Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 17–25/2015
z 12 marca 2015 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


IX edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji

Depresja: pacjenci i ich bliscy głodni wiedzy

Aleksandra Kurowska

Główne wydarzenia medialne IX edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej Forum Przeciw Depresji już za nami, ale przez cały rok działać będzie m.in. infolinia dla osób chorych.23 lutego pacjenci i ich bliscy mogli skorzystać z wykładów z udziałem specjalistów na temat depresji oraz z bezpłatnych indywidualnych konsultacji psychiatrycznych. Zorganizowano je w ramach dnia otwartego Forum Przeciw Depresji pod hasłem „Depresję Można Wyleczyć”.

W czasie wykładów i po ich zakończeniu wiele osób chciało skonsultować się w sprawie objawów, zażywanych leków, metod terapii, a nawet psychodietetyki (w tym głośny ostatnio temat glutenu w diecie). Pytania dotyczyły też zażywania leków w czasie ciąży.

Anna Nita, psycholog z Fundacji ITAKA (współorganizor kampanii) przypominała, że na depresję cierpią także dzieci i młodzież. Choć w ich przypadku często bywa ona mylona z przemęczeniem, brakiem aktywności czy nawet lenistwem.

Katarzyna Urbańska z Servier Polska opowiadała o przełamywaniu stereotypów związanych z depresją i chorobami psychicznymi, czemu właśnie Forum Przeciw Depresji ma służyć.

O tym, jak duży ma wpływ depresja, zwłaszcza nieleczona, na aktywność zawodową, opowiadał dr n. med. Sławomir Murawiec z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ze względu na to, że epizody depresji trwają zwykle sześć miesięcy, a nieleczone mogą trwać nawet znacznie dłużej, chorzy często tracą pracę lub sami z niej odchodzą. A gdy udaje im się w niej utrzymać, to aktywność zawodowa osób z depresją jest średnio niższa o 5–6 godzin tygodniowo.

Jak rozpoznać i radzić sobie z depresją, gdy dotyka ona bliskich nam osób, opowiadała dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek z Kliniki Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przypominała, że depresja najczęściej dotyczy osób w wieku 20-40 lat. Dotyczy osób aktywnych zawodowo lub u progu kariery. Aż 75 proc. pacjentów ma jej nawroty w ciągu dwóch kolejnych lat. – Im szybciej rozpoczniemy terapię, tym szybciej uzyskamy efekty – podkreślała. Ale zwracała też uwagę, że gdy leczenie depresji przez wiele lat nie przynosi efektu, trzeba zastanowić się, czy pacjent faktycznie na nią choruje. Czy może objawy wynikają z innych przyczyn, np. układu rodzinnego?

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład „Depresję można wyleczyć” dr. n. med. Piotra Wierzbińskiego z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pokazywał on i tłumaczył, z jakimi zmianami w mózgu i w jego równowadze chemicznej mamy do czynienia u osób z depresją, na które z nich i w jaki sposób wpływają leki starszych i najnowszych generacji, opisywał też różne metody terapii, także inwazyjne. – Choroby nie wolno bagatelizować z wielu powodów. Także dlatego, że po każdym epizodzie depresji coś pozostaje – czasem brak pewności siebie, czasem pesymistyczna wizja świata albo zaburzenia snu – mówił Wierzbiński. Ostrzegał też, przed „domowymi” metodami leczenia, ponieważ np. dziurawiec ma podobną skuteczność co placebo, ale za to może uszkadzać wątrobę.Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Leczenie cukrzycy typu 2: Polska na końcu Europy

Dla większości dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 dostępność finansowa rekomendowanych leków innych niż metformina jest nierealna. W jak dramatycznej sytuacji stawia to polskich pacjentów, którzy zgodnie z European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (2016) powinni otrzymywać inhibitory SGLT2, ponieważ te znacznie zmniejszają śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych, śmiertelność całkowitą i hospitalizację z powodu niewydolności serca bez poważnych działań niepożądanych.

Clostridium difficile: od herbaty po… przeszczep stolca

Beztlenowa laseczka Clostridium difficile to znany czynnik ryzyka uciążliwych biegunek u osób poddanych antybiotykoterapii. Zakażenia tą bakterią stanowią najczęstszą przyczynę biegunek u pacjentów hospitalizowanych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Światy równoległe

Jeszcze nigdy system ochrony zdrowia nie był tak doceniany finansowo – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, obiecując „w skali roku” 15 mld zł „dodatkowych pieniędzy” na pokrycie wyższych kosztów funkcjonowania podmiotów medycznych, m.in. w związku z kolejną turą podwyżek, czy też raczej waloryzacji, wynagrodzeń. Obietnice ministra, zderzone z wyliczeniami ekspertów, ale przede wszystkim z informacjami płynącymi ze szpitali, nie wytrzymują próby. Tylko – co z tego?

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Endometrioza – wędrująca kobiecość

Podstępna, przewlekła i nieuleczalna. Taka jest endometrioza. Ta tajemnicza choroba ginekologiczna, badana od przeszło stu lat, nadal pozostaje dla lekarzy niewyjaśniona. Pomimo że występuje u kobiet coraz częściej, wciąż trudno określić mechanizm jej powstawania i rozwoju, a jej następstwa są poważne, prowadzą nawet do bezpłodności.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Wczesny rak piersi to choroba uleczalna

W przeciwieństwie do innych krajów rozwiniętych umieralność z powodu raka piersi w Polsce nie spada, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w stosunku do lat 90. dwukrotnie. – Dlatego tak ważne pozostaje wczesne wykrywanie tego nowotworu i terapie zmniejszające ryzyko nawrotu – podkreślają eksperci.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Chcę zjednoczyć i uaktywnić diagnostów

Rozmowa z Moniką Pintal-Ślimak, nowo wybraną prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
bot