Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 71–74/2002
z 12 września 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Klub Kardiochirurgów Polskich

Marian Śliwiński

Klub Kardiochirurgów Polskich został powołany przez grupę inicjatywną na wniosek prof. Mariana Śliwińskiego 28 stycznia 1983 r. Grupę założycielską stanowili profesorowie: S. Adamski, A. Kustrzycki, J. Moll, Z. Papliński, W. Sitkowski, M. Śliwiński, Z. Lorkiewicz, A. Poniżyński, J. Stodulski, E. Zdebska. Prezesem Klubu Kardiochirurgów Polskich został wybrany i pełni tę funkcję przez cały czas prof. Marian Śliwiński.Klub wyznaczył sobie następujące cele:

– dbanie o wysoki poziom i rozwój kardiochirurgii w Polsce,
– podnoszenie kwalifikacji i poziomu zawodowego oraz etycznego personelu,
– stworzenie warunków do dalszego jej rozwoju na wysokim poziomie,
– wydawanie opinii, ocen i analiz na własne potrzeby oraz na potrzeby władz,
– coroczna analiza działania i wyników operacyjnych ośrodków kardiochirurgicznych,
– organizowanie i prowadzenie międzyośrodkowych badań z zakresu kardiochirurgii,
– pomoc w uzyskiwaniu stopni naukowych przez specjalistów z zakresu kardiochirurgii.


Klub jako naczelną zasadę przyjął jednogłośne podejmowanie decyzji, wzajemną lojalność między jego członkami i bezwzględne przestrzeganie prawdziwości wszystkich wzajemnie przekazywanych danych.

W latach osiemdziesiątych dystans dzielący polską kardiochirurgię od ośrodków zagranicznych dramatycznie się zwiększał. Dominowały operacje wad nabytych i wrodzonych serca. Wykonywano bardzo mało operacji wieńcowych, rzadko operowano tętniaki aorty. Były to czasy pierwszych skutecznych transplantacji serca, konieczne więc było intensywne szkolenie kadry oraz szerokie wprowadzanie nowych typów operacji do rutynowej działalności klinik.

Ten cel osiągnięto szkoląc specjalistów w renomowanych ośrodkach USA i zachodniej Europy. Z inicjatywy Klubu, w celu wzmocnienia działalności ośrodków kardiochirurgicznych, wystąpiono w 1985 r. do MZiOS o powołanie specjalisty krajowego do spraw kardiochirurgii. Pierwszym mianowanym przez Ministra Zdrowia specjalistą krajowym został prof. Marian Śliwiński.

Analizowano corocznie stan kardiochirurgii w Polsce, potrzeby społeczne, braki w zakresie kadr, sprzętu i zaopatrzenia w aparaturę. Planowano jej zakupy. Wprowadzenie systemu wynagradzania pracowników za operacje przeprowadzane po godzinach pracy i w dni wolne (inicjatywa KKP zatwierdzona i wprowadzona przez MZiOS) walnie przyczyniła się do optymalnego wykorzystania potencjału ośrodków i szybszego zaspokajania potrzeb społecznych w tej dziedzinie.

Narodowy Program Ochrony Serca i udział w nim przedstawicieli Klubu pozwolił znacznie poprawić bazę i wyposażenie ośrodków. Z tych głównie funduszy stworzono ośrodki kardiochirurgiczne w Bydgoszczy, Białymstoku i Lublinie, rozbudowano ośrodki w Krakowie i Gdańsku oraz zakupiono aparaty do krążenia pozaustrojowego, respiratory, monitory, aparaty do znieczulenia, aparaty do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej dla większości ośrodków. Działania te doprowadziły do sytuacji, w której zaspokojone są obecne potrzeby kadrowe, a skok ilościowy i jakościowy, jaki dokonał się w polskiej kardiochirurgii, doprowadził do wyrównania standardów. Zmniejszył się nasz dystans do wskaźników ilościowych (liczba operacji/1 mln populacji) uzyskiwanych w krajach europejskich.

Dotychczas odbyły się 42 posiedzenia Klubu. Klub był przyjmowany przez Prezydenta RP, dwa razy przez premierów i ministrów zdrowia. Wielokrotnie na obrady Klubu zapraszano ministrów i wiceministrów zdrowia.

Tradycją stało się coroczne, poszerzone spotkanie Klubu z udziałem wszystkich członków, kierowników klinik i samodzielnych pracowników nauki nie będących jeszcze członkami Klubu. Jest to najsilniejsze forum profesjonalne, cechujące się wysokim stopniem integracji zawodowej i towarzyskiej, mogące dzięki temu jednoznacznie wskazywać na najistotniejsze problemy naszego środowiska. Na spotkania Klubu zapraszani są wybitni specjaliści światowej kardiochirurgii. Ich wykłady i możliwość bezpośrednich kontaktów w trakcie spotkań Klubu sprzyjają podnoszeniu poziomu kardiochirurgii w Polsce i ułatwiają międzynarodową integrację naszych kardiochirurgów.

Tak różnorodne inicjatywy i działania Klubu przyczyniają się wszechstronnie do rozwoju polskiej kardiochirurgii.

Marian Śliwiński
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.

Prosimy o zmiany

Z Agnieszką Lewonowską-Banach, pielęgniarką, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie; sekretarzem Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne; członkinią Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Byle jakość

Senat pod koniec marca podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w całości, uznając ją za niekonstytucyjną, niedopracowaną i zawierającą szereg niekorzystnych dla systemu, pracowników i pacjentów rozwiązań. Sejm wetem senatu zajmie się zaraz po świętach wielkanocnych.

2023 – stara bieda

Wiara w to, że zmiana daty oznacza nowe szanse, nowe możliwości, nowe otwarcie, od dawna nie dotyczy systemu ochrony zdrowia. I chyba w mało którym obszarze tak dobrze oddaje sytuację odpowiedź: „stara bieda”, gdy komuś przyjdzie do głowy zapytać: „co słychać”. Będzie źle, ale czy beznadziejnie?

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Promieniowanie ultrafioletowe

Piękna opalenizna zwykle kojarzy się ze zdrowiem. Czy jest to dobre skojarzenie? Dla wielu tak. To ich przyciągają solaria, by niezależnie od pory roku mogli wyglądać jak po pobycie na nadmorskiej plaży. Opalanie to ekspozycja naszej skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Efekty tego oddziaływania na ludzką skórę budzą coraz większy niepokój świata medycznego, a ze zdrowiem niewiele mają wspólnego (...)

Rak jajnika – nowe przeciwciało monoklonalne

Wodobrzusze jest w raku jajnika niezależnym złym czynnikiem prognostycznym. Podczas gdy odsetek 5-letnich przeżyć w III i IV stopniu zaawansowania raka jajnika bez wodobrzusza wynosi 45 proc., przy wodobrzuszu obniża się do zaledwie 5 proc. Wiąże się to z faktem, że obecność ascitesu wiąże się zwykle z opornością na leczenie chemioterapią. Obiecujacą opcją terapeutyczną jest stosowanie revomabu (catumaxomab) – przeciwciała trójfunkcyjnego podawanego dootrzewnowo u pacjentów z nowotworami EpCAM-pozytywnymi, kiedy standardowa terapia nie jest już możliwa. (...)
bot