spis treści wydania
archiwum 2001

Popularne artykuły:


Zapalenia uszu – klasyfikacja, diagnostyka, leczenie

Zasady postępowania i leczenia udarów mózgu

Miłość w białym fartuchu

Choroby owłosionej skóry głowy

Kiedy podejrzewać guz nerwu VIII?

Pępowinowy marketing

Hiperprolaktynemia w praktyce lekarskiej

Łagodne choroby piersi

Leki rozszerzające oskrzela

Skórne odczyny polekowe

Choroby śródmiąższowe płuc

Leczenie choroby Parkinsona

Zapalenie żołądka

Zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych

Czy dieta optymalna jest szkodliwa?

Zapalenia spojówek

Łóżkowe wskaźniki

Trądzik pospolity (acne vulgaris)

Leczenie raka piersi

Chelatacja – kontrowersje i spory

Ile zarabiają dyrektorzy szpitali

Nowe podejście w lecznictwie odwykowym

Pies i kot a pasożytnicze choroby odzwierzęce

Przeszczep macicy – koniec bezpłodności?

Łuszczyca

Infekcje u ciężarnych kobiet

Rezydentura w USA (cz. 1)

Nowotwory jelita cienkiego

Popromienne zapalenie jelit

Jak wyleczyć chorobę sierocą

Nagłe schorzenia narządu wzroku - wskazówki dla lekarza pierwszego kontaktu

Bezobjawowo i subklinicznie przebiegające choroby tarczycy

Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze

Angina i jej powikłania

Rak piersi - informacje praktyczne - wywiad, diagnostyka, klasyfikacja zmian

Przeszczep kału

Wazektomia – wątpliwości medyczne, etyczne i prawne

Podstawy kliniczne balneologii i medycyny fizykalnej

Zapobieganie rakowi piersi

Leczenie osób uzależnionych od środków odurzających: wykaz ośrodków (stan z grudnia 2000 r.)

Choroba hemoroidalna

Depresje i samobójstwa

Heparyny: standardowa i drobnocząsteczkowe w ostrych incydentach wieńcowych

Samoistne włóknienie szpiku – co nowego w leczeniu?

Co warto wiedzieć, otwierając prywatną praktykę lekarską?

Ciała obce w laryngologii - istotny problem w praktyce ambulatoryjnej i klinicznej

Ostre zapalenie zatok u dzieci

Sylwetki wybitnych pielęgniarek

Hormonalna terapia zastępcza u kobiet po menopauzie

Przeszczepienie wątroby od żywego dawcy
comments powered by Disqus

„SZ” nr 63-66 z 16 sierpnia 2001 r.


Wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego


Bądź na bieżąco: medexpress.pl.

Lekarz kierujący na leczenie uzdrowiskowe powinien znać wskazania i przeciwwskazania do tego rodzaju leczenia.


Fot. Thinkstock

Wskazania określają grupy chorób lub poszczególne choroby do leczenia w warunkach uzdrowiskowych. Wyodrębniają więc te choroby przewlekłe, które mogą być leczone metodami balneofizykalnymi, co - jak można się spodziewać - przyniesie dobre rezultaty.

Przeciwwskazania dotyczą zaś grupy chorób i jednostek chorobowych nie kwalifikujących się do leczenia metodami uzdrowiskowymi. Zwykle potrzebne jest stosowanie w tych przypadkach innych metod leczniczych. Niektóre z tej grupy chorób nie mogą być leczone w uzdrowisku, ponieważ nie przynosi to żadnych korzyści lub, co gorsza, może doprowadzić do zaostrzenia albo uogólnienia. Do leczenia uzdrowiskowego nie kwalifikują się też chorzy wymagający całodobowej indywidualnej opieki medycznej, czego zakład lecznictwa uzdrowiskowego nie może zapewnić.

Wskazania i przeciwwskazania można podzielić na ogólne i szczegółowe. Wskazania ogólne odpowiadają profilom leczniczym uzdrowiska i obejmują zespoły jednostek chorobowych, które generalnie kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego, lecz brak ściślejszych danych o rodzaju i stanie zaawansowania choroby nie pozwala na podjęcie ostatecznej decyzji co do wyboru odpowiedniego uzdrowiska ani typu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Znajomość wskazań ogólnych jest potrzebna lekarzowi kierującemu przy wstępnym podejmowaniu decyzji, kiedy ocenia, czy w ogóle może chorego skierować na ten typ leczenia; czy ten sposób leczenia mu pomoże, a nie zaszkodzi.

Szczegółowe wskazania uściślają konkretne jednostki chorobowe, określają stadium schorzenia i inne szczegóły kliniczne. Ten rodzaj wskazań pomaga lekarzowi podjąć decyzję w sprawie wyboru typu zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (szpital uzdrowiskowy czy sanatorium), do którego chory powinien być skierowany oraz konkretnego uzdrowiska.

Przeciwwskazania ogólne, zwane też bezwzględnymi, obejmują zespoły lub jednostki chorobowe, które nie kwalifikują się do leczenia uzdrowiskowego niezależnie od rodzaju uzdrowiska i typu zakładu leczniczego. Choroby te wymagają zwykle intensywnego leczenia specjalistycznego w miejscowym szpitalu. Inna grupa chorób to te, co do których podejrzewamy, że mogą ulec uogólnieniu lub zaostrzeniu pod wpływem stosowanej terapii uzdrowiskowej. Istotnym problemem, często kontrowersyjnym, jest kierowanie do uzdrowisk chorych w wieku podeszłym. Z medycznego punktu widzenia nie wiek metrykalny powinien być brany pod uwagę, ale stan wydolności układowej i narządowej. Zasadą powinno się stać kierowanie chorych w wieku podeszłym oraz tych z zaawansowanymi chorobami do miejscowości uzdrowiskowych położonych najbliżej ich miejsc zamieszkania, co zmniejszy uciążliwość podróży i pozwoli na lepszą adaptację do środowiska przyrodniczego.

Należy zaznaczyć, że przeciwwskazania ogólne odnoszą się również do chorób towarzyszących chorobie podstawowej. Wprowadzenie do uzdrowisk nowej formy leczenia, jaką jest wczesna rehabilitacja, wpłynęło na znaczne ograniczenie przeciwwskazań, co oznacza rozszerzenie wskazań leczniczych. W zestawieniu przeciwwskazań ogólnych znajdują się te rodzaje chorób lub powikłań, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego i sanatoryjnego, ale mogą stanowić względne wskazania do leczenia w zakładach rehabilitacji uzdrowiskowej. Do takich chorób można zaliczyć niedowłady i porażenia z nietrzymaniem moczu niedużego stopnia oraz przebycie operacji zakończonej wytworzeniem sztucznego odbytu (stomia).

(...)
Druga połowa artykułu dostępna jest bezpłatnie po zalogowaniu. Jeśli nie masz jeszcze konta - zarejestruj się. Rejestracja jest łatwa, szybka i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
wersja mobilna
wersja mobilna

Medexpress.pl - pierwsze medium branży ochrony zdrowia
 

Logowanie


Zaloguj się!

zapamiętaj mnie:
Nie masz konta? Zarejestruj się!


Wygodna wyszukiwarka leków refundowanych
(z uwzględnieniem wskazań off-label objętych refundacją)


widget @ surfing-waves.com