Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 48–50/2002
z 20 czerwca 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Po zjeździe STOMOZ-u

Marek Wójtowicz

XIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów STOMOZ (14-16 czerwca w Arłamowie) poświęcony został zadaniom realizowanym przez stowarzyszenie w kontekście integracji z Unią Europejską, a także wynikającym z członkostwa w European Healthcare Managers Forum (EHMF) oraz realizacji w latach 2000-2002 (z funduszem 250 tys. USD) Programu Stypendialnego "Wspieranie Edukacji Menedżerów Opieki Zdrowotnej – Quality, Accreditation, Scholarship", realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAWF).

STOMOZ w ostatnich dwóch latach osiągnął w tych dziedzinach wiele sukcesów, podpisał też nowe umowy o międzynarodowej współpracy, podjął się również realizacji kolejnych, poważnych zadań wzmacniających pozycję polskiego środowiska menedżerów na scenie europejskiego rynku zdrowotnego.

Od 1 lipca rusza nowa edycja Programu Stypendialnego "QAS 2002/2003" z budżetem 200 tys. USD, ze 150 stypendiami dla studentów podyplomowych studiów z dziedziny zarządzania opieką zdrowotną, przede wszystkim lekarzy i magistrów pielęgniarstwa z terenów wiejskich i miast do 30 tys. mieszkańców, a także z programem pomocy finansowej dla ośrodków edukacyjnych prowadzących takie szkolenia. Obecnie na polskim rynku zdrowotnym 29 uczelni oferuje co najmniej roczne studia podyplomowe w tej dziedzinie, z czego 19 uczestniczyło w zakończonej w br. edycji Programu QAS 2000/2002. W lipcu br. do wszystkich 29 uczelni wystosowane zostanie zaproszenie do udziału w kolejnej edycji Programu, a z otrzymanych zgłoszeń niezależna Rada Doradcza wybierze 20 aplikacji najlepiej odpowiadających ustalonym wcześniej kryteriom wyboru.

Gotowy do wdrożenia jest także – przygotowywany od dwóch lat z inicjatywy STOMOZ we współpracy z firmą InvestBond – projekt emisji obligacji samorządowych jako szybkie antidotum na obecne problemy finansowe zakładów, który, co ważne, pozbawiony jest demoralizującego efektu stosowanych dawniej, wyniszczających Skarb Państwa akcji oddłużeniowych.

Szczegóły zamierzeń STOMOZ w ww. sprawach można będzie poznać za kilka dni na stronach www.stomoz.pl.

Od grudnia 2001 r. funkcjonuje internetowa sieć komunikacyjna STOMOZ z nową stroną www.stomoz.pl. i siecią adresów (nazwaoddziału@stomoz.pl). Obecnie przystępujemy do realizacji kolejnych dwóch etapów: tworzenia drugiego szczebla internetowej konsultacyjnej drabinki: oddział-delegaci STOMOZ i trzeciego: delegaci-członkowie STOMOZ. Sukces tego przedsięwzięcia zapewni stowarzyszeniu bezpośredni udział merytoryczny wszystkich 1400 członków w pracach wykonywanych przez Zarząd Główny i zarządy 15 oddziałów STOMOZ.

W maju br. do Programu Phare-Access 2000, wspólnie z firmą Know-How, zgłosiliśmy projekt mający na celu utworzenie w Warszawie punktu konsultacyjnego ds. promocji i rozwoju w Polsce zakładów opieki długoterminowej. Uzyskanie środków pomocowych na ten cel pozwoliłoby na stworzenie profesjonalnego centrum konsultacyjnego dla zainteresowanych rozwojem tego sektora rynku zdrowotnego.

Trwają przygotowania do wydania przez STOMOZ Leksykonu Menedżerów Opieki Zdrowotnej (LEMOZ). Opracowano wzory ankiet-biogramów do LEMOZ, trwa ich dystrybucja do oddziałów stowarzyszenia. Menedżerowie zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu otrzymają wszystkie informacje w macierzystych oddziałach stowarzyszenia. Polska edycja LEMOZ ma być wstępem do przygotowania wielojęzycznej edycji europejskiej we współpracy z European Healthcare Managers.

Delegaci Zjazdu zapoznali się z przesłaniem Prezesa NRL Konstantego Radziwiłła w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Zaplanowano merytoryczną dyskusję nad tym zagadnieniem w sieci internetowej STOMOZ.

83 delegatów z 15 oddziałów STOMOZ było bardzo zawiedzionych nieobecnością na Zjeździe przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Z tego też powodu dyskusję na temat jakości i zaawansowania planowanych zmian rynku zdrowotnego przeniesiono na zaplanowane na 24 czerwca 2002 r. i uzgodnione z min. Aleksandrem Naumanem spotkanie liderów STOMOZ z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Jest wiele bardzo pilnych, bieżących spraw, które w odczuciu delegatów STOMOZ nie budzą większego zainteresowania polityków zdrowotnych. Wśród problemów wymagających natychmiastowej reakcji władz, odpowiedzialność za finansowe konsekwencje realizacji "ustawy 203", niespójne zapisy kodeksu pracy i ustawy o zozach dotyczące m.in. czasu pracy, nieoczekiwane obciążenie spzozów podatkiem od działalności gospodarczej, pogłębiająca się zapaść finansowa rynku zdrowotnego, wymagająca pilnego uruchomienia programu emisji obligacji samorządowych czy wreszcie jak najszybsze ogłoszenie zasad finansowania usług w 2003 r.

Zainteresowani wskazaniem STOMOZ-owi, przed spotkaniem z min. Naumanem – konkretnych tematów bądź propozycji rozwiązań różnorodnych problemów codziennego zarządzania – mogą nadsyłać swoje opinie pod naszym adresem: stomoz@stomoz.pl .


Marek Wójtowicz
Prezes STOMOZ
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Byle jakość

Senat pod koniec marca podjął uchwałę o odrzuceniu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w całości, uznając ją za niekonstytucyjną, niedopracowaną i zawierającą szereg niekorzystnych dla systemu, pracowników i pacjentów rozwiązań. Sejm wetem senatu zajmie się zaraz po świętach wielkanocnych.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych onkologicznych

Ustalenie schematu leczenia przeciwkrzepliwego jest bardzo często zagadnieniem trudnym. Wytyczne dotyczące prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych w przypadku migotania przedsionków czy zasady leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wydają się jasne, w praktyce jednak, decydując o rozpoczęciu stosowania leków przeciwkrzepliwych, musimy brać pod uwagę szereg dodatkowych czynników. Ostatecznie zawsze chodzi o wyważenie potencjalnych zysków ze skutecznej prewencji/leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz ryzyka powikłań krwotocznych.

Prosimy o zmiany

Z Agnieszką Lewonowską-Banach, pielęgniarką, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie; sekretarzem Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne; członkinią Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia rozmawia Katarzyna Cichosz.

2023 – stara bieda

Wiara w to, że zmiana daty oznacza nowe szanse, nowe możliwości, nowe otwarcie, od dawna nie dotyczy systemu ochrony zdrowia. I chyba w mało którym obszarze tak dobrze oddaje sytuację odpowiedź: „stara bieda”, gdy komuś przyjdzie do głowy zapytać: „co słychać”. Będzie źle, ale czy beznadziejnie?

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Osteotomia okołopanewkowa sposobem Ganza zamiast endoprotezy

Dysplazja biodra to najczęstsza wada wrodzona narządu ruchu. W Polsce na sto urodzonych dzieci ma ją czworo. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym pod kierownictwem dr. Jarosława Felusia przeprowadzane są operacje, które likwidują ból i kupują pacjentom z tą wadą czas, odsuwając konieczność wymiany stawu biodrowego na endoprotezę.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Promieniowanie ultrafioletowe

Piękna opalenizna zwykle kojarzy się ze zdrowiem. Czy jest to dobre skojarzenie? Dla wielu tak. To ich przyciągają solaria, by niezależnie od pory roku mogli wyglądać jak po pobycie na nadmorskiej plaży. Opalanie to ekspozycja naszej skóry na promieniowanie ultrafioletowe. Efekty tego oddziaływania na ludzką skórę budzą coraz większy niepokój świata medycznego, a ze zdrowiem niewiele mają wspólnego (...)

Rak jajnika – nowe przeciwciało monoklonalne

Wodobrzusze jest w raku jajnika niezależnym złym czynnikiem prognostycznym. Podczas gdy odsetek 5-letnich przeżyć w III i IV stopniu zaawansowania raka jajnika bez wodobrzusza wynosi 45 proc., przy wodobrzuszu obniża się do zaledwie 5 proc. Wiąże się to z faktem, że obecność ascitesu wiąże się zwykle z opornością na leczenie chemioterapią. Obiecujacą opcją terapeutyczną jest stosowanie revomabu (catumaxomab) – przeciwciała trójfunkcyjnego podawanego dootrzewnowo u pacjentów z nowotworami EpCAM-pozytywnymi, kiedy standardowa terapia nie jest już możliwa. (...)
bot