Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 17–25/2015
z 12 marca 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Jak interpretować informację o stanie konta w ZUS?

Magdalena Sobiak

Informacja o stanie konta emerytalnego ZUS obejmuje nie tylko sumę zgromadzonych na indywidualnym koncie składek, ale także – w przypadku osób, które ukończyły 35 lat – prognozę wysokości emerytury z I filaru.


Fot. Thinkstock

Organ rentowy zobowiązany jest do przesyłania swoim ubezpieczonym, urodzonym po 31 grudnia 1948 r., w terminie do 31 sierpnia każdego roku, informacji o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach, według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku. „Informacja o stanie konta ubezpieczonego ZUS” zawiera dane o wysokości składek ogółem, a także odnoszące się do m.in.: zwaloryzowanego kapitału początkowego, hipotetycznej emerytury, należnych i odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne, zewidencjonowanych na subkoncie składkach i odsetkach za zwłokę.

Jak prawidłowo interpretować informacje zawarte w otrzymanej prognozie?

Wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego zamieszczana jest w „Informacji” dla tych ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1999 r. i mają ustalony kapitał początkowy. Waloryzacja kapitału początkowego odbywa się na takich samych zasadach jak waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne, z tym że:Natomiast wysokość hipotetycznej emerytury ZUS oblicza tylko tym ubezpieczonym, którzy do 31 grudnia poprzedniego roku ukończyli co najmniej 35 lat. Otrzymują oni wówczas informację o wysokości hipotetycznej emerytury, jaką uzyskaliby w powszechnym wieku emerytalnym. Przy czym podawana jest ona w dwóch kwotach, tj.:W pierwszym przypadku hipotetyczna emerytura obrazuje szacunkową wysokość świadczenia, wyliczoną przez podzielenie sumy zewidencjonowanych za okres do 31 grudnia poprzedniego roku składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego, z uwzględnieniem waloryzacji, przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, dla którego podawana jest wysokość hipotetycznej emerytury.

Natomiast w drugim wariancie przy obliczaniu hipotetycznej emerytury sumę zgromadzonych składek zwiększa się o kwotę składek hipotetycznych. W tym przypadku przyjmuje się, iż za każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia wieku emerytalnego, na koncie ubezpieczonego będzie ewidencjonowana składka w wysokości średniej miesięcznej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne z całego dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

Wysokość składek odprowadzonych do OFE zamieszczono w „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” tylko dla tych ubezpieczonych, którzy są członkami OFE.

Składka przekazywana do OFE to składka, która została przekazana na rachunek w OFE. Od 1 lutego 2014 r. wynosi ona 2,92 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Odprowadzenie składek należnych do OFE uwarunkowane jest m.in. dokonaniem przez płatnika składek wpłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Dane zawarte w „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” odzwierciedla zapis o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne: należnych (dla osób będących płatnikiem składek) i wpłaconych (dla płatników składek lub osób współpracujących z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą), o składkach zapisanych na indywidualnym koncie, jak również zawierają informacje o jednostkach rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka OFE.

Zapisy dokonywane są na podstawie dokumentów przekazanych przez płatników składek i w przyszłości będą odpowiednio uwzględniane przy przyznawaniu i wyliczaniu emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też po otrzymaniu „Informacji” w interesie każdego przyszłego świadczeniobiorcy jest sprawdzenie, czy zawarte w niej dane są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, jak również nieotrzymania w ogóle „Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS” należy jak najszybciej zwrócić się o wyjaśnienie do swojego płatnika składek (pracodawcy), a w razie braku takiej możliwości – zgłosić reklamację w ZUS.

Informację o stanie konta ubezpieczonego, łącznie za lata 2013 i 2014 ZUS będzie przesyłał do 31 sierpnia 2015 r. Wówczas ZUS przekaże dodatkowo informacje o wartości środków zewidencjonowanych na subkoncie ubezpieczonego na dzień 30 stycznia 2014 r. oraz na dzień 3 lutego 2014 r. – zawierające dane o umorzonych (51,5 proc.) jednostkach rozrachunkowych zapisanych na rachunku członka OFE.

Zawsze możemy śledzić bieżący stan naszego konta ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych. Umożliwi to stałą weryfikację prawidłowości rozliczeń opłaconych przez płatnika za nas składek i pozwoli uniknąć problemów.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Clostridium difficile: od herbaty po… przeszczep stolca

Beztlenowa laseczka Clostridium difficile to znany czynnik ryzyka uciążliwych biegunek u osób poddanych antybiotykoterapii. Zakażenia tą bakterią stanowią najczęstszą przyczynę biegunek u pacjentów hospitalizowanych.

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Doktor AI

Platformy ze sztuczną inteligencją (AI) dokonujące wstępnych diagnoz są już tak zaawansowane, że testowali je londyńczycy, a brytyjski NHS rozważa ich szersze użycie. W Afryce takie aplikacje na smartfona stosują już miliony.

Ukraińcy zwyciężają też w… szpitalach

Placówki zdrowia w Ukrainie przez 10 miesięcy wojny były atakowane ponad 700 razy. Wiele z nich zniszczono doszczętnie. Mimo to oraz faktu, że codziennie przybywają setki nowych rannych, poza linią frontu służba zdrowia daje sobie radę zaskakująco dobrze.

Chcę zjednoczyć i uaktywnić diagnostów

Rozmowa z Moniką Pintal-Ślimak, nowo wybraną prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Światy równoległe

Jeszcze nigdy system ochrony zdrowia nie był tak doceniany finansowo – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, obiecując „w skali roku” 15 mld zł „dodatkowych pieniędzy” na pokrycie wyższych kosztów funkcjonowania podmiotów medycznych, m.in. w związku z kolejną turą podwyżek, czy też raczej waloryzacji, wynagrodzeń. Obietnice ministra, zderzone z wyliczeniami ekspertów, ale przede wszystkim z informacjami płynącymi ze szpitali, nie wytrzymują próby. Tylko – co z tego?

Uchodźca w polskim systemie

Pół miliarda złotych wydała Polska na świadczenia zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy w ciągu dziesięciu miesięcy 2022 roku – wynika z danych, jakie w lutym, rok po napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada, przedstawił Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia to przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna, która wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną stanowią ponad 85 proc. udzielonych świadczeń. Co wynika z tych danych?
bot