Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 85–92/2017
z 16 listopada 2017 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Krok bez precedensu

Marek Balicki

Wostatnim wydaniu „Służby Zdrowia” pisałem o problemie niskich nakładów publicznych na zdrowie i konieczności przyjęcia w tej sprawie rozwiązań systemowych, zwłaszcza wobec dobrego stanu gospodarki i finansów publicznych. Od tego czasu bieg wydarzeń w naszej polityce bardzo przyspieszył i dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację.

Stało się to bez wątpienia za przyczyną zaostrzenia przez rezydentów protestu, który trwał już przecież od wielu miesięcy. Pamiętamy wielką ubiegłoroczną manifestację młodych lekarzy zakończoną wiecem na placu Konstytucji w Warszawie i deklaracjami ministra zdrowia, odnoszącymi się m. in. do zwiększenia wydatków na służbę zdrowia.

Wprawdzie główny postulat młodych lekarzy mówiący o zwiększeniu w ciągu trzech lat finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych do poziomu 6,8% produktu krajowego brutto (PKB) nie został zrealizowany, ale kwestia wysokości publicznych wydatków na zdrowie stała się przez kilka tygodni przedmiotem debaty publicznej, a rząd przeszedł wreszcie od deklaracji do działań. I to jest w dużej mierze zasługą rezydentów.

24 października Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który gwarantuje coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia. Poziom 6% produktu krajowego brutto (PKB) ma być osiągnięty w 2025 r. Projekt trafił szybko do sejmu bez wcześniejszych konsultacji publicznych. Jak napisano w tzw. ocenie skutków regulacji (OSR): „ze względu na wagę̨ i pilność sprawy projekt procedowany w trybie odrębnym”.

Sam projekt jest krótki. Zmienia dwa artykuły obecnej ustawy i dodaje dwa nowe. Istota nowelizacji polega na tym, że co roku z budżetu państwa będzie przekazywana dotacja do NFZ zapewniająca osiągnięcie w danym roku określonego w ustawie poziomu finansowania w relacji do PKB. W 2018 r. ma to być – 4,67%, w 2019 r. – 4,86% itd. aż do 6%. Brane pod uwagę mają być tylko wydatki budżetowe państwa oraz koszty NFZ. Nie będą liczone wydatki na zdrowie samorządu terytorialnego.

Według OSR skutki finansowe dla budżetu państwa w ciągu 10 lat mają przekroczyć łącznie kwotę 500 miliardów złotych. Założono jednak, że rzeczywisty wpływ na budżet będzie mniejszy ze względu na fakt, iż głównym źródłem finansowania świadczeń gwarantowanych jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, której pobór zależy przede wszystkim od liczby zatrudnionych oraz poziomu wynagrodzeń. Poprawa w tym zakresie będzie przekładała się̨ na zwiększenie wpływów ze składki zdrowotnej. Szacuje się np., że stopa bezrobocia będzie dalej spadać i już w 2020 r. wyniesie 4%. Niezależnie od wysokości wpływów ze składki obciążenie budżetu będzie i tak bardzo duże.

NFZ nie będzie mógł swobodnie dysponować otrzymaną dotacją. Kwota odpowiadająca przyrostowi wydatków w stosunku do roku poprzedniego będzie przeznaczana na świadczenia z wykazu określanego corocznie przez ministra zdrowia. Minister ma brać pod uwagę długość kolejek, mapy potrzeb zdrowotnych oraz szczególne potrzeby takich kategorii pacjentów, jak dzieci, osoby niepełnosprawne czy osoby w wieku podeszłym. Czy to zagwarantuje lepszą efektywność i większą przejrzystość wydatkowania środków – można wątpić. Do tego potrzebna będzie zasadnicza reforma. Nowelizacja nie spowoduje też automatycznie podwyższenia wynagrodzeń pracowników. Mamy tu ewidentny niedostatek dialogu. Jednak ustawowe zagwarantowanie wzrostu finansowania ochrony zdrowia w relacji do PKB jest krokiem bez precedensu. I to trzeba docenić.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Zawał serca u osób młodych

Zawały serca przypisuje się zazwyczaj ludziom w starszym czy w średnim wieku. Niestety, prawda jest taka, że systematycznie rośnie liczba zawałów wśród ludzi młodych, co zazwyczaj ma bezpośredni związek z trybem życia, jaki prowadzą.
bot