Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 51–54/2005
z 11 lipca 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


AKTUALNOŚCI

DOBRO PONAD ZŁEM

Nagroda imienia Aliny Pienkowskiej

Dobiega końca II edycja konkursu o Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej. Konkursu szczególnego, bo przypadającego w roku jubileuszu 25-lecia strajku w Stoczni Gdańskiej oraz Porozumień Sierpniowych, których legendarna działaczka NSZZ "S" i pielęgniarka z przystoczniowego ZOZ była uczestniczką i sygnatariuszką. W tym roku nagrody będą dwie. (...)


PANOPTICUM

"Sanitarne" rozporządzenie MZ

Marek Wójtowicz

Osobiście nie mam nic do bidetów, a nadto czynności bidetowe są ważnym elementem higieny. Wkurza mnie tylko, że jeszcze nie wymyślono jednego, dwufunkcyjnego "kiblobideta", co uratowałoby szpitale przed burzeniem ścianek w sanitariatach i zmniejszaniem liczby oczek WC dla pozyskania dodatkowej przestrzeni bidetowej. (...)


VOX EX SILESIA

Kolejki

Andrzej Sośnierz

Czego nie zrobiono za czasów realnego socjalizmu, na to odważono się obecnie, w czasach kryptosocjalizmu. Przy aplauzie szeregu zawsze wiernych ekspertów, przy potakiwaniu przyprószonych siwizną autorytetów, rośnie nam i rozkwita Rzeczpospolita Kolejkowa. Ale dynamiczny rozwój rzeczywistości kolejkowej został ostatnio jakby zakłócony nieprzyjemnym incydentem. Zachorował poseł. (...)


TYLKO FAKTY

Znaczone pieniadze

Marek Nowicki

Zapis wideo nakręcony przez policję z zatrzymania ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala nr 3 w Chorzowie ogląda się jak dobry film akcji. Wciąga od pierwszej minuty, kiedy grupa dochodzeniowa wchodzi do gabinetu, tuż po tym, jak opuścił go pacjent zmuszony do zapłacenia łapówki. Przyspieszenie operacji jelita grubego kosztowało półtora tysiąca złotych. (...)


KLINIKA

Borelioza z Lyme

Teresa Hermanowska-Szpakowicz

Boreliozę z Lyme, z uwagi na liczne postacie kliniczne, nazywano Wielkim Naśladowcą (the Great Imitator) i porównywano do boga Proteusza, potrafiącego przybierać różne postacie. Rozprzestrzenienie krętków Borrelia burgdorferi i możliwość wywoływania przez nie zakażeń u ludzi wydają się w mniejszym stopniu zależne od zmian klimatu niż w przypadku wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Głównym rezerwuarem B. burgdorferi są drobne gryzonie, u których bakteria wywołuje długotrwałą, bezobjawową bakteremię. (...)


Kleszczowe zapalenie mózgu

Maria Pokorska-Lis, Małgorzata Szczepańska-Putz

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), zwane także wczesnoletnim lub wiosenno-letnim zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, jest sezonową wirusową chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze. KZM wywoływane jest przez Flavivirus z rodziny Togaviridae, zaliczany dawniej do grupy arbowirusów. W Europie występują dwa podtypy tego wirusa: zachodni, wywołujący środkowoeuropejskie zapalenie mózgu, oraz wschodni - bardziej wirulentny i częściej powodujący śmiertelny przebieg choroby, wywołujący rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu. (...)


Zespół Gilles de la Tourette

Michał Owecki, Wojciech Kozubski

Zespół Gilles de la Tourette, potocznie zespół Tourette, jest zaburzeniem neurobehawioralnym, o charakterystycznej symptomatologii. Obraz kliniczny obejmuje obecność ruchowych i wokalnych tików o zmiennej morfologii i nasileniu (z ich początkiem w dzieciństwie), a także współwystępowanie zaburzeń psychopatologicznych. (...)


OPINIE

Międzywojewódzki algorytm podziału środków finansowych NFZ

Petryfikacja tego, co jest

Marek Smoleń, Zbigniew Karwacki

Przyglądając się propozycji algorytmu podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń (opublikowanej na stronie internetowej MZ: www.mz.gov.pl), warto sobie zadać pytanie podstawowe: jakie cele ma taki podział zrealizować? Czy pominięcie w ustawie o finansowaniu świadczeń zapisu o międzyregionalnym wyrównywaniu dochodów NFZ i "solidaryzmie społecznym" jako podstawach funkcjonowania systemu, to tylko niedopatrzenie legislacyjne, czy celowe działanie?(...)


Polskie lekarstwo na francuską chorobę

Ryszard Kijak

Według analiz i ocen WHO z 2000 r., najlepszą na świecie organizacją ochrony zdrowia może pochwalić się Francja. Na leczenie jeżdżą tam nawet znani ze swojej ksenofobii i awersji do Kontynentu Anglicy. Nie zniechęca ich konieczność współpłacenia, kuszą za to krótkie kolejki (a często - ich brak) oraz wysoka jakość świadczeń medycznych. (...)


TECHNOLOGIE

Tomograf przyszłości w WIM

LightSpeed VCT - jeden z najlepszych tomografów komputerowych na świecie - trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego - Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie przy ulicy Szaserów. Jak podkreśla producent sprzętu (firma GE Healthcare), to pierwszy taki tomograf w Europie środkowowschodniej. (...)


NAUKA

Doniesienia naukowe

medNEWS, tk

- Ćwiczenie fizyczne nieskuteczne w leczeniu niespecyficznego bólu pleców
- Leczenie raka trzustki - gemcytabina z oksaliplatyną


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Paweł Własienko

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


LEKCJA ANGIELSKIEGO

English in Medicine

Janusz Okrutnik

Lekcje angielskiego dla czytelników "Służby Zdrowia" zostały przygotowane w oparciu o kurs "English in Medicine" prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. (...)


KONTRAKT

Porozumienie świadczeniodawców

Dorota Pilonis

Pierwsze negocjacje ogólnych warunków kontraktowania na 2006 r. udowodniły, że świadczeniodawcy, mimo niekiedy sprzecznych interesów, potrafią się porozumieć. Niestety, NFZ nie zgodził się na wszystkie postulaty reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców. (...)


Nowy komisarz PZ

Nowym komisarzem PZ został Jacek Krajewski. Zastąpi Bożenę Janicką, której kadencja wygasła 30 czerwca. 46-letni lekarz rodzinny z Udamina (powiat Środa Śląska) był jednym z założycieli PZ. Ma dwójkę dzieci: 18-letnią Monikę i 16-letniego Bartosza. Organizuje w Jaworze Targi Chleba, bo uważa, że polski chleb jest najlepszy na świecie, poza tym ma bogatą symbolikę mistyczną. (...)


FELIETON

Superdyrektor

Mariusz Kazimierz Wojtowicz

Próba jednostronnego narzucenia dyktatu funduszu - z wykreowaniem superdyrektora oddziału, urzędnika decydującego o wszystkim - to nic innego, jak chęć wprowadzenia po raz wtóry, "kuchennymi drzwiami", opieki koordynowanej, przeciwko której występowało już środowisko medyczne. (...)


MOJA PRAKTYKA

Windy za trzy lata

Dorota Pilonis

Już kilkanaście lat ministerstwo zdrowia nowelizuje rozporządzenie dotyczące wymagań odnośnie do pomieszczeń zozów przesuwając termin wejścia w życie zawartych w nim postanowień. Najnowsze - zakłada trzyletni okres dostosowawczy dla przychodni i pięcioletni dla szpitali. Zdaniem PZ i NRL, terminy te są kolejną fikcją. (...)


Sprzedajcie nam przychodnie!

Dorota Pilonis

- Często docierają do mnie informacje o problemach członków PZ próbujących się prywatyzować lub wykupić lokal, w którym prowadzą nzoz. Zgłaszają się też po pomoc lekarze, którym władze samorządowe nie chcą sprzedać dzierżawionych pomieszczeń - mówi była komisarz PZ Bożena Janicka. (...)


MEDYCZNE BUDOWANIE

Z nowego rozporządzenia

Zygmunt Jazukiewicz

Światło dzienne ujrzało kolejne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Warto rzucić okiem na kilka najbardziej kłopotliwych warunków budowlanych, jakie stawia. (...)


PUBLIC RELATIONS

Chodźmy na stronę

Grzegorz Żurawski

Strony internetowe dla placówek medycznych uznawane są czasem jeszcze jako wydatek zbędny i niepotrzebny kłopot. Lecz gdy zależy nam na swobodnym dostępie do informacji o naszej praktyce, to nie ma lepszego sposobu niż własna strona www. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Urlopy i prawo

Stefan Ancerewicz

"Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego" stwierdza art. 152 Kodeksu pracy (KP): I dalej: "Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu". To fundamentalne prawo pracownicze jest powszechnie znane, ale warto zwrócić uwagę na kwestie związane z jego stosowaniem w praktyce. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Pośpiech

Janina Banachowska

Sąsiad przewracając widłami siano na łące wbił sobie widły w stopę. Wszystko przez pośpiech. Na szczęście nie uszkodził kości ani więzadeł, jednak po zranieniu narzędziem mającym kontakt z trawą gojenie jest znacznie dłuższe. Przyłożyłam od razu opatrunek z żywicy i poleciłam moczyć nogę w mydlinach. Mam nadzieję, że chory będzie się stosował do zaleceń i nie wywiąże się stan zapalny stopy. (...)


SZPITAL POLSKI

Zbuntowani

16 szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi rozwiązało umowy z NFZ. Sprzeciw wobec NFZ wyraziło jednogłośnie wszystkie 16 szpitali marszałkowskich, pewnie dlatego, że łatwiej się zorganizować do działania przy jednym organie właścicielskim. Takie same umowy podpisały jednak w końcu ub.r. wszystkie szpitale w woj. łódzkim, także powiatowe, miejskie i uniwersytecki. (...)


Komornik w Sejmie?

Na konto szpitala w Inowrocławiu wciąż nie wpłynęło zasądzone 6 milionów 700 tysięcy złotych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Sejm RP, który w 2000 r. wydał tzw. ustawę 203, musi wypłacić szpitalowi pieniądze w tej kwocie. Prawie 7 mln zł odszkodowania pokryłoby niemal całkowicie dług wymagalny placówki. (...)


ZE ŚWIATA

Piersi pod ochroną

Z dr. Markiem Budnerem, szefem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Centrum Piersi w Humaine Klinikum w Bad Saarow w Niemczech, rozmawia Ewa Szatkowska. (...)


Dyrektorom na pocieszenie

Tak zwana szybka ścieżka

Stefan Ancerewicz

Wydawać by się mogło, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wydają decyzje na podstawie oceny całokształtu badanych spraw. Okazuje się jednak, że może być inaczej, o czym świadczy niedawny wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście w sprawie, w której obwinionym był Paweł Chęciński, w swoim czasie dyrektor SPZOZ-u powszechnie znanego warszawiakom jako Omega. (...)


WARTO WIEDZIEĆ

Klauzula sumienia

Stefan Ancerewicz

Powoływanie się na klauzulę sumienia stało się już codzienną praktyką w wielu zakładach ochrony zdrowia. Pokazuje ona jednak, że zarówno pojęcie klauzuli sumienia, jak i związane z nim obwarowania nie są wśród lekarzy powszechnie i wystarczająco znane. Art. 39 ustawy o zawodzie lekarza stanowi, iż lekarz może odmówić wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem - z wyłączeniem świadczeń nie cierpiących zwłoki, ale ma wówczas obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia od innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej. (...)


Z DROGI...

Na rozdrożu

Andrzej Musiałowicz

Próby ratowania sytuacji w opiece zdrowotnej za pomocą ustawy o pomocy publicznej nie nastrajają optymistycznie. Nie dość, że plaster leczniczy jest za krótki i bez antybiotyku, to jeszcze nie widać innego antidotum. Czyżbyśmy utknęli w czarnej dziurze niemocy, niewiedzy i tymczasowości? (...)


OKIEM DYREKTORA

Ciastko za szybą

Janusz Atłachowicz

Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji spzozów zmobilizowała szpitale publiczne do tworzenia kolejnych stosów dokumentów, tj. wniosków o restrukturyzację finansową lub dotację. Na tę pierwszą, tj. restrukturyzację, powinno się znaleźć w budżecie państwa 2,2 mld zł, teoretycznie jest też możliwe umorzenie kolejnych 1,1 mld zł. Boję się jednak, że kwota ta wcale nie musi dotrzeć do szpitali. (...)


bot