Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 47–50/2004
z 24 czerwca 2004 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


PANOPTICUM

Paragraf 168

Marek Wójtowicz

Najpierw dwie informacje wprowadzające. Joseph Heller, niedawno zmarły pisarz amerykański, w 1961 r. wydał słynny "Paragraf 22", a dokładnie, w oryginale: "Catch-22". Ideą przewodnią tego bestselleru jest teza, że na każdego można znaleźć haczyk albo paragraf, czyli z angielska "catch". Akcja powieści toczy się w czasie wojny i władza wojskowa powołując się na nieistniejący paragraf 22 uzasadnia nim każdy, najbardziej absurdalny rozkaz robiąc wodę z mózgu zwykłym żołnierzom.

W dniu 11 czerwca br. pan premier Belka przesłał na ręce pana marszałka Oleksego projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapisy ustawy zmierzają do usunięcia wskazanych przez Trybunał Konstytucyjny nieprawidłowości i z tzw. braku laku muszą stanowić jedyną podstawę dalszych prac Sejmu i Senatu nad nowelą ustawy o NFZ, choćby dlatego, że od 1 stycznia 2005 r. musimy mieć jakąkolwiek, nawet niedoskonałą podstawę prawną finansowania usług zdrowotnych wytwarzanych przez placówki zdrowotne.

Ciekawskich odsyłam na stronę www.sluzbazdrowia.com.pl/pdf/u2976.pdf, gdzie można sobie przeczytać ponad 200- stronicowy projekt ustawy plus kolejne 200 stron załączników, a uwagi o dostrzeżonych wadach przesłać mailem do Ministerstwa Zdrowia lub gremiów opiniujących wymienionych w załącznikach.

Przyzwyczajajmy się do internetowej ścieżki konsultacji, bo to równie skuteczna metoda wyrażania opinii jak osobiste mówki podczas spotkań konsultacyjnych w Warszawie, a zapewne bardziej cieszy wszystkich mieszkańców stolicy.

Nie sądziłem, że teraz, w czasach pokoju, tuż po unijnej akcesji, w utrwalonym systemie polskiej demokracji – jakikolwiek zapis nowo tworzonej ustawy skojarzy się mi się z Hellerem i opisywanymi przez niego wojskowymi idiotyzmami w relacjach przełożonych z podwładnymi. Niestety, do projektu wspomnianej wyżej, poważnej i potrzebnej ustawy ktoś wpisał "Paragraf 168", dla niepoznaki nazwany artykułem 168. I ten ktoś napisał w nim, że "zakazane są porozumienia pomiędzy świadczeniodawcami, których celem jest ustalanie, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych".

Uprzedzam zatem, że od 1 stycznia 2005 r. zgromadzenie siusiających obok siebie w przerwie negocjacji z płatnikiem w enefzetowym kibelku dwóch lub więcej świadczeniodawców, rozmawiających o tym jak im leci lub jakie ceny sprzedaży właśnie negocjują...będzie przestępstwem ściganym z mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W każdej chwili tacy świadczeniodawcy-kryminaliści, udający bezwstydnie niewinną mikcję, mogą zostać nakryci przez Ministra Zdrowia, który zgodnie z dalszymi zapisami "Paragrafu 168" wezwie ich "do zaprzestania działań skutkujących ustalaniem bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych". I nie będzie tu chodziło o zaprzestanie mikcji, ale o zaprzestanie dogadywania nad pisuarami cen i ustalania wspólnej taktyki dalszych negocjacji.

To zresztą nie koniec wyliczanki tego, czego nie będzie wolno świadczeniodawcom. W kolejnym punkcie "Paragrafu 168" zapisano, że nie wolno świadczeniodawcom porozumiewać się w celu podziału rynku zbytu usług zdrowotnych. Jeżeli jakiś dyrektor spzozu albo – nazwijmy go po imieniu – wredny, knujący na boku "porozumieniec" zaproponuje drugiemu "porozumieńcowi", żeby zamknął np. okulistykę i oddał temu pierwszemu rynek, a w zamian ten drugi porozumieniec dostanie rynek laryngologiczny tego pierwszego – to będzie to nielegalne. I nie ma znaczenia, czy będzie to luźna rozmowa przy mikcji czy poważne, tajne, czyli nieznane enefzetowi i Ministrowi Zdrowia negocjacje w gabinecie któregoś z porozumieńców.

Stworzone przez "Paragraf 168" prawne kajdanki projektu ustawy upoważniają Ministra Zdrowia do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, potem – wezwania do zaprzestania porozumienia, a jak to nie daje rezultatu, to może wypisać mandat knującym zmowę porozumieńcom od 1000 do 10 000 zł, w zależności od stopnia szkodliwości czynu dla systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli zaś porozumieńcy będą dalej knuć czy podskakiwać, to Minister Zdrowia może dodatkowo nakazać prezesowi lub dyrektorowi oddziału NFZ rozwiązanie z nimi umowy i niezawieranie umów przez co najmniej następny rok.

Kolejny, zawarty w "Paragrafie 168" zakaz gnębienia "nieporozumieńców" przez "porozumieńców", to reakcja na szeroko w mediach opisywane naciski Porozumienia Zielonogórskiego na lekarzy rodzinnych wyłamujących się z grudniowo-styczniowej akcji protestacyjnej w POZ.

Projektodawca nowej ustawy o NFZ wyraźnie chce dać po łapach Porozumieniu Zielonogórskiemu. To widać, to słychać, to czuć. No, ale my, inni świadczeniodawcy, też się porozumiewamy, a już szczególnie często przed i w trakcie konkursu ofert. Ba, nawet się spotykamy i ustalamy taktykę, przedziały cen, świadczymy sobie nawzajem różne usługi, przejmujemy część zadań na czas remontu u kolegi, a nawet – naciskamy na siebie nawzajem, żeby iść jednym frontem. Mamy telefony, niejednokrotnie komórkowe, i struny głosowe, to się porozumiewamy. A teraz – już nam nie będzie wolno. Nie będziemy się mogli gromadzić, a każda nasza konferencja szkoleniowa może zostać uznana za wrogie porozumienie.

Szczęście, że "Paragraf 168" nie wprowadza godziny policyjnej dla świadczeniodawców, więc będzie można wieczorkiem przy grillu albo przy innej niemedycznej okazji pogadać na świeżym powietrzu, przy puszczonym na maksa magnetofonie, o taktyce negocjacji z NFZ. Ale, oczywiście, żadnych zdjęć, żadnych zdjęć!
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Unia zakaże sprzedaży ziół?

Z końcem 2023 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie ograniczające sprzedaż niektórych produktów ziołowych, w których stężenie alkaloidów pirolizydynowych przekroczy ustalone poziomy. Wszystko za sprawą rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wciąż nie rozumiemy raka trzustki

 – W przypadku raka trzustki cele terapeutyczne są inne niż w raku piersi, jelita grubego czy czerniaku. Postęp w zakresie leczenia systemowego tego nowotworu jest nieznośnie powolny, dlatego sukcesem są terapie, które dodatkowo wydłużają mediany przeżycia nawet o klika miesięcy – mówi dr Leszek Kraj z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Nienawiść zabija lekarzy

Lekarze bywają ofiarami fanatyków, radykałów i niezadowolonych z leczenia pacjentów. Zaczyna się od gróźb, a kończy na nożu, pistolecie czy bombie.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Sytuacja epidemiologiczna i możliwości leczenia raka jelita grubego w Polsce

Wraz z wydłużaniem się naszego życia oraz wciąż rozwijającymi się możliwościami medycyny, rak nie tylko nie przestaje być aktualnym problemem zdrowotnym, ale wręcz zaliczany jest do chorób cywilizacyjnych. Jedną z przyczyn późnego rozpoznawania nowotworów jelita grubego jest długoletni bezobjawowy lub skąpoobjawowy przebieg choroby. Do objawów najczęściej wiązanych z rakiem jelita grubego należą krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jawne bądź utajone), niespecyficzne bóle brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień, daremne parcie na stolec lub uczucie niepełnego wypróżnienia, anemia wtórna do przewlekłej utraty krwi i wreszcie późny objaw – utrata masy ciała. (...)

Pierwsze dziecko z Polski uzbierało 9 milionów na terapię genową SMA

Alex Jutrzenka w Wigilię otrzymał od darczyńców prezent – jego zbiórka na portalu crowfundingowym osiągnęła 100 proc. Chłopiec jako pierwszy pacjent z Polski wyjedzie do USA, do Children’s Hospital of Philadelphia, po terapię genową, która ma zahamować postęp choroby.
bot