Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 80–83/2008
z 27 października 2008 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2008


WYDARZENIA

Megainformatyzacja, czyli jeden bierze wszystko

Rafał Zawitkowski

Nasz raport o planach wielkiej informatyzacji ochrony zdrowia ("SZ" nr 76-79 z br.) wzbudził duże zainteresowanie. Andrzej Sośnierz stanowczo sprzeciwia się tej koncepcji, wiemy też, że jej plany są przedmiotem żywych dyskusji w gronie NRL. Tymczasem niczym nie zrażone Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zamierza zlecić firmie komercyjnej przygotowanie aktów prawnych dotyczących informatyzacji ochrony zdrowia. (...)


RUM - rozdział ostatni

Andrzej Sośnierz

Opracowywany w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pomysł wprowadzenia jednego, wszechogarniającego systemu informatycznego dla całej służby zdrowia w Polsce, to najlepszy sposób na pogrzebanie wszystkiego tego, co jeszcze z RUM ocalało. Z pozoru - ten wielki, ujednolicony system, który w sposób uporządkowany gromadziłby i przetwarzałby wszelkie informacje pojawiające się w ochronie zdrowia, wydaje się pomysłem słusznym i racjonalnym. Ale też właśnie skala tego projektu jest jego największym obciążeniem. Takiego projektu po prostu nie da się zrealizować. (...)


Pogrom

Marek Derkacz

Od 1 października do 30 listopada trwa jesienna sesja egzaminów specjalizacyjnych. Odbyły się już egzaminy m.in. z okulistyki, położnictwa i ginekologii oraz medycyny ratunkowej. Niecałe 15% lekarzy nie zdało testu. Wielkim rozczarowaniem po raz kolejny okazał się dla zdających egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Szczęścia nie miało aż 331 lekarzy, czyli prawie 47% osób, które stawiły się na test. Nikt z ponad 700-osobowej grupy zdających nie uzyskał oceny bardzo dobrej. (...)


Internistyczny PESymizm

Marek Derkacz

Wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) z chorób wewnętrznych, który odbył się 16 października, nie nastrajają optymistycznie. Szokuje niska, bo jedynie 50% zdawalność testu; mrozi to krew w żyłach osobom, które szykują się już do wiosennej sesji. Jedni drżą w obawie przed trudnym testem, inni usilnie się zastanawiają, dlaczego poziom wiedzy zdających z każdym rokiem jest coraz niższy. (...)


Hańba

Aleksandra Gielewska

Hańba! - krzyczały z galerii zdesperowane pielęgniarki, gdy 21 bm. Sejm uchwalił ustawę o zakładach opieki zdrowotnej, przewidującą przymusowe - pod groźbą likwidacji - przekształcenia szpitali-spzozów w spółki kapitałowe, i to w ciągu najbliższych 2 lat. Hańba. I arogancja władzy - szkodliwa dla demokracji, dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i stabilności systemu ochrony zdrowia w Polsce. Krótkowzroczność i irracjonalny upór polityków rządzących partii, za nic mających opinie ekspertów, środowisk medycznych i opozycji. (...)


Sejm uchwalił pakiet ustaw zdrowotnych PO - PSL

Teraz weto czy wyrok TK?

Małgorzata Solecka

Gdy marszałek Sejmu zdecydował, że na 21 października przesuwa głosowanie nad ustawami zdrowotnymi, ponieważ Komisja Zdrowia, mimo katorżniczego tempa pracy - nie zdoła w 48 godzin przedyskutować poprawek do pakietu 6 ustaw i przygotować sprawozdań do III czytania - minister Ewa Kopacz, donieśli sejmowi plotkarze, płakała z wściekłości. Tym razem nie zadziałał argument, że "jakoś się zrobi". Marszałkowi można zarzucić brak logiki. Przecież, przynajmniej do tej pory, prace nad pakietem ustaw zdrowotnych przebiegały właśnie pod takim hasłem. Jakoś się zrobi, a jak tekst projektu okaże się zły, złoży się kilkadziesiąt stron poprawek, a potem jeszcze kolejnych dwadzieścia, bo te pierwsze wciąż jeszcze nie rozwiązały pominiętych dotąd kwestii. A jeśli się okaże, że z Sejmu któraś z ustaw wyjdzie dziurawa - to Senat pozeszywa. Jakoś to będzie. (...)


Bez taryfy ulgowej

Aleksandra Kurowska

Jakub Szulc został nowym wiceministrem zdrowia. 35-letni poseł PO z Komisji Finansów ma odpowiadać za reformę ochrony zdrowia. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez 11 lat pracował w bankach, był m. in. dyrektorem w pionie rynków międzynarodowych Banku BPH. Mimo młodego wieku zdobył już spore doświadczenie w finansach, także publicznych. Do Sejmu trafił w 2005 r. z listy PO z okręgu wałbrzyskiego; w wyborach z ubiegłego roku ponownie zdobył poparcie wyborców. Jak się dowiedzieliśmy, to właśnie premier chciał obecności J. Szulca w resorcie, chociaż PO w związku z tą nominacją traci sprawnego organizatora prac w Sejmie (Szulc prowadził ostatnio m.in. podkomisję zajmującą się gwarancjami depozytów bankowych i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym). (...)


Punkty za ciągłość to nie monopol

Czy NFZ ma prawo przyznawać w konkursie ofert dodatkowe punkty za wcześniejszą współpracę i ciągłość udzielanych świadczeń? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po zawiadomieniu jednego z przedsiębiorców wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zdaniem UOKiK, Fundusz faworyzuje przedsiębiorców posiadających - w chwili składania ofert - kontrakty z NFZ, nawet jeżeli poziom ich usług był niezadowalający, przyznając im dodatkowo 5 punktów w ramach oceny oferty. - W skrajnym przypadku może to doprowadzić do sytuacji, w której co roku będą wybierane oferty tych samych przedsiębiorców, a możliwość wygrania konkursu przez nowych, którzy nie są związani umową z NFZ, jest mocno utrudniona - napisał w komunikacie UOKiK. To z kolei, zdaniem urzędu, zaburza konkurencję na rynku. (...)


Złota Brzytwa dla Jacka Puchały

Mariusz Kielar

Dr hab. Jacek Puchała, kierownik Dziecięcego Centrum Oparzeniowego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, został uhonorowany Złotą Brzytwą im. Zory Janžekovič. Dr Puchała jest pierwszym polskim laureatem tej prestiżowej nagrody przyznawanej przez Europejski Klub Oparzeń Dziecięcych (ECPB). Trzy lata temu Złotą Brzytwę wręczono samej Zorze Janžekovič, która w latach 60. XX w. w Mariborze - w b. Jugosławii, obecnie Słowenii - rozpoczęła samodzielnie leczenie głębokich oparzeń metodą radykalnych i głębokich wycięć poparzonych obszarów skóry, co zdecydowanie powiększyło szanse przeżycia pacjentów. Docent Puchała otrzymał Złotą Brzytwę w uznaniu za znakomite postępy w leczeniu ciężkich oparzeń w Polsce. Oprócz wdrażania metody Zory Janžekovič, doc. Puchała jako pierwszy w Polsce rozpoczął także leczenie pacjentów za pomocą Integry, która pozwala na zminimalizowanie szpecących blizn i znacznie przyspiesza proces gojenia ran. W Dziecięcym Centrum Oparzeniowym w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Integrę wszczepiono już 27 pacjentom. (...)


FELIETONY

PANOPTICUM

Dyżury z ogonkami

Marek Wójtowicz

Spotkałem się niedawno z grupą 20 lekarzy stażystów mojego szpitala i spośród zgłoszonych przez nich problemów najtrudniejszym do rozwiązania okazał się problem ich dyżurów lekarskich. Zgodnie bowiem z art. 15 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. nr 136, poz. 857 z 2008 r.), młody lekarz po studiach musi odbyć co najmniej 12-miesięczny staż podyplomowy, w trakcie którego "czeladnikuje" pod nadzorem lekarza opiekuna legitymującego się właściwą dla programu stażu specjalizacją i co najmniej 5-letnim stażem zawodowym. (...)


TYLKO FAKTY

Konferencja

Marek Nowicki

Od ponad roku badane są masowo w Polsce dzieci chore na autyzm. Specjaliści z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie sprawdzają, czy przypadkiem zaburzeń chorobowych nie wywołało u nich podanie szczepionek zawierających związki rtęci, aluminium i innych szkodliwych substancji. Końcowe wyniki badań jeszcze nie są znane. Testy sponsoruje Unia Europejska. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Koci pazurek

Janina Banachowska

Weszła do mnie kilkunastoletnia dziewczyna z małym kotkiem przytulonym do szyi. Z ucha spływała jej krew. Kotek nie uciekał, siedział zupełnie spokojnie. - Co się stało? - zapytałam. - Jesteśmy tu na urlopie, ja studiuję i właśnie jestem po sesji. Ogromnie lubię koty, to znaczy lubiłam koty, ale chyba już przestanę. To maleństwo przytuliłam do siebie, a on mi się zaczepił pazurkiem w kolczyk, kolczyk się rozpiął i wbił w ucho razem z kocim pazurem. Nie wiem, co robić? Jechać do szpitala ze zwierzakiem przy uchu? - Nie tragizuj, zobaczymy. (...)


RAPORT

Pomoc na twardych warunkach

Tomasz Sienkiewicz

Panaceum na osiągnięcie przez polskie szpitale dobrej kondycji finansowej to według rządzącej koalicji obligatoryjne przekształcenie ich w spółki prawa handlowego. Warto się więc przyjrzeć niektórym ustaleniom raportu o zadłużeniu i restrukturyzacji polskich szpitali, który powstał w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową pod kierunkiem dr. Wojciecha Misiąga (współautorami są Elżbieta Malinowska-Misiąg i Marcin Tomalak). Badanie zrealizowano w ramach międzynarodowego programu "Transparency and Accountability", finansowanego przez 2 pozarządowe instytucje amerykańskie: Brookings Institution oraz Results for Development Institute. (...)


Małopolska ucieka od spzozów

Halina Kleszcz

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego z 17 grudnia ub.r. otworzyła furtkę do przekształceń organizacyjno-prawnych i własnościowych w regionie. Mgr Urszula Sanak, dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego mówi, że w ślad za tym utworzono interdyscyplinarny zespół ds. przekształceń, by tym procesom nadać przyspieszenia, powierzając ich realizację fachowcom. Konsekwentnie koncentrowano się na założeniach wojewódzkiej strategii ochrony zdrowia, w tym celach nadrzędnych: uporządkowaniu wolumenu usług zdrowotnych, poprawie zarządzania, zwiększeniu konkurencyjności, a w konsekwencji - dostępności i jakości. (...)


PRAWO

Kalendarz z paragrafem

Żaneta Semprich

Zdawałoby się, przepisy dotyczące opieki zdrowotnej zmieniają się nieśpiesznie. Nowe regulacje nie należą do najpilniejszych. A jednak prawda jest taka, że prawo zmienia się niemal z dnia na dzień. W rubryce "Kalendarz z paragrafem" informujemy o zmianach przepisów, jakie miały miejsce, o ważnych orzeczeniach sądowych dotyczących ochrony zdrowia, o pracach nad niektórymi projektami w Sejmie czy w Ministerstwie Zdrowia. (...)


PUNKTY WIDZENIA

Z DROGI...

Karbowy

Andrzej Musiałowicz

Nie każdy ma talent i wiedzę do zarządzania, a dla części partyjne nominacje stanowią lot zbyt wysoki, np. z gminnych wodociągów do ratusza w wielkim mieście. I właśnie w tym miejscu pojawia się problem: jak najszybciej można poznać specyfikę funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej? Na logikę - bardzo szybko, bo wystarczyłyby do tego szczypce, które każdy kowal ma po to, żeby się nie poparzyć. Szczypce, czyli - po prostu - odpowiednio przygotowani i wykształceni urzędnicy: stojący na straży przestrzegania prawa, znający przepisy i nadzorowane branże. (...)


OKIEM DYREKTORA

Dokąd leci ten samolot?

Janusz Atłachowicz

Reforma systemu ochrony zdrowia rządu Jerzego Buzka z 1999 r. miała pozbawić polityków możliwości manipulowania pieniędzmi na świadczenia zdrowotne. Przypomnę, że przed 1999 r. mieliśmy system budżetowy. Środki na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli były ustalane corocznie w budżecie państwa. Od 1999 r. mamy, podobno, system ubezpieczeniowy, w którym politycy mieli decydować tylko o wysokości składki. I to nie corocznie, lecz raz na kilka lat. Tak by być mogło, gdyby wcześniej politycy dogadali się, jaki ten system, docelowo, ma być. Ale tego nie zrobiono, i polityczne majstrowanie trwa w najlepsze. (...)


INFORMATYZACJA

Telemedyczny boom wciąż przed nami

Wojciech Żegolewski

Telemedycyna nie ma szans wygrać na rynku z konwencjonalnym kontaktem na linii lekarz-pacjent, ale nie taka jest jej rola - to tylko jeden z wniosków płynących z katowickiej konferencji E-zdrowie: Teraźniejszość i przyszłość. Mimo że wszystkie polskie szpitale mają dostęp do wirtualnej sieci, a większość z nich posiada informatyczne systemy zabezpieczeń, to jednak usługi telemedyczne dla większości z tych placówek wciąż są luksusem. Czy można to zmienić i w jakim czasie - między innymi o tym rozmawiano w Katowicach na konferencji E-Zdrowie, zorganizowanej w ramach Śląskich Dni Społeczeństwa Informacyjnego. (...)


Telekardiologia czas na systemowe wdrożenie

Marcin Wełnicki

Jednym z poważnych mankamentów systemu ochrony zdrowia, nie tylko w naszym kraju, jest słaba dostępność do specjalistów. Pacjenci miesiącami czekają na wizytę u kardiologa, dermatologa czy alergologa. Wielu z nich mieszka daleko od nowocześnie wyposażonych przychodni i ośrodków referencyjnych. Jednocześnie znaczny odsetek społeczeństwa cierpi z powodu choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Tacy pacjenci często znajdują się w sytuacjach, w których jedyną szansą na przeżycie jest błyskawiczna diagnoza i profesjonalna interwencja. Jednak zbadanie pacjenta przez lekarza w poradni czy przez załogę karetki w domu, transport do najbliższego szpitala oraz decyzja o ewentualnym przeniesieniu do ośrodka specjalistycznego zabierają bardzo dużo czasu. Telemedycyna pozwala ograniczyć ten czas do minimum i tym samym zwiększyć szanse chorego na przeżycie. (...)


TECHNOLOGIE

Nowa generacja opatrunków

Ewa Krupczyńska

Szybkie gojenie się kilkuletnich owrzodzeń i redukcja lub całkowite ustąpienie towarzyszącego im bólu - to rezultaty stosowania nowej generacji opatrunków, opartych na zmodyfikowanym genetycznie lnie. Nowe opatrunki są efektem 10-letnich badań biotechnologicznych prof. Jana Szopy-Skórkowskiego z Zakładu Biotechnologii Genetycznej Uniwersytetu Wrocławskiego nad wytworzeniem nowego rodzaju lnu, którego włókna i nasiona metodami inżynierii genetycznej wyposażono w naturalnie syntetyzowane, silne przeciwutleniacze. Badania, do których zakwalifikowano 30 osób z długotrwałymi owrzodzeniami o różnej etiologii, przeprowadzono na oddziale dermatologii 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Leczenie nowymi opatrunkami zaproponowano pacjentom, u których, mimo optymalnego leczenia miejscowego i ogólnego, przez wiele lat nie udało się doprowadzić do wygojenia owrzodzeń. Byli to chorzy z owrzodzeniami o etiologii żylnej, odleżynami i stopą cukrzycową. (...)


Z prof. Janem Szopą-Skórkowskim, twórcą nowej generacji opatrunków, rozmawia Magdalena Orlicz

Jestem naukowcem, a nie biznesmenem

Współpracą z nami są zainteresowane 2 firmy amerykańskie, a także z Południowej Afryki i z Francji. Prawdę mówiąc, nie bardzo wiedziałem, jak z nimi rozmawiać, ponieważ jestem tylko naukowcem, a nie biznesmenem. Pokazałem, jak działa opatrunek, jakie są rezultaty, wyjaśniłem, że cały proces technologiczny jest już opracowany. A teraz powinien wkroczyć przedsiębiorca, który chce na tym zarobić i znajdzie firmy, które produkują opatrunki. Przyznam, że zdumiewa mnie brak zainteresowania tą sprawą ze strony przedsiębiorstw w Polsce. Osoby nimi kierujące powinny przecież szybko reagować na takie nowości, widzieć w tym szansę na sukces swojej firmy. Przecież nie ma na świecie drugiego takiego opatrunku! (...)


KLINIKA

Wakcynologia w walce z nowotworami

Z prof. Andrzejem Steciwko, kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej we Wrocławiu, przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej - rozmawia Magdalena Orlicz-Benedycka. (...)


Postępowanie u kobiet z chorobą serca w okresie ciąży (cz.1)

Janusz Kudlicki

Ciąża wywołuje szereg zmian adaptacyjnych, które mają przystosować układ krążenia kobiety do podołania zadaniom związanym z rozwojem płodu. Wiele dolegliwości oraz objawów, które bywają lekceważone poza okresem ciąży, jest przyczyną wizyty u lekarza i przeprowadzenia badań konsultacyjnych u kobiety, która spodziewa się dziecka. Zmiany adaptacyjne układu krążenia, zachodzące w ciąży, mogą utrudniać diagnostykę kardiologiczną, ponieważ mogą sugerować chorobę serca u zdrowej kobiety lub maskować istniejący problem kardiologiczny. (...)


PROFILAKTYKA

Szczepienia: nowa filozofia medycyny

Marcin Wełnicki

Prof. Jacek Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, uważa, że szczepienia są już integralnym elementem nowego filozoficznego nurtu medycyny. Szczególny nacisk kładzie się przecież na skuteczną profilaktykę chorób. Oferta szczepień profilaktycznych jest coraz szersza, mimo że wiele z nich nadal nie podlega refundacji. Największym zainteresowaniem cieszą się ostatnio szczepienia przeciwko HPV i pneumokokom. W Polsce dostępne są dwa typy szczepionki przeciwko HPV: dwu- i czterowalentna (HPV 16/18 oraz HPV 6/11/16/18/). Skuteczność obu w aspekcie onkologicznym uważa się za porównywalną. Immunizacja przeciwko czterem serotypom wirusa zabezpiecza jednak dodatkowo przed brodawczakami skórnymi. Szczepienie przeciwko HPV ma charakter profilaktyczny, nie terapeutyczny, dlatego tak ważne jest, aby szczepić dziewczęta przed inicjacją seksualną. (...)


Zakażenia ran pooperacyjnych po zabiegach uroginekologicznych

Marcin Wełnicki

Problem infekcji wewnątrzszpitalnych dotyczy około 10% pacjentów. U 1/5 z nich występują zakażenia ran pooperacyjnych. Śmiertelność w tej ostatniej grupie chorych jest bardzo duża. Według różnych danych, od 12 do 84% przypadków zakażeń ran pooperacyjnych odnotowuje się już po wypisie z oddziału chirurgicznego. Przyczyną tak niepokojącej statystyki może być fakt, iż zakażenia ran niekoniecznie muszą być wywołane bakteriami wewnątrzszpitalnymi. Przykładem są operacje uroginekologiczne. Prawidłowa flora bakteryjna pochwy może stanowić endogenne źródło zakażenia ran pooperacyjnych. Operacje uroginekologiczne mogą również wpływać na zmianę równowagi bakteryjnej pochwy i spadek ilości pałeczek Lacitobacillus, co dodatkowo sprzyja zakażeniom. Trzeba także pamiętać, że waginozy bakteryjne, będące konsekwencją zaburzenia składu naturalnej flory bakteryjnej pochwy, dotyczą niemal 1/3 kobiet w wieku 19-49 lat. (...)


NAUKA

Odkryto gen odpowiedzialny za autosomalną recesywną postać zwyrodnienia barwnikowego siatkówki

Martyna Tomczyk

Grupa badaczy pod kierownictwem prof. Shomi Bhattacharya z Instytutu Okulistycznego w Londynie oraz Państwowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych w Paryżu podjęła próbę identyfikacji genu na chromosomie 6, odpowiedzialnego za zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Najpierw wyznaczono region chromosomowy, a następnie dokonano identyfikacji najmniejszej, wspólnej delecji w tym regionie, obserwowanej u chorych rodzin. Ten obszar najmniejszej delecji zawierał 6 genów, poddanych kolejnym analizom. Klonowanie pozycyjne połączone z badaniem porównawczym pozwoliły zidentyfikować nieznany dotąd gen. Stwierdzono, że mutacja tego genu powoduje postać autosomalną recesywną barwnikowego zwyrodnienia siatkówki. Gen ów koduje wielodomenowe białko podobne do białka "spam" muszki owocowej (białko muszki jest kodowane przez gen eys). W związku z tym nazwa ludzkiego genu RP5 została zastąpiona przez nazwę EYS (gen koduje białko SPAM). (...)


Soja: żółty klejnot Azji

Anna Adamska

Naukowcy z Holandii sugerują, że spożycie soi powoduje uwalnianie hormonu wzrostu. Efekt somatotropinowy zależy jednak od postaci, w jakiej jest przyjmowana. Porównano wpływ wywierany przez białko sojowe spożywane osobno oraz jako element posiłku na stężenie hormonu wzrostu. Do badania włączono 6 losowo wybranych, zdrowych kobiet w wieku 19-36 lat (BMI 19-26 kg/m2). W trakcie badania co 20 minut oznaczano poziom somatotropiny, insuliny i glukozy w surowicy krwi. Zauważono, że efekt somatotropinowy jest opóźniony i niższy, gdy białko sojowe wchodzi w skład posiłku. Ponadto u tych kobiet poziom glukozy i insuliny był wyższy niż u kobiet spożywających białko sojowe osobno oraz kobiet otrzymujących placebo. Naukowcy sugerują, że to właśnie wzrost poziomu glukozy i insuliny, spowodowany obecnością węglowodanów oraz tłuszczów w posiłku, upośledza somatotropinowy efekt soi. (...)


Infekcje żołądkowo-jelitowe u turystów

Monika Jakubiak

Analiza zachorowalności na infekcje przenoszone drogą pokarmową pozwoliła na określenie ryzyka ich wystąpienia w różnych częściach świata. Naukowcy z GeoSentinel Surveillance Network przeanalizowali przypadki infekcji przenoszonych drogą pokarmową u turystów w zależności od celu podróży. Poddali retrospektywnemu badaniu 6086 osób, które zgłosiły się z objawami infekcji przewodu pokarmowego do kliniki GeoSentinel w latach 2000-2005. Po uwzględnieniu liczby przyjazdów turystów do danego regionu określono specyficzny dla danego kraju i obszaru wskaźnik ryzyka (reporting rate ratios - RRRs). (...)


Pierwszy lek przeciw osteoporozie podawany raz na miesiąc

Martyna Tomczyk

Jednym ze skutecznych leków przeciw osteoporozie jest rizedronian sodu w dawkach 5 mg (przyjmowany raz dziennie) oraz 35 mg (podawany raz w tygodniu). Firmy Procter & Gamble Pharmaceuticales oraz Sanofi Aventis opracowały rizedronian sodu (Actonel) w dawce 75 mg. Jest to pierwszy preparat z grupy bisfosfonianów, który zapobiega zarówno złamaniom kręgów, jak i złamaniom kości biodrowej, a może być stosowany jedynie raz w miesiącu. Zaleca się jednak przyjmowanie jednej tabletki raz dziennie przez dwa kolejne dni w ciągu miesiąca. Międzynarodowe badania randomizowane z podwójnie ślepą próbą wykazały, że skuteczność oraz profil tolerancji Actonelu 75 mg są prawie takie same jak Actonelu 5 mg. (...)


MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Piotr Domagała

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


KONFERENCJE

Europejskie warsztaty prawa medycznego

Mariusz Kielar

Europejski Letni Uniwersytet Prawa Medycznego zorganizowano w tym roku w Krakowie. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, Francuskiego Towarzystwa Badań i Edukacji Prawa Medycznego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przybyło wielu wybitnych naukowców i praktyków międzynarodowego prawa medycznego z Algierii, Francji, Hiszpanii, Czech, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady, Ukrainy, Tunezji i Polski. Tematykę konferencji zdominowały prawne aspekty swobodnej dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych na terenie Unii Europejskiej, kwestie odpowiedzialności za błędy medyczne i naruszania praw pacjenta w poszczególnych systemach prawnych, prawne i etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych. Uczestnicy ze szczególną ciekawością wysłuchali wykładów przybliżających zręby rodzącego się systemu prawa medycznego na Ukrainie. (...)


Wysublimowane metody diagnostyki i leczenia zawału serca

Halina Kleszcz

Nie lada wyróżnienie spotkało kierowany przez doc. dr. hab. med. Dariusza Dudka zespół specjalistów Pracowni nr 2 Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii UJ CM oraz zespół kardiologów inwazyjnych z II Kliniki Kardiologii w Szpitalu Uniwersyteckim, podopiecznych prof. Jacka Dubiela. Krakowscy specjaliści, jako jedyni z Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzili 15 października szkoleniowe zabiegi u pacjentów z ostrym zawałem serca oraz ze zwężeniem pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej, które były bezpośrednio transmitowane na główną salę obrad jubileuszowego, XX kongresu kardiologów inwazyjnych Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) w Waszyngtonie. Najlepsi specjaliści z całego świata analizowali przesyłane obrazy tętnic wieńcowych. W trakcie przeprowadzanych implantacji stentów nowej generacji operatorzy z Krakowa mogli słyszeć uwagi i propozycje rozwiązań zgłaszane przez doświadczonych kolegów. (...)


Prywatyzacja od dołu

Konrad Pszczołowski

Mamy jesień, ale w obszarze opieki zdrowotnej gorąco jak nigdy. Komercjalizacja i będąca jej dalszym skutkiem prywatyzacja były tematem konferencji Restrukturyzacja szpitali - kierunki i modele działania, zorganizowanej przez wydawnictwo Termedia pod patronatem KPP. Ze względu na trwającą kolejny dzień zdrowotną debatę sejmową, nie przybył nikt z kierownictwa MZ ani NFZ. Może dlatego konferencja była tak merytoryczna, nie zawierała bowiem strzelistych deklaracji politycznych ani pobożnych życzeń. Prawnik z Funduszu przedstawił opinię na temat wykorzystania do przekształceń szpitala art. 43 i 60 dotychczasowej ustawy o zozach, wskazując jak to można zrobić, wykorzystując każdy paragraf z osobna albo stosując oba razem, choć właściwie się one wykluczają (przedstawił jednak casus, w którym mimo to wydano zgodę). Ciekawy referat wygłosiła Chris Blades, specjalistka ekonomiki zdrowia w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EIB). (...)


Przekonać do polskich generyków

Grażyna Mickiewicz

Polski przemysł farmaceutyczny dostarcza około 60% leków dostępnych na naszym rynku. Polscy producenci zainwestowali w ciągu ostatnich 5 lat ok. 2,5 mld zł, by dostosować proces wytwarzania leków do standardów obowiązujących w UE (wprowadzając tzw. GMP - dobrą praktykę wytwarzania), oraz 0,5 mld w proces harmonizacji dokumentacji rejestracyjnej leków zgodnie z unijnymi wymaganiami. Co uzyskają w zamian? Szansom i zagrożeniom w rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego w zjednoczonej Europie poświęcono konferencję w Warszawie zorganizowaną przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Obradom przewodniczył Cezary Śledziewski, prezes PZPPF. W dyskusji udział wzięli m.in.: poseł Marek Balicki, prof. Aleksander P. Mazurek z Narodowego Instytutu Leków, Rafał Zyśk z NFZ, Leszek Borkowski, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych, Konstanty Radziwiłł, szef Naczelnej Rady Lekarskiej, Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dyskusję moderował Wojciech Kuźmierkiewicz z PZPPF. (...)


Bezbronność człowieka wobec systemu

Ewa Stępień

Miejscem sympozjum naukowego pod tym tytułem była aula Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Właśnie w tej auli, w latach 1980-1981, odbywały się regionalne zjazdy "Solidarności", szkoła zajmuje bowiem budynek usytuowany na terenie dawnej Fabryki Samochodów Ciężarowych. Do tych historycznych faktów nawiązywali niektórzy prelegenci, nawet w wystąpieniach poświęconych zagadnieniom stricte medycznym. - Otaczają nas instytucje i systemy powołane i działające w imię naszego dobra: ZUS, służba zdrowia, szkolnictwo, aparat fiskalny. Jednak wzbudzają w nas lęk, nieufność, bezbronność - mówił dr Piotr Dziemidok z oddziału diabetologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. - Ale nie budynków się obawiamy, lecz całych tych systemów i zasad w nich obowiązujących. Obawiamy się mimo tego, iż pracujący w nich ludzie ciężko - dla naszego dobra - pracują. (...)


TEKST SPONSOROWANY

Zastosowanie gradientowych pól magnetycznych w terapii przewlekłych schorzeń

Jerzy S. Janicki

W wyniku dwudziestoletniej pracy specjalistów z Instytutu Badań Fizykomedycznych oraz dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych powstał niepowtarzalny rozkład NSPM, który charakteryzuje materac ENERGY FOR LIFE (EFL). Zakończono również prace nad nowym urządzeniem, MagneTouch (MT), którego wdrożenie stanowi przełom w efektywności leczenia większości schorzeń. Rozkład NSPM w oferowanych Państwu urządzeniach zapewnia optymalne warunki do prawidłowego funkcjonowania większości poruszających się obiektów w organizmie oraz umożliwia szybką normalizację energii magnetycznej. (...)


bot