Służba Zdrowia - strona główna
Spis treści
SZ nr 67–76/2018
z 6 września 2018 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do archiwun rocznika 2018


Lepiej zapobiegać

Renata Furman

Co drugi Polak deklaruje przekonanie, że stan zdrowia jest silnie zdeterminowany przez styl życia; tylko 14% Polaków uważa, że o stanie zdrowia decyduje jakość opieki zdrowotnej...


Nasze drogie zdrowie

Małgorzata Solecka

Co trzeci Polak choruje długotrwale lub przewlekle. Taki sam odsetek jest pod stałą opieką lekarską. Najnowszy raport GUS potwierdza to, o czym eksperci alarmują już od lat: zapotrzebowanie na świadczenia medyczne w starzejącym się społeczeństwie rośnie. To, co jeszcze dekadę temu mogło uchodzić za prognozę, stało się rzeczywistością.


Bunt powiatowych dyrektorów

Maciej Biardzki

Wygląda na to, że dochodzimy do przesilenia w systemie opieki zdrowotnej. Chroniczne braki finansowe, na które nałożyły się narastające braki kadrowe, powodują coraz większe napięcia. Polityka prowadzona przez obecny resort zdrowia, z podpisywaniem odrębnych porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi, okazuje się katalizatorem prowadzącym do wybuchu. Od lipca do grona protestujących dołączyły szpitale powiatowe.


Jesień na beczce prochu

Małgorzata Solecka

Minister zdrowia zawarł na początku lipca porozumienie z organizacjami pielęgniarek i położnych. Nie bacząc na stan suszy finansowej w ochronie zdrowia, rozpalił pokaźne ognisko tuż obok ogromnej beczki prochu – a raczej oczekiwań i frustracji. A nadziei na deszcz pieniędzy, który samoistnie ugasiłby pożogę, ciągle nie ma. Pożar jest raczej pewny, pytanie tylko – co pójdzie z dymem.


Rankingowanie kontra negocjowanie

Andrzej Sośnierz

Trzeba zasadniczo zmienić system wyłaniania świadczeniodawców. Np. kontrakty mogłyby być bezterminowe, a środki na każdy kolejny rok przydzielane w wyniku prawdziwych negocjacji z wnikliwą oceną placówki medyczneJ


Parada seniorów

Marek Nowicki

Jeżdżę sporo po szpitalach i przychodniach i widzę jak bardzo w ciągu ostatniego dwudziestolecia zmieniły się korytarze, bloki operacyjne i sprzęt medyczny


KSO uzdrowi onkologię?

Małgorzata Solecka

Nie będzie Narodowego Instytutu Onkologii, będzie Krajowa Sieć Onkologiczna. – Chodzi dokładnie o to samo – zapewnia minister zdrowia i jego eksperci. Wiele jednak wskazuje, że tym razem po prostu zmierzono zamiar podług sił. I to akurat może być dobra wiadomość.


Czy zagraniczni lekarze są w Polsce dyskryminowani?

Krzysztof Boczek

Lekarze spoza UE, którzy nie mają Karty Polaka, statusu uchodźcy, długoterminowej rezydentury lub karty stałego pobytu, staż podyplomowy mogą zrobić tylko w miejscu wskazanym przez izbę lekarską. Bywa, że to jedna placówka na cały region. Zawsze państwowa. I najlepsze – mają w niej pracować przez 13 miesięcy... za darmo.


RODO wymaga zdrowego rozsądku

Ewa Szarkowska

Z dr. Maciejem Kaweckim, koordynatorem krajowej reformy ochrony danych osobowych, dyr. Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, rozmawia Ewa Szarkowska.


Odejść od orzekania o winie

Krzysztof Boczek

Średnie odszkodowanie za zdarzenia medyczne w Polsce wyniosło ostatnio 40 tys. zł, a zadośćuczynienie – 100 tys. zł. W wojewódzkich komisjach tylko co 33 sprawa znajduje swój finał, a w sądach procesy toczą się latami. Sytuację więc trzeba zmienić. Autorzy raportu „Bezpieczny pacjent – kierunki koniecznych zmian systemowych” podpowiadają, jak to zrobić.


Niedoceniana dietoterapia

Marek Derkacz

Z Edytą Sołek-Trojnar, dietetykiem, absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie po technologii żywności i żywienia człowieka oraz chemii na UMCS w Lublinie rozmawia Marek Derkacz.


Skąd się biorą nazwy leków?

Justyna Grzechocińska

Ręka do góry, kto nigdy nie przekręcił nazwy leku lub nie zastanawiał się, jak poprawnie wymówić nazwę handlową. Nazewnictwo leków (naming) bywa zabawne, mylące, trudne i nastręcza kłopotów tak pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom. Naming to odwzorowywanie konceptu marki, produktu lub jego unikatowego pozycjonowania. Nie jest to sztuka znajdowania nazw i opisywania ich uzasadnień. Aby wytłumaczenie miało sens, trzeba je rozpropagować i wylansować, i – jak wszystko na rynku medycznym – podlega to ścisłym regulacjom prawnym i modom marketingu.


Redukcja ryzyka, czyli mniejsze zło

Halina Pilonis

Eksperci apelują do ministra zdrowia o stosowanie polityki redukcji ryzyka wynikającego z palenia papierosów, czyli informowanie palaczy papierosów o przebadanych alternatywach. – Jeżeli nie możemy zmusić pacjenta do odstawienia tytoniu, powinniśmy spróbować zredukować ryzyko wynikające z tego nałogu, czyli zamienić papierosy na produkty, które szkodzą mniej – przekonują. Podczas debaty zorganizowanej przez redakcję Medexpressu specjaliści różnych dziedzin medycyny zastanawiali się, jak minimalizować skutki nikotynizmu.


Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Marcin Wełnicki

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.


Premiujmy doświadczenie i perfekcję

Ewa Szarkowska

Z prof. Arkadiuszem Jawieniem, kierownikiem Katedry Chirurgii Naczyniowej i Angiologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy i nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej rozmawia Ewa Szarkowska.


O chorobie Alzheimera wiemy coraz więcej

Barbara Jagas

Z prof. Tadeuszem Parnowskim, psychiatrą, prezesem Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego rozmawia Barbara Jagas.


Artrogrypoza: kompleksowe podejście

Elżbieta Borek

Artrogrypoza to trudna choroba wieku dziecięcego. Jest nieuleczalna, jednak dzięki odpowiedniemu traktowaniu chorego dziecku można pomóc, przywracając mu mniej lub bardziej ograniczoną samodzielność. Wymaga wielospecjalistycznego podejścia – równie ważne jest leczenie operacyjne, rehabilitacja, jak i zaopatrzenie ortopedyczne.


Kremlowskie kuranty grają dla wirusów

Małgorzata Solecka

Ponad 41 tysięcy zachorowań, 37 zgonów – to bilans wirusa odry w Europie tylko w pierwszym półroczu 2018 roku. Statystyki zatrważają, bo w całym 2017 roku zachorowań było „tylko” niecałe 24 tysiące.


Czy można ufać sztucznej inteligencji?

Oliwia Tarasewicz-Gryt

Atutem serialowego dr. House’a była umiejętność łączenia pozornie niepowiązanych faktów oraz brak emocji przy ich interpretowaniu. Dokładnie takie walory ma sztuczna inteligencja, wykorzystywana coraz częściej w medycynie. Wie więcej niż człowiek. Czy może mu zagrozić? To bardzo prawdopodobne.


Technologia kontra rak

Mariusz Kielar

Bez nowoczesnych technologii obrazowania diagnostycznego współczesna onkologia pozbawiona jest podstawowych narzędzi do wczesnego wykrywania zmian nowotworowych, a co za tym idzie – możliwości zaplanowania i wdrożenia skutecznego leczenia choroby nowotworowej. Jakie działania podejmują producenci innowacyjnych rozwiązań z zakresu diagnostyki obrazowej, aby w jeszcze większym stopniu mogli skorzystać z nich także polscy pacjenci? Z Catherine Estrampes, President & CEO, GE Healthcare Europe, rozmawia Mariusz Kielar.


bot