Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 1–8/2020
z 23 stycznia 2020 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Plusy dodatnie i plusy ujemne

Krzysztof Boczek

Plusy i minusy zmian w opiece medycznej w czasie 4 lat rządów PiS oraz zalecenia na najbliższą przyszłość – o to zapytaliśmy przedstawicieli lekarzy młodych, rodzinnych, dyrektorów szpitali i pielęgniarek.Dr Jarosław Biliński,
wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny


PLUSY

- rozpoczęcie procesu informatyzacji ochrony zdrowia,

- rozpoczęcie procesu naprawy psychiatrii,

- próba wdrażania opieki koordynowanej. Mimo iż ww. sfery nadal kuleją, a zaistniałe zmiany są na razie dla pacjentów nieodczuwalne, to doceniam myśl reformatorską i podjęcie działań w tym kontekście.MINUSY

– największy minus – spadek nakładów na ochronę zdrowia,w odniesieniu do aktualnego PKB – w ub.r. spadły one do 4,42 proc. PKB. Dla mnie osobiście to najboleśniejsze. Po długich protestach, nieprzespanych nocach, zszarganych nerwach, zaangażowaniu wielu osób i – jak się wydawało– efektywnych negocjacjach z rządem, strona społeczna została znokautowana ciosem poniżej pasa. Księgowym oszustwem – liczeniem nakładów na ochronę zdrowia opartym na wartości PKB sprzed 2 lat. Nie wybaczymy tego. Ten ruch stawia nas na końcu UE. A wszystko przykryte jest grubą pierzyną propagandy, że wzrost o 30 mld zł. To dyskredytuje działania rządu i Ministerstwa Zdrowia w trwającej jeszcze kadencji. Dalsze minusy to efekty ww.:

- brak leków w aptekach,

- długi szpitali znacznie się zwiększyły,

- upadanie oddziałów i zbliżający się upadek szpitali,

- pacjent osamotniony w systemie.TRZY ZALECENIA DLA NOWEGO RZĄDU NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

• Natychmiastowe przyjęcie ustawy gwarantującej najpóźniej w 2022 r. wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB w odniesieniu do roku bieżącego.

• Zapisanie w „Konstytucji dla Zdrowia”, iż w ciągu 5 najbliższych lat osiągniemy poziom krajów UE lub zalecany przez WHO, dla wskaźników w najważniejszych sferach medycyny i profilaktyki, m.in. wyleczalności nowotworów, długości życia, próchnicy u dzieci itd. To wystarczy, by usprawnić m.in. onkologię, opiekę długoterminową, geriatrię, pediatrię, profilaktykę itp.

• Urealnienie wyceny procedur medycznych, co pozwoli zarządzającym szpitalami i placówkami ochrony zdrowia na rozwijanie infrastruktury i inwestycje w kadry.

Ogólna OCENA działań rządów PiS w opiece medycznej: 2-
– warunkowa promocja do następnej klasy, ale przy oblaniu poprawki – relegacja z klasy.Prof. Jarosław Fedorowski,
prezes Polskiej Federacji Szpitali


PLUSY

- próba uporządkowania systemu szpitalnictwa polegająca na wyodrębnieniu placówek spełniających kryteria wejścia do sieci – to krok w dobrym kierunku, który włączył do sieci także 7 szpitali prywatnych,
stworzenie poradni przyszpitalnych, internistycznych,

- w systemie jednego płatnika płacenie ryczałtowe w ramach sieci pozwala dyrektorowi na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami, np. poprzez przesunięcia oddziałowe – wcześniej musiał uzyskiwać na to zgodę NFZ, a teraz może o tym samodzielnie decydować,

- przewidywalność przychodów szpitali daje możliwość planowania, przewidywania i zdobywania kredytów,
wzrost nakładów, choć nie nadążają one za wzrostem kosztów i apetytów,

- udało się wprowadzić pierwsze projekty medycyny koordynowanej w niektórych chorobach,
- postęp w informatyzacji – mamy e-recepty i e-zwolnienia,

- lepsza komunikatywność ze strony agend rządowych: Ministerstwa Zdrowia i kluczowych instytucji, np. NFZ, CSIOZ.MINUSY

- brak konsekwencji we wdrażaniu sieci szpitali – brak określenia referencyjności, kto na jakim poziomie, co powinien wykonywać i brak mechanizmów, które by promowały współpracę między szpitalami sieciowymi i tymi poza siecią,

- negocjacje z poszczególnymi grupami zawodów medycznych poza pracodawcami i zawieranie porozumień dwustronnych z tymi grupami – to podwyższa koszty pochodne i generuje trudności finansowe szpitali,

- brak wystarczających zachęt w sieci do skracania kolejek do lekarzy – udało się to tylko w niektórych dziedzinach, np. w operacjach zaćmy,

- zbyta mała aktywność na polu tłumaczenia społeczeństwu, że nie każdy problem wymaga opieki specjalisty,
brak zachęt do tworzenia oddziałów wieloprofilowych w szpitalach,
wycinkowe traktowanie medycyny koordynowanej.TRZY ZALECENIA DLA NOWEGO RZĄDU NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

• Zaprzestanie negocjacji z poszczególnymi grupami zawodowymi i skupienie się na Radzie Dialogu Społecznego albo stworzenie specjalnej rady ds. zdrowia.

• Przejęcie ciężaru informatyzacji systemu ochrony zdrowia, aby to po stronie agend rządowych leżało zapewnienie całego systemu informatycznego, do którego świadczeniodawcy podpinaliby się online.

• Zapewnienie realnych wzrostów nakładów w odniesieniu do prognozowanego PKB, a nie tego sprzed 1,5 roku.

Ogólna OCENA działań rządów PiS w opiece medycznej: 3+


Zofia Małas,
prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych


PLUSY

- przybywa młodych pielęgniarek i położnych – w ciągu 4 lat 20 tys., a tylko w tym roku prawdopodobnie 5,5 tys.,

- wzrasta liczba uczelni kształcących pielęgniarki i położne – 4 lata temu było 76, a teraz 102,

- zdecydowanie mniej pielęgniarek wyjeżdża do pracy za granicę, a niektóre chcą nawet wrócić do kraju,

- obecnie 100 proc. absolwentów pielęgniarstwa wykonuje swój zawód, uzyskując prawo wykonywania zawodu, a 4 lata temu ledwo 68 proc. występowało o to prawo,

- zarabiamy lepiej o 100 proc. – pakiet podwyżek 4 × 400 zł wszedł w życie; to tzw. pakiet ministra Zembali, jednak kontynuowany przez ministra Szumowskiego,

- pielęgniarki uzyskały prawo do wypisywania recept – to zapewnił poprzedni rząd, ale weszło w życie za rządów PiS,

- to pierwsze wybory od lat, przed którymi nie było ogólnokrajowego strajku pielęgniarek – zawsze takowy był,
nawiązaliśmy dialog z Ministerstwem Zdrowia, choć było bardzo trudno.MINUSY

-nie udało się jeszcze zakryć luki pokoleniowej – średnia wieku pielęgniarek nadal wzrasta. Bo zamiast 9 tys. (tyle rocznie odchodzi) mamy jedynie 5,5 tys. nowych i młodych,

- nie zwiększyliśmy liczby pielęgniarek – obecnie jest 5,16/ 1000 osób, a 4 lata temu było 5,4,
minimalne normy zatrudnienia nie są przestrzegane przez pracodawców,

- za wolno rosną nakłady na ochronę zdrowia i nadal są one za małe,

- nie udało się skrócić kolejek do lekarzy.TRZY ZALECENIA DLA NOWEGO RZĄDU NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

• Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

• Wzmocnienie działań w kierunku promocji i profilaktyki zdrowotnej.

• Skuteczne realizowanie polityki państwa dla rozwoju polskiego pielęgniarstwa i położnictwa.

Ogólna OCENA działań rządów PiS w opiece zdrowotnej: 4


Wojciech Pacholicki,
lekarz POZ, wiceprezes Porozumienia
Zielonogórskiego


PLUSY
- choć to ciągle za mało, to jednak zwiększono liczbę miejsc na wydziałach lekarskich – dostrzeżono problem,
ustawa o POZ – ma sporo wad, ale sam fakt, że powstała, a POZ znalazł się w orbicie decydentów to pozytywna zmiana,

- pierwszy raz zaczęto mówić o jakości w ochronie zdrowia w zakresie zarządzania i procedur medycznych – to się przekłada na bezpieczeństwo pacjentów; dotychczas było to traktowane po macoszemu,

- e-zdrowie – informatyzacja opieki medycznej, zaczynając od e-zwolnień, wdrażanie e-recepty – to ułatwia pracę lekarzom. System do dostrojenia, ale wygląda obiecująco. Prowadzone są prace nad teleporadą czy konsultacją telefoniczną – te rozwiązania także ułatwią nam życie.MINUSY

- sieć szpitali – największa porażka. Miało być świetnie, ale zabrakło determinacji, by zrobić to porządnie,
- przesunięcie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w pobliże SOR-ów; dopóki były one rozdzielone to działały lepiej; od początku mówiliśmy, by tego nie robić; widzę, ile teraz pacjenci muszą się tam naczekać,

- nielegalny wywóz leków za granicę i katastrofa z ich dostępnością w kraju,

- biurokracja – kiedyś liczyliśmy i wyszło nam wówczas, że w POZ-ach wystawiamy ponad 120 różnych zaświadczeń; miało ich ubyć, a przybyło; pojawiły się takie, że nie wiadomo, jak je wypisywać; kreuje to wiele wątpliwości i konfliktów,

-koronerzy – nadal brak ustawy o stwierdzaniu zgonów, a jej stworzenie wydawałoby się rzeczą teoretycznie prostą.TRZY ZALECENIA DLA NOWEGO RZĄDU NA NAJBLIŻSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

• Odejście od układu szpitalocentrycznego na rzecz lecznictwa opartego na POZ i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

• Dokończenie informacyzacji opieki zdrowotnej i rozwinięcie telemedycyny.

• Wprowadzenie kompleksowej opieki senioralnej – powinien być jeden zespół, w skład którego wchodzą osoby z: medycyny, rehabilitacji i pracownik socjalny. Mamy coraz więcej osób w wieku podeszłym, więc potrzebne są rozwiązania systemowe.

Ogólna OCENA działań rządów PiS w opiece zdrowotnej: 3+
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Zawał serca u osób młodych

Zawały serca przypisuje się zazwyczaj ludziom w starszym czy w średnim wieku. Niestety, prawda jest taka, że systematycznie rośnie liczba zawałów wśród ludzi młodych, co zazwyczaj ma bezpośredni związek z trybem życia, jaki prowadzą.
bot