Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 77–84/2015
z 8 października 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Zdrowie publicze: ustawa jest, ale…

Aleksandra Kurowska

W pierwszej połowie września sejm uchwalił ustawę o zdrowiu publicznym. Od lat oczekiwaną, dla której utworzono nawet w 2014 r. stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. projektu ustawy o zdrowiu publicznym i powołano na nie Beatę Małecką-Liberę. To duży krok naprzód. Zamiast koncentrować się na leczeniu chorób, musimy stawiać na profilaktykę i prewencję.

Wszyscy, także opozycja oraz nowy prezydent, zgodnie twierdzą, że ustawa jest potrzebna. Chciałoby się z radości otworzyć szampana, jednak to co przyjęto daleko odbiega od tego, czego oczekiwano, biorąc pod uwagę poświęcony ustawie czas i grono zaangażowanych ekspertów.


3,7 zł na obywatela

Właściwie od początku ewentualnym malkontentom zamykano usta, twierdząc, że w ustawie chodzi o otwarcie wrót, a rozwinięciem będzie Narodowy Program Zdrowia. Ale to w ustawie zawarto ramy finansowe, skromne, biorąc pod uwagę cele, jak m.in. prewencja i profilaktyka, w tym wspieranie wczesnej diagnostyki chorób i rozwój badań naukowych. Na początku mówiono o ponad 2 mld zł rocznie. W czerwcu w projekcie była kwota 274,8 mln zł, wkrótce stopniała do 140 mln zł rocznie. To oznacza, że w przeliczeniu na liczbę obywateli na badania profilaktyczne, akcje promujące zdrowie, administrację i rozwój nauki trafi mniej niż 3,7 zł rocznie.

Na dodatek w poczet ów 140 mln częściowo zaliczone będą środki już teraz wydawane na profilaktykę. Maksymalny limit wydatków budżetu państwa wyniesie: w 2016 r. – 70,7 mln zł, a w latach 2017 – 2025 po 80,7 mln zł. Z funduszów: Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Rozwoju Kultury Fizycznej i Zajęć Sportowych dla Uczniów pochodzić będzie do 70 mln zł w 2016 r., a w kolejnych latach po 60 mln zł.

Budżet na zdrowie publiczne nie będzie w gestii Pełnomocnika Rządu ds. zdrowia publicznego, jak planowano, a u ministra zdrowia. Nie wiadomo nawet, czy fukcja pełnomocnika przetrwa – usunięto zapis o jego obligatoryjnym powoływaniu. Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Rady do Spraw Zdrowia Publicznego, ale czy jej opinie będą mieć wpływ na politykę zdrowotną, będzie zależało od woli ministra.


Psychiatrzy zawarli szyki

W czasie ostatnich prac w komisji wprowadzono poprawki umożliwiające utrzymanie obok NPZ, także Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wcześniej zakładano, że ten ostatni zostanie zlikwidowany po przyjęciu NPR. Po fali protestów lekarzy i pacjentów uznano, że tylko część dotycząca profilaktyki i edukacji przeniesiona zostanie do NPR.

To trochę rozbija NPZ, ale jak wiadomo, kto ma własny narodowy program, ten ma większe szanse, że jego argumenty będą słyszalne i „wyszarpie” pieniądze dla swoich pacjentów. Stąd zabiegi lekarzy i organizacji pacjenckich o kolejne programy m.in. dla cukrzycy.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot