Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 67–70/2002
z 29 sierpnia 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Śląska i Małopolska RKCh mają nowe zarządy:

Czystka w kasach

Marzena Gałaga

Minister zdrowia Mariusz Łapiński, niezwłocznie po uzyskaniu prawnych możliwości obsadzania swoimi ludźmi rad kas chorych, pozbył się dyrektora Śląskiej RKCh Andrzeja Sośnierza. 10 dni poźniej – także szefa Małopolskiej RKCh Jacka Kukurby. Odwołane zostały też zarządy obu kas.

Do posiedzenia rady ŚRKCh w nowym, siedmioosobowym składzie doszło 13 sierpnia. Przed rozpoczęciem obrad znane były tylko 3 nazwiska członków – wskazanych przez Sejmik Województwa Śląskiego. Pozostałe 4 były utajnione, choć M. Łapiński podpisał nominacje 8 sierpnia. Misji znalezienia chętnych do reprezentowania interesów szefa resortu podjęła się, jak wynika z naszych informacji, posłanka Maria Gajecka-Bożek, lekarz pediatra z Zawiercia. Wiele osób, które próbowała namówić do uczestnictwa w pracach rady, podobno odmówiło.

W imieniu ministra Łapińskiego, wicemin. zdrowia Jan Kopczyk wręczył nominacje nowym członkom rady, życząc, by "praca dawała satysfakcję, była owocna i konstruktywna oraz służyła ubezpieczonym". Rada wybrała przewodniczącego – został nim Dariusz Nejman z SLD, desygnowany przez Sejmik Województwa Śląskiego.

- Spełniłem już swoją misję. Przekazałem prowadzenie obrad przewodniczącemu – informował dziennikarzy wiceminister Kopczyk po opuszczeniu sali obrad. Ani słowem nie wspomniał, że wręczył D. Nejmanowi wniosek prezesa UNUZ-u Michała Żemojdy w sprawie odwołania dyrektora Andrzeja Sośnierza.

- Czy minister Łapiński wyznaczył radzie jakieś priorytety? – dopytywali dziennikarze. – Priorytetem jest przygotowanie kasy do płynnego przejścia w nowy, ujednolicony system ochrony zdrowia – mówił wiceminister.

- Były jakieś sugestie personalne? – dziennikarze nie dawali za wygraną. – Tego nie wiem. Rada działa samodzielnie. Obraduje i pewnie podejmie jakieś decyzje – odpowiadał, dodając zarazem, że nie słyszał, by rada miała odwołać dyrektora Sośnierza.

Każdy pretekst dobry

Zanim dyrektor ŚRKCh został odwołany, rada poprosiła go o wyjaśnienia. Miał się ustosunkować do zarzutów kierownictwa UNUZ-u, sformułowanych na podstawie wyników kontroli umów zawartych z trzema zakładami opieki zdrowotnej: Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Chorzowskim Centrum Pediatrii i Rehabilitacji (dyrektorem tej placówki jest wicemarszałek województwa Grzegorz Szpyrka) i Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu. Pracownikom UNUZ-u nie udało się przeprowadzić kontroli bezpośrednio w tych zakładach. Ich szefowie powołali się bowiem na obowiązujące przepisy i odprawili kontrolerów UNUZ-u z kwitkiem.

Tym razem UNUZ zarzucił Sośnierzowi niegospodarność, preferowanie niektórych zakładów opieki zdrowotnej i przekraczanie kompetencji. Miało o tym świadczyć m.in. podnoszenie cen świadczeń podczas renegocjacji (według UNUZ-u – stanowi to obejście art. 54 ust. 1 ustawy o puz), zawarcie umowy ze szpitalem na świadczenia, które nie były wpisane do rejestru wojewody oraz wypłacanie w styczniu zaliczek na poczet realizacji kontraktów.

- To wydumane, niepoważne zarzuty. Tak postępowały wszystkie kasy chorych. Widać, że szukano tylko pretekstu, aby się mnie pozbyć – komentował je Andrzej Sośnierz.

Zgodnie z przewidywaniami, rada kasy zdominowana przez SLD (5 spośród 7 członków) przychyliła się do wniosku szefa UNUZ-u (podpisał go dzień przed tym posiedzeniem) i odwołała Sośnierza ze stanowiska dyrektora. Odwołani zostali również czterej pozostali członkowie zarządu: zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Ewa Białas-Ogrodowicz, zastępca dyrektora ds. medycznych Marek Szewczyk, Grzegorz Figura i Mirosław Sobczak. Postawiono im podobne zarzuty, nie dano jednak możliwości obrony. Nawet formalnie nie poinformowano, że nie pełnią już swoich funkcji...

Tyko jeden kandydat

Wkrótce po odwołaniu Sośnierza do siedziby kasy przybył Józef Kurek – 48-letni chirurg z Katowic, ordynator i dyrektor Szpitala Miejskiego w Jaworznie, od trzech kadencji członek ORL w Katowicach. Już w lutym br., kiedy na trzy dni rada kasy na wniosek prezesa UNUZ-u pozbawiła Sośnierza stanowiska, miał zająć jego miejsce.

J. Kurek był jedynym kandydatem ubiegającym się o fotel dyrektora ŚRKCh. Bez trudu przeszły zaproponowane przez niego nazwiska trzech pozostałych członków zarządu. Zastępcą dyr. ds. medycznych został Mariusz Nowak, dyrektor Szpitala im. Rydygiera w Katowicach, obowiązki zastępcy ds. ekonomiczno-finansowych rada na wniosek dyrektora powierzyła Markowi Kowinie, wicedyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, a członkiem zarządu został Lech Wędrychowicz, wicedyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Nowy dyrektor nie chciał oceniać poczynań poprzednika. Jego zdaniem oceniła go już rada kasy, odwołując ze stanowiska. – Być może uznała, że doktor Sośnierz, mający wiele zastrzeżeń do wprowadzanych zmian w służbie zdrowia, nie jest w stanie zrealizować założeń znowelizowanej ustawy o puz – informował dziennikarzy.

W opozycji wobec ministra

O tym, że Andrzej Sośnierz jako pierwszy padnie ofiarą czystek personalnych w kasach chorych, wiadomo było już od kilku miesięcy. M. Łapiński i M. Żemojda od jesieni ub.r. zapadli na "sośnierzycę przewlekłą". Kilkakrotnie – bez skutku – próbowali pozbawić stanowiska szefa najbogatszej i najlepiej zarządzanej kasy w Polsce. Zwłaszcza że spośród 8 decyzji UNUZ-u w sprawie ŚRKCh aż 7 zostało unieważnionych przez Naczelny Sąd Administracyjny. Minister Łapiński nie darował bez wątpienia Sośnierzowi, że ten ostatni podważył wyliczenia ministerialnych ekspertów dotyczące nowych list leków refundowanych, dowodząc, że pacjent na nich stracił, a kasy nie zyskały. Dziś wiadomo, że również straciły: z analiz UNUZ-u wynika, że za I półrocze br. kasy wydały na refundację o 8,4% więcej niż za I półrocze ub.r.

Były dyrektor ŚRKCh ma natomiast wiele powodów do satysfakcji. Udało mu się obronić nie tylko elektroniczne karty ubezpieczenia zdrowotnego, ale przede wszystkim 138 mln zł, które UNUZ chciał odebrać Śląskiej RKCh w ramach wyrównania finansowego za 2001 rok.

Niewątpliwie, bez przejęcia kontroli nad radą ŚRKCh Łapiński nie byłby w stanie pozbyć się Sośnierza, otwarcie krytykującego jego poczynania. Dopiął swego, gdy rząd, parlament i prezydent oddali ministrowi pełnię władzy nad kasami.

Zdaniem Dariusza Nejmana, nowego przewodniczącego rady kasy, decyzja o odwołaniu Sośnierza nie miała charakteru politycznego. – W cywilizowanym kraju, jak przychodzi nowa rada, to zarząd podaje się do dymisji lub zostaje odwołany na pierwszym posiedzeniu w drodze głosowania. I tak się właśnie stało w przypadku śląskiej kasy chorych – tłumaczył dziennikarzom.

Usunięci członkowie zarządu ŚRKCh zamierzają odwołać się od decyzji rady kasy do UNUZ-u, a jeśli nic nie wskórają – zaskarżą ją do NSA. Twierdzą, że ich odwołanie było nielegalne. Nie zapoznano ich nawet z zarzutami.

Podobne plany ma też Andrzej Sośnierz. Nie liczy, że uda mu się wrócić na stanowisko, chce jednak udowodnić przed NSA, że jego odwołanie było bezpodstawne. I po raz kolejny zyskać moralną safysfakcję.

23 sierpnia została odwołana Rada Małopolskiej RKCh (Wiesław Majtyja, Adela Gajda, Elżbieta Polanowska, Józef Ścisłowicz) oraz zarząd tej kasy: Jacek Kukurba – dyrektor, Marcin Kuta – zastępca dyr. ds. medycznych, Stanisław Helbich – zastępca ds. finansowych oraz członkowie zarządu Beata Prawdzic-Lewandowska i Krystyna Olejniczak.

Nową Radę tworzą: Janusz Wesołowski – przewodniczący oraz Sławomir Błaszczak, Jerzy Leśko, Grażyna Leja, Tadeusz Grabiński, Teresa Lechowicz i Andrzej Ziemba (ostatnich troje wybranych przez Sejmik Województwa).

Podczas posiedzenia rady 26 sierpnia nowym dyrektorem MRKCh został Rafał Deja, dotychczasowy dyrektor ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, wybrany stosunkiem głosów 4:3. Drugim kandydatem był Jacek Kukurba.


Marzena Gałaga
Najpopularniejsze artykuły

Münchhausen z przeniesieniem

– Pozornie opiekuńcza i kochająca matka opowiada lekarzowi wymyślone objawy choroby swojego dziecka lub fabrykuje nieprawidłowe wyniki jego badań, czasem podaje mu truciznę, głodzi, wywołuje infekcje, a nawet dusi do utraty przytomności. Dla pediatry zespół Münchhausena z przeniesieniem to wyjątkowo trudne wyzwanie – mówi psychiatra prof. Piotr Gałecki, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Czy Trump ma problemy psychiczne?

Chorobę psychiczną prezydenta USA od prawie roku sugerują psychiatrzy i specjaliści od zdrowia psychicznego w Ameryce. Wnioskują o komisję, która pozwoli zbadać, czy prezydent może pełnić swoją funkcję.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Śladem boksera

W czasie zmagań z epidemią ujawniła się z całą mocą niezdolność Ministerstwa Zdrowia do kierowania wielkimi przedsięwzięciami. Ministerstwo nie potrafiło zmobilizować i usprawnić funkcjonowania służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Czas pracy osób niepełnosprawnych w szpitalu

Czy niepełnosprawna pielęgniarka lub lekarz mogą pracować w systemie równoważnego czasu pracy i pełnić dyżury medyczne w porze nocnej?

Aplikacje mobilne wyrobem medycznym?

Aplikacje i urządzenia mobilne są coraz szerzej wykorzystywane przez branżę medyczną jako ułatwienie dla pacjentów, ale przede wszystkim wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych. W określonych przypadkach takie urządzenia mobilne mogą być zakwalifikowane jako wyroby medyczne, co spowoduje, że będą musiały spełniać szereg wymogów. Za wyrób medyczny może być uznane również samo oprogramowanie, które wprowadzane jest do obrotu samodzielnie, czyli nie jest częścią jakiegokolwiek urządzenia (tzw. stand-alone software).

Ile pracują lekarze w Polsce

Lekarze bez specjalizacji, zwłaszcza młodzi mężczyźni, pracują więcej niż pozostali. Wyniki badań, przeprowadzonych w latach 2016–2017 przez samorząd lekarski nie są specjalnie odkrywcze. A jednak trudno przejść nad nimi do porządku dziennego, zwłaszcza gdy spojrzeć na inne wskaźniki dotyczące kadr medycznych.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.

Mielofibroza choroba o wielu twarzach

Zwykle chorują na nią osoby powyżej 65. roku życia, ale występuje też u trzydziestolatków. Średni czas przeżycia wynosi 5–10 lat, choć niektórzy żyją nawet dwadzieścia. Ale w agresywnej postaci choroby zaledwie 2–3 lata od postawienia rozpoznania.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – rola lekarza POZ

Powszechnie uważa się, że chorego na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) leczy gastroenterolog i – okresowo – chirurg. Tymczasem główna rola w tym procesie przypada lekarzowi rodzinnemu.

Niewydolność systemu w niewydolności serca

Rosnąca zapadalność na niewydolność serca w kontekście starzejącego się społeczeństwa sprawia, że walka z tym schorzeniem staje się ogromnym wyzwaniem dla Polski – zarówno społecznym, jak i systemowym.
bot