Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 1–8/2019
z 24 stycznia 2019 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2019


Wielka nowela?

Renata Furman

W kwietniu ub.r. minister Łukasz Szumowski wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W zespole znaleźli się doświadczeni klinicyści, ale także reprezentanci młodego pokolenia lekarzy, jak przedstawiciele Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.


Co nam ten rok przyniesie?

Małgorzata Solecka

W chińskim horoskopie rokiem 2019 rządzi Świnia. I, jak podpowiada wszechwiedzący Google, będzie to czas przyjaznych wibracji. „Świnia (Dzik) jest zadowolona z życia”. Przynajmniej według wirtualnych wróżbitów, bo polskie dziki mogą mieć w tej sprawie zdanie odmienne.


Zamiennictwo leków: sąd przyznał rację RPP

Ewa Szarkowska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że wybór leku do terapii nie może być uzależniony tylko od wyniku przetargu organizowanego przez szpital. Placówka przy zamawianiu produktów leczniczych musi uwzględniać także aktualny stan wiedzy medycznej. Wyrok dotyczy konkretnej placówki, ale jeśli orzeczenie się uprawomocni, jego konkluzja może znaleźć zastosowanie do wszelkich terapii lekowych.


Czy lekarzy czeka zawód?

Małgorzata Solecka

8 lutego mija rok od porozumienia, które minister zdrowia podpisał z przedstawicielami protestujących rezydentów. Wiele złożonych obietnic zostało, przynajmniej częściowo, spełnionych. Jeszcze więcej minister musi spełnić, jeśli zamierza dotrzymać umowy. Wśród nich najbardziej znacząca jest bez wątpienia wielka nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.


Rok wyborczy

Andrzej Sośnierz

Rozumiem, że rok wyborczy nie jest najlepszym czasem na dokonywanie większych zmian, ale skanalizowanie napięć przez dyskusję o koniecznych modyfikacjach nie byłoby błędem


Receptom e-wiatr w oczy

Krzysztof Boczek

Od 1 stycznia e-receptę można wykupić w całym kraju. To wywołało trudności. Także w realizacji recept... papierowych. Nawet w dużych sieciach aptek.


Prestiż pielęgniarki

Oliwia Tarasewicz-Gryt

Poprawa wizerunku zawodu pielęgniarki i położnej jest niezbędna, by zachęcić młodych do tej profesji. Jednak jego obecny kształt bierze się z faktów, a nie z mitów. Istnieje pilna potrzeba nadania temu zawodowi odpowiedniej rangi, adekwatnej do jego znaczenia w systemie ochrony zdrowia.


E pod lupą NIK

Bogumiła Kempińska-Mirosławska

Ponad 2 kg różnych E dodawanych do żywności – konserwantów, barwników, wzmacniaczy smaku, przeciwutleniaczy, emulgatorów i stabilizatorów – spożywa rocznie przeciętny konsument w Polsce. Jak wynika z ustaleń NIK, produkty spożywcze są nimi nafaszerowane, a w żywności przetworzonej w warunkach przemysłowych jest ich tak dużo, że w jednym dniu można przyswoić nawet 85 różnych E. Biorąc pod uwagę fakt, że dieta przeciętnego Polaka w 70 proc. składa się z żywności przetworzonej, taka ilość E nie pozostaje bez wpływu na zdrowie.


Po finale

Marek Nowicki

Jerzy Owsiak spowodował, że zaczęliśmy się jakby trochę bardziej troszczyć o dobro wspólne, wspierać niewydolne finansowo państwo. Zachęcając do spontanicznych zbiórek, umocnił w nas obywatelskie odruchy – nie do przecenienia w społeczeństwie nieposiadającym mocnych demokratycznych mechanizmów


Kongres Zdrowia Publicznego 2018:

Czy możliwa jest polityka oparta na dowodach?

Małgorzata Solecka

Choroby zakaźne, nowe narkotyki, palenie tytoniu – to najważniejsze, ale nie jedyne wyzwania dla zdrowia publicznego na najbliższe lata. To, na ile uda się im sprostać, zależy nie tylko od determinacji osób odpowiedzialnych za politykę zdrowotną, ale również od tego, na ile jej prowadzenie będzie oparte na twardych danych. Na dowodach.


Terapia łuszczycy: kolejna wygrana z systemem

Mariusz Kielar

12 grudnia 2018 roku w Łodzi odbyło się seminarium poświęcone dostępności do leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy oraz edukacji pacjentów pt. „Łuszczyca – strategia postępowania świadomego pacjenta”. Spotkanie zorganizowano przy udziale Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS, prof. Joanny Narbutt, krajowego konsultanta ds. dermatologii i wenerologii oraz redakcji czasopisma „Służba Zdrowia”.


Zaryzykować i leczyć wszystkich!

Halina Pilonis

NFZ nie wydaje na leki tyle, ile mógłby. Tymczasem chorzy na stwardnienie rozsiane czekają w kolejce na leczenie. – Co zrobić, aby 2 mld zł, które Fundusz może przeznaczyć na programy lekowe, zostały wykorzystane m.in. na terapię SM?


Refundacja nusinersenu:

Przełom czy wyłom?

Małgorzata Solecka

Nusinersen, jeden z najdroższych leków świata, od 1 stycznia 2019 roku jest na polskiej liście refundacyjnej. Chorzy na SMA i ich rodziny walczyli o tę decyzję kilkanaście miesięcy. A skalę problemu w podejściu do chorób rzadkich najlepiej pokazuje radość, z jaką ogłaszali, że nusinersen drogę do refundacji pokonał, jak na polskie warunki, w błyskawicznym tempie.


Lekarze towarem eksportowym

Krzysztof Boczek

W krajach rozwijających się drastycznie brakuje lekarzy – zasysa ich bogaty Zachód. Ale jest jedno biedne państwo, które zarabia miliardy na leasingowaniu swoich doktorów. To Kuba.


Nie ma trudnych pacjentów

Katarzyna Cichosz

Rozmowa z dr Marią Rogiewicz, psychologiem, superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorem psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Terapii Rodzin, superwizorem psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, certyfikowanym trenerem Grup Balinta Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.


Nałogi behawioralne

Ewa Biernacka

Czy tzw. nałogi behawioralne są realnym czy wykreowanym bytem, skoro tylko uzależnienie od hazardu jest na liście chorób w klasyfikacji DSM-5, a inne nie mają czynnika patogennego, co jest warunkiem uznania ich za problem medyczny? W Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie co dzień z tą kwestią konfrontuje się kierownik Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, psychiatra dr n. med. Andrzej Silczuk, i jako ich badacz szuka punktu odcięcia normy i patologii, funkcji adaptacyjnej tych nałogów. Poniższa narracja jemu zawdzięcza opis ich makiawelicznej natury.


Matka Polka w depresji

Justyna Grzechocińska

Chora jest kobieta, ale w tle słychać gorzki płacz dziecka. Depresja poporodowa dotyka od 10 do 30 proc. kobiet, a wśród tych, u których w przeszłości wystąpił epizod depresji ryzyko wzrasta dwukrotnie. Choć jest to problem częstszy niż np. cukrzyca ciążowa, to testy przesiewowe są ciągle w Polsce rzadko stosowane, a problem bywa bagatelizowany. Depresja poporodowa nie pozwala matce na świadome przeżywanie macierzyństwa, a samopoczucie matki wpływa na przyszły rozwój dziecka. Choroba ma także destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny.


Tortury to nie fikcja

Krzysztof Boczek

Nawet 1/3 wszystkich uchodźców padła ofiarą tortur. Takich ludzi trzeba inaczej leczyć. O tym znęcaniu się fizycznym nad ludźmi rozmawiamy z dr Federiką Zamatto, medycznym referentem ds. tortur w organizacji Lekarze Bez Granic (MSF).


Ciemna strona eteru

Bogumiła Kempińska-Mirosławska

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.


bot