Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 9–16/2019
z 21 lutego 2019 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Tomasz Gołąbek

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego. Dlatego niezbędne jest wielokierunkowe podejście, które będzie uwzględniało nie tylko przyczynę, ale także zmniejszało ryzyko nawrotów i redukowało objawy poprzez wpływ na wiele mechanizmów związanych z miejscowym stanem zapalnym.W ostatnich latach uzyskaliśmy dowody na wartość niektórych fitoterapeutyków we wspomaganiu leczenia przewlekłego zapalenia prostaty. Dotyczy to szczególnie czterech substancji naturalnych, tj. wyciągu z palmy sabałowej, kwercetyny, cynku i kurkumy.

Skuteczność zastosowania wyciągu z palmy sabałowej u pacjentów z bakteryjnym zapaleniem gruczołu krokowego została potwierdzona w trzech badaniach obserwacyjnych. W grupie stosującej leczenie skojarzone (antybiotyk z grupy fluorochinolonów oraz wyciąg z owoców palmy sabałowej) szybciej następowało zmniejszenie bólu oraz poprawa jakości życia niż u pacjentów, którzy nie przyjmowali jedynie antybiotyku. Mechanizm działania palmy sabałowej jest związany z efektem antyandrogennym, rozluźniającym mięśnie, antyproliferacyjnym i przeciwobrzękowym, a efekt przeciwzapalny osiągany jest poprzez hamowanie
5-lipooksygenazy.

Kwercetyna to substancja należąca do flawonoidów i występuje w kwiatach sofory chińskiej oraz niektórych owocach i warzywach – cebuli, winogronach i zielonej herbacie. Skuteczność kwercetyny u mężczyzn z przewlekłym zapaleniem stercza została potwierdzona między innymi w badaniu z 2009 roku, w którym zastosowanie dawki 100 mg/dobę poprawiło efektywność terapii prulifloksacyną – antybiotyku z grupy fluorochinolonów. Ponadto najnowsze badanie z 2018 roku wykazało protekcyjny efekt kwercetyny na przewlekłe zapalenie stercza związany z działaniem przeciwzapalnym i przeciwoksydacyjnym na drodze hamowania fosforylacji czynnika NF-κB i MAPK. Inne badania potwierdziły jej działanie przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i antyalergiczne związane z hamowaniem cyklooksygenazy-2 , lipooksygenazy i syntetazy tlenku azotu.

Kurkuma, która należy do polifenoli, wykazuje szereg działań cytoprotekcyjnych i przeciwzapalnych u mężczyzn zarówno z przewlekłym bakteryjnym, jak i niebakteryjnym zapalaniem stercza. Ostatnie badania potwierdziły, że jej zastosowanie w jednoczesnej terapii z fluorochinolonem poprawia efektywność leczenia. Ponadto 95-proc. ekstrakt z kurkuminy okazał się skuteczny w leczeniu bólu i objawów z układu moczowego w chorych na przewlekłe niebakteryjne zapalenie stercza. Liczne badania laboratoryjne na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat ujawniły wysoką zdolność kurkuminy do hamowania aktywności zapalnej poprzez wpływ na fosfolipazę, lipooksygenazę, cyklooksygenazę 2, leukotrieny, tromboksan, prostaglandyny i inne substancje, co tłumaczy jej skuteczność u pacjentów z chorobami zapalnymi.

Cynk na poziomie komórkowym jest zaangażowany w proliferację, różnicowanie i apoptozę. Ponadto bierze udział w licznych czynnościach biologicznych, jak na przykład enzymatycznej katalizie, regulacji stanu redoks, przewodzeniu sygnałów międzykomórkowych i w funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Korzyść z zastosowania cynku w terapii przewlekłego bakteryjnego stercza została potwierdzona między innymi w badaniu z 2004 r., w którym zastosowanie tego mikroelementu bezpośrednio po zakończeniu antybiotyku, skutecznie zmniejszyło nasilenie objawów zapalenia gruczołu krokowego oraz poprawiło jakość życia w porównaniu do grupy chorych, którzy otrzymali jedynie antybiotykoterapię. Zastosowanie cynku w terapii mężczyzn z przewlekłym niebakteryjnym zapaleniem stercza prowadzi do skuteczniejszej redukcji bólu w porównaniu do chorych nieleczonych tym mikroelementem.

Terapię wspomagającą przewlekłego bakteryjnego i niebakteryjnego zapalenia stercza można prowadzić za pomocą preparatów prostych zawierających pojedyncze fitoskładniki, jednak zastosowanie suplementu, który zawiera wszystkie skuteczne elementy, jak na przykład PROSTATITIS QF, jest bardziej uniwersalne. Preparat złożony zmniejsza koszty leczenia i prowadzi do lepszego compliance, czyli systematycznego przyjmowania preparatów przez pacjentów, a tym samym do uzyskania lepszego efektu terapeutycznego.
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Pokonać strach przed stratą dziecka

Z Katarzyną Wolską, naszą redakcyjną koleżanką i mamą małej Tosi, rozmawia Martyna Tomczyk.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Czym są diagnozy pielęgniarskie?

Rozmowa z dr hab. n. o zdr., mgr piel. Aleksandrą Gaworską-Krzemińską, dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa.
bot