Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 34–37/2005
z 16 maja 2005 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2005


AKTUALNOŚCI

Co w trawie piszczy

Liderom partii, które będą walczyć o miejsca w parlamencie, redakcja zadała 5 pytań: 1. Czy Państwa partia ma gotowy program reform w służbie zdrowia? 2. Jak zamierza zwiększyć środki na ochronę zdrowia? 3. Co zamierza zrobić z zadłużeniem szpitali? 4. Jaki jest stosunek partii do prywatyzacji szpitali? 5. Jak zatrzymać kadrę medyczną w Polsce? (...)


PANOPTICUM

Pożyczka wyłącznie na...

Marek Wójtowicz

Dzwonią do mnie wkurzeni koledzy dyrektorzy, których długi są przeważnie tegoroczne. Tymczasem wg ustawy pomoc publiczna dotyczy wyłącznie długów starych, z datą powstania przed 31 grudnia 2004 r. W efekcie jeden z spzozów, któremu "przysługuje" pożyczka w wysokości 5 mln zł, może skonsumować tylko 2 mln zł, bo na taką kwotę ma "stare" długi. (...)


VOX EX SILESIA

Katatonia

Andrzej Sośnierz

Idea ukazania "ludzkiej" twarzy władzy oraz powierzchownych zmian personalnych na kilku kierowniczych stanowiskach w ochronie zdrowia spełniła już swoją dziejową misję. Wyczerpały się też możliwości płynące z takich zmian i dziś coraz widoczniejsza jest już tylko gra pozorów. Sporadycznie podejmowane decyzje wskazują, że złudna jest nadzieja na jakiś pozytywny ruch do przodu. (...)


TYLKO FAKTY

Próba nuklearna

Marek Nowicki

W walce z rakiem nóż już dawno przestał wystarczać. Naukowcy szukają coraz bardziej wyrafinowanych metod. W grę wchodzi nie tylko przypalanie i głodzenie komórek nowotworowych, ale także duszenie, gotowanie, a nawet nakłanianie do samobójstwa. Radioterapia, chemioterapia, termoablacja, brachyterapia i apoptoza - lista pomysłów wydłuża się coraz bardziej. Rak trzyma się jednak mocno. (...)


Obciąć, by dołożyć

Marzena Gałaga

Mimo że nowy algorytm podziału pieniędzy na leczenie pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ to na razie tylko propozycja, na Górnym Śląsku już zapowiadane są pikiety i manifestacje. Centrala NFZ wyliczyła, że cztery województwa powinny dostać w przyszłym roku na świadczenia zdrowotne mniej pieniędzy, natomiast pozostałym trzeba dołożyć, bo otrzymują za mało. (...)


Maj pielęgniarek i położnych

Elżbieta Buczkowska

Nasze zawody przeżywają głęboką metamorfozę. Na skutek przekształceń globalnych, zmian demograficznych, postępu nauk itd. zmieniają swoją społeczną rolę, następują w nich zmiany strukturalne. Działania środowiska skupiają się również na tym, aby przygotować społeczeństwo do nowego postrzegania naszych zawodów i pełniejszego korzystania z opieki i świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach naszych kompetencji zawodowych. (...)


Będą podwyżki?

Krzysztof Bukiel

Zarząd Krajowy OZZL opracował wzór pozwu do Sądu Pracy - celem uzyskania odszkodowania (i w konsekwencji wzrostu wynagrodzeń) dla lekarzy ze specjalizacją, których płaca zasadnicza nie jest wyższa niż płaca zasadnicza lekarzy rezydentów oraz dla lekarzy bez specjalizacji, których płaca zasadnicza jest niższa niż płaca rezydentów. (...)


OPINIE

LEPiej nie mówić

Grzegorz Napiórkowski

Druga edycja LEP oraz jego wyniki powinny skłonić odpowiedzialne za egzamin gremia do zastanowienia się nad wszystkimi aspektami LEP - poczynając od nauczania przed- i podyplomowego, przez jakość przygotowania i przeprowadzenia egzaminu, na zasadności przeprowadzania go w takiej formie kończąc. Nieobiektywny egzamin, ze źle przygotowanymi pytaniami, promujący oszustwo czy w końcu zmuszający młodych lekarzy do bezrobocia - nie wnosi nic pozytywnego, utrudnia tylko rozpoczęcie kariery zawodowej młodych lekarzy i jest kolejnym powodem ich frustracji. (...)


Lasowanie mózgów

Marek Derkacz

Jedyną odpowiedzią decydentów na wyjazdy polskich lekarzy do pracy za granicą jest twierdzenie, że wrócą bogatsi o nowe doświadczenia, co będzie miało niezwykle pozytywny wpływ na całą polską służbę zdrowia. Ignorancja to, niewiedza, a może lasowanie się mózgów? (...)


Na marginesie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji spzozów

Reformowanie niereformowalnego

Krzysztof Bukiel

Rozwiązanie problemu (powszechnego) zadłużania się szpitali jest banalnie proste. Są tylko dwie podstawowe przyczyny tego zjawiska. Po pierwsze: zbyt niskie finansowanie świadczeń przez NFZ. Po drugie - nieodpowiednie (w skali masowej) zarządzanie szpitalami. Obie te przyczyny mają jedną wspólną praprzyczynę. Jest nią założenie, że świadczenia zdrowotne muszą być "bezpłatne", to znaczy udzielane i finansowane wyłącznie ze środków publicznych. (...)


KLINIKA

Postępowanie w "trudnej" astmie oskrzelowej

Małgorzata Cieślak, Marek L. Kowalski

Astma pozostaje naprawdę ciężka i trudna tylko wtedy, gdy pomimo zastosowania właściwego leczenia - nadal występują zaostrzenia oraz ciągłe objawy, znacznie upośledzające codzienne funkcjonowanie chorego. (...)


Alergiczne choroby oczu

Anna Groblewska, Ewa Bogacka

Ocenia się, że około 40% przypadków przekrwionych oczu jest spowodowanych alergią. Pozostałe częste przyczyny przekrwienia spojówek to infekcje (wirusowe, bakteryjne, chlamydiowe i inne), zespół suchego oka i - rzadziej - choroby z autoagresji. Dla lekarza praktyka oznacza to prosty schemat postępowania z pacjentem z "czerwonymi oczami". (...)


Alergia pokarmowa u dzieci

Krystyna Wąsowska-Królikowska, Aneta Krogulska

O alergii pokarmowej mówimy wówczas, gdy u podłoża nieprawidłowej reakcji na pokarm tkwią mechanizmy immunologiczne (udokumentowane lub wysoce prawdopodobne). Wszystkie pozostałe reakcje, występujące znacznie częściej niż alergiczne, to niealergiczna nadwrażliwość na pokarm. (...)


Sezonowy alergiczny nieżyt nosa i spojówek

Barbara Rymarczyk, Barbara Rogala

Pzyczyną sezonowego (okresowego) alergicznego nieżytu nosa i spojówek jest nadwrażliwość na pyłki drzew, traw i chwastów, unoszące się w powietrzu od wczesnej wiosny do późnej jesieni, które wchodzą w kontakt z błoną śluzową oskrzeli, nosa i spojówek. (...)


NAUKA

Doniesienia naukowe

medNEWS, tk

- Antybiotykoterapia zakażenia Chlamydia pneumoniae a przebieg choroby wieńcowej
- Bierne palenie zwiększa śmiertelność ogólną


EDUKACJA

MEDUKACJA

Bądź LEPszy w testach

Grzegorz Napiórkowski

Pytania testowe, których zakres pokrywa się z LEP. Prawidłowe odpowiedzi wraz z komentarzami. (...)


LEKCJA ANGIELSKIEGO

English in Medicine

Janusz Okrutnik

Lekcje angielskiego dla czytelników "Służby Zdrowia" zostały przygotowane w oparciu o kurs "English in Medicine" prowadzony w Worldwide School dla lekarzy i pracowników medycznych. (...)


KONTRAKT

IX Krajowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Rodzinnych w Rajgrodzie

Jesteśmy sobie potrzebni

Włodzimierz Bołtruczuk

W języku dyplomacji pojęcie "złe stosunki" oznacza w zasadzie stan wojny. Dlatego w razie nieporozumień czy drobnych konfliktów politycy mówią o "lekkim ochłodzeniu" lub o "stosunkach poprawnych". Dziś, określając relacje między Porozumieniem Zielonogórskim a Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, nie ma co się silić na wyszukiwanie określeń politycznie poprawnych. (...)


Rośnie poczucie zagrożenia i niepewności wśród świadczeniodawców

Po cichutku

Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Najistotniejszym przedsięwzięciem PZ w ostatnich miesiącach są podjęte przez Federację prace nad jednolitym dokumentem: "Podstawowe zasady funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w Polsce". Pozostają one jednak w sprzeczności z działaniami podejmowanymi przez urzędników MZ oraz NFZ. (...)


MEDYCZNE BUDOWANIE

Uwaga: błędy!

Zygmunt Jazukiewicz

W rozwiązaniach wentylacji i klimatyzacji budynku zdarza się niestety najwięcej błędów, i to już na etapie projektowania. Niechlujstwo wykonawcze dorzuca kolejne: bywają nawet przypadki łączenia grawitacyjnych przewodów dymowych z wentylacyjnymi. (...)


Porozumienie ubiegło prezesa

Dorota Pilonis

Lekarze spodziewali się, że urzędnicy Funduszu zaprezentują listę chciwych lekarzy, żałujących pieniędzy na diagnostykę. PZ ubiegło prezesa Millera i przygotowało symboliczny czek na 230 mln zł, deklarując tym samym zrzeczenie się 10% stawki kapitacyjnej na badania diagnostyczne. Propozycja Federacji brzmi: niech Fundusz kontraktuje diagnostykę odrębnie. (...)


PUBLIC RELATIONS

Komunikat pełen informacji

Grzegorz Żurawski

Wspominałem już na tych łamach o informacjach czy komunikatach prasowych. Najwyższy czas, by omówić sposób pisania takich materiałów dla dziennikarzy. Jest to bowiem podstawowe narzędzie kontaktów z mediami. (...)


Z PAMIĘTNIKA WIEJSKIEJ LEKARKI

Świnka

Janina Banachowska

Od drzwi usłyszałam głos dzwonka. Następny telefon: - Pani dochtorko, przyjedźcież! Mojego wzięło mordowisko, nie wiemy, co robić... Mordowisko - czyli bóle brzucha i wymioty. To może być wszystko, trzeba jechać. Na szczęście dom przy drodze, pojechałam swoim volkswagenem. Chłop leżał na wersalce, blady i obolały. Obok stało wiadro, widać niedawno wymiotował. (...)


FELIETON

Wolna miłość na choroby

Robert Sapa

Jeden z ostatnich pomysłów ministra zdrowia ma na celu refundowanie leków innowacyjnych i zarazem ograniczenie nakładów na refundację. Jak? Ano tak, że recepty na niektóre leki będą mogli wypisywać tylko lekarze specjaliści. (...)


bot