Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 34–37/2005
z 16 maja 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


LEPiej nie mówić

Grzegorz Napiórkowski


W kwietniu odbyła się kolejna – druga – edycja Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Z zainteresowaniem przyglądałem się zarówno samemu egzaminowi, jak i jego wynikom. Zastanawiałem się, czy zostaną poprawione niedociągnięcia z pierwszej edycji i czy zdający poradzą sobie równie dobrze jak poprzednicy. Niestety, to co można było zobaczyć na egzaminie oraz jego wyniki mogą napawać głębokim niepokojem.

Do egzaminu przystąpiło 267 lekarzy stażystów oraz 537 lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, dla których wynik LEP jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje. 197 stażystów uzyskało wynik powyżej progu 111 punktów, natomiast 70 osób nie otrzymało wymaganej liczby punktów i będzie musiało LEP powtórzyć. Wynik ten zmusza do refleksji. W poprzedniej edycji na 2500 osób nie zdało LEP 33 osoby, czyli nieco powyżej procenta. Teraz nie poradziło sobie z egzaminem 26% stażystów, a średni wynik był niższy o 25 punktów. Jeszcze gorzej egzamin napisały osoby posiadające prawo wykonywania zawodu. Z 537 zdających nie osiągnęło progu aż 167 osób, czyli 31%. Co ciekawe, osoby te, pomimo nieuzyskania niezbędnego do zdania LEP minimum, mogą ubiegać się o specjalizacje, a jeśli miejsc będzie więcej niż chętnych, rozpoczną je nawet w trybie rezydenckim. Odrębną grupą zdających są lekarze, którzy kończyli uczelnie zagraniczne. W tej grupie większość stanowiły osoby, które kończyły uczelnie w byłych republikach radzieckich. Spośród 28 takich osób zdało 13, czyli 46%.

W organizacji LEP nic się nie zmieniło. Nie poprawiono warunków przeprowadzania egzaminu – tak by był on obiektywny. W Warszawie w ławkach siedziały po dwie osoby, a na niektórych salach możliwe było porozumiewanie pomiędzy zdającymi. Zapowiedzi przedstawicieli Centrum Egzaminów Medycznych, po zastrzeżeniach do poprzedniej edycji LEP, nie zostały zrealizowane. Zmiany w regulaminie, mające na celu wykluczenie współpracy zdających, pozostały w stadium deklaracji. Dlatego wyniki egzaminu nie w każdym przypadku muszą odzwierciedlać rzeczywistą wiedzę zdających. Także jakość wielu pytań, ich niejednoznaczność oraz zgodność z programem stażu pozostawiała wiele do życzenia.

Druga edycja LEP oraz jego wyniki powinny więc skłonić odpowiedzialne za egzamin gremia do zastanowienia się nad wszystkimi aspektami LEP – poczynając od nauczania przed- i podyplomowego, przez jakość przygotowania i przeprowadzenia egzaminu, na zasadności przeprowadzania go w takiej formie kończąc. Nieobiektywny egzamin, ze źle przygotowanymi pytaniami, promujący oszustwo czy w końcu zmuszający młodych lekarzy do bezrobocia – nie wnosi nic pozytywnego, utrudnia tylko rozpoczęcie kariery zawodowej młodych lekarzy i jest kolejnym powodem ich frustracji. Mam wrażenie, że decydenci stawiają młodym lekarzom coraz większe wymagania, ale sami nie potrafią sprostać powierzonym im zadaniom. Może nadszedł już czas na egzamin dla organizatorów?

Grzegorz Napiórkowski
Autor jest członkiem Klubu Młodego Lekarza przy OIL w Warszawie
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

2023 – stara bieda

Wiara w to, że zmiana daty oznacza nowe szanse, nowe możliwości, nowe otwarcie, od dawna nie dotyczy systemu ochrony zdrowia. I chyba w mało którym obszarze tak dobrze oddaje sytuację odpowiedź: „stara bieda”, gdy komuś przyjdzie do głowy zapytać: „co słychać”. Będzie źle, ale czy beznadziejnie?

Byle jakość

Senat pod koniec marca podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w całości, uznając ją za niekonstytucyjną, niedopracowaną i zawierającą szereg niekorzystnych dla systemu, pracowników i pacjentów rozwiązań. Sejm wetem senatu zajmie się zaraz po świętach wielkanocnych.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.

Prosimy o zmiany

Z Agnieszką Lewonowską-Banach, pielęgniarką, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie; sekretarzem Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne; członkinią Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia rozmawia Katarzyna Cichosz.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Promieniowanie ultrafioletowe

Piękna opalenizna zwykle kojarzy się ze zdrowiem. Czy jest to dobre skojarzenie? Dla wielu tak. To ich przyciągają solaria, by niezależnie od pory roku mogli wyglądać jak po pobycie na nadmorskiej plaży. Opalanie to ekspozycja naszej skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Efekty tego oddziaływania na ludzką skórę budzą coraz większy niepokój świata medycznego, a ze zdrowiem niewiele mają wspólnego (...)
bot