Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 26–33/2020
z 23 kwietnia 2020 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Europejski Tydzień Szczepień – 20‒26 kwietnia 2020 r.

W celu podniesienia świadomości znaczenia szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym i ochronie życia, Światowa Organizacja Zdrowia każdego roku organizuje Europejski Tydzień Szczepień (European Immunization Week – EIW), który w tym roku przypada w dniach 20–26 kwietnia. Podczas tego tygodnia podkreślana jest wartość szczepionek w wielu aspektach dobrego zdrowia oraz samopoczucia przez całe życie.Rok 2020 został ogłoszony przez WHO „Rokiem pielęgniarki i położnej” upamiętniając tym samym 200. rocznicę urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale.

Obecnie w Polsce toczą się liczne dyskusje na temat wagi i roli pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej oraz potrzeby rozszerzenia ich kompetencji i uprawnień zawodowych. Zapowiadana nowelizacja ustawy o chorobach zakaźnych na mocy której, pielęgniarki i położne miałyby uzyskać szersze uprawnienia do wykonywania badań kwalifikacyjnych przed szczepieniem przeciw grypie osób dorosłych mogłaby się znacząco przyczynić do podniesienia poziomu wyszczepialności oraz do wzrostu poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego.Pielęgniarkom i położnym przypadła ważna rola w propagowaniu wiedzy na temat szczepień ochronnych, czego dowodzą badania. Aż 86% ankietowanych wiedzę na temat obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych otrzymało podczas indywidualnych rozmów z personelem medycznym. Nasze środowisko powinno rzetelnie informować o szczepieniach oraz rozwiewać obawy na ich temat. Istotną rolę odgrywa tutaj dobra komunikacja oraz umiejętność dzielenia się wiedzą. Bardzo ważne jest zbudowanie z rodzicami małego dziecka relacji pełnej wspólnego szacunku i zaufania.
Zofia Małas, przewodnicząca, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
To właśnie pielęgniarka jest bardzo często pierwszym źródłem informacji nt. szczepień. To ona w sposób rzetelny informuje rodziców o wartości szczepień oraz rozwiewa obawy dot. zdarzeń niepożądanych. To bardzo ważne, aby doceniać wysiłki i zaangażowanie tej grupy pracowników ochrony zdrowia.

Od samego początku Europejski Tydzień Szczepień jest jedną z najbardziej widocznych kampanii zdrowia publicznego w regionie europejskim, której celem jest podniesienie poziomu wyszczepialności poprzez budowanie świadomości na temat potrzeb każdego dziecka i prawa do ochrony przed chorobami, którym można zapobiec, poprzez szczepienia ochronne.

Szczepienia ochronne są cudem medycznym, za którym stoi niezawodny i oddany zespół ludzi. Każda strzykawka podanego preparatu – to zbiorowy wysiłek ludzi, procesów oraz zasobów na rzecz wspólnego celu: ochrony siebie, dzieci i dorosłych na całym świecie od chorób zakaźnych.Szczepionka to preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem).
Źródło: https://szczepienia.pzh.gov.pl
Do kampanii są zaproszone wszystkie kraje regionu poprzez zaangażowanie publicznych instytutów zdrowia, pracowników służby zdrowia, decydentów, a także rodziców i opiekunów. W tym roku temat jest szczególnie ważny z uwagi na sytuację, w jakiej znalazł się cały świat – pandemię koronawirusa. Mimo, że nie wszystkie wydarzenia będą mogły się odbyć, warto mówić o korzyściach stosowania szczepień ochronnych, gdyż leży to w interesie nas wszystkich.

Dlatego też Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach włącza się do tej rzetelnej i merytorycznej dyskusji, mając na celu poprawę świadomości zdrowotnej w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w tym trudnym czasie epidemii.Po wielu latach opieki nad pacjentami z poważnymi chorobami postanowiłam skupić się na tym, jak zapobiegać chorobom zakaźnym. W ostatnim stuleciu wpływ szczepionek na zmniejszenie obciążenia chorobami na poziomie globalnym jest bardzo duży i trudny do opisania słowami.
Dr Alejandra Gurtman, MD. VP. Vaccine Reaserch & Development, Pfizer Inc. USA
W czasie Europejskiego Tygodnia Szczepień tj. od 20 do 26 kwietnia na profilach mediów społecznościowych Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach (Twitter oraz Linkedin) prowadzona będzie kampania informacyjna dot. szerzenia wiedzy na temat szczepień ochronnych, ich skuteczności, profilaktyki zdrowotnej, a także dobrych praktyk w innych krajach. Na ww. profilach zostanie również opublikowany „Quiz wiedzy i opinii nt. szczepień ochronnych”, którego wyniki pokażą faktyczny stan naszej wiedzy o szczepieniach. Zachęcamy do śledzenia ww. profili oraz udostępniania ich szerokiemu gronu odbiorców.

Więcej:
https://www.ioz.org.pl/dobre-praktyki-w-szczepieniac
https://twitter.com/praktykw?s=20
https://www.linkedin.com/company/porozumienie-na-rzecz-dobrych-praktyk-w-szczepieniach/
Partnerzy Porozumienia:
Najpopularniejsze artykuły

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

Protonoterapia. Niekończąca się opowieść

Ośrodek protonoterapii w krakowskich Bronowicach kończy w tym roku pięć lat. To ważny moment, bo o leczenie w Krakowie będzie pacjentom łatwiej. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ułatwienia dotyczą tych, którzy mogą za terapię zapłacić.

EBN, czyli pielęgniarstwo oparte na faktach

Rozmowa z dr n. o zdrowiu Dorotą Kilańską, kierowniczką Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie w UM w Łodzi, dyrektorką Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), ekspertką Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Endometrioza – wędrująca kobiecość

Podstępna, przewlekła i nieuleczalna. Taka jest endometrioza. Ta tajemnicza choroba ginekologiczna, badana od przeszło stu lat, nadal pozostaje dla lekarzy niewyjaśniona. Pomimo że występuje u kobiet coraz częściej, wciąż trudno określić mechanizm jej powstawania i rozwoju, a jej następstwa są poważne, prowadzą nawet do bezpłodności.

Edukacja zdrowotna w polskiej szkole

Edukacja zdrowotna ma trafić do szkół. Aby faktycznie zapobiegać chorobom, powinna spełniać szereg warunków, inaczej będzie tylko pozornym ruchem.

Zawał serca u osób młodych

Zawały serca przypisuje się zazwyczaj ludziom w starszym czy w średnim wieku. Niestety, prawda jest taka, że systematycznie rośnie liczba zawałów wśród ludzi młodych, co zazwyczaj ma bezpośredni związek z trybem życia, jaki prowadzą.

Gdy rozum śpi, budzi się bestia

Likantropia (z gr. lýkos – wilk i ánthropos – człowiek) to wiara w zdolność
przekształcania się ludzi w zwierzęta, zwłaszcza w wilki. Etymologię tego
terminu wywodzi się też od króla Arkadii – Likaona, który, jak opisuje
Owidiusz w Metamorfozach, został przemieniony w wilka, gdyż ośmielił się
podać Zeusowi ludzkie mięso – ciało własnego syna.
bot