Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 71–72/2001
z 13 września 2001 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich

Czego oczekujemy?

Wojciech Noszczyk

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Noszczyk, prezes TChP, przewodniczący komitetu organizacyjnego i naukowego Zjazdu, kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Wojciech NoszczykCelem Zjazdu jest podsumowanie dokonań polskiej chirurgii w minionym stuleciu, ale także refleksja nad jej przyszłością i miejscem w światowym dziedzictwie. W każdej sesji naukowej będą uczestniczyli wybitni naukowcy polscy i zagraniczni. Zjazd będzie też zapewne okazją do wielu niezapomnianych spotkań towarzyskich, zwłaszcza że niezbyt często możemy sobie nawzajem poświęcić tyle czasu i uwagi.

Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie, gromadzący kolegów ze wszystkich specjalności zabiegowych, jest kontynuacją koncepcji prof. T. Popieli, który w 100-lecie TChP oraz 200-lecie chirurgii uniwersyteckiej zorganizował podobne spotkanie w Krakowie.

Podczas Kongresu będziemy dyskutować nie tylko nad zagadnieniami ściśle merytorycznymi, ale także dotyczącymi organizacji pracy i zasad kształcenia młodych lekarzy. Chcemy się również zastanowić nad rolą towarzystwa naukowego w kształceniu lekarzy w określonych specjalizacjach. Uważam, że obecnie zbyt duży wpływ na to mają urzędnicy i korporacje zawodowe, a za mały – naukowe towarzystwa lekarskie, zrzeszające wybitnych praktyków. Towarzystwa naukowe powinny mieć decydujący głos w ustalaniu programów specjalizacyjnych i ich zakresu, natomiast korporacja zawodowa powinna ponosić odpowiedzialność za funkcjonowanie lekarza w zawodzie. Nie ma takiego testu czy formalnego egzaminu, który byłby w stanie ocenić predyspozycje i talent operatorski lekarza. O tym można się przekonać tylko przy stole operacyjnym.

Uważam, że również o obsadzaniu stanowisk ordynatorskich powinny decydować wyłącznie fachowość i doświadczenie zawodowe. Grono specjalistów powinno rekomendować dyrektorowi szpitala kilka kandydatur, aby mógł wybrać osobę, z którą chciałby współpracować. Dziś o wyborze ordynatora wielokrotnie przesądzają jednak względy ekonomiczne lub układy koleżeńskie. Mam nadzieję, że podczas zjazdu uda się wypracować stanowiska również w tych sprawach, aby przedstawić je odpowiednim władzom.

Współczesna chirurgia to już kilkanaście odrębnych specjalności zabiegowych. Wszyscy nadal posługujemy się tradycyjnymi technikami operacyjnymi, cała chirurgia zmierza jednak w kierunku zabiegów małoinwazyjnych i miniinwazyjnych. Łączymy także metody klasyczne z laparoskopowymi. Wybór techniki zależy oczywiście od stanu pacjenta, przewidywań dotyczących rozwoju sytuacji podczas zabiegu, a także – umiejętności operatora. Mam nadzieję, że Zjazd pogłębi wiedzę polskich chirurgów.

Momentem przełomowym w rozwoju współczesnej chirurgii stało się laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego. Metoda została błyskawicznie rozpowszechniona i obecnie pęcherzyk żółciowy prawie zawsze jest usuwany właśnie w ten sposób, co przynosi korzyści nie tylko pacjentom, ale i szpitalom.

Wielkie znaczenie dla współczesnej chirurgii miało również wprowadzenie endoskopii. Poprzez przełyk czy odbyt można dotrzeć do każdego fragmentu jelita, usuwać polipy, opanowywać krwawienia z wrzodów żołądka, zamykać naczynia.

Entuzjazm, który towarzyszył wprowadzeniu laparoskopii, był uzasadniony. Przez niewielkie nacięcie w jamie brzusznej czy klatce piersiowej można już wykonać nawet bardzo skomplikowaną operację, która do niedawna wymagała rozległego otwarcia brzucha. Z czasem się jednak okazało, że pewne rodzaje zabiegów nadal warto wykonywać tradycyjnymi metodami, ponieważ przynoszą one choremu większe korzyści.

W rozwoju chirurgii doszliśmy do takiego momentu, że operacje laparoskopowe mogą być zdalnie sterowane. Chirurg sterujący narzędziami operacyjnymi na podstawie obrazu pola operacji przekazywanego na ekranie monitora może przebywać z dala od pacjenta, w innym mieście lub kraju. To kolejny etap rozwoju – telechirurgia czy wideochirurgia, jak nazywają ją niektórzy specjaliści. Dziś takie zabiegi uważane są jeszcze za eksperymentalne, ale taka będzie przyszłość chirurgii.

Z telechirurgią łączy się wprowadzenie robotów. Dowiedziono już, że np. operacje na stawie biodrowym może z powodzeniem, a niejednokrotnie lepiej niż człowiek, wykonywać odpowiednio zaprogramowany i zdalnie sterowany robot. Wydaje się zatem, że stanęliśmy u progu kolejnego przełomu w chirurgii, to jest wykonywania operacji przez roboty. Wraz z postępem w rozwoju biologii molekularnej i genetyki klasyczna chirurgia stawać się będzie coraz mniej potrzebna, choć zawsze będzie niezbędna w oddziałach ratownictwa medycznego.

Nie wolno jednak zapominać, że nawet przy najbardziej zaawansowanych i doskonałych technikach operacyjnych proces leczenia jest uzależniony od kontaktu lekarza z pacjentem. Tak było zawsze, chociaż w ostatnich latach, na skutek zmian, jakie dokonały się w systemie organizacji ochrony zdrowia, kiedy to nałożono na lekarzy wiele dodatkowych obowiązków administracyjnych, zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia kontaktów z chorym. Ordynator np. nawet połowę swojego czasu pracy poświęca czynnościom administracyjnym, przygotowywaniu sprawozdań, rozliczeń itp.

Lekarz zawsze będzie musiał uzyskać świadomą zgodę pacjenta na wykonanie operacji, a pacjent może ją wyrazić tylko wtedy, gdy zrozumie, co będzie się z nim działo, zaakceptuje ryzyko związane z zabiegiem. Lekarz musi też przedstawić choremu różne możliwości leczenia, proponując metodę, którą zgodnie ze swoją wiedzą uważa za najlepszą i najskuteczniejszą. Stan świadomości i wiedzy pacjenta wpływa także na ostateczny wynik naszej pracy.

W ostatnich latach szczególnym problemem w chirurgii stały się tętniaki. Występują w obrębie wszystkich narządów, a ich leczeniem i operowaniem zajmują się lekarze różnych specjalności. Tętniaki mózgu z powodzeniem operują neurochirurdzy, chirurdzy klatki piersiowej, kardiochirurdzy, a występujące w obrębie kończyn i jamy brzusznej – chirurdzy naczyniowi. Nie udało się wyjaśnić, dlaczego liczba operowanych tętniaków tak szybko wzrasta, ale takie są fakty. Być może, mają na to wpływ bardzo dokładne metody diagnostyki obrazowej, umożliwiające wcześniejsze ich wykrywanie. Znaczna część operowanych tętniaków jest zresztą rozpoznawana przypadkowo, podczas badań diagnostycznych dotyczących innych narządów. Tętniak nazywany jest przez lekarzy bombą zegarową, tykającą w człowieku. Rzeczywiście, może pęknąć w najmniej oczekiwanym momencie. Tego obawiają się i pacjenci, i lekarze. Operacje tętniaków są trudne, ale konieczne, ponieważ śmiertelność np. z powodu pękniętych tętniaków aorty brzusznej sięga 50%, a po operacjach – waha się w granicach 2,5-5%.
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Pokonać strach przed stratą dziecka

Z Katarzyną Wolską, naszą redakcyjną koleżanką i mamą małej Tosi, rozmawia Martyna Tomczyk.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Czym są diagnozy pielęgniarskie?

Rozmowa z dr hab. n. o zdr., mgr piel. Aleksandrą Gaworską-Krzemińską, dyrektorem Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa.
bot