Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 1–2/2002
z 3 stycznia 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Finansowe problemy DRKCh

Ewa Krupczyńska

Dolnośląska Regionalna Kasa Chorych należy do czterech kas w kraju znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Straty DRKCh za trzy lata sięgają 140 mln zł. Już w 1999 r. wyniosły 89 mln zł, a wynikły ze słabej ściągalności składek ubezpieczenia zdrowotnego. Za 2000 r. straty wyniosły 15 mln zł, a w 2001 r. sięgają 40 mln, głównie z powodu wyższych niż zaplanowano wydatków na refundację leków. UNUZ zalecił DRKCh opracowanie programu naprawczego, w przeciwnym razie – grozi Dolnośląskiej RKCh zarząd komisaryczny.

Program naprawczy zarząd kasy przedstawił podczas posiedzenia Rady DRKCh, w którym uczestniczyło też kierownictwo UNUZ-u: prezes Michał Żemojda, wiceprezes Maciej Tokarczyk i dyrektor departamentu ekonomiki i finansów Sylwester Rypiński. Program przywrócenia równowagi finansowej DRKCh, jak informowała dyr. Barbara Misińska, opracowano do 2004 r. Przewiduje on dostosowanie przychodów kasy do ponoszonych kosztów na świadczenia zdrowotne oraz wygospodarowanie środków finansowych na pokrycie strat, m.in. poprzez wzmożenie kontroli nad wykonywanymi przez świadczeniodawców usługami medycznymi. Program przyjęła już Rada DRKCh, czeka on jeszcze na akceptację UNUZ-u.

- Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu programu naprawczego będziemy mogli się do niego ustosunkować. Natomiast realizacja programu będzie zależała od współpracy wszystkich stron: DRKCh, samorządu wojewódzkiego i powiatowego, resortu zdrowia, samorządu lekarskiego – oświadczył Michał Żemojda.

Oprócz strat za lata 1999-2001 na Dolnośląską RKCh spadły też dodatkowo problemy finansowe: musiała skorygować swój budżet zaplanowany na 2002 r., zmniejszając go o 73 mln zł, gdyż UNUZ nie zaakceptował liczby ubezpieczonych, która stanowiła podstawę planowania przychodów kasy. Kolejny problem jest związany z decyzją UNUZ-u zmieniającą wielkość wyrównania finansowego między kasami w 2001 r., w związku z którą cztery kasy, w tym dolnośląska, będą musiały oddać innym kasom część pieniędzy (DRKCh – 73 mln zł). I w tym przypadku przyczyną jest zawyżenie – wg UNUZ – liczby ubezpieczonych w DRKCh w 2001 roku. Kasa decyzję tę zaskarżyła do NSA.

- Według naszych obliczeń, do DRKCh należy 2 mln 752 tys. ubezpieczonych. Natomiast zdaniem UNUZ-u jest to liczba o 100 tys. osób mniejsza. Z naszych dokumentów wynika, że 23 tys. ubezpieczonych przepisało się z branżowej kasy do DRKCh, czego kasa branżowa nie potwierdziła, bowiem z jej wyliczeń wynika, że to właśnie do niej przepisało się z DRKCh 17 tys. mieszkańców Dolnego Śląska. Braki w systemie informatycznym ZUS powodują, że nie ma możliwości dokładnego określenia liczby ubezpieczonych w każdej kasie – mówi Ryszard Ryk, przewodniczący Rady DRKCh.

- Populacja Dolnego Śląska, według GUS, liczy 2 mln 982 tys. osób. UNUZ twierdzi, że DRKCh ma 2 mln 658 tys. ubezpieczonych. Na listach aktywnych branżowej kasy jest 176-180 tys. dolnoślązaków. To gdzie jest ok. 150 tys. ludzi, którzy mieszkają w naszym regionie? Nie może być aż tylu nieubezpieczonych i to szczególnie teraz, po znowelizowaniu ustawy o puz! – denerwuje się B. Misińska.

Michał Żemojda przyznał, że problemy z wyliczeniem liczby ubezpieczonych wynikają z braku systemu informatycznego ZUS, a także jednolitego w całym kraju systemu Rejestru Usług Medycznych.

- Poruszamy się w sytuacji nieco wirtualnej – system informatyczny nie działa, dane dotyczące wyrównania finansowego między kasami ustalane są na podstawie różnych źródeł, stąd różnice i rozbieżności w liczbie ubezpieczonych, przekładające się na przychody poszczególnych kas. Dlatego powołano zespół, który zajmie się analizą wyrównania finansowego między kasami i ustaleniem liczby ubezpieczonych w każdej kasie chorych. Od 2003 r. powinien być wprowadzony w całym kraju RUM – informował podczas konferencji prasowej.

Dolnośląska RKCh zapowiedziała już restrykcyjną politykę finansową w stosunku do świadczeniodawców. Dotychczasowe kontrole kasy w placówkach ochrony zdrowia ujawniły, iż niektóre nieprawidłowo rozliczyły się z kasą. Np. wykazywano hospitalizację lub specjalistyczne leczenie ambulatoryjne pacjentów, którzy już zmarli; w oddziałach intensywnej terapii leczeni byli chorzy, którzy takiego leczenia nie wymagali, o czym świadczyła dokumentacja medyczna. Niektóre szpitale rozliczały też świadczenia udzielane temu samemu pacjentowi zarówno z dolnośląską, jak i branżową kasą chorych. W sumie – wyłudzono z DRKCh ok. 30 mln zł. Placówki, które dopuściły się nadużyć, będą musiały zwrócić DRKCh nienależne im pieniądze.
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot