Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 77–84/2011
z 17 października 2011 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


XXI Forum Ekonomiczne - Forum Ochrony Zdrowia - Krynica 2011

Renata Furman

Ile państwa, ile rynku w ochronie zdrowia? – było przewodnim pytaniem tegorocznego Forum Ochrony Zdrowia (FOZ), odbywającego się podczas XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Towarzyszyło ono dyskusjom podczas wszystkich paneli poświęconych zdrowiu. FOZ gościło w Krynicy po raz drugi. Zgromadziło czołowe postaci ze wszystkich środowisk, interesariuszy w ochronie zdrowia.

Debaty panelowe, ale także kuluarowe tym razem toczone były w samym środku kampanii wyborczej, kiedy z jednej strony istnieje pokusa sięgania po populistyczne argumenty, z drugiej – formułowania roszczeniowych oczekiwań. Na szczęście, większość uczestników FOZ poważnie i merytorycznie rozmawiała o tej części naszej gospodarki, która stanowi już ok. 10% polskiego PKB.

W doborowym gronie ekspertów powtórzono, że stworzenie skutecznego, nowoczesnego systemu ochrony zdrowia w Polsce wymaga stałej platformy współpracy ministerstw zdrowia, gospodarki, finansów i nauki przy udziale przedstawicieli lekarzy, ekspertów i przemysłu, a także, iż konkurencja płatników jest dla systemu niezbędna, natomiast dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są szansą na podniesienie jakości i zwiększenie finansowania.

Tezy te, nienowe, formułowane przy różnych okazjach, były jednak punktem wyjścia do ożywionej wymiany zdań i rozważań bardziej szczegółowych, nawet nie odnoszących się do ustrojowych problemów systemu. Dyskutowano o badaniach klinicznych leków w kontekście dostosowania ich do wymogów płatnika w sposób uzasadniający późniejszą refundację, by umożliwić dostęp pacjentom do nowoczesnych technologii medycznych, o potrzebie wsparcia państwa dla polskiego przemysłu farmaceutycznego, aby rozwijać innowacyjne technologie medyczne i promować polski przemysł w Europie i na świecie. Podczas debaty na temat nowoczesnych kadr poruszono trudne problemy, przed którymi stoją uczelnie medyczne na skutek zmian wprowadzonych w systemie kształcenia. Wejście w życie nowego prawa zobowiązuje rektorów do zmierzenia się nie tylko z wyzwaniami merytorycznymi, ale także ich skutkami finansowymi. Sporo uwagi poświęcono partnerstwu publiczno-prywatnemu, które zdaniem panelistów jest jednym ze sposobów restrukturyzacji systemu. Podkreślano, że ochrona zdrowia to rokujący obszar dla inwestycji, jednak żeby ich liczba rosła w zadowalającym tempie, potrzebne są dobrze skonstruowane, klarowne, trwałe przepisy prawa i procedury regulujące funkcjonowanie w tym obszarze życia publicznego.

Wielu uczestników FOZ obiecywało sobie sporo po sesji plenarnej z udziałem minister Ewy Kopacz, komisarza UE Johna Dalliego, ministra zdrowia Cypru, przedstawicieli ministerstw Danii i Portugalii. Niestety, jak często bywa podczas kurtuazyjnych w gruncie rzeczy spotkań, nie padły tu ani istotne diagnozy, ani wiążące zapowiedzi, a jedyną tezą, która mogła wywołać konfrontację stanowisk, było stwierdzenie, że pomimo panującego kryzysu należy zwiększać efektywność systemów ochrony zdrowia poprzez równoczesne zwiększanie nakładów. Ta zasada realizowana jest w Polsce, podczas gdy w niektórych krajach Europy (np. w Portugalii) nakłady są zmniejszane. Na dłuższą dyskusję na ten temat nie było jednak czasu.

Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy to z pewnością ważne miejsce debaty nad przyszłością polskiego systemu zdrowia. Jego wartość stanowi to, że w swobodnej, nieskrępowanej atmosferze spotykają się tu i rozmawiają ludzie z różnych politycznych opcji, o różnych pomysłach rozwiązań tych samych problemów, o wielkich czasem temperamentach polemicznych. Skrajne nierzadko poglądy są jednak zawsze prezentowane poprzez merytoryczne argumenty, czemu sprzyja nie tylko niepowtarzalny urok Krynicy, ale przede wszystkim imponujący komplet ekspertów.

Więcej:
- Farmacja liderem innowacji
- Prywatne polisy wciąż na marginesie
- Ochrona zdrowia to kluczowy element gospodarki Polski
- Międzynarodowy projekt Fit for Work
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot