Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 34–42/2015
z 7 maja 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Blisko miliard euro inwestycji w badania

Najnowszy raport Komisji Europejskiej EU Industrial R&D Investment Scoreboard prezentujący inwestycje w działalność naukowo-badawczą w roku 2014 pozycjonuje firmę Servier, która przeznaczyła na ten cel tylko w ubiegłym roku ponad 895 mln euro, jako ważnego inwestora na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym, a także kluczowego innowatora w sektorze farmaceutycznym w Europie.Każdego roku firma Servier inwestuje ponownie ponad 25 proc. swoich obrotów (w 2013 roku było to 27,8 proc.) w rozwój i badania naukowe dedykowane innowacjom terapeutycznym w leczeniu chorób układu krążenia, metabolicznych, neurologicznych, psychicznych i nowotworowych. To znacząco więcej niż średnia kwota inwestycji w tej branży, która wynosi przeciętnie około 15 – 18 proc. swoich obrotów. Pod tym względem firma Servier zajmuje drugie miejsce pośród dziesięciu europejskich firm farmaceutycznych inwestujących najwięcej w działalność naukowo-badawczą.

– Tak wysoki poziom reinwestycji w badania naukowe jest możliwy, ponieważ firma Servier od początku swojego istnienia, a to już ponad 60 lat, jest niezależna – między innymi od jakichkolwiek notowań giełdowych. Dzięki temu może realizować wizje długoterminowe i stale poszukiwać innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalny Servier Polska. Badania naukowe nad nowymi lekami to zawsze nadzieja na rozwój wiedzy medycznej i szansa dla pacjentów na innowacyjne rozwiązania terapeutyczne, które przekładają się na jakość i długość życia. Dlatego kluczowe jest utrzymanie dotychczasowych inwestycji w działalność naukowo-badawczą na tym samym poziomie w porównaniu do lat minionych, ponieważ jest to szansa na stały rozwój współczesnej medycyny. – Dzięki tym inwestycjom możliwe jest prowadzenie w chwili obecnej kolejnych, nowych badań klinicznych dotyczących 17 innowacyjnych cząsteczek chemicznych, a 29 leków w dziedzinie onkologii, kardiologii, chorób metabolicznych, neuropsychiatrii i reumatologii jest już w trakcie opracowania – dodaje Joanna Drewla.

Servier ma długą tradycję współpracy z jednostkami badawczymi na całym świecie. We współpracy z instytucjami prywatnymi i publicznymi, inicjuje też nowe programy badawcze. Obecnie w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Azji realizowanych jest 150 porozumień o współpracy. Servier kładzie szczególny nacisk na wspólne inwestycje, prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz wymianę doświadczeń z prywatnymi firmami badawczymi w dziedzinie biotechnologii. Zasadniczym celem tej współpracy jest przyspieszenie badań nad identyfikacją i walidacją nowatorskich leków i modeli terapeutycznych, które przyczyniają się do powstawania nowych, innowacyjnych terapii. W minionych dziesięcioleciach branża farmaceutyczna forsowała rozwój medycyny opartej na dostępności „przebojów rynkowych”, czyli szeroko stosowanych produktów leczniczych, opracowywanych we własnym zakresie przez koncerny farmaceutyczne. Obecnie widoczny jest zwrot ku innemu podejściu, które otwiera nowe możliwości w zakresie postępu w medycynie. Przewiduje się, że w tej nowej erze medycyny zindywidualizowane terapie biomedyczne w sposób radykalny zmienią sposób leczenia np. chorób psychicznych. Rozwój tych nowych, bardzo precyzyjnych programów terapeutycznych wymaga bardzo zróżnicowanej wiedzy. Biochemia, inżynieria chemiczna, biologia chemiczna, chemia medyczna, biologia molekularna i chemia organiczna – to tylko niektóre z licznych dyscyplin naukowych, których przedstawiciele uczestniczą w rozwoju nowych terapii w ramach procesu badawczego. Spośród innych firm farmaceutycznych, firmę Servier wyróżnia również fakt prowadzenia dużych, międzynarodowych, wieloośrodkowych badań klinicznych nad lekami, nawet wtedy gdy są już dostępne leki odtwórcze. Celem takich badań jest możliwość rozwoju wiedzy medycznej i optymalizacja leczenia. Przykładem są preparaty stosowane w kardiologii i diabetologii, z udziałem których przeprowadzono projekty naukowo-badawcze (EUROPA, PROGRESS, ASCOT, ADVANCE, HYVET), zmieniające w konsekwencji wytyczne leczenia choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy typu 2.

Działalność naukowo-badawcza w Polsce jest prowadzona przez Grupę Badawczą Servier
od samego początku, tj. od 1992 roku, a inwestycje w ten obszar, tylko w ostatnich latach, wyniosły 256 mln złotych. Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce każdego roku monitoruje na terenie kraju średnio od 15 do 20 wieloośrodkowych badań klinicznych oraz jest odpowiedzialny za koordynację badań na poziomie międzynarodowym. Tylko w ostatnich 10 latach przeprowadzono w Polsce aż 48 badań klinicznych, w tym mające przełomowe znaczenie w medycynie. Raport Komisji Europejskiej analizuje główne wskaźniki gospodarcze dotyczące 2500 największych firm na świecie, odpowiadających za około 90 proc. łącznych wydatków firm na działalność naukowo-badawczą na świecie, a także 1000 największych inwestorów w tej dziedzinie w Unii Europejskiej. W raporcie podano wartość inwestycji firm, finansowanych ze środków własnych, niezależnie od miejsca prowadzenia przez nich działalności naukowo-badawczej.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Unia zakaże sprzedaży ziół?

Z końcem 2023 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie rozporządzenie ograniczające sprzedaż niektórych produktów ziołowych, w których stężenie alkaloidów pirolizydynowych przekroczy ustalone poziomy. Wszystko za sprawą rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/2040 z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów pirolizydynowych w niektórych środkach spożywczych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Wciąż nie rozumiemy raka trzustki

 – W przypadku raka trzustki cele terapeutyczne są inne niż w raku piersi, jelita grubego czy czerniaku. Postęp w zakresie leczenia systemowego tego nowotworu jest nieznośnie powolny, dlatego sukcesem są terapie, które dodatkowo wydłużają mediany przeżycia nawet o klika miesięcy – mówi dr Leszek Kraj z Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

Nienawiść zabija lekarzy

Lekarze bywają ofiarami fanatyków, radykałów i niezadowolonych z leczenia pacjentów. Zaczyna się od gróźb, a kończy na nożu, pistolecie czy bombie.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Sytuacja epidemiologiczna i możliwości leczenia raka jelita grubego w Polsce

Wraz z wydłużaniem się naszego życia oraz wciąż rozwijającymi się możliwościami medycyny, rak nie tylko nie przestaje być aktualnym problemem zdrowotnym, ale wręcz zaliczany jest do chorób cywilizacyjnych. Jedną z przyczyn późnego rozpoznawania nowotworów jelita grubego jest długoletni bezobjawowy lub skąpoobjawowy przebieg choroby. Do objawów najczęściej wiązanych z rakiem jelita grubego należą krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jawne bądź utajone), niespecyficzne bóle brzucha, zaburzenia rytmu wypróżnień, daremne parcie na stolec lub uczucie niepełnego wypróżnienia, anemia wtórna do przewlekłej utraty krwi i wreszcie późny objaw – utrata masy ciała. (...)

Pierwsze dziecko z Polski uzbierało 9 milionów na terapię genową SMA

Alex Jutrzenka w Wigilię otrzymał od darczyńców prezent – jego zbiórka na portalu crowfundingowym osiągnęła 100 proc. Chłopiec jako pierwszy pacjent z Polski wyjedzie do USA, do Children’s Hospital of Philadelphia, po terapię genową, która ma zahamować postęp choroby.
bot