Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 9–12/2001
z 1 lutego 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2001


KLINIKA

Choroby nowotworowe u dzieci

Wczesne rozpoznanie warunkiem sukcesu

Beata Zalewska-Szewczyk

W większości przypadków nowotwory wieku dziecięcego są uleczalne. Obecnie szansę na całkowite wyleczenie ma ponad 2/3 dzieci i młodzieży, a w niektórych rodzajach nowotworów odsetek ten sięga ponad 90%. Optymizm przyćmiewa jednak analiza danych statystycznych dotyczących stadium zaawansowania choroby w chwili rozpoznania (...)


Ostre białaczki wieku dziecięcego - wczoraj, dziś i jutro

Małgorzata Stolarska

Ostre białaczki w wieku dziecięcym należą do najczęstszych chorób nowotworowych. W Polsce, podobnie jak w większości krajów europejskich, ich częstość występowania ocenia się na około 4 przypadki na 100 tys. dzieci rocznie. Mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie leczenia chorób nowotworowych, białaczki nadal stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów dzieci w wieku powyżej 1 roku życia. (...)


Nietrzymanie moczu u kobiet

Jarosław Kawka

Mimowolne wyciekanie moczu z dolnych dróg moczowych, czyli nietrzymanie moczu to przypadłość, która może występować u kobiet w każdym wieku. Wiele młodych kobiet doświadczyło epizodów mimowolnej utraty moczu w sytuacjach związanych z dużym napięciem emocjonalnym (np. strach). Jednak prawdziwym problemem jest stale utrzymujące się, nie kontrolowane wyciekanie moczu. Takie powtarzające się epizody bezwiednego moczenia w chwilach dla chorej niedogodnych wywołują zażenowanie, poczucie winy i mniejszej wartości, zaburzając jej aktywność towarzyską i zawodową i ograniczając funkcje społeczne. (...)


Chirugiczne leczenie nietrzymania moczu (ze szczególnym uwzględnieniem zabiegu Burcha)

Michał Hibner

W Stanach Zjednoczonych wykonuje się rocznie około 250 tys. operacji w celu leczenia nietrzymania moczu. Jak więc widać, wysiłkowe nietrzymanie moczu w starzejącym się społeczeństwie jest olbrzymim problemem społecznym i ekonomicznym. Koszty samych materiałów higienicznych, zużywanych przez osoby z nietrzymaniem moczu, wynoszą w USA ponad miliard dolarów rocznie5 i zapewne w związku ze starzeniem się społeczeństwa będą z roku na rok rosły. (...)


AKTUALNOŚCI

UNUZ o finansach kas chorych

Tomasz Sienkiewicz

O sytuacji finansowej w kasach chorych po dwóch latach funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych mówi Przemysław Poznański, dyrektor Departamentu Ekonomiki i Finansów w Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (...)


ZE ŚWIATA

Reforma po mołdawsku

Andżela Bogucka

Obecnie w Mołdawii istnieje paradoksalna sytuacja: mnóstwo chorych zostało pozbawionych pomocy medycznej z powodu braku pieniędzy, tymczasem cała armia lekarzy siedzi w pustych szpitalach i gabinetach, oczekując na zwolnienie z pracy. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? (...)


OPINIE

Czytelnicy oceniają "Służbę Zdrowia"

W numerze listopadowym (84-87/2000) zamieściliśmy ankietę dla Czytelników, prosząc o odpowiedź na kilka pytań. Nagrody rozdane, czas podsumować wyniki. Otrzymaliśmy 689 odpowiedzi: 411 nadesłali lekarze (59,7%), 187 pielęgniarki (27%), 91 pracownicy administracyjni i techniczni (13%). Około 40% respondentów ze wszystkich grup zawodowych stanowili nasi prenumeratorzy (...)


Zarządzać czy nie zarządzać?

Jakub Kowalski

Wyobraźmy sobie system, w którym prawie nic nie działa. Obserwując jego degrengoladę, można poddać w wątpliwość celowość jakiegokolwiek zarządzania. Bo czy chciałoby się zarządzać, gdyby w systemie dochodziło do rozdawnictwa posad dla kumpli i robienia co cztery lata czystek na stanowiskach? Gdyby istniały tylko takie motywacje, by każdy realizował swoje własne interesy i interesiki, a skutki były śmiertelne dla systemu jako całości i dla pacjentów? (...)


Receptonoja i rubrykorrhoea

Michał Stoberski

Zasady wystawiania recept to wiedza zbudowana na doświadczeniu i mądrości pokoleń lekarzy i farmaceutów. Dzisiaj każdy, kto ma odrobinę władzy - i niewielkie pojęcie o sprawie - uważa, że może to zmieniać wedle własnego widzimisię. Dla natchnionych zmieniaczy skrót "Rp." znaczy recepta, a sprawa mieszania łaciny i polskiego to norma. (...)


KSZTAŁCENIE

Nowe zasady rekrutacji na warszawską AM

Tomasz Kobosz

Na początku stycznia br. władze Warszawskiej AM ogłosiły nowe zasady naboru. O przyjęciu nie będzie już decydować wyłącznie liczba punktów zdobytych na testowym egzaminie wstępnym (maks. 120 punktów - po 40 z każdego przedmiotu: biologii, chemii i fizyki), ale także punkty doliczane za końcowe oceny ze świadectwa dojrzałości: z biologii, chemii, fizyki i języka obcego. (...)


APARATURA MEDYCZNA

Nowoczesne aparaty słuchowe

Witold Ponikło

Aparaty słuchowe SIGNIA zaprojektowano w ten sposób, by jego działanie oddawało funkcje spełniane przez zewnętrzne i wewnętrzne komórki rzęskowe. Możliwa jest niezależna regulacja progu słyszalności i kompresji dźwięku, a kształt krzywej dźwięku podawanego przez aparat do ucha symuluje funkcje wypełniane przez zewnętrzne i wewnętrzne komórki rzęskowe. Dodatkowo w aparacie zastosowano wielokanałową automatyczną regulację wzmocnienia, odpowiedzialną za zapobieganie występowaniu nadmiernego, nieprzyjemnego wzmocnienia dźwięków. (...)


Technologie medyczne a onkologia

Witold Ponikło

Silny nacisk środowisk medycznych na wczesną diagnostykę, szerokie możliwości obrazowania, precyzyjniejsza terapia z użyciem promieniowania rentgenowskiego oraz postępy w chemioterapii i chirurgii - skutkują coraz lepszymi efektami terapeutycznymi. Wchodząc w XXI wiek, warto dokonać bilansu dostępnych nam technologii medycznych - po to, by wskazać, że dla pacjentów z chorobą nowotworową zrobiono już bardzo wiele (chociaż z perspektywy osoby chorej - wciąż jeszcze zbyt mało), a także, by zasygnalizować ciągle nie zaspokojone potrzeby. (...)


KASY CHORYCH

Mazowiecka RKCh:

Finanse, kontrakty, kontrole

Tomasz Sienkiewicz

Kontrolerzy z kasy stwierdzili m.in., że w jednym z warszawskich szpitali na 699 historii chorób pacjentów przebywających w szpitalu w I półroczu 2000 r. 178 osób (czyli prawie 30%) było hospitalizowanych niezasadnie. Procedury, które w ich przypadku wykonano w szpitalu, mogły bowiem z powodzeniem być zrealizowane w znacznie tańszym lecznictwie ambulatoryjnym. W 18 przypadkach zażądano w tym szpitalu od kasy sfinansowania procedur wysokospecjalistycznych, nie wiedząc o tym (?), że ich finansowanie znajduje się w gestii ministra zdrowia. (...)


ZARZĄDZANIE

Jednostki po dwóch latach - wyniki badań

Marcin Kautsch, Jacek Klich, Waldemar Stylo, Maja Nuckowska, Maciej Więckiewicz

Dwa lata temu wybraliśmy organizacje opieki zdrowotnej, uwzględniając wszystkie ich typy. Oparliśmy się na dokumentach otrzymanych z MZiOS, w których wyspecyfikowano typ jednostki oraz jej status. Obecnie odwiedziliśmy te same 24 jednostki, które znalazły się w 11 województwach. Badania miały w pierwszym rzędzie charakter jakościowy, chcieliśmy się dowiedzieć, jak funkcjonują zakłady, a rozważania te stanowiły podstawę do dalszych dociekań o charakterze ilościowym (...)


SAMORZĄDY

Samorząd planuje, kasa nie kontraktuje

Małgorzata Kukowska

Władze samorządowe powiatu obornickiego, poczuwając się do odpowiedzialności za stan zdrowia mieszkańców, opracowały m.in. plan zapewnienia świadczeń ambulatoryjnych na swoim terenie na rok 2000, a także na 2001. Rychło się jednak przekonały, że zapisany w ustawie o puz współudział samorządu terytorialnego w decydowaniu o kształcie ochrony zdrowia na razie jest tylko papierową deklaracją. Przygotowany przez samorząd plan potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu i wynikające z niego sugestie co do liczby kontraktowanych porad zostały przez Wielkopolską Regionalną Kasę Chorych zignorowane. (...)


PROFILAKTYKA

Środowisko a zdrowie

Mariola Marklowska

Po III Konferencji Europejskich Ministrów Zdrowia i Ministrów Ochrony Środowiska w Londynie Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął decyzję o realizacji wieloletniego narodowego programu zdrowia środowiskowego w Polsce. Do opracowania i wdrożenia takiego programu zobowiązane są kraje członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia. Okazuje się jednak, że choć nasz program jest już gotowy i zyskał aprobatę sejmowych komisji zdrowia i ochrony środowiska, do dziś nie został rozpatrzony przez rząd. (...)


ROZMOWA

IQ wysokie, pensje niskie

Z dr. Janem Sarną, dyrektorem generalnym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, rozmawia Barbara Namysł. (...)


bot