Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 80–83/2008
z 27 października 2008 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Megainformatyzacja, czyli jeden bierze wszystko

Rafał Zawitkowski

Nasz raport o planach wielkiej informatyzacji ochrony zdrowia ("SZ" nr 76-79 z br.) wzbudził duże zainteresowanie. Andrzej Sośnierz stanowczo sprzeciwia się tej koncepcji , wiemy też, że jej plany są przedmiotem żywych dyskusji w gronie NRL. Tymczasem niczym nie zrażone Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamierza zlecić firmie komercyjnej przygotowanie aktów prawnych dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia.

13 października ogłoszono przetarg nieograniczony na – proszę się skupić – "Usługę przygotowania ekspertyz, opracowań i zorganizowania konferencji z zakresu systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia, rozbudowę witryny internetowej, zorganizowania szkoleń e-learningowych oraz... przygotowania aktów prawnych

w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.01 – Wdrożenie i kontrola stosowania norm europejskich dla systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia". Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej Fundacji "Fundusz Współpracy" Jednostka Finansująco-Kontraktująca (www.cofund.org.pl).

Osobą odpowiedzialną za przetarg z ramienia CSIOZ jest wicedyrektor tej instytucji, Adam Koprowski, równocześnie prezes "Instytutu Rozwoju Telemedycyny sp. z o.o." prowadzącej działalność doradczą w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Z ogłoszenia o przetargu wynika, że przystąpić do niego mogą tylko firmy, dysponujące środkami w kwocie minimum 800 tys. zł. Co ciekawsze, firmy te muszą dysponować panelem specjalistów o raczej rzadko spotykanych kwalifikacjach. I tak np. wymaga się, by ekspert z zakresu medycznych standardów IT, który będzie przygotowywał ekspertyzy oraz założenia do (sic!) projektu aktu prawnego, legitymował się m.in. doświadczeniem w tworzeniu dokumentacji wykorzystywanej przy wdrażaniu, bagatela, minimum trzech systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia. Inny ekspert, z zakresu HealthNet, który będzie opracowywał ekspertyzy zawierające organizacyjne i technologiczne podstawy dla funkcjonowania sieci HealthNet na poziomie krajowym oraz dokona oceny integracji systemów informatycznych wdrażanych w ramach funduszy strukturalnych – musi znać HealthNet w krajach członkowskich UE i mieć doświadczenie w tworzeniu dokumentacji wykorzystywanej przy tworzeniu opracowań dla minimum 1 projektu z zakresu ochrony zdrowia na poziomie krajowym. Z kolei ekspert z zakresu strategii e-Zdrowie, który ma dokonać aktualizacji dokumentu "Strategia e-Zdrowie na lata 2004-2006" – musi legitymować się doświadczeniem w tworzeniu strategii e-Zdrowie na poziomie krajowym (dotąd powstała tylko jedna – przyp. red.). Od ostatniego eksperta, specjalisty z zakresu technologii informatycznych, który ma opracować koncepcję szkoleń oraz przedstawić wybór platformy e-learningowej, administrować tą platformą, jak również praktycznie koordynować szkolenia – wymaga się m.in. doświadczenia w opracowywaniu lub administrowaniu co najmniej dwiema platformami e-learningowymi.

Termin składania ofert upływa 12 listopada, wtedy też nastąpi otwarcie ofert. Podpisanie umów przewidziano do 15 grudnia br. Projekt jest finansowany ze środków wspólnotowych. Szacunkowa wartość zamówienia to 1647767,50 zł.

Zgodnie z załącznikiem 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ze środków UE w ramach realizacji projektu mają być przygotowywane projekty aktów prawnych w zakresie kontroli przestrzegania norm teleinformatycznych w ochronie zdrowia, jak też systemów teleinformatycznych w ochronie zdrowia (s. 22 SIWZ).

Nas zastanawia, czy dobrym pomysłem jest ogłaszanie przetargu na przygotowywanie założeń aktów prawnych oraz zlecanie ich opracowania firmie komercyjnej. Zwłaszcza w świetle obowiązującej ustawy z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Redakcja "SZ" dotarła do ekspertyzy sporządzonej przez doradcę i eksperta MSWiA prof. Bolesława Szafrańskiego, dotyczącego tego przetargu. Zdaniem prof. Szafrańskiego: "projekty regulacji prawnych dotyczących informatyki muszą powstawać całkowicie pod kontrolą oraz być opracowywane przez jednostki organizacyjne wskazane w stosownych delegacjach ustawowych, i to w sposób jednoznacznie przejrzysty, i nie mogą być elementem zamówienia publicznego".

Profesora dziwi również, dlaczego w jednym zamówieniu łączy się usługi tak różne, jak aktualizacja strategii e-Zdrowia z koncepcjami prawnych zapisów o systemie informacji w ochronie zdrowia, e-learningiem, szkoleniami itp.

Czy wynika to tylko z braku wyobraźni odpowiedzialnego za przetarg, czy też jest jego świadomym zamysłem? Tym bardziej że nie dopuścił on możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Przecież stworzenie konsorcjum do tak skomplikowanego przedsięwzięcia wymaga czasu. Jak duże jest w Polsce grono podmiotów będących w stanie spełnić wymogi zamawiającego w ciągu miesiąca? Czy też z góry już wiadomo, kto ten przetarg wygra? Tym bardziej że prace nad przetargiem trwały w CSIOZ od roku.

Intrygująco brzmi też zapis na s. 23 SIWZ, zakładający: "Wykonawca przygotuje założenia dotyczące przestrzegania norm w odniesieniu do projektu ustawy z dnia 17 września 2007 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia" (ustawy nie ma, ponieważ nie została uchwalona – przyp. red.). I dalej: "Założenia do projektu aktu prawnego zostaną przygotowane w oparciu o rozwiązania legislacyjne obowiązujące w następujących krajach: Portugalia, Niemcy, Austria, Dania, Francja, Szwecja". Super.
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Co dalej z dyżurami aptek?

Batalię o finansowanie dyżurów aptek w nocy i dni wolne od pracy polscy aptekarze toczą od lat, przekonując, że z uwagi na bardzo niskie obroty uzyskiwane podczas takiego dyżuru ponoszą wymierne straty finansowe.
bot