Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 68–71/2006
z 11 września 2006 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


VOX EX SILESIA

Komplikatorzy

Andrzej Sośnierz

W związku z tym, że reformy w ochronie zdrowia mają trwać 7 lat, nie należy się spodziewać, abyśmy w tym zakresie odnotowali w najbliższym czasie znaczące postępy. Niemniej jednak zmiany będą postępowały. Tegoroczna jesień to czas wdrażania w życie ustawy "podwyżkowej" i debaty nad ustawą o ratownictwie medycznym.


Podwyżki płac z pewnością nie zadowolą wszystkich, bo jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, choć są one naprawdę znaczące. Oczywiście, nijak się mają nasze zarobki do zarobków u naszych zachodnich sąsiadów, do których często się przyrównujemy. Cudów jednak nie będzie. Różnicy w potencjale gospodarczym krajów bloku postsowieckiego w stosunku do państw Europy Zachodniej nie da się zniwelować w kilka lat.

Na skalę podwyżek należy więc spojrzeć z perspektywy tego, co się działo w tej sprawie w ostatnich latach i wtedy z pewnością każdy przyzna, że tak powszechnego i tak dużego wzrostu dochodów pracowników od dawna nie było.

Przy okazji NFZ zafundował nam kolejny problem, próbując tę skądinąd prostą ustawę "podwyżkową" skomplikować do nieprzytomności. Należy zwrócić uwagę, że obecnie NFZ ma dwa tytuły wydawania pieniędzy wynikające z dwóch różnych ustaw. Pierwsza to ta, która powołała Fundusz do życia, czyli ustawa o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Drugą jest wspomniana wyżej ustawa "podwyżkowa", na podstawie której Fundusz ma przekazać środki finansowe na podwyżki płac. Pierwsza ustawa mówi o tym, jak płacić za usługi zdrowotne, a druga – jak finansować podwyżki. Oczywiste jest, że w ten sposób powstały dwa odrębne kanały przepływu środków. Nie chcę w tym miejscu dyskutować, czy to dobrze, czy źle, że pieniądze z NFZ popłyną tymi dwoma różnymi kanałami (osobiście uważam, że niedobrze), ale taki jest na dzisiaj stan prawny. Tak więc realizując te ustawy Fundusz ma upoważnienie, a nawet obowiązek przekazywania pieniędzy i za świadczenia zdrowotne, i na podwyżki. Zarządzenie Prezesa NFZ w tej sprawie pomieszało te dwa strumienie pieniędzy w sposób skomplikowany i całkowicie nieczytelny, zresztą niezgodnie z zapisami ustawy "podwyżkowej". Jeśli taki sposób realizacji podwyżek zostałby wprowadzony w życie, to w niedługim czasie wszystkie umowy trzeba by anulować, gdyż nie będą miały podstawy prawnej.

Od swoich narodzin NFZ komplikuje wszystko, co było proste oraz gmatwa jeszcze bardziej to, co i tak już było skomplikowane. Być może pracownicy tej instytucji dostają jakieś premie "komplikacyjne"; im bardziej ktoś coś skomplikuje, tym wyższa nagroda. Inni twierdzą, że po prostu chodzi o to, że w mętnej wodzie łatwiej łowić ryby i że to jest zazwyczaj przyczyną zamętów. Przecież pieniędzy przekazanych w tak skomplikowany sposób, jak to zaproponowano, nijak nie da się potem rozliczyć.

To tak, jak ze słynnym już algorytmem podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu. Słowo "algorytm" brzmi poważnie, załącznik do rozporządzenia – dostojnie, wzory matematyczne odpowiednio rozbudowane odstręczają ciekawskich od zrozumienia ich treści i sensu, gdy jednak wniknąć w istotę zastosowanych przeliczeń, to okazuje się, że zachorowalność danej populacji wojewódzkiej nie mierzy się liczbą osób, które chorują na jakieś schorzenia lub grupy schorzeń, ale ilością pieniędzy wydanych na ich leczenie. Oznacza to zatem tyle, że im ktoś leczy drożej i częściej, tym więcej pieniędzy będzie otrzymywał, bo tym wyższą ma zachorowalność. A jeśli mimo to odpowiedniej kwoty pieniędzy nie da się przekazać w odpowiedniej ilości tym, którym przekazać należało, wtedy do tego wszystkiego dołącza się jeszcze odpowiedni – z sufitu wzięty – wskaźnik przeliczeniowy i wszystko już gra. A Polacy się dowiadują, że pieniądze podzielono transparentnie (to modne ostatnio słowo), zgodnie z algorytmem i że wyliczył to nie jakiś urzędnik, lecz komputer. Ewentualni dyskutanci – porażeni tymi wiadomościami – cichną i z pokorą godzą się z tak obiektywnymi i klarownymi zasadami dystrybucji pieniądza.

Wysokiej klasy fachowcy stworzyli też punktowy system wyceny świadczeń medycznych, przy którego tworzeniu sięgano również do niezwykle cennego źródła, jakim jest "sufit" oraz "opinia konsultanta". Osiągnięciem tego systemu jest przede wszystkim to, że nie ma już teraz takiego sprawiedliwego, który by czegoś nie zmanipulował przy sprawozdawaniu do Funduszu. W ten sposób powstał system powszechnego zakłamywania sprawozdawczości medycznej.

Do powyższych osiągnięć zdaje się wpisywać także funduszowa próba zrealizowania ustawy o podwyżkach. No cóż, tylko patrzeć, a będziemy mieli kolejnych noblistów.
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Pokonać strach przed stratą dziecka

Z Katarzyną Wolską, naszą redakcyjną koleżanką i mamą małej Tosi, rozmawia Martyna Tomczyk.
bot