Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 47–50/2004
z 24 czerwca 2004 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Nominowani do nagrody imienia Aliny Pienkowskiej 2004

Dobro ponad złem


Ogłaszamy konkurs o Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej . Redakcja przyzna ją politykowi lub działaczowi społecznemu, którego Państwo, Czytelnicy "Służby Zdrowia", wybierzecie spośród 10 nominowanych.

Jedynym kryterium wyboru powinno być najgłębsze przekonanie, że Państwa Kandydat uczynił dla systemu ochrony zdrowia w Polsce WIĘCEJ DOBREGO NIŻ ZŁEGO.

Listę nominowanych do nagrody stworzyli opiniotwórczy dziennikarze zajmujący się od lat problematyką ochrony zdrowia: Elżbieta Cichocka "Gazeta Wyborcza", Marek Nowicki "Fakty" TVN, Małgorzata Solecka "Rzeczpospolita", Marek Stankiewicz "Gazeta Lekarska", Paweł Walewski "Polityka", Małgorzata Wiśniewska TVP2, Justyna Wojteczek PAP i Aleksandra Gielewska "Służba Zdrowia" (kolejność na liście odzwierciedla łączną liczbę oddanych przez dziennikarzy głosów).

Czytelników SZ zapraszamy do podobnej refleksji. Państwa udział w plebiscycie zweryfikuje dokonany przez nas wybór. Głosy na nominowanych do Nagrody (tylko na jedną osobę) można oddawać do 15 lipca br. Wśród uczestników plebiscytu rozlosujemy atrakcyjne nagrody.

Nominowani:


Katarzyna Tymowska

Za nieustającą, bezinteresowną walkę o racjonalny ekonomicznie system ochrony zdrowia.
Dr nauk ekonomicznych, długoletni kierownik Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia UW, założycielka i pierwsza przewodnicząca STOMOZ-u, współautorka ustawy o zozach, autorka i współautorka wielu projektów ustaw zdrowotnych.

Andrzej Sośnierz

Za innowacyjność, konsekwentne wdrażanie dobrych rozwiązań systemowych i bezkompromisowość.
Lek. med., b. lekarz woj. w Katowicach (wprowadził rachunek kosztów w zozach), b. dyr. Śląskiej RKCh, współtwórca systemu START.

Marek Safjan

Za obnażenie bezprawia usankcjonowanego ustawą o NFZ oraz wskazanie konstytucyjnych podstaw naprawy systemu ochrony zdrowia.
Prof. n. prawnych, prof. w Katedrze Prawa Cywilnego UW, prezes Trybunału Konstytucyjnego. B. przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy.

Zbigniew Religa

Za wszechstronność podejmowanych inicjatyw i działań w systemie.
Prof. n. med., chirurg kardiolog, dyr. Instytutu Kardiologii w Warszawie. Stworzył kliniki kardiochirurgii: w Zabrzu, Katowicach, Warszawie, Wrocławiu i Białymstoku, rozpoczął program transplantacji serca w zabrzańskiej klinice.

Marek Wójtowicz

Za konsekwencję w podnoszeniu kwalifikacji i prestiżu menedżerów ochrony zdrowia oraz wdzięk osobisty.
Lekarz, dyrektor SPZOZ w Lubartowie, prezes STOMOZ-u.

Anna Knysok

Za rzetelność, solidność i odpowiedzialność.
Psycholog i pielęgniarka, współautorka ustawy o puz, b. wiceminister zdrowia odpowiedzialna za wprowadzanie ubezpieczeń zdrowotnych, ostatnio dyr. szpitala w Chorzowie.

Teresa Kamińska

Za odwagę podjęcia trudnych reform.
B. przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność", w rządzie J. Buzka minister koordynator reform społecznych, prezes UNUZ, szefowa doradców premiera Buzka.

Cezary Włodarczyk

Za bezkompromisowość w obnażaniu błędów w polityce zdrowotnej.
Prof. nauk prawnych i ekonomii, wicedyr. Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ, szef zespołu ekspertów ministra L. Sikorskiego.

Krzysztof Kuszewski

Za nieustanne poszukiwania kompromisu wśród skłóconych polityków zdrowotnych.
Lekarz, wiceminister i p.o. ministra zdrowia w rządzie W. Cimoszewicza, organizator "okrągłego stołu służby zdrowia", doradca prezydenta A. Kwaśniewskiego.

Marek Balicki

Za wkład w ustawę psychiatryczną oraz stanowczą odmowę tolerowania powiązań korupcyjnych w resorcie zdrowia.
Lekarz, senator. Wcześniej – poseł na Sejm I i II kadencji, wiceminister zdrowia (1992-93), minister zdrowia w 2003 r.
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Pokonać strach przed stratą dziecka

Z Katarzyną Wolską, naszą redakcyjną koleżanką i mamą małej Tosi, rozmawia Martyna Tomczyk.
bot