spis treści wydania
archiwum 2001

Popularne artykuły:


Zapalenia uszu – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie

Zasady postępowania i leczenia udarów mózgu

Zapalenie żołądka

Choroby owłosionej skóry głowy

Hiperprolaktynemia w praktyce lekarskiej

Leczenie choroby Parkinsona

Łagodne choroby piersi

Sylwetki wybitnych pielęgniarek

Kiedy podejrzewać guz nerwu VIII?

Nowotwory jelita cienkiego

Choroby śródmiąższowe płuc

Ostre zapalenie zatok u dzieci

Zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych

Leki rozszerzające oskrzela

Pies i kot a pasożytnicze choroby odzwierzęce

Leczenie raka piersi

Bezobjawowo i subklinicznie przebiegające choroby tarczycy

Trądzik pospolity (acne vulgaris)

Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń dróg oddechowych

Skórne odczyny polekowe

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie

Przewlekłe glomerulopatie

Chelatacja – kontrowersje i spory

Metody odzwyczajania od palenia tytoniu

Popromienne zapalenie jelit

Zakażenia Helicobacter pylori

Leczenie osób uzależnionych od środków odurzających: wykaz ośrodków (stan z grudnia 2000 r.)

Jak rozmawiać z chorym umierającym

Zapalenia spojówek

Rehabilitacja po udarze mózgu

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Zapobieganie rakowi piersi

Borelioza – kontrowersje wokół metod leczenia

Wirusowe zakażenia wertykalne - wirusy niebezpieczne dla płodu

Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej

Zapalenia zatok przynosowych u dzieci

Choroba refluksowa przełyku - GERD

Nagłe schorzenia narządu wzroku - wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu

Helicobacter pylori - zakażenia u dzieci

Ubezpieczenia zdrowotne w Czechach

Śląska kasa i paragrafy

UNUZ o finansach kas chorych

Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Dla kogo są maratony?

Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze

Blokery kanałów wapniowych

Infekcje u ciężarnych kobiet

Osiągnięcia medycyny XX wieku

Angina i jej powikłania

Leczenie nadmiaru żelaza – metody chelatacji
comments powered by Disqus

„SZ” nr 63-66 z 16 sierpnia 2001 r.


Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego


Bądź na bieżąco: medexpress.pl.

Lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe powinien znać wskazania i przeciwwskazania do tego rodzaju leczenia.


Fot. Thinkstock

Wskazania określają grupy chorób lub poszczególne choroby do leczenia w warunkach uzdrowiskowych. Wyodrębniają więc te choroby przewlekłe, które mogą być leczone metodami balneofizykalnymi, co - jak można się spodziewać - przyniesie dobre rezultaty.

Przeciwwskazania dotyczą zaś grupy chorób i jednostek chorobowych nie kwalifikujących się do leczenia metodami uzdrowiskowymi. Zwykle potrzebne jest stosowanie w tych przypadkach innych metod leczniczych. Niektóre z tej grupy chorób nie mogą być leczone w uzdrowisku, ponieważ nie przynosi to żadnych korzyści lub, co gorsza, może doprowadzić do zaostrzenia albo uogólnienia. Do leczenia uzdrowiskowego nie kwalifikują się też chorzy wymagający całodobowej indywidualnej opieki medycznej, czego zakład lecznictwa uzdrowiskowego nie może zapewnić.

Wskazania i przeciwwskazania można podzielić na ogólne i szczegółowe. Wskazania ogólne odpowiadają profilom leczniczym uzdrowiska i obejmują zespoły jednostek chorobowych, które generalnie kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego, lecz brak ściślejszych danych o rodzaju i stanie zaawansowania choroby nie pozwala na podjęcie ostatecznej decyzji co do wyboru odpowiedniego uzdrowiska ani typu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Znajomość wskazań ogólnych jest potrzebna lekarzowi kierującemu przy wstępnym podejmowaniu decyzji, kiedy ocenia, czy w ogóle może chorego skierować na ten typ leczenia; czy ten sposób leczenia mu pomoże, a nie zaszkodzi.

Szczegółowe wskazania uściślają konkretne jednostki chorobowe, określają stadium schorzenia i inne szczegóły kliniczne. Ten rodzaj wskazań pomaga lekarzowi podjąć decyzję w sprawie wyboru typu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (szpital uzdrowiskowy czy sanatorium), do którego chory powinien być skierowany oraz konkretnego uzdrowiska.

Przeciwwskazania ogólne, zwane też bezwzględnymi, obejmują zespoły lub jednostki chorobowe, które nie kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego niezależnie od rodzaju uzdrowiska i typu zakładu leczniczego. Choroby te wymagają zwykle intensywnego leczenia specjalistycznego w miejscowym szpitalu. Inna grupa chorób to te, co do których podejrzewamy, że mogą ulec uogólnieniu lub zaostrzeniu pod wpływem stosowanej terapii uzdrowiskowej. Istotnym problemem, często kontrowersyjnym, jest kierowanie do uzdrowisk chorych w wieku podeszłym. Z medycznego punktu widzenia nie wiek metrykalny powinien być brany pod uwagę, ale stan wydolności układowej i narządowej. Zasadą powinno się stać kierowanie chorych w wieku podeszłym oraz tych z zaawansowanymi chorobami do miejscowości uzdrowiskowych położonych najbliżej ich miejsc zamieszkania, co zmniejszy uciążliwość podróży i pozwoli na lepszą adaptację do środowiska przyrodniczego.

Należy zaznaczyć, że przeciwwskazania ogólne odnoszą się również do chorób towarzyszących chorobie podstawowej. Wprowadzenie do uzdrowisk nowej formy leczenia, jaką jest wczesna rehabilitacja, wpłynęło na znaczne ograniczenie przeciwwskazań, co oznacza rozszerzenie wskazań leczniczych. W zestawieniu przeciwwskazań ogólnych znajdują się te rodzaje chorób lub powikłań, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, ale mogą stanowić względne wskazania do leczenia w zakładach rehabilitacji uzdrowiskowej. Do takich chorób można zaliczyć niedowłady i porażenia z nietrzymaniem moczu niedużego stopnia oraz przebycie operacji zakończonej wytworzeniem sztucznego odbytu (stomia).

(...)
Druga połowa artykułu dostępna jest bezpłatnie po zalogowaniu. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się. Rejestracja jest łatwa, szybka i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
wersja mobilna
wersja mobilna

Medexpress.pl - pierwsze medium branży ochrony zdrowia
 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com