Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 13–14/2001
z 15 lutego 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Restrukturyzacja z korektami

Mariola Pietraszek

W pierwotnym projekcie budżetu państwa na 2001 r. na restrukturyzację w ochronie zdrowia zaplanowano 440 mln zł, w autopoprawce rząd zmniejszył tę kwotę o 20 mln zł.

- Uważam, że środki na restrukturyzację są za małe – stwierdził przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Stanisław Grzonkowski na posiedzeniu poświęconym realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych w 2000 r. i założeń na br. – Należałoby przekazać na ten cel dodatkowe 40 mln zł.

W ubiegłym roku na restrukturyzację przeznaczono 310 mln zł, jednak ponad 5,5 mln nie zostało wykorzystane.
- Pod koniec 2000 r. niektóre placówki wycofały się bowiem z planów redukcji pracowników – wyjaśniał wiceminister zdrowia Tomasz Grottel. – Pieniądze te zostały zwrócone do budżetu.

Środki na restrukturyzację są marnotrawione – uważała część posłów, uzasadniając tę opinię konkretnymi przykładami. Np. w województwie śląskim, oprócz otwartego 1,5 roku temu Centrum Pediatrii w Katowicach i olbrzymiego szpitala pediatrycznego w Sosnowcu, za pieniądze resortu buduje się jeszcze Chorzowskie Centrum Pediatrii – informowała posłanka Maria Gajecka-Bożek. – Po co? Na Śląsku rodzi się coraz mniej dzieci, kolejna placówka pediatryczna nie jest już wcale potrzebna.

- Plany restrukturyzacyjne opracowuje kasa chorych i powiat. W efekcie tej współpracy w moim szpitalu zlikwidowano tylko jeden, ale za to bardzo potrzebny oddział okulistyczny – stwierdził poseł Andrzej Olszewski, przypominając przy okazji, że nadal ponad 10 szpitali w Polsce nie ma organów założycielskich.

W programie restrukturyzacji na 2001 r. (szerzej pisaliśmy o nim w "SZ" nr 5-6/2001), korzystając z doświadczeń dwóch ubiegłych lat, MZ wprowadziło wiele zmian, które mają m.in. umożliwić racjonalniejsze wykorzystanie pieniędzy. Inaczej niż w ub. r. zostaną podzielone środki na restrukturyzację: 51,7% metodą kapitacyjną, 48,3% pozostanie do dyspozycji ministra zdrowia.

Większe uprawnienia zostały przyznane wojewodom: regionalny komitet sterujący będzie musiał uzgadniać z nimi ostateczną wersję programu, do wojewody będą też mogły zgłaszać zastrzeżenia poszczególne samorządy. Wojewoda, mając możliwość monitorowania w regionie skutków społecznych restrukturyzacji zozów, będzie mógł dokonać korekty programu.

Opracowany przez regionalny komitet sterujący i uzgodniony z wojewodą program restrukturyzacji (na uzgodnienia na tym szczeblu przewidziano 15 dni), wojewoda przekaże do MZ w terminie do 15 marca br., a zespół ekspertów działający przy ministrze zdrowia od 2000 r. przeanalizuje i zaopiniuje programy, które trafią następnie do Krajowego Komitetu Sterującego w celu zaopiniowania. Decyzję w sprawie przyznania konkretnych środków podejmie minister zdrowia, po czym prześle ją do Ministerstwa Finansów. Pieniądze będą przekazywane do organów założycielskich poszczególnych zozów poprzez budżety wojewodów.
- Tak więc, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, pieniądze powinny trafić do zozów jeszcze w tym półroczu – zapewniał wiceminister Grottel.

Do 30 września 2001 r. regionalne komitety sterujące mogą dokonać korekt realizacji programów; w 2000 r. nie było to możliwe.

- Wprowadziliśmy też możliwość korekty danych administracyjnych – dodał wiceminister Grottel. – W ubiegłym roku były z tym duże kłopoty, część pieniędzy nie trafiła do zozów wyłącznie z powodów formalnoadministracyjnych.

W br. uruchomiono również tzw. szybką ścieżkę. Różnica polega na tym, że w ub. r. warunkiem przystąpienia do niej była 10-proc. restrukturyzacja, w tym roku MZ zaleca jedynie, aby środki zaoszczędzone dzięki restrukturyzacji zatrudnienia były przeznaczane na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pozostałych w zakładzie.

W 2001 r. w komitecie sterującym nie będzie już przedstawiciela ministra zdrowia, będzie natomiast reprezentant AM istniejącej w danym regionie, a także samorządów regionalnych i reprezentatywnych związków zawodowych.

- Program restrukturyzacyjny będzie kontynuowany także w 2002 r. – zapowiedział wiceminister Grottel. – Według wstępnych szacunków na jego realizację przeznaczymy 520 mln zł.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Clostridium difficile: od herbaty po… przeszczep stolca

Beztlenowa laseczka Clostridium difficile to znany czynnik ryzyka uciążliwych biegunek u osób poddanych antybiotykoterapii. Zakażenia tą bakterią stanowią najczęstszą przyczynę biegunek u pacjentów hospitalizowanych.

Doktor AI

Platformy ze sztuczną inteligencją (AI) dokonujące wstępnych diagnoz są już tak zaawansowane, że testowali je londyńczycy, a brytyjski NHS rozważa ich szersze użycie. W Afryce takie aplikacje na smartfona stosują już miliony.

Ukraińcy zwyciężają też w… szpitalach

Placówki zdrowia w Ukrainie przez 10 miesięcy wojny były atakowane ponad 700 razy. Wiele z nich zniszczono doszczętnie. Mimo to oraz faktu, że codziennie przybywają setki nowych rannych, poza linią frontu służba zdrowia daje sobie radę zaskakująco dobrze.

Chcę zjednoczyć i uaktywnić diagnostów

Rozmowa z Moniką Pintal-Ślimak, nowo wybraną prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Światy równoległe

Jeszcze nigdy system ochrony zdrowia nie był tak doceniany finansowo – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, obiecując „w skali roku” 15 mld zł „dodatkowych pieniędzy” na pokrycie wyższych kosztów funkcjonowania podmiotów medycznych, m.in. w związku z kolejną turą podwyżek, czy też raczej waloryzacji, wynagrodzeń. Obietnice ministra, zderzone z wyliczeniami ekspertów, ale przede wszystkim z informacjami płynącymi ze szpitali, nie wytrzymują próby. Tylko – co z tego?

Uchodźca w polskim systemie

Pół miliarda złotych wydała Polska na świadczenia zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy w ciągu dziesięciu miesięcy 2022 roku – wynika z danych, jakie w lutym, rok po napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada, przedstawił Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia to przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna, która wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną stanowią ponad 85 proc. udzielonych świadczeń. Co wynika z tych danych?
bot