Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 48–50/2002
z 20 czerwca 2002 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Po zjeździe STOMOZ-u

Marek Wójtowicz

XIII Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów STOMOZ (14-16 czerwca w Arłamowie) poświęcony został zadaniom realizowanym przez stowarzyszenie w kontekście integracji z Unią Europejską, a także wynikającym z członkostwa w European Healthcare Managers Forum (EHMF) oraz realizacji w latach 2000-2002 (z funduszem 250 tys. USD) Programu Stypendialnego "Wspieranie Edukacji Menedżerów Opieki Zdrowotnej – Quality, Accreditation, Scholarship", realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAWF).

STOMOZ w ostatnich dwóch latach osiągnął w tych dziedzinach wiele sukcesów, podpisał też nowe umowy o międzynarodowej współpracy, podjął się również realizacji kolejnych, poważnych zadań wzmacniających pozycję polskiego środowiska menedżerów na scenie europejskiego rynku zdrowotnego.

Od 1 lipca rusza nowa edycja Programu Stypendialnego "QAS 2002/2003" z budżetem 200 tys. USD, ze 150 stypendiami dla studentów podyplomowych studiów z dziedziny zarządzania opieką zdrowotną, przede wszystkim lekarzy i magistrów pielęgniarstwa z terenów wiejskich i miast do 30 tys. mieszkańców, a także z programem pomocy finansowej dla ośrodków edukacyjnych prowadzących takie szkolenia. Obecnie na polskim rynku zdrowotnym 29 uczelni oferuje co najmniej roczne studia podyplomowe w tej dziedzinie, z czego 19 uczestniczyło w zakończonej w br. edycji Programu QAS 2000/2002. W lipcu br. do wszystkich 29 uczelni wystosowane zostanie zaproszenie do udziału w kolejnej edycji Programu, a z otrzymanych zgłoszeń niezależna Rada Doradcza wybierze 20 aplikacji najlepiej odpowiadających ustalonym wcześniej kryteriom wyboru.

Gotowy do wdrożenia jest także – przygotowywany od dwóch lat z inicjatywy STOMOZ we współpracy z firmą InvestBond – projekt emisji obligacji samorządowych jako szybkie antidotum na obecne problemy finansowe zakładów, który, co ważne, pozbawiony jest demoralizującego efektu stosowanych dawniej, wyniszczających Skarb Państwa akcji oddłużeniowych.

Szczegóły zamierzeń STOMOZ w ww. sprawach można będzie poznać za kilka dni na stronach www.stomoz.pl.

Od grudnia 2001 r. funkcjonuje internetowa sieć komunikacyjna STOMOZ z nową stroną www.stomoz.pl. i siecią adresów (nazwaoddziału@stomoz.pl). Obecnie przystępujemy do realizacji kolejnych dwóch etapów: tworzenia drugiego szczebla internetowej konsultacyjnej drabinki: oddział-delegaci STOMOZ i trzeciego: delegaci-członkowie STOMOZ. Sukces tego przedsięwzięcia zapewni stowarzyszeniu bezpośredni udział merytoryczny wszystkich 1400 członków w pracach wykonywanych przez Zarząd Główny i zarządy 15 oddziałów STOMOZ.

W maju br. do Programu Phare-Access 2000, wspólnie z firmą Know-How, zgłosiliśmy projekt mający na celu utworzenie w Warszawie punktu konsultacyjnego ds. promocji i rozwoju w Polsce zakładów opieki długoterminowej. Uzyskanie środków pomocowych na ten cel pozwoliłoby na stworzenie profesjonalnego centrum konsultacyjnego dla zainteresowanych rozwojem tego sektora rynku zdrowotnego.

Trwają przygotowania do wydania przez STOMOZ Leksykonu Menedżerów Opieki Zdrowotnej (LEMOZ). Opracowano wzory ankiet-biogramów do LEMOZ, trwa ich dystrybucja do oddziałów stowarzyszenia. Menedżerowie zainteresowani udziałem w tym przedsięwzięciu otrzymają wszystkie informacje w macierzystych oddziałach stowarzyszenia. Polska edycja LEMOZ ma być wstępem do przygotowania wielojęzycznej edycji europejskiej we współpracy z European Healthcare Managers.

Delegaci Zjazdu zapoznali się z przesłaniem Prezesa NRL Konstantego Radziwiłła w sprawie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej. Zaplanowano merytoryczną dyskusję nad tym zagadnieniem w sieci internetowej STOMOZ.

83 delegatów z 15 oddziałów STOMOZ było bardzo zawiedzionych nieobecnością na Zjeździe przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Z tego też powodu dyskusję na temat jakości i zaawansowania planowanych zmian rynku zdrowotnego przeniesiono na zaplanowane na 24 czerwca 2002 r. i uzgodnione z min. Aleksandrem Naumanem spotkanie liderów STOMOZ z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Jest wiele bardzo pilnych, bieżących spraw, które w odczuciu delegatów STOMOZ nie budzą większego zainteresowania polityków zdrowotnych. Wśród problemów wymagających natychmiastowej reakcji władz, odpowiedzialność za finansowe konsekwencje realizacji "ustawy 203", niespójne zapisy kodeksu pracy i ustawy o zozach dotyczące m.in. czasu pracy, nieoczekiwane obciążenie spzozów podatkiem od działalności gospodarczej, pogłębiająca się zapaść finansowa rynku zdrowotnego, wymagająca pilnego uruchomienia programu emisji obligacji samorządowych czy wreszcie jak najszybsze ogłoszenie zasad finansowania usług w 2003 r.

Zainteresowani wskazaniem STOMOZ-owi, przed spotkaniem z min. Naumanem – konkretnych tematów bądź propozycji rozwiązań różnorodnych problemów codziennego zarządzania – mogą nadsyłać swoje opinie pod naszym adresem: stomoz@stomoz.pl .


Marek Wójtowicz
Prezes STOMOZ
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Zmiany skórne po kontakcie z roślinami

W Europie Północnej najczęstszą przyczyną występowania zmian skórnych spowodowanych kontaktem z roślinami jest Primula obconica. Do innych roślin wywołujących odczyny skórne, a występujących na całym świecie, należy rodzina sumaka jadowitego (gatunek Rhus) oraz przedstawiciele rodziny Compositae, w tym głównie chryzantemy, narcyzy i tulipany (...)

Neonatologia – specjalizacja holistyczna

O specyfice specjalizacji, którą jest neonatologia, z dr n. med. Beatą Pawlus, lekarz kierującą Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie neonatologii rozmawia red. Renata Furman.

Kobiety w chirurgii. Równe szanse na rozwój zawodowy?

Kiedy w 1877 roku Anna Tomaszewicz, absolwentka wydziału medycyny Uniwersytetu w Zurychu wróciła do ojczyzny z dyplomem lekarza w ręku, nie spodziewała się wrogiego przyjęcia przez środowisko medyczne. Ale stało się inaczej. Uznany za wybitnego chirurga i honorowany do dzisiaj, prof. Ludwik Rydygier miał powiedzieć: „Precz z Polski z dziwolągiem kobiety-lekarza!”. W podobny ton uderzyła Gabriela Zapolska, uważana za jedną z pierwszych polskich feministek, która bez ogródek powiedziała: „Nie chcę kobiet lekarzy, prawników, weterynarzy! Nie kraj trupów! Nie zatracaj swej godności niewieściej!".

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Miłość w białym fartuchu

Na nocnych dyżurach, w gabinecie USG, magazynie albo w windzie. Najczęściej
między lekarzem a pielęgniarką. Romanse są trwałym elementem szpitalnej rzeczywistości. Dlaczego? Praca w szpitalu jest ciężka – fizycznie i psychicznie. Zwłaszcza na chirurgii. W sytuacjach zagrożenia życia działa się tam szybko, na pełnej adrenalinie, często w nocy albo po nocy nieprzespanej. W takiej atmosferze, pracując ramię w ramię, pielęgniarki zbliżają się do chirurgów. Stają się sobie bliżsi. Muszą sobie wzajemnie ufać i polegać na sobie. Z czasem wiedzą o sobie wszystko. Są partnerami w działaniu. I dlatego często stają się partnerami w łóżku, czasami także w życiu. Gdzie uprawiają seks? Wszędzie, gdzie tylko jest okazja. W dyżurce, w gabinecie USG, w pokoju socjalnym, w łazience, a czasem w pustej sali chorych. Kochankowie dobierają się na dyżury, zazwyczaj nocne, często zamieniają się z kolegami/koleżankami, by być razem. (...)

Clostridium difficile: od herbaty po… przeszczep stolca

Beztlenowa laseczka Clostridium difficile to znany czynnik ryzyka uciążliwych biegunek u osób poddanych antybiotykoterapii. Zakażenia tą bakterią stanowią najczęstszą przyczynę biegunek u pacjentów hospitalizowanych.

Doktor AI

Platformy ze sztuczną inteligencją (AI) dokonujące wstępnych diagnoz są już tak zaawansowane, że testowali je londyńczycy, a brytyjski NHS rozważa ich szersze użycie. W Afryce takie aplikacje na smartfona stosują już miliony.

Ukraińcy zwyciężają też w… szpitalach

Placówki zdrowia w Ukrainie przez 10 miesięcy wojny były atakowane ponad 700 razy. Wiele z nich zniszczono doszczętnie. Mimo to oraz faktu, że codziennie przybywają setki nowych rannych, poza linią frontu służba zdrowia daje sobie radę zaskakująco dobrze.

Chcę zjednoczyć i uaktywnić diagnostów

Rozmowa z Moniką Pintal-Ślimak, nowo wybraną prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Światy równoległe

Jeszcze nigdy system ochrony zdrowia nie był tak doceniany finansowo – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski, obiecując „w skali roku” 15 mld zł „dodatkowych pieniędzy” na pokrycie wyższych kosztów funkcjonowania podmiotów medycznych, m.in. w związku z kolejną turą podwyżek, czy też raczej waloryzacji, wynagrodzeń. Obietnice ministra, zderzone z wyliczeniami ekspertów, ale przede wszystkim z informacjami płynącymi ze szpitali, nie wytrzymują próby. Tylko – co z tego?

Uchodźca w polskim systemie

Pół miliarda złotych wydała Polska na świadczenia zdrowotne dla uchodźców z Ukrainy w ciągu dziesięciu miesięcy 2022 roku – wynika z danych, jakie w lutym, rok po napaści Rosji na naszego wschodniego sąsiada, przedstawił Narodowy Fundusz Zdrowia. Świadczenia to przede wszystkim podstawowa opieka zdrowotna, która wraz z ambulatoryjną opieką specjalistyczną stanowią ponad 85 proc. udzielonych świadczeń. Co wynika z tych danych?
bot