Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 26–33/2011
z 18 kwietnia 2011 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Małopolski

Prezydencie, nie podpisuj!

Halina Kleszcz

220 przedstawicieli 15-tysięcznej rzeszy lekarzy z Małopolski obradowało w Niepołomicach 2 kwietnia. Nie przybyli przedstawiciele resortu zdrowia ani politycy koalicji rządzącej. Stawili się parlamentarzyści opozycji. Wzburzenie lekarzy autorskim pakietem ustaw minister Kopacz, naprędce przepychanych przez Sejm, kompletnie niweczy sympatie do Platformy Obywatelskiej.

– Skutki majstrowania przy systemie na kilkanaście lat mogą pogrążyć w chaosie ochronę zdrowia – podsumował analizę sytuacji Jerzy Friediger, wiceprezes OIL w Krakowie, w programowym wystąpieniu na zjeździe. – Najgorsze jest to, że politycy koalicji nie kiwnęli nawet palcem, by zapobiec niefortunnym i często niekonstytucyjnym zapisom.

Z uznaniem dla merytorycznej wagi wystąpienia J. Friedigera, wzbogaconego rzetelną statystyką, odniósł się Konstanty Radziwiłł, wiceprezes NRL. Za obrażanie zdrowego rozsądku Friediger uznał utrzymywanie przez minister Kopacz, że skrócenie nauki o 2 lata i likwidacja stażu lekarskiego mogą sprawić, iż przybędzie nam lekarzy. Źle wykształconych faktycznie przybędzie, ale czy chodzi nam o „felczeryzację” zawodu lekarza?

To słowo robi karierę w debatach środowiskowych. Już obecnie nabór na wydziały lekarskie jest coraz mniejszy, młodzi nie upatrują dla siebie przyszłości w ochronie zdrowia, przy której kolejne ekipy rządzące majstrują z coraz mniejszym wyczuciem i kompetencjami.

Ustawa przewidująca przekształcanie deficytowych szpitali w spółki, jeśli organy założycielskie nie spłacą ich zadłużenia, nie stanie się panaceum na niedobory w finansach ochrony zdrowia. Zadłużenie części szpitali przewyższa budżety powiatów. Przy finansowaniu świadczeń poniżej ich rzeczywistych kosztów, narzuconych limitach, nonsensownych inwestycjach wymuszanych przez NFZ, coraz częściej, aby zapobiec zadłużaniu szpitali, włączany jest mechanizm obronny: ograniczanie przyjęć pacjentów, zwłaszcza „kosztochłonnych”. (Na pierwszym spotkaniu z personelem skomercjonalizowanego Szpitala im. Rydygiera w Krakowie nowy prezes, wcześniej dyrektor szpitala powiatowego w Bochni, Wojciech Szafraniec, ogłosił załodze: ten szpital musi zarabiać! Wkrótce potem próba umieszczenia w nim pacjentki z ostrą trzustką – przykład z autopsji – zakończyła się niepowodzeniem – (przyp. HK). Niewdzięczne zajęcie: odpychanie pacjentów od szpitala przerzucane jest na lekarzy i ordynatorów, sprowadzanych do roli ekonomów. (W Krakowie kopalnią takich przykładów jest dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia w rządzie T. Mazowieckiego – przyp. HK)

Zaskarżony do Trybunału Konstytucyjnego będzie przepis ustawy refundacyjnej nakładający na lekarza odpowiedzialność za wydanie recepty na lek refundowany osobie nieubezpieczonej, choć m.in. na najstarszym placu targowym Krakowa kupić można „fałszywki” książeczek ubezpieczenia. Jak lekarz ma weryfikować prawo do opieki za publiczne środki? Najaktualniejszą, ZUS-owską bazę danych, kto opłaca składkę, ma w systemie tylko NFZ.

Arogancko, arbitralnie i bez logiki przebiegał, zdaniem OIL, konkurs ofert na 2011 r. w MOW NFZ. Niektóre województwa lepiej sobie z tym poradziły, nawet podkarpackie, wykazując więcej elastyczności.

W Małopolsce odnotowano rekordową liczbę 1200 odwołań od decyzji konkursowych. Wiele osób z dnia na dzień zostało bez pracy. Protestujące przeciw arbitralności MOW NFZ uchwały Sejmiku WM, Rady m. Krakowa, petycje marszałka i wojewody zostały zlekceważone. Na nic zdały się listy protestacyjne pacjentów, liczące po kilka tysięcy podpisów. Lokalne media ujawniły proceder „martwych dusz” i poświadczenia nieprawdy w ofertach nowych świadczeniodawców. Praktyki te potwierdziły kontrole NFZ, niestety post factum. Dyrektor B. Bulanowska do tego czasu trwała przy zdaniu: wygrali lepsi! Szefowa MOW nie ma dobrej prasy, do centrali NFZ wpłynął kolejny wniosek o jej odwołanie.

– Nie łudźmy się, że w NFZ pracują sami twardogłowi urzędnicy i wystarczy ich zwolnić, a wszystko będzie dobrze – mówił Konstanty Radziwiłł. – Grają, jak dyrygent każe. Mamy do czynienia z poważniejszym zjawiskiem: państwo uchyla się od kreowania polityki zdrowotnej. Niech się samo kręci. Rynek ma wszystko załatwić. Otóż nie, nie załatwi.

– Forsowanie zmian nie mających poparcia lekarzy, ostentacyjne lekceważenie głosu samorządu – źle się skończy – ostrzegał Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej.

W jednomyślnie przegłosowanej uchwale zjazd zwrócił się do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw zdrowotnych.
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Leczenie cukrzycy typu 2: Polska na końcu Europy

Dla większości dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 dostępność finansowa rekomendowanych leków innych niż metformina jest nierealna. W jak dramatycznej sytuacji stawia to polskich pacjentów, którzy zgodnie z European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (2016) powinni otrzymywać inhibitory SGLT2, ponieważ te znacznie zmniejszają śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych, śmiertelność całkowitą i hospitalizację z powodu niewydolności serca bez poważnych działań niepożądanych.

Clostridium difficile: od herbaty po… przeszczep stolca

Beztlenowa laseczka Clostridium difficile to znany czynnik ryzyka uciążliwych biegunek u osób poddanych antybiotykoterapii. Zakażenia tą bakterią stanowią najczęstszą przyczynę biegunek u pacjentów hospitalizowanych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Światy równoległe

Jeszcze nigdy system ochrony zdrowia nie był tak doceniany finansowo – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, obiecując „w skali roku” 15 mld zł „dodatkowych pieniędzy” na pokrycie wyższych kosztów funkcjonowania podmiotów medycznych, m.in. w związku z kolejną turą podwyżek, czy też raczej waloryzacji, wynagrodzeń. Obietnice ministra, zderzone z wyliczeniami ekspertów, ale przede wszystkim z informacjami płynącymi ze szpitali, nie wytrzymują próby. Tylko – co z tego?

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Endometrioza – wędrująca kobiecość

Podstępna, przewlekła i nieuleczalna. Taka jest endometrioza. Ta tajemnicza choroba ginekologiczna, badana od przeszło stu lat, nadal pozostaje dla lekarzy niewyjaśniona. Pomimo że występuje u kobiet coraz częściej, wciąż trudno określić mechanizm jej powstawania i rozwoju, a jej następstwa są poważne, prowadzą nawet do bezpłodności.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Wczesny rak piersi to choroba uleczalna

W przeciwieństwie do innych krajów rozwiniętych umieralność z powodu raka piersi w Polsce nie spada, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii zmniejszyła się w stosunku do lat 90. dwukrotnie. – Dlatego tak ważne pozostaje wczesne wykrywanie tego nowotworu i terapie zmniejszające ryzyko nawrotu – podkreślają eksperci.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Chcę zjednoczyć i uaktywnić diagnostów

Rozmowa z Moniką Pintal-Ślimak, nowo wybraną prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
bot