Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 43–50/2020
z 18 czerwca 2020 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Real World Evidence – Rybka poza akwarium

Justyna Grzechocińska

Zasadniczo wiedza medyczna opiera się na badaniach klinicznych, ale to tylko część prawdy wobec skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku w określonym wskazaniu. Real World Evidence (RWE), w uproszczeniu, jest wiedzą odpowiadającą na pytanie, jak dane rzeczy działają w świecie rzeczywistym.Badania kliniczne są najdroższą i najbardziej czasochłonną fazą procesu opracowywania leku, a potwierdzające badanie kliniczne jest ostateczną podstawą oceny, czy lek powinien zostać zatwierdzony do stosowania w określonym wskazaniu. Badania kliniczne mogą trwać nawet siedem lat i kosztować 1,5 miliarda dolarów z ponad 2 miliardów dolarów wydanych na rozwój leku. Badania kliniczne są w dużej mierze oparte na tradycyjnym modelu: randomizowane i często podwójnie zaślepione, prowadzone w ramach infrastruktury badawczej, która z zasady ma odzwierciedlać rutynową praktykę kliniczną.

Ponieważ tradycyjne, randomizowane, kontrolowane badania są przeprowadzane z wąsko zdefiniowaną grupą pacjentów, mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości, która byłaby obecna, gdyby lek był stosowany w rzeczywistej populacji pacjentów, dla których leczenie było przeznaczone. Często w takich badaniach brakuje reprezentatywnych próbek pacjentów z wieloma chorobami współistniejącymi, równoczesnym stosowaniem innych leków, różnych ras i grup etnicznych, wieku zarówno w dolnej, jak i górnej części spektrum.

Dzięki rozszerzeniu tradycyjnych badań prowadzonych wśród ukierunkowanych, ściśle kontrolowanych populacji o dane z szerszej, bardziej zróżnicowanej grupy pacjentów w różnych warunkach praktyki, badacze mogą uogólniać badanie.

W miarę jak medycyna staje się coraz bardziej spersonalizowana, a leki stają się ukierunkowane na mniejsze populacje, tradycyjne, randomizowane, kontrolowane badania na dużą skalę będą coraz mniej wykonalne. Konieczne będą dodatkowe podejścia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności oraz ochrony zdrowia publicznego.

W badaniach klinicznych często izoluje się wszystkie czynniki inne niż działania farmaceutyków. Wszelkie kryteria włączenia i wykluczenia pacjentów z badań klinicznych przypominają pobyt rybki w akwarium. Określona temperatura wody, oświetlenie, warunki bytowe i odżywianie. Wtedy obserwujemy rybkę i określamy jej parametry, np. jak szybko rośnie, ile zjada i inne. W praktyce wszystko wygląda jednak zgoła inaczej. Co, jeśli tę samą rybkę wypuścimy do rzeki? To jest właśnie real world evidence. Dlatego potrzebujemy dowodów z praktyk pozalaboratoryjnych, bazując na danych ze „świata rzeczywistego”. Dane z rzeczywistej praktyki klinicznej doskonale uzupełniają wyniki badań klinicznych. Rozwój techniki i zasobów danych umożliwia nam coraz ciekawsze i dokładniejsze mierzenie jakości leczenia, skuteczności danej terapii czy porównywania metod terapeutycznych.

To, co do tej pory było domeną głównie firm innowacyjnych, stało się podstawą stosowania leków w COVID-19. Wobec braku skutecznego leku zaczęto używać molekuł dotychczas stosowanych i wskazanych w innych jednostkach chorobowych. W leku bowiem poza wskazaniem, najważniejszą kwestią jest mechanizm działania. Wskazanie jest wtórne. Pierwsze doniesienia na temat skuteczności leków w COVID-19 wcale nie pochodziły z dobrze zaplanowanych randomizowanych badań klinicznych, ale ze świata rzeczywistego. Już w kwietniu międzynarodowi regulatorzy omawiali, w jaki sposób dane generowane podczas praktyki klinicznej mogą uzupełniać dowody z badań klinicznych z potencjalnymi środkami terapeutycznymi przeciwko COVID-19.

COVID-19 jest sztandarowym przykładem, kiedy pilna potrzeba zweryfikowała nasze spojrzenie na rozwój i stosowanie leków. Kiedyś będzie to piękna historia o tym, jak lekarze przyczyniają się do postępu badań klinicznych.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Endometrioza – wędrująca kobiecość

Podstępna, przewlekła i nieuleczalna. Taka jest endometrioza. Ta tajemnicza choroba ginekologiczna, badana od przeszło stu lat, nadal pozostaje dla lekarzy niewyjaśniona. Pomimo że występuje u kobiet coraz częściej, wciąż trudno określić mechanizm jej powstawania i rozwoju, a jej następstwa są poważne, prowadzą nawet do bezpłodności.

Edukacja zdrowotna w polskiej szkole

Edukacja zdrowotna ma trafić do szkół. Aby faktycznie zapobiegać chorobom, powinna spełniać szereg warunków, inaczej będzie tylko pozornym ruchem.

Zawał serca u osób młodych

Zawały serca przypisuje się zazwyczaj ludziom w starszym czy w średnim wieku. Niestety, prawda jest taka, że systematycznie rośnie liczba zawałów wśród ludzi młodych, co zazwyczaj ma bezpośredni związek z trybem życia, jaki prowadzą.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.
bot