji psychoaktywnych, np. alkoholu czy nikotyny, po gry hazardowe, seks, pracę czy… jedzenie mydła. Uzależnieniem behawioralnym jest nieodparta potrzeba wykonywania jakiejś czynności, przynosząca szkodę osobie, która popadła w nałóg.


Houston, mamy problem… z odróżnieniem palców u stóp

"Służba Zdrowia"

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego wykazali, że z zamkniętymi oczami ludzie nie są w stanie bezbłędnie wskazać, który z ich palców u stóp jest dotykany (lekko stukany) przez badacza przeprowadzającego test. Zdrowym ochotnikom najłatwiej było odróżnić dotykanie palucha i najmniejszego palca (trafność: 97 proc.).


Jak unikać nieuchronnego?

Halina Pilonis

Liczba wnoszonych do sądów spraw o odszkodowania za błędy medyczne rośnie, a pacjenci coraz skutecznej domagają się coraz większych pieniędzy. Dlatego lekarzom potrzebna jest edukacja prawna.


bot