Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 47–50/2005
z 27 czerwca 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


DOBRO PONAD ZŁEM

Nagroda imienia Aliny Pienkowskiej

Zakończył się kolejny konkurs o Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej. Tym razem – wyjątkowy, bo przypadający na rok jubileuszu 25-lecia strajku w Stoczni Gdańskiej oraz Porozumień Sierpniowych. Toteż będą dwie nagrody: za sukcesy i osiągnięcia w ostatnich 12 miesiącach oraz odrębna – za szczególne zasługi w tworzeniu pierwszej "Solidarności" w służbie zdrowia oraz zaangażowanie w naprawę systemu po 1989 r.

Podobnie jak w ub.r., nagroda – w każdej kategorii – zostanie wręczona politykowi lub działaczowi społecznemu, którego Państwo wybierzecie spośród nominowanych. Jedynym kryterium wyboru powinno być Państwa najgłębsze przekonanie, że ta właśnie osoba uczyniła dla systemu ochrony zdrowia w Polsce WIĘCEJ DOBREGO NIŻ ZŁEGO.

Listy nominowanych stworzyło 14 opiniotwórczych dziennikarzy, zajmujących się od lat problematyką ochrony zdrowia: Jolanta Anzelewicz-Gromadzka "Dziennik Bałtycki", Agnieszka Burzyńska RMF FM, Elżbieta Cichocka "Gazeta Wyborcza", Aleksandra Gielewska "Służba Zdrowia", Mariusz Gujski "Sygnały Dnia" PR, Jadwiga Kamińska PR I, Mariola Marklowska "Dziennik Zachodni", Iza Leśkiewicz Radio Zet, Marek Nowicki Fakty TVN, Małgorzata Solecka "Rzeczpospolita", Marek Stankiewicz "Gazeta Lekarska", Paweł Walewski "Polityka", Małgorzata Wiśniewska Panorama TVP II, Justyna Wojteczek PAP.

Zbieranie głosów zakończyliśmy 15 lipca. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16 sierpnia w Gdańsku, podczas obchodów 25-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność".


Nominowani do Nagrody im. A. Pienkowskiej za 2004/2005 r.
(kolejność alfabetyczna)

Marek Balicki
minister zdrowia
Za doprowadzenie do uchwalenia ustaw: o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, dzięki której stało się możliwe finansowanie sektora w 2005 r., i o pomocy publicznej, która pozwala spzozom ubiegać się o pożyczki z budżetu państwa.
Stanisława Golinowska
dyrektor Instytutu Szkoły Zdrowia Publicznego CM UJ
Za udowodnienie w "Zielonej Księdze", że środków na ochronę zdrowia jest za mało i że z każdym rokiem potrzeby będą coraz większe, a deficyt w systemie – będzie narastał.
Jerzy Miller
prezes NFZ
Za finezję w negocjacjach kontraktów na 2005 r., uspokojenie sytuacji wokół NFZ i wprowadzenie nowej jakości w funkcjonowaniu tej instytucji.
Maria Ochman
przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S"
Za konsekwentną i skuteczną walkę przeciw SUP-om oraz doprowadzenie do wspólnych protestów przeciw nim wszystkich central związków zawodowych w służbie zdrowia.
Eligiusz Patalas
dyrektor Szpitala Powiatowego PSZOZ w Inowrocławiu
Za precedensową wygraną 6,2 mln zł od Sejmu RP tytułem zwrotu kosztów ustawy 203.
Elżbieta Radziszewska
posłanka PO
Za konsekwencję i sukcesy w szarżach na koncepcje ministrów zdrowia rządów SLD-UP.
Konstanty Radziwiłł
prezes NRL
Za siłę merytorycznych argumentów i skuteczny lobbying, by w tworzonym prawie nie było dyskryminowane środowisko lekarskie.
Zbigniew Religa
senator, dyrektor Instytutu Kardiologii
Za zdobycie ogromnego autorytetu w społeczeństwie i odwagę kandydowania na stanowisko prezydenta RP.
Roman Szełemej
dyrektor Wałbrzyskich Szpitali
Za sukces w obaleniu szkodliwych dla szpitali przepisów o komornikach i determinację w walce ze złymi zapisami prawa dotyczącymi ochrony zdrowia.
Marek Twardowski
Porozumienie Zielonogórskie
Za twarde i owocne negocjacje z byłym ministrem zdrowia o korzystniejsze kontrakty dla poz i nieustępliwość w obronie interesów lekarzy pracodawców.


Nominowani do do jubileuszowej Nagrody im. A. Pienkowskiej z okazji 25-lecia NSZZ "Solidarność"
Wszyscy – za zaangażowanie w budowę struktur NSZZ "Solidarność" w służbie zdrowia w latach 1980-1981 i stanie wojennym, za wytrwałość w reformowaniu systemu w III RP. Kolejność alfabetyczna.

Maria Dmochowska
Przewodnicząca Sekcji Służby Zdrowia NSZZ "S" Regionu Łódzkiego w latach 1980-89, internowana, posłanka w latach 1989-97, obecnie doradca prezesa IPN.
Marek Edelman
W "S" od 1980 r., internowany w stanie wojennym, uczestnik Okrągłego Stołu, poseł 1989-93 r., nominowany jako osobistość poza konkurencją za niezłomność i najwyższe standardy etyczne i lekarskie w całym życiu.
Teresa Kamińska
W "S" od 1981 r., w stanie wojennym w komisji pomocy więzionym i internowanym, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "S" w latach 1992-97, minister koordynator reform społecznych w rządzie J. Buzka, prezes UNUZ.
Anna Knysok
W "S" od 1980 r., współautorka AWS-owskiej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, pełnomocnik rządu ds. wprowadzenia ubezpieczeń zdrowotnych, posłanka, wiceminister zdrowia.
Olga Krzyżanowska
W "S" od 1980 r., członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, uczestniczka strajku w Sali Herbowej UW w Gdańsku, wicemarszałek Sejmu RP 1989-91 i 1993-97, senator RP, członek rady Fundacji Batorego, prezes zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.
Wojciech Kuźmierkiewicz
W "S" od 1980 r., wiceminister zdrowia ds. farmacji w latach 1992-97, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Wojciech Maksymowicz
W "S" od 1980 r., działacz podziemia, po 1989 r. sekretarz i członek prezydium NRL, minister zdrowia 1997-1999 r.
Piotr Mierzewski
Jeden z najbliższych współpracowników A. Pienkowskiej od 1980 r., członek Sekcji Krajowej "S" SZ, w stanie wojennym aresztowany, wiceminister zdrowia w latach 1989-93, znawca systemów i modeli organizacji ochrony zdrowia na świecie, obecnie w Departamencie Polityki Zdrowotnej Rady Europy, uczestnik debat nt. ochrony zdrowia w Polsce i UE.
Grzegorz Opala
W "S" od 1980 r., organizator m.in. pomocy dla górników z Kopalni "Wujek", działacz komitetu pomocy więzionym i internowanym, minister zdrowia 2000-2001 r., obecnie kierownik Katedry Neurologii Wieku Podeszłego w CSK w Katowicach.
Halina Sarul
W "S" od 1980 r., internowana, po 89 r. współzałożycielka STOMOZ, dyrektor SPZOZ w Giżycku, pionierka reform w służbie zdrowia na szczeblu lokalnym i regionalnym.
Elżbieta Seferowicz
Uczestniczka strajku w Sali Herbowej, członek KKK SZ "S" i prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, internowana, posłanka na Sejm X i I kadencji, współautorka AWS-owskiej ustawy ubezpieczeniowej.
Władysław Sidorowicz
Jeden z przywódców marca 68 r. w AM we Wrocławiu, bliski współpracownik A. Pienkowskiej od 1980 r., minister zdrowia w rządzie K. Bieleckiego, lekarz miejski, dyr. Dep. Spraw Społ. m. Wrocławia, współtwórca wielu programów zdrowotnych na Dolnym Śląsku.


Uroczystość

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 16 sierpnia w Gdańsku, podczas obchodów 25-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność". Poniżej – kopia listu Komitetu Koordynacyjnego obchodów do red. nacz. "Służby Zdrowia" – Aleksandry Gielewskiej.


Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Byle jakość

Senat pod koniec marca podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w całości, uznając ją za niekonstytucyjną, niedopracowaną i zawierającą szereg niekorzystnych dla systemu, pracowników i pacjentów rozwiązań. Sejm wetem senatu zajmie się zaraz po świętach wielkanocnych.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

2023 – stara bieda

Wiara w to, że zmiana daty oznacza nowe szanse, nowe możliwości, nowe otwarcie, od dawna nie dotyczy systemu ochrony zdrowia. I chyba w mało którym obszarze tak dobrze oddaje sytuację odpowiedź: „stara bieda”, gdy komuś przyjdzie do głowy zapytać: „co słychać”. Będzie źle, ale czy beznadziejnie?

Prosimy o zmiany

Z Agnieszką Lewonowską-Banach, pielęgniarką, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie; sekretarzem Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne; członkinią Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia rozmawia Katarzyna Cichosz.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Promieniowanie ultrafioletowe

Piękna opalenizna zwykle kojarzy się ze zdrowiem. Czy jest to dobre skojarzenie? Dla wielu tak. To ich przyciągają solaria, by niezależnie od pory roku mogli wyglądać jak po pobycie na nadmorskiej plaży. Opalanie to ekspozycja naszej skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Efekty tego oddziaływania na ludzką skórę budzą coraz większy niepokój świata medycznego, a ze zdrowiem niewiele mają wspólnego (...)

Rak jajnika – nowe przeciwciało monoklonalne

Wodobrzusze jest w raku jajnika niezależnym złym czynnikiem prognostycznym. Podczas gdy odsetek 5-letnich przeżyć w III i IV stopniu zaawansowania raka jajnika bez wodobrzusza wynosi 45 proc., przy wodobrzuszu obniża się do zaledwie 5 proc. Wiąże się to z faktem, że obecność ascitesu wiąże się zwykle z opornością na leczenie chemioterapią. Obiecujacą opcją terapeutyczną jest stosowanie revomabu (catumaxomab) – przeciwciała trójfunkcyjnego podawanego dootrzewnowo u pacjentów z nowotworami EpCAM-pozytywnymi, kiedy standardowa terapia nie jest już możliwa. (...)
bot