Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 1–8/2020
z 23 stycznia 2020 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Ach, co to były za urodziny!

Ukazująca się nieprzerwanie od 1949 r. „Służba Zdrowia” obchodziła swoje 70-lecie. – Za dziennikarstwo oparte na faktach i troskę o dobre funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej – dziękował redakcji minister Łukasz Szumowski podczas obchodów jubileuszu 25 listopada br. w Teatrze Kamienica w Warszawie.70 lat temu ukazał się pierwszy numer „Służby Zdrowia”. – We wstępie do pierwszego numeru redakcja deklarowała, że gazeta będzie wskazywać osiągnięcia, piętnować niedbalstwo, opieszałość i bezduszność w pracy tych, którym powierzamy nasze zdrowie, że nawiąże ścisłą łączność z czytelnikami, bo to gwarantuje sukces i trwałość tytułu. Dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć, że to się udało – mówi Renata Furman, redaktor naczelna „Służby Zdrowia”.


Siedem dekad historii
polskiej służby zdrowia


Historię siedemdziesięciu lat opieki zdrowotnej w Polsce przypomniał zgromadzonym przygotowany specjalnie na tę okazję film. Profesorowie medycyny, byli ministrowie zdrowia i zasłużeni dla organizacji sytemu opieki zdrowotnej opowiadali w nim o kolejnych powojennych dekadach.
O latach 1950–1960 mówił prof. Andrzej Wojtczak. Podkreślił, że był to czas rozwoju bazy szkoleniowej kadry medycznej, bo po wojnie w Polsce było zaledwie 7 tysięcy lekarzy. Dlatego już w 1948 r. zaczęły pracę akademie medyczne.

Prof. Andrzej Kułakowski przypomniał, że to w latach 60. zaczął się rozwój polskiej onkologii. – W Warszawie, Krakowie i Gliwicach działał Instytut Onkologii, a prof. Tadeusz Koszarowski organizował Centralny Rejestr Nowotworów. Powstała też nowa specjalność chirurgia onkologiczna – wspominał. W tym okresie nastąpił też rozkwit anestezjologii, a pod koniec lat 60. zaczęto stosować chemioterapię nowotworów i leczenie skojarzone różnymi metodami.

O latach 70. opowiadał prof. Wiesław W. Jędrzejczak.To był czas rewolucji technologicznych, bo pojawiły się nowoczesne metody obrazowania oraz nowoczesna diagnostyka laboratoryjna z użyciem autoanalizatorów. W użycie weszły sztuczne nerki i nowoczesna dializoterapia. Nastąpił rozwój farmakoterapii – wymieniał.

Dekadę 1980–1990 przypomniała Anna Gręziak.To był czas największych przemian w Polsce i w ochronie zdrowie – strajk i porozumienie w Gdańsku, w wyniku którego wszyscy pracownicy służby zdrowia mieli dostać podwyżki – opowiadała. Wspomniała również, że w negocjacjach pracowników służby zdrowia z rządem uczestniczyła późniejsza redaktor naczelna „Służby Zdrowia” – Aleksandra Gielewska. Wtedy właśnie zawiązała się sekcja zdrowia NSZZ „Solidarność”.

O latach 90. opowiedział Andrzej Jacyna. Był to czas reaktywacji izb lekarskich i wieloletniego boju o ubezpieczenia zdrowotne. – Najważniejszym wydarzeniem było wprowadzenie kas chorych i przejście z sytemu budżetowego na mieszany, czyli budżetowo-ubezpieczeniowy, który działa do tej pory. I dzięki temu nakłady na ochronę zdrowia rosły szybciej niż na inne działy budżetówki – podkreślił. Dodał, że już wtedy podczas głodówki w warszawskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych na sztandarach pojawiło się hasło: 6% PKB na ochronę zdrowia.

O pierwszej dekadzie XXI wieku mówił Marek Balicki. Przypomniał powstanie Narodowego Funduszu Zdrowia. – To również czas wielkiego kryzysu w szpitalach, bo pierwsza składka zdrowotna okazała się zbyt niska. Pamiętam tytuł okładki „Służby Zdrowia”, kiedy w 2005 r.
została uchwalona ustawa o restrukturyzacji i pomocy publicznej – „Kapnęło 2,2 mld zł”
– powiedział. Wspomniał też weto prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 r. przeciwko „uspółkowieniu” SPZOZ-ów. – Z dzisiejszej perspektywy trzeba podkreślić , że było to trafne – dodał.
Ostanie 10 lat przypomniał prof. Jarosław Pinkas.

Dotarło do nas , że bez działań edukacyjno-profilaktycznych sukcesu zdrowotnego nie osiągniemy – podkreślił. Dodał, że ważną zmianą było dostrzeżenie roli pacjentów w systemie ochrony zdrowia. – Stali się partnerami, których głos liczy się w podejmowaniu wszystkich ważnych decyzji – powiedział.

Film jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.


Dziennikarstwo oparte na faktach


W swoich życzeniach minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomniał zaangażowanie redakcji w przemiany wolnościowe w Polce. – Chciałbym podziękować zespołowi redakcyjnemu za dziennikarstwo oparte na faktach. Wiemy, jak wiele pół- i cwierćprawd krąży, szczególnie w mediach społecznościowych i jak łatwo zmanipulować pacjentów. Dlatego tym bardziej jest to cenne – powiedział.

Do życzeń na scenie przyłączyli się: Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz organizacji pacjenckich.

Redaktor naczelna Renata Furman w trakcie wywiadu z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim pytała o dylematy związane z podejmowaniem decyzji refundacyjnych. Miłkowski podkreślił, że nie wolno mu skupiać się na problemach jednego pacjenta, ponieważ oczekuje się od niego decyzji dotyczących wszystkich ubezpieczonych, cierpiących zarówno na choroby rzadkie, jaki i populacyjne.

Chris Henderson z firmy Biogen opowiadał o pracach nad nowymi lekami i zmianami w podejściu do szukania nowych terapii.

– Nie chcemy być firmą, która koncentruje się tylko na dostarczaniu leków. Zamierzamy być jednym z aktywnych uczestników procesu leczenia – podkreślił.

Kolejnym punktem programu obchodów jubileuszu była debata „Dokąd zmierzamy i dokąd zamierzamy dotrzeć”. Jarosław Pinkas mówił o konieczności przekonania Polaków, że powinni brać odpowiedzialność za swoje zdrowie. – W społeczeństwie zakorzeniła się idea, że za nasze zdrowie odpowiada państwo. Rolą mądrych organizacji pacjenckich jest propagowanie idei, że za swoje zdrowie odpowiadamy sami – apelował. Dodał, że drogie procedury będą dostępne, jeśli nie będziemy musieli wydawać środków na leczenie chorób, na które pracujemy sami.

Radosław Sierpiński, zastępca szefa Agencji Badań Medycznych poinformował, że ABM jest operatorem pieniędzy NFZ na badania niekomercyjne. Dzięki nim np. wiele procedur z zakresu hematoonkologii dziecięcej, które lekarze stosowali dotychczas niemalże na granicy prawa, stanie się dostępnych. ABM chciałaby szkolić w zakresie wykorzystywania środków finansowania innowacji, szczególnie w biotechnologii oraz doprowadzić do tego, aby powstałe dzięki temu technologie nie wyjeżdżały za granicę i były dostępne dla polskich pacjentów.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Zawał serca u osób młodych

Zawały serca przypisuje się zazwyczaj ludziom w starszym czy w średnim wieku. Niestety, prawda jest taka, że systematycznie rośnie liczba zawałów wśród ludzi młodych, co zazwyczaj ma bezpośredni związek z trybem życia, jaki prowadzą.
bot