Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 80–84/2009
z 26 października 2009 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Psychologia i medycyna

Ewa Stępień

Katedra Psychologii Klinicznej KUL oraz Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie rozpoczęły cykl interdyscyplinarnych konferencji naukowych „Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii”. Z racji wzrastającego znaczenia i efektywności badań naukowych opartych na łączeniu dyscyplin medycznych i społecznych organizatorzy nadali pierwszej edycji tytuł „Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne”.

Konferencja zgromadziła psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów, rehabilitantów, pielęgniarki z całej Polski. – Zamierzeniem organizatorów jest zbliżenie dorobku i osiągnięć naukowych dwóch wielkich dziedzin nauki i praktyki: psychologii i medycyny. Postęp dokonujący się na pograniczu tych obszarów nauki sugeruje, że ich dalsza integracja może przynieść korzyści teoretyczne i praktyczne – mówiła prof. Stanisława Steuden, przewodnicząca komitetu naukowego konferencji.
Irena Heszen z Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie zwróciła uwagę, że badania prowadzone od kilkudziesięciu lat przez psychologów, a także obserwacje klinicystów doprowadziły do wykrycia wielu interesujących prawidłowości zasługujących na uwzględnienie w praktyce klinicznej. – W obszarze psychosomatyki rozwija się wiedza dotycząca psychologicznych czynników ryzyka chorób somatycznych. – Ich uwarunkowania są związane z jednej strony z właściwościami indywidualnymi człowieka, jak reaktywność emocjonalna, typ zachowania czy osobowość, z drugiej – z oddziaływaniem czynników sytuacyjnych, zwłaszcza przewlekłego stresu. Rozwijający się w ostatnich latach nurt badań eksperymentalnych ukierunkowany jest na wyjaśnianie mechanizmów tych zależności – przypominała.

Przez 3 konferencyjne dni odbyło się blisko 100 sesji tematycznych poświęconych roli i ocenie psychologii w konkretnych chorobach, jak wirusowe zapalenie wątroby typu C, astma, cukrzyca, schorzenia dermatologiczne, nadciśnienie tętnicze, gruźlica, przetoka okołoodbytnicza, stomia jelitowa, choroba refluksowa przełyku, choroby psychiczne, alergia, zaburzenia hormonalne, reumatoidalne zapalenie stawów i wiele innych.

Marek Łyp z Zakładu Patofizjologii Katedry Fizjoterapii Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, w wystąpieniu poświęconym zależnościom między zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa a depresją, przedstawił wyniki badań przesiewowych w grupie 35 pacjentów; grupę kontrolną stanowiło 35 osób zdrowych. Do oceny poziomu depresji użyto skali depresji Becka. W grupie pacjentów leczonych z powodu spondylozy objawy depresji łagodnej stwierdzono u 23% w porównaniu do 17% w grupie kontrolnej. Depresję umiarkowaną odpowiednio u 13 i 0%, natomiast ciężką u 17 i 3%.

Anna Abramczyk z Wydziału Nauki o Zdrowiu AM we Wrocławiu przedstawiła wyniki badań ogólnopolskich dotyczących stanu psychoemocjonalnego i sytuacji zdrowotno-społecznej pacjentów chorych na cukrzycę. Badania przeprowadziła wśród 1986 pacjentów z cukrzycą w wieku powyżej 16 lat z losowo wybranych 61 zakładów podstawowej opieki zdrowotnej. Na podstawie wyników wysnuto wnioski, że troska o psychoemocjonalne zdrowie osób chorych na cukrzycę może być drogą nie tylko do uzyskania oczekiwanych zachowań zdrowotnych, ale także zmniejszenia ryzyka powikłań cukrzycy, a w efekcie obniżenia kosztów opieki w związku z mniejszym, umiarkowanym zapotrzebowaniem na profesjonalną opiekę specjalistyczną.
Duże bloki tematyczne z licznymi wystąpieniami poświęcono psychoonkologii, neuropsychologii, psychodermatologii, psychoimmunologii, ale również sytuacji psychologicznej opiekunów osób chorych, komunikowaniu się z chorym, zmianom osobowości wobec zdrowia i choroby oraz uzależnieniom.

Anna Wójcicka wraz z Aldoną Stodulską-Blaszke z Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie badały współuzależnienie od internetu i telefonu komórkowego w aspekcie cech osobowości; przedstawiły na konferencji wyniki tych pilotażowych badań. Badania objęły grupę 150 studentów UM w Lublinie (67,5% kobiet i 32,5% mężczyzn), wykorzystano następujące metody badawcze: Internet Addicition Test (IAT), test do badania uzależnienia od telefonu komórkowego Guerreschi oraz Zrewidowany Inwentarz Osobowości Eysencka H. J. (EPQ-R) w adaptacji R. Drwala.
– Uzależnienie od internetu występowało rzadziej niż uzależnienie od telefonu komórkowego, częściej dotyczyło mężczyzn – podsumowały. – Współwystępowanie uzależnienia od internetu i telefonu komórkowego łączyło się z wyższym poziomem ekstrawersji i neurotyzmu, przy niższym poziomie psychotyzmu. Konferencji towarzyszyły liczne warsztaty oraz sesje plakatowe.
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Pokonać strach przed stratą dziecka

Z Katarzyną Wolską, naszą redakcyjną koleżanką i mamą małej Tosi, rozmawia Martyna Tomczyk.
bot