Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 51–54/2005
z 11 lipca 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


DOBRO PONAD ZŁEM

Nagroda imienia Aliny Pienkowskiej

Zakończył się kolejny konkurs o Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej. Tym razem – wyjątkowy, bo przypadający na rok jubileuszu 25-lecia strajku w Stoczni Gdańskiej oraz Porozumień Sierpniowych. Toteż będą dwie nagrody: za sukcesy i osiągnięcia w ostatnich 12 miesiącach oraz odrębna – za szczególne zasługi w tworzeniu pierwszej "Solidarności" w służbie zdrowia oraz zaangażowanie w naprawę systemu po 1989 r.

Podobnie jak w ub.r., nagroda – w każdej kategorii – zostanie wręczona politykowi lub działaczowi społecznemu, którego Państwo wybierzecie spośród nominowanych. Jedynym kryterium wyboru powinno być Państwa najgłębsze przekonanie, że ta właśnie osoba uczyniła dla systemu ochrony zdrowia w Polsce WIĘCEJ DOBREGO NIŻ ZŁEGO.

Listy nominowanych stworzyło 14 opiniotwórczych dziennikarzy, zajmujących się od lat problematyką ochrony zdrowia: Jolanta Anzelewicz-Gromadzka "Dziennik Bałtycki", Agnieszka Burzyńska RMF FM, Elżbieta Cichocka "Gazeta Wyborcza", Aleksandra Gielewska "Służba Zdrowia", Mariusz Gujski "Sygnały Dnia" PR, Jadwiga Kamińska PR I, Mariola Marklowska "Dziennik Zachodni", Iza Leśkiewicz Radio Zet, Marek Nowicki Fakty TVN, Małgorzata Solecka "Rzeczpospolita", Marek Stankiewicz "Gazeta Lekarska", Paweł Walewski "Polityka", Małgorzata Wiśniewska Panorama TVP II, Justyna Wojteczek PAP.

Zbieranie głosów zakończyliśmy 15 lipca. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16 sierpnia w Gdańsku, podczas obchodów 25-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność".

Nominowani do Nagrody im. A. Pienkowskiej za 2004/2005 r.
(kolejność alfabetyczna)

Marek Balicki
minister zdrowia
Za doprowadzenie do uchwalenia ustaw: o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, dzięki której stało się możliwe finansowanie sektora w 2005 r., i o pomocy publicznej, która pozwala spzozom ubiegać się o pożyczki z budżetu państwa.
Stanisława Golinowska
dyrektor Instytutu Szkoły Zdrowia Publicznego CM UJ
Za udowodnienie w "Zielonej Księdze", że środków na ochronę zdrowia jest za mało i że z każdym rokiem potrzeby będą coraz większe, a deficyt w systemie – będzie narastał.
Jerzy Miller
prezes NFZ
Za finezję w negocjacjach kontraktów na 2005 r., uspokojenie sytuacji wokół NFZ i wprowadzenie nowej jakości w funkcjonowaniu tej instytucji.
Maria Ochman
przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S"
Za konsekwentną i skuteczną walkę przeciw SUP-om oraz doprowadzenie do wspólnych protestów przeciw nim wszystkich central związków zawodowych w służbie zdrowia.
Eligiusz Patalas
dyrektor Szpitala Powiatowego PSZOZ w Inowrocławiu
Za precedensową wygraną 6,2 mln zł od Sejmu RP tytułem zwrotu kosztów ustawy 203.
Elżbieta Radziszewska
posłanka PO
Za konsekwencję i sukcesy w szarżach na koncepcje ministrów zdrowia rządów SLD-UP.
Konstanty Radziwiłł
prezes NRL
Za siłę merytorycznych argumentów i skuteczny lobbying, by w tworzonym prawie nie było dyskryminowane środowisko lekarskie.
Zbigniew Religa
senator, dyrektor Instytutu Kardiologii
Za zdobycie ogromnego autorytetu w społeczeństwie i odwagę kandydowania na stanowisko prezydenta RP.
Roman Szełemej
dyrektor Wałbrzyskich Szpitali
Za sukces w obaleniu szkodliwych dla szpitali przepisów o komornikach i determinację w walce ze złymi zapisami prawa dotyczącymi ochrony zdrowia.
Marek Twardowski
Porozumienie Zielonogórskie
Za twarde i owocne negocjacje z byłym ministrem zdrowia o korzystniejsze kontrakty dla poz i nieustępliwość w obronie interesów lekarzy pracodawców.
Nominowani do do jubileuszowej Nagrody im. A. Pienkowskiej z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność" Wszyscy – za zaangażowanie w budowę struktur NSZZ "Solidarność" w służbie zdrowia w latach 1980-1981 i stanie wojennym, za wytrwałość w reformowaniu systemu w III RP. Kolejność alfabetyczna.
Maria Dmochowska
Przewodnicząca Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "S" Regionu Łódzkiego w latach 1980-89, internowana, posłanka w latach 1989-97, obecnie doradca prezesa IPN.
Marek Edelman
W "S" od 1980 r., internowany w stanie wojennym, uczestnik Okrągłego Stołu, poseł 1989-93 r., nominowany jako osobistość poza konkurencją za niezłomność i najwyższe standardy etyczne i lekarskie w całym życiu.
Teresa Kamińska
W "S" od 1981 r., w stanie wojennym w komisji pomocy więzionym i internowanym, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S" w latach 1992-97, minister koordynator reform społecznych w rządzie J. Buzka, prezes UNUZ.
Anna Knysok
W "S" od 1980 r., współautorka AWS-owskiej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia ubezpieczeń zdrowotnych, posłanka, wiceminister zdrowia.
Olga Krzyżanowska
W "S" od 1980 r., członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, uczestniczka strajku w Sali Herbowej UW w Gdańsku, wicemarszałek Sejmu RP 1989-91 i 1993-97, senator RP, członek rady Fundacji Batorego, prezes zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.
Wojciech Kuźmierkiewicz
W "S" od 1980 r., wiceminister zdrowia ds. farmacji w latach 1992-97, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Wojciech Maksymowicz
W "S" od 1980 r., działacz podziemia, po 1989 r. sekretarz i członek prezydium NRL, minister zdrowia 1997-1999 r.
Piotr Mierzewski
Jeden z najbliższych współpracowników A. Pienkowskiej od 1980 r., członek Sekcji Krajowej "S" SZ, w stanie wojennym aresztowany, wiceminister zdrowia w latach 1989-93, znawca systemów i modeli organizacji ochrony zdrowia na świecie, obecnie w Departamencie Polityki Zdrowotnej Rady Europy, uczestnik debat nt. ochrony zdrowia w Polsce i UE.
Grzegorz Opala
W "S" od 1980 r., organizator m.in. pomocy dla górników z Kopalni "Wujek", działacz komitetu pomocy więzionym i internowanym, minister zdrowia 2000-2001 r., obecnie kierownik Katedry Neurologii Wieku Podeszłego w CSK w Katowicach.
Halina Sarul
W "S" od 1980 r., internowana, po 89 r. współzałożycielka STOMOZ, dyrektor SPZOZ w Giżycku, pionierka reform w służbie zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Elżbieta Seferowicz
Uczestniczka strajku w Sali Herbowej, członek KKK SZ "S" i prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowana, posłanka na Sejm X i I kadencji, współautorka AWS-owskiej ustawy ubezpieczeniowej.
Władysław Sidorowicz
Jeden z przywódców marca 68 r. w AM we Wrocławiu, bliski współpracownik A. Pienkowskiej od 1980 r., minister zdrowia w rządzie K. Bieleckiego, lekarz miejski, dyr. Dep. Spraw Społ. m. Wrocławia, współtwórca wielu programów zdrowotnych na Dolnym Śląsku.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Artrogrypoza: kompleksowe podejście

Artrogrypoza to trudna choroba wieku dziecięcego. Jest nieuleczalna, jednak dzięki odpowiedniemu traktowaniu chorego dziecku można pomóc, przywracając mu mniej lub bardziej ograniczoną samodzielność. Wymaga wielospecjalistycznego podejścia – równie ważne jest leczenie operacyjne, rehabilitacja, jak i zaopatrzenie ortopedyczne.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Udar mózgu u dzieci i młodzieży

Większość z nas, niestety także część lekarzy, jest przekonana, że udar mózgu to choroba, która dotyka tylko ludzi starszych. Prawda jest inna. Udar mózgu może wystąpić także u dzieci i młodzieży. Co więcej, może do niego dojść nawet w okresie życia płodowego.

Byle jakość

Senat pod koniec marca podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w całości, uznając ją za niekonstytucyjną, niedopracowaną i zawierającą szereg niekorzystnych dla systemu, pracowników i pacjentów rozwiązań. Sejm wetem senatu zajmie się zaraz po świętach wielkanocnych.

Apteki rok po AdA

Co zmieniło się w aptekach w ciągu roku działania ustawy tzw. apteka dla aptekarza (AdA)? Liczba tych placówek mocno spadła, a „tąpnięcie” dopiero przed nami. Lokalne monopole się umacniają, ceny dopiero poszybują. Według jednych – to efekty tzw. AdA, która ogranicza możliwości zakładania nowych punktów.

Skąd się biorą nazwy leków?

Ręka do góry, kto nigdy nie przekręcił nazwy leku lub nie zastanawiał się, jak poprawnie wymówić nazwę handlową. Nazewnictwo leków (naming) bywa zabawne, mylące, trudne i nastręcza kłopotów tak pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom. Naming to odwzorowywanie konceptu marki, produktu lub jego unikatowego pozycjonowania. Nie jest to sztuka znajdowania nazw i opisywania ich uzasadnień. Aby wytłumaczenie miało sens, trzeba je rozpropagować i wylansować, i – jak wszystko na rynku medycznym – podlega to ścisłym regulacjom prawnym i modom marketingu.

Tępy dyżur to nie wymówka

Gdy pacjent jest w potrzebie, nie jest ważne, który szpital ma dyżur. A to, że na miejscu nie ma specjalistów, to nie wytłumaczenie za nieudzielenie pomocy – ostatecznie uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.
bot