Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 89–92/2007
z 26 listopada 2007 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


III Konferencja Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 12-14 października br.

Medycyna podróży

Maria Pokorska-Lis

Medycyna podróży jest nową gałęzią medycyny o wybitnie interdyscyplinarnym profilu, z pogranicza chorób zakaźnych, epidemiologii, higieny, interny, pediatrii, chirurgii, medycyny urazowej.

Powstała jako naturalna konsekwencja lawinowego wzrostu liczby podróżujących; wg danych Światowej Organizacji Turystyki (WTO) w ciągu zaledwie ostatniego dziesięciolecia uległa ona podwojeniu. Szacuje się, że liczba podróży zagranicznych przekroczy 1 miliard w 2010 r., a w 2020 – 1,5 miliarda. Co więcej, coraz częściej w podróżach uczestniczą dzieci, w tym niemowlęta, osoby powyżej 65. roku życia oraz przewlekle chorzy. Istnieje zatem potrzeba dostarczania niezbędnej wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych i bezpieczeństwa podróży osobom wyjeżdżającym oraz lekarzom.

Pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona medycynie podróży odbyła się pod patronatem WHO i WTO w 1988 r. w Szwajcarii. W Polsce spotkania poświęcone tej tematyce odbywają się w Białymstoku: dwa pierwsze miały miejsce w 2000 i 2005 r., ostatnia – III Konferencja "Medycyna podróży" – odbyła się w październiku br. O potrzebie organizowania takich spotkań i wymiany doświadczeń świadczy duże zainteresowanie uczestników różnych specjalności: lekarzy chorób zakaźnych, epidemiologów, internistów, pediatrów, chirurgów, parazytologów.

- Ryzyko zdrowotne towarzyszące podróżom jest oczywiste, jednak w szczegółach nie zawsze rozpoznawane – mówi prof. Danuta Prokopowicz, przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji. Dowodem na to są liczne, prezentowane podczas konferencji, przypadki chorób przywlekanych do Polski: malarii, amebozy, duru brzusznego, czerwonki, wirusowego zapalenia wątroby typu A, zakażenia HIV, schistosomozy, histoplazmozy, leiszmaniozy, brucelozy, dengi, odry, często o ciężkim, a nawet śmiertelnym przebiegu. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, że większość tych zachorowań była skutkiem lekceważenia metod profilaktyki (zaniechania szczepień ochronnych przed wyjazdem, braku lub niewłaściwej chemioprofilaktyki przeciwzimniczej, niestosowania moskitier i repelentów) lub podejmowania ryzykownych zachowań, jak picie niegotowanej wody i surowego mleka, spożywanie niemytych owoców i warzyw, kąpiele w niedozwolonych miejscach, penetracje jaskiń, podejmowanie przygodnych kontaktów seksualnych. W związku z tym wiele uwagi poświęcono metodom profilaktyki: szczepieniom ochronnym – obowiązkowym i zalecanym – w ruchu turystycznym oraz profilaktyce przeciwmalarycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, osób w wieku podeszłym i przewlekle chorych, którzy podróżują coraz częściej.

Szczególną rolą rodziców jest przygotowanie do podróży dzieci, w tym m.in. zabezpieczenie właściwego pożywienia, napojów, ubioru i leków, a także troska o przestrzeganie zasad higieny, aby podróż nie stała się udręką zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Zwrócono również uwagę na rolę lekarza w przygotowaniu pacjentów do podróży oraz w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u osób powracających z wyjazdu. Na przykładzie dwóch śmiertelnych przypadków malarii dowiedziono, że niewłaściwie zebrany wywiad, nieuwzględniający podróży do kraju tropikalnego, może opóźnić rozpoznanie, a tym samym wdrożenie odpowiedniego leczenia, które mogłoby uratować pacjenta.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się sesja poświęcona chorobom odkleszczowym, ze względu na przedstawienie długo oczekiwanej propozycji rekomendacji diagnostyki i terapii boreliozy. Projekt uwzględnia opis poszczególnych postaci choroby oraz zasady diagnostyki laboratoryjnej opartej na "dwuetapowym protokole diagnostycznym", który ma polegać na wykrywaniu swoistych przeciwciał metodą immunoenzymatyczną, a następnie potwierdzeniu wyniku metodą Western-blot. Badania metodą PCR nie powinny być wykorzystywane w diagnostyce boreliozy.

Zgodnie z założeniami projektu, leczenie boreliozy polega na antybiotykoterapii stosowanej przynajmniej 21 dni i jest uzależnione od postaci klinicznej choroby. Nie zaleca się rutynowego podawania antybiotyku po ekspozycji na kleszcza, z wyjątkiem sytuacji licznych pokłuć na terenie endemicznym osoby pochodzącej spoza tego rejonu (jednorazowa dawka doksycykliny). Obecnie toczy się dyskusja nad przedstawionym projektem – po uzgodnieniu konsensu zostaną wydane rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.


Piśmiennictwo:
1. Prokopowicz D.: "Medycyna Podróży. Rośliny trujące. Zwierzęta jadowite". Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2007
2. Materiały zjazdowe III Konferencja "Medycyna podróży", Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Białystok, 12-14.10.2007
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Co dalej z dyżurami aptek?

Batalię o finansowanie dyżurów aptek w nocy i dni wolne od pracy polscy aptekarze toczą od lat, przekonując, że z uwagi na bardzo niskie obroty uzyskiwane podczas takiego dyżuru ponoszą wymierne straty finansowe.
bot