Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 80–81/2001
z 18 października 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Uwaga: testy obowiązują

Małgorzata Kukowska

Na czas tegorocznej wiosennej sesji egzaminacyjnej dla lekarzy kończących II stopień specjalizacji – Minister Zdrowia zawiesił egzaminy testowe w kilku dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrii oraz położnictwa i ginekologii. Komunikat Ministerstwa Zdrowia informujący o tej decyzji przypominał jednocześnie, że egzamin testowy jest optymalną formą egzaminacyjną i zostanie przywrócony w sesji jesiennej.

Decyzja ministra o czasowym zawieszeniu testów rozbudziła nadzieje lekarzy przygotowujących się do kolejnych sesji egzaminacyjnych, że być może sytuacja powtórzy się jesienią br. W perspektywę tę uwierzyli zwłaszcza specjalizujący się w chorobach wewnętrznych. Krajowy konsultant w tej dziedzinie prof. Andrzej Szczeklik wielokrotnie w minionym półroczu wypowiadał się publicznie o możliwości ograniczenia egzaminu w sesji jesiennej wyłącznie do części praktycznej i ustnej. Stanowisko takie zajął m.in. w trakcie ogólnopolskiej konferencji "Kształcenie specjalistyczne w chorobach wewnętrznych", zorganizowanej w Warszawie 23 czerwca br. Warto dodać, że spotkanie to, zorganizowane pod patronatem i z udziałem ministra zdrowia, stanowiące forum dyskusji m.in. na temat możliwych rozstrzygnięć problemów organizacyjnych kształcenia specjalizacyjnego – nie przyniosło jednak żadnych wiążących decyzji resortu, aczkolwiek pozwoliło poznać opinię większości kierowników specjalizacji.

W efekcie – konsultant krajowy prof. Szczeklik, mimo próśb ponawianych przez Centrum Egzaminów Medycznych, nie przygotował puli pytań testowych na jesienną sesję egzaminacyjną, chociaż przygotowanie banku pytań egzaminacyjnych w poszczególnych dziedzinach specjalistyki należy do obowiązków konsultantów krajowych, wykonujących to zadanie z dobranym przez siebie gronem specjalistów.

Prof. Andrzej Kulig, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, zobligowany do przeprowadzenia już w sesji jesiennej egzaminów specjalizacyjnych z interny (podobnie jak i z pozostałych dziedzin) w trybie przewidzianym zarządzeniem MZ z 1 lutego 1983 r. (z późn. zm.), tj. z przywróceniem egzaminu testowego – zwrócił się więc do innego wybitnego polskiego internisty o przygotowanie 120 pytań odpowiadających wymaganym kryteriom. Profesor ów (nazwiska A. Kulig nie ujawnia) wraz z 8 współpracownikami przygotował autorski egzamin testowy z interny.

We wrześniu br. grupa ponad 300 lekarzy kończących specjalizację II st. z chorób wewnętrznych otrzymała zawiadomienia o terminie egzaminu testowego. Z formalnego punktu widzenia – wszystko jest w porządku; powinni byli się przecież liczyć z takim obrotem sprawy. Praktycznie jednak ich sytuacja jest nie do pozazdroszczenia: ostateczna decyzja o przeprowadzeniu egzaminu testowego dotarła do nich wprawdzie na miesiąc przed egzaminem, nadal jednak nie wiedzą, czy zakres materiału stanowiącego podstawę pytań testowych pokrywa się z zawartością syllabusa oraz podręczników z interny, których lista została opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia jako obowiązująca specjalizujących się w tej dziedzinie.

W ubiegłym tygodniu prof. Andrzej Kulig, zaproszony przez grupę lekarzy kończących w tej sesji specjalizację, starał się udzielić im wszechstronnych i wyczerpujących informacji na temat technicznej strony planowanego egzaminu testowego i zasad oceniania. Ale dobra wola i życzliwość dyrektora CEM nie zastąpią ładu i porządku, jakie powinny panować w całym toku szkoleń specjalizacyjnych i jego integralnej części, jaką są końcowe egzaminy.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot