Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 43–51/2015
z 11 czerwca 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Francuska wizyta

Halina Pilonis

Polska jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla rozwoju prestiżowych firm francuskich – powiedział Sébastien Reymond, attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasady Francji w Polsce, podczas wizyty studentów z Uniwersytetu Paris Dauphine w warszawskich zakładach Anpharm należących do firmy Servier.

Co roku Uniwersytet Paris Dauphine organizuje w jednym z krajów europejskich wizytę studentów zarządzania i międzynarodowego biznesu, której celem jest przede wszystkim poznanie perspektyw ekonomicznych i biznesowych danego państwa oraz możliwości inwestycyjnych. W tym roku 51 studentów odwiedziło w Warszawie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Anpharm SA, którego właścicielem jest firma Servier. Inicjatorem spotkania była Ambasada Francji w Polsce, która wskazała zakład jako atrakcyjną inwestycję francuską na rynku polskim.

– Anpharm jest dla francuskich i międzynarodowych firm przykładem dynamizmu ekonomicznego w Polsce. Wybraliśmy to przedsiębiorstwo, by pokazać, że Polska jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla rozwoju prestiżowych firm francuskich – powiedział Sébastien Reymond, attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej. W 1997 r. firma Servier uruchomiła produkcję leków w warszawskiej Białołęce, inwestując w sumie 150 mln zł i zatrudniając 170 pracowników. Zakład Produkcyjny PF Anpharm SA jest obecnie czwartą co do wielkości fabryką francuskiego koncernu na świecie. Dziś 99 proc. obecnych na polskim rynku produktów firmy Servier powstaje w tym przedsiębiorstwie, a 38 proc. całej produkcji PF Anpharm trafia na eksport do ośmiu krajów Unii Europejskiej, w tym do Francji, a także do Serbii. Ilość eksportowanych opakowań w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła o ponad połowę – z 6,5 mln do prawie 10 mln. Produkcja na rynek polski utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 16,5 mln opakowań rocznie. Prowadzona od ponad 20 lat działalność produkcyjna Anpharmu jest przedmiotem ciągłych inwestycji firmy Servier. Tylko w ostatnich latach uruchomiono dwie nowe linie butelkujące o łącznej wartości 22 mln zł, dzięki którym m.in. rozwija się eksport leków produkowanych w Warszawie. Obecna w naszym kraju od 1992 r. firma Servier Polska zatrudnia blisko 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za badania i rozwój, produkcję, edukację i promocję. Zgodnie z wyliczeniami PwC (PricewaterhouseCoopers), szacowana łączna wartość inwestycji firmy Servier w Polsce w latach 1992 – 2015 przekroczyła 728 mln zł. Od 2001 r. francuski potentat w produkcji leków angażuje się w badania i rozwój poprzez International Centre for Therapeutic Research (ICTR). W latach 2001 – 2015 przeprowadzono na terenie Polski 76 badań klinicznych. W największym międzynarodowym badaniu niewydolności serca SHIFT, prowadzonym przez Servier, nasz kraj zajmował drugie miejsce na świecie pod względem rekrutacji pacjentów. Wielu polskim chorym umożliwiło to dostęp do innowacyjnych terapii stanowiących szansę na pokonanie chorób w przypadkach, których dotychczasowe leczenie okazało się nieskuteczne. Zgodnie z analizą PwC, wkład firmy Servier w Polską gospodarkę w 2014 r. wyniósł 615,42 mln zł.

Polska jest szóstym rynkiem farmaceutycznym w Europie, jednak ceny farmaceutyków należą do najniższych w UE. Stwarza to realny problem dla pacjentów, wynikający z wywozu leków z Polski. W dodatku liczba refundowanych leków innowacyjnych, w porównaniu z innymi krajami Unii, jest niewielka. Według analizy Ernst & Young, dostęp do np. nowoczesnych leków onkologicznych jest u nas najgorszy spośród wszystkich badanych 12 krajów. Z 30 innowacyjnych leków onkologicznych dopuszczanych do obrotu przez EMA od 2004 r., w Polsce tylko dwa są refundowane dla wszystkich chorych, którzy dostali receptę. Dla porównania: w Rumunii takich leków jest 11, a na Słowacji 15. Czas od zarejestrowania leku przez EMA do objęcia go refundacją wynosi ponad dwa lata. Dłuższy jest tylko w Rumunii. Mimo zapewnień resortu zdrowia, w czasie gdy wchodziła w życie ustawa refundacyjna, że zaoszczędzone dzięki obniżce cen leków środki przeznaczone będą na refundację nowych, innowacyjnych leków, tak się nie stało.
Najpopularniejsze artykuły

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Endometrioza – wędrująca kobiecość

Podstępna, przewlekła i nieuleczalna. Taka jest endometrioza. Ta tajemnicza choroba ginekologiczna, badana od przeszło stu lat, nadal pozostaje dla lekarzy niewyjaśniona. Pomimo że występuje u kobiet coraz częściej, wciąż trudno określić mechanizm jej powstawania i rozwoju, a jej następstwa są poważne, prowadzą nawet do bezpłodności.
bot