Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 34–42/2015
z 7 maja 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Blisko miliard euro inwestycji w badania

Najnowszy raport Komisji Europejskiej EU Industrial R&D Investment Scoreboard prezentujący inwestycje w działalność naukowo-badawczą w roku 2014 pozycjonuje firmę Servier, która przeznaczyła na ten cel tylko w ubiegłym roku ponad 895 mln euro, jako ważnego inwestora na szczeblu europejskim i ogólnoświatowym, a także kluczowego innowatora w sektorze farmaceutycznym w Europie.Każdego roku firma Servier inwestuje ponownie ponad 25 proc. swoich obrotów (w 2013 roku było to 27,8 proc.) w rozwój i badania naukowe dedykowane innowacjom terapeutycznym w leczeniu chorób układu krążenia, metabolicznych, neurologicznych, psychicznych i nowotworowych. To znacząco więcej niż średnia kwota inwestycji w tej branży, która wynosi przeciętnie około 15 – 18 proc. swoich obrotów. Pod tym względem firma Servier zajmuje drugie miejsce pośród dziesięciu europejskich firm farmaceutycznych inwestujących najwięcej w działalność naukowo-badawczą.

– Tak wysoki poziom reinwestycji w badania naukowe jest możliwy, ponieważ firma Servier od początku swojego istnienia, a to już ponad 60 lat, jest niezależna – między innymi od jakichkolwiek notowań giełdowych. Dzięki temu może realizować wizje długoterminowe i stale poszukiwać innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalny Servier Polska. Badania naukowe nad nowymi lekami to zawsze nadzieja na rozwój wiedzy medycznej i szansa dla pacjentów na innowacyjne rozwiązania terapeutyczne, które przekładają się na jakość i długość życia. Dlatego kluczowe jest utrzymanie dotychczasowych inwestycji w działalność naukowo-badawczą na tym samym poziomie w porównaniu do lat minionych, ponieważ jest to szansa na stały rozwój współczesnej medycyny. – Dzięki tym inwestycjom możliwe jest prowadzenie w chwili obecnej kolejnych, nowych badań klinicznych dotyczących 17 innowacyjnych cząsteczek chemicznych, a 29 leków w dziedzinie onkologii, kardiologii, chorób metabolicznych, neuropsychiatrii i reumatologii jest już w trakcie opracowania – dodaje Joanna Drewla.

Servier ma długą tradycję współpracy z jednostkami badawczymi na całym świecie. We współpracy z instytucjami prywatnymi i publicznymi, inicjuje też nowe programy badawcze. Obecnie w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i Azji realizowanych jest 150 porozumień o współpracy. Servier kładzie szczególny nacisk na wspólne inwestycje, prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz wymianę doświadczeń z prywatnymi firmami badawczymi w dziedzinie biotechnologii. Zasadniczym celem tej współpracy jest przyspieszenie badań nad identyfikacją i walidacją nowatorskich leków i modeli terapeutycznych, które przyczyniają się do powstawania nowych, innowacyjnych terapii. W minionych dziesięcioleciach branża farmaceutyczna forsowała rozwój medycyny opartej na dostępności „przebojów rynkowych”, czyli szeroko stosowanych produktów leczniczych, opracowywanych we własnym zakresie przez koncerny farmaceutyczne. Obecnie widoczny jest zwrot ku innemu podejściu, które otwiera nowe możliwości w zakresie postępu w medycynie. Przewiduje się, że w tej nowej erze medycyny zindywidualizowane terapie biomedyczne w sposób radykalny zmienią sposób leczenia np. chorób psychicznych. Rozwój tych nowych, bardzo precyzyjnych programów terapeutycznych wymaga bardzo zróżnicowanej wiedzy. Biochemia, inżynieria chemiczna, biologia chemiczna, chemia medyczna, biologia molekularna i chemia organiczna – to tylko niektóre z licznych dyscyplin naukowych, których przedstawiciele uczestniczą w rozwoju nowych terapii w ramach procesu badawczego. Spośród innych firm farmaceutycznych, firmę Servier wyróżnia również fakt prowadzenia dużych, międzynarodowych, wieloośrodkowych badań klinicznych nad lekami, nawet wtedy gdy są już dostępne leki odtwórcze. Celem takich badań jest możliwość rozwoju wiedzy medycznej i optymalizacja leczenia. Przykładem są preparaty stosowane w kardiologii i diabetologii, z udziałem których przeprowadzono projekty naukowo-badawcze (EUROPA, PROGRESS, ASCOT, ADVANCE, HYVET), zmieniające w konsekwencji wytyczne leczenia choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego czy cukrzycy typu 2.

Działalność naukowo-badawcza w Polsce jest prowadzona przez Grupę Badawczą Servier
od samego początku, tj. od 1992 roku, a inwestycje w ten obszar, tylko w ostatnich latach, wyniosły 256 mln złotych. Międzynarodowy Ośrodek Badań Klinicznych w Polsce każdego roku monitoruje na terenie kraju średnio od 15 do 20 wieloośrodkowych badań klinicznych oraz jest odpowiedzialny za koordynację badań na poziomie międzynarodowym. Tylko w ostatnich 10 latach przeprowadzono w Polsce aż 48 badań klinicznych, w tym mające przełomowe znaczenie w medycynie. Raport Komisji Europejskiej analizuje główne wskaźniki gospodarcze dotyczące 2500 największych firm na świecie, odpowiadających za około 90 proc. łącznych wydatków firm na działalność naukowo-badawczą na świecie, a także 1000 największych inwestorów w tej dziedzinie w Unii Europejskiej. W raporcie podano wartość inwestycji firm, finansowanych ze środków własnych, niezależnie od miejsca prowadzenia przez nich działalności naukowo-badawczej.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Edukacja zdrowotna w polskiej szkole

Edukacja zdrowotna ma trafić do szkół. Aby faktycznie zapobiegać chorobom, powinna spełniać szereg warunków, inaczej będzie tylko pozornym ruchem.

Endometrioza – wędrująca kobiecość

Podstępna, przewlekła i nieuleczalna. Taka jest endometrioza. Ta tajemnicza choroba ginekologiczna, badana od przeszło stu lat, nadal pozostaje dla lekarzy niewyjaśniona. Pomimo że występuje u kobiet coraz częściej, wciąż trudno określić mechanizm jej powstawania i rozwoju, a jej następstwa są poważne, prowadzą nawet do bezpłodności.

Zawał serca u osób młodych

Zawały serca przypisuje się zazwyczaj ludziom w starszym czy w średnim wieku. Niestety, prawda jest taka, że systematycznie rośnie liczba zawałów wśród ludzi młodych, co zazwyczaj ma bezpośredni związek z trybem życia, jaki prowadzą.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.
bot