Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 9–12/2001
z 1 lutego 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Czytelnicy oceniają "Służbę Zdrowia"

W numerze listopadowym (84-87/2000) zamieściliśmy ankietę dla Czytelników, prosząc o odpowiedź na kilka pytań. Nagrody rozdane, czas podsumować wyniki.

Otrzymaliśmy 689 odpowiedzi: 411 nadesłali lekarze (59,7%), 187 pielęgniarki (27%), 91 pracownicy administracyjni i techniczni (13%). Około 40% respondentów ze wszystkich grup zawodowych stanowili nasi prenumeratorzy. Regularnie czyta SZ 135 lekarzy, a więc 1/3 tych, którzy odpowiedzieli na ankietę, 124 pielęgniarki (66% respondentek) oraz 52 przedstawicieli innych zawodów (57%).

Zapytani o to, które ze stałych działów naszego pisma czytają najchętniej, lekarze wymieniają kolejno: aktualności – 363 osoby (88%), klinikę – 359 osób (87%), prawo – 342 osoby (83%), farmakoterapię i farmakoekonomikę – 208 osób (50,6%), kasy chorych – 199 osób (48%). Z najmniejszym zainteresowaniem spotyka się w tej grupie zawodowej tematyka internetowa – zaledwie 36 osób (0,87%). Prawie tyle samo deklaruje korzystanie z internetowej witryny SZ.

Zdaniem naszych respondentów – lekarzy, więcej uwagi powinniśmy poświęcać przede wszystkim wydarzeniom i nowościom w medycynie. Opowiadają się za tym 294 osoby (71%). Na drugim miejscu znalazły się codzienne problemy pracowników i zakładów – 237 osób (57%), a na trzecim klinika – 206 osób (50%). Zaledwie 26 lekarzy (0,6%) chciałoby znajdować na naszych łamach więcej informacji o pracach rządu i parlamentu, 34 (0,8%) odczuwa niedosyt informacji o działalności samorządów i związków zawodowych, 42 (1%) chciałoby częściej czytać o ludziach sukcesu.

70% respondentów – lekarzy (286 osób) opowiada się za częstszym wydawaniem numerów monograficznych poświęconych jednemu problemowi klinicznemu, 22% (91 osób) uważa, że należy je wydawać rzadziej, pozostali są zadowoleni z dotychczasowej częstotliwości.

Format i szatę graficzną SZ aż 85% respondentów – lekarzy (351 osób) oceniło jako dobrą; ocenę dostateczną wystawiło nam 14% (59 osób); złych ocen nie otrzymaliśmy. Zawartość merytoryczną pisma 61% (251 osób) uznało za wysoką; 38% (156 osób) za dostateczną; nikt nie uważał, że jest niska.

Pielęgniarki czytają najchętniej następujące działy: aktualności i prawo – 86% (161 osób), zarządzanie – 80% (151 osób), kasy chorych – 74% (139 osób); klinikę czyta 46% respondentek (86 osób), nieco więcej – 47% (88 osób) – nasz dodatek "Szpital Polski". W grupie pielęgniarek najmniejszym zainteresowaniem cieszy się również internet (24 osoby – 13%); tyleż samo korzysta z naszej witryny internetowej. Pielęgniarki, które wypełniły ankietę, sądzą, że więcej uwagi powinniśmy poświęcać przekształceniom w systemie ochrony zdrowia (86% – 161 osób) wydarzeniom i nowościom w medycynie (73% – 137 osób) oraz codziennym problemom pracowników i zakładów (60% – 112 osób). 38 respondentek z tej grupy (20%) jest zdania, że więcej uwagi powinniśmy poświęcać klinice; żadna respondentka nie chce czytać na naszych łamach o ludziach sukcesu.

Za większą częstotliwością wydań monograficznych SZ, poświęconych jednemu problemowi klinicznemu, opowiada się 66% respondentek (124 osoby), za mniejszą częstotliwością – 26% (49 osób). Szatę graficzną SZ 80% respondentek (151 osób) uważa za dobrą, 20% (38 osób) za dostateczną. Zawartość merytoryczna jest oceniana jeszcze lepiej – przez 161 osób (86%) jako wysoka, przez 24 (13%) jako średnia. Również w tej grupie respondentów nie wystawiono naszemu pismu złych ocen.

Spośród 91 pracowników administracyjnych i technicznych, którzy nadesłali odpowiedź na ankietę, aż 80 osób (88%) czyta najchętniej aktualności; 70 osób (77%) zarządzanie i kasy chorych, 60 osób (66%) prawo i "Szpital Polski". Również w tej grupie z najmniejszym zainteresowaniem spotyka się tematyka internetu (0,9% – 9 osób), chociaż ponad 1/3 (31 osób) korzysta z internetowej witryny SZ.

Więcej uwagi powinniśmy, zdaniem tej grupy respondentów, poświęcać zwłaszcza polityce w ochronie zdrowia (77% – 70 osób), przekształceniom w systemie oraz informacjom o pracach rządu i parlamentu (66% – 60 osób). Tylko 9 osób z tej grupy (0,98%) czuje niedosyt tematyki klinicznej. Za większą częstotliwością wydań monograficznych opowiada się 20% respondentów z tej grupy (18 osób), 50 osób (55%) uważa, że wydania monograficzne powinny być rzadsze, 5 osób (0,5%) – że w ogóle nie należy ich przygotowywać.

Podobnie jak w poprzednich grupach respondentów szata graficzna została oceniona dobrze (83 osoby – 91%) i dostatecznie (8 osób – 9%). Z kolei zawartość merytoryczną wysoko ocenia 60 osób (66%), a średnio 31 osób (34%).

Wszystkie trzy grupy respondentów najchętniej czytają w SZ aktualności. Lekarzom najbliższa jest tematyka kliniczna, co wydaje się oczywiste. Pielęgniarki mniej są zainteresowane działem klinicznym, bardziej "Szpitalem Polskim", zawierającym analizę wielu aspektów działalności szpitali. We wszystkich grupach respondentów prawo plasuje się wysoko wśród deklarowanych zainteresowań (u lekarzy na drugim, u pielęgniarek na pierwszym, u administratorów na trzecim miejscu). Przekształceniami systemowymi najbardziej zainteresowane są pielęgniarki, lekarze wyżej na skali zainteresowań stawiają wydarzenia i nowości w medycynie, administratorzy zaś – politykę w ochronie zdrowia. We wszystkich grupach respondentów widać spore zainteresowanie codziennymi problemami pracowników i zakładów oraz kompletny brak zainteresowania ludźmi sukcesu (zwłaszcza wśród pielęgniarek).

Lekarze i pielęgniarki opowiadają się zgodnie za zwiększeniem częstotliwości wydań monograficznych poświęconych wybranym zagadnieniom klinicznym. Tych oczekiwań nie podziela większość respondentów zatrudnionych w administracji, których, jak można przypuszczać, satysfakcjonuje publikowanie dodatku "Szpital Polski".

Mimo wszystkich różnic, zainteresowania grup czytelniczych dają się pogodzić na tych samych łamach, ponieważ spotykają się we wspólnym obszarze opieki zdrowotnej. Jeżeli nam tylko wystarczy łamów, postaramy się spełnić Państwa postulaty, zaspokajając potrzebę aktualnej informacji, rozszerzając wiedzę z konkretnych dziedzin i pomagając przebrnąć przez meandry codzienności. Dziękujemy za życzliwą ocenę naszych wysiłków i za wszystkie miłe słowa dopisane samorzutnie w ankietach.
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Co dalej z dyżurami aptek?

Batalię o finansowanie dyżurów aptek w nocy i dni wolne od pracy polscy aptekarze toczą od lat, przekonując, że z uwagi na bardzo niskie obroty uzyskiwane podczas takiego dyżuru ponoszą wymierne straty finansowe.
bot