Służba Zdrowia - strona główna
SZ nr 63–66/2004
z 19 sierpnia 2004 r.

Stuknij na okładkę, aby przejść do spisu treści tego wydania


>>> Wyszukiwarka leków refundowanych


Za co jesteśmy kochani?

Z okazji jubileuszu 55-lecia "Służby Zdrowia" otrzymaliśmy setki listów, pełnych życzliwości i ciepła. Oto fragmenty niektórych.


* * * * *

Pragnę serdecznie pogratulować dotychczasowych osiągnięć i podziękować za 55 lat działalności na rzecz modernizacji systemu opieki zdrowotnej.
"Służba Zdrowia" jest wartościowym i wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji opieki zdrowotnej. Przedstawiacie Państwo zainteresowanym problemy i sukcesy polskiego systemu. Udostępniacie łamy dla merytorycznej debaty, radzicie pracownikom, jak pokonać zawiłości prawa, regulującego działalność zakładów opieki zdrowotnej.
W uznaniu zasług "Służby Zdrowia" życzę dalszych sukcesów w realizacji Państwa misji i kolejnych dziesięcioleci pracy dla dobra społeczeństwa.
Z wyrazami szacunku
Barbara Labuda,
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

* * * * *

Jako wierny i stały czytelnik pisma, a chyba też najdłuższy stażem współpracownik, składam życzenia dalszego rozwoju i pięknych osiągnięć. Takie pismo jak "Służba Zdrowia" jest ogromnie potrzebne wielkiej rzeszy pracowników opieki zdrowotnej. Szczególnie ważne jest utrzymanie profilu pisma publicystycznego, poruszającego różnorakie problemy nurtujące pracowników opieki zdrowotnej, a tych "dzięki" naszym władzom niestety nie brakuje.
Moja miłość do pisma zaczęła się nieomal tak dawno, jak stare jest czasopismo. Pierwszy mój artykuł o tradycjach gdańskiej Akademii Lekarskiej został opublikowany w nr. 2 SZ w 1950 r. Byłem więc nieomal przy jej narodzinach, wówczas jeszcze absolwent medycyny, a nie lekarz. Przy okazji bytności w Warszawie odwiedzałem redakcję, mieszczącą się na Pradze przy ul. Targowej i panią redaktor Helenę Słomkowską. Ileż to lat upłynęło. Trochę łezka kręci się w oku. Od tamtego czasu "Służba Zdrowia" wydrukowała ogółem 193 moich artykułów. Może wkrótce, przy łaskawości zespołu redakcyjnego, doczekam się i ja swojego jubileuszu – dwusetnej publikacji w SZ.
Prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz

* * * * *

Bardzo dziękuję za zaproszenie na jubileusz gazety, zamykający się dwoma piątkami. Zawiera on tym samym ocenę ogromnych wysiłków i wkładu w dokonywane przemiany, szczególnie w okresie ostatniego 15-lecia. Jedna z piątek zapewne należy się za jakże cenną inicjatywę nagrody im. Aliny Pienkowskiej.
Nie należałem do kręgu Jej znajomych, choć z racji tego wszystkiego, co robiła, wydawała mi się nie tylko znajoma, ale i bliska. Przyglądałem się Jej z daleka, tak jak patrzy się ze Śląska na Wybrzeże. W okresie przemian widzi się i spotyka wybitnych ludzi. Czas "Solidarności" ma wielu bohaterów, ale jakże ważne jest to, że wśród nich znalazła się Alina Pienkowska – pielęgniarka, pracownik służby zdrowia. Była już wtedy postacią symboliczną i taką pozostała do końca. Nie zeszła z raz obranej drogi. Szkoda, że tacy ludzie tak szybko odchodzą.
Prof. dr hab. Grzegorz Opala,
Klinika Neurologii Wieku Podeszłego ŚAM

* * * * *

Pięknie dziękuję za zaproszenie do udziału w Waszym, ale i naszym – Czytelników – Jubileuszu. Gdyby nie fakt, że 22-25 lipca będę przebywał w Łucku na Wołyniu, aby szkolić tam naszych Kolegów z Ukrainy w zakresie kardiologii i kardiochirurgii, to oczywiście byłbym z Wami w Królewskich Łazienkach.
W Łucku zamierzamy wykonać bezpłatnie kilka dużych operacji serca tym chorym, którzy takiej pomocy najbardziej potrzebują. Wyszkoliliśmy naszych Kolegów z Ukrainy (Kijów, Lwów, Równe, Łuck) w Zabrzu, teraz pomagamy im rozwijać nowoczesną kardiochirurgię i kardiologię u Nich, na miejscu.
W imieniu nas wszystkich, a więc także na zawsze nieobecnych, m.in. Zbigniewa Zawadzkiego – mojego teścia, podziękuję Wam za Wasze istnienie i działanie. Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, aby ochrona zdrowia w naszym kraju rozwijała się znacznie lepiej i aby ogólnonarodowy lament nie zastąpił rozumu i nie odebrał chęci pozytywnego działania.
Życzę całej mocno zaprzyjaźnionej z nami kochanej Redakcji SZ dalszych wzlotów i pomyślności.
Z najlepszymi życzeniami na przyszłość w imieniu całej społeczności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i własnym.
Prof. dr hab. Marian Zembala
Dyrektor ŚCChS w Zabrzu

* * * * *

Proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z okazji 55 minionych lat oddanego trwania w służbie zdrowia polskiego społeczeństwa oraz życzenia pomyślnych wcieleń w nowe role i zadania, jakie zapowiada najbliższa przyszłość.
Pozwolę sobie przy okazji na osobiste wyznanie, iż w moim najgłębszym przekonaniu "Służba Zdrowia" pozostała w obszarze problemów zdrowia publicznego Polaków jedną z nielicznych wartości, która oparła się skutecznie powszechnemu upadkowi i moralnej degradacji, promując wytrwale wszystko to, co ponadczasowe, uczciwe i merytorycznie poprawne. Pozostaję z niezmienną atencją.
Prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski
Łódź, 21 lipca 2004 r.

* * * * *

Gratuluję całemu zespołowi redakcji "Służby Zdrowia" dotychczasowych osiągnięć, które są naprawdę znaczące i życzę dalszych sukcesów nie tylko w codziennej pracy, ale również we wdrażaniu nowych formuł publikacyjnych, którymi wyróżnia się Wasze czasopismo, a także w dążeniu do poprawy naszej rzeczywistości w ochronie zdrowia.
Prof. dr hab Andrzej Gładysz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych AM we Wrocławiu

* * * * *

Najserdeczniejsze życzenia pomyślności i dalszych sukcesów na następne 55 lat "służby" dla dobra wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Jak zwykle, z niecierpliwością będę czekał na każdy następny numer pisma, z którym mocno się identyfikuję.
Liczę, że następne lata przebiegać będą w tak potrzebnym nam wszystkim spokoju i atmosferze otaczającego nas rozsądku, normalności i racjonalnych działań.
Dr n. med. Jarosław Pinkas
Z-ca Dyr. ds. Klinicznych Instytutu Kardiologii w Warszawie

* * * * *

Całej redakcji najszczersze, najserdeczniejsze gratulacje – nie tylko za utrzymanie się na rynku wydawniczym tak długo, co samo w sobie już jest ewenementem na skalę unijną, ale przede wszystkim – za wykreowanie nowego, unikalnego profilu pisma, z doskonale wyważonymi proporcjami "z różnych szuflad". Uważna lektura każdego waszego numeru pozwala czytelnikowi być zorientowanym na bieżąco we wszystkich ważnych aspektach służby zdrowia. Jako wieloletni czytelnik cieszę się z tego, a na ucho przyznam, że zalecam lekturę SZ moim studentom z różnych kierunków – medycznych i polityki społecznej. "Służba Zdrowia" była pierwszym pismem, do jakiego jako młody lekarz posyłałem swoje artykuły, niestety, niektóre z nich – przeciw arogancji władzy – są wciąż jakby aktualne.
Życzę wam i wszystkim czytelnikom, abyście nie utracili Ducha Waszego Powołania, często dziś wystawianego na próbę przez tzw. sytuację, i dalej trzymali wysoki poziom Waszej Jakości i Rzetelności Zawodowej, ciesząc się stale zasłużonym szacunkiem i sympatią czytelników.
Dr n. med Jacek Putz
CMKP, KLRwP

* * * * *

Redakcji SZ gratulujemy poziomu gazety i wyrażamy wdzięczność za to, że w najtrudniejszym dla nas momencie – uwierzyła w słuszność naszych poczynań i konsekwentnie wspierała nasze działania.
Dzięki wspólnym wysiłkom "Kontrakt" stał się najważniejszą lekturą naszych członków i przyczynił się do wspólnego zwycięstwa.
W imieniu Prezydium Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia – Porozumienia Zielonogórskiego
Robert Sapa
Komisarz PZ

* * * * *

Jestem przekonana, że Wasza praca ma wyjątkowe znaczenie dla rozwoju polskiej ochrony zdrowia oraz integracji środowiska medycznego.
Bożena Ronowicz,
Prezydent m. Zielona Góra

* * * * *

Z okazji zacnego jubileuszu 55-lecia funkcjonowania na rynku prasowym – składam w imieniu Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ "Solidarność" szczere i serdeczne gratulacje.
Przez ponad półwiecze stoicie dzielnie na straży interesów pracowników naszej branży i mimo przelicznych zawirowań, reform, transformacji i restrukturyzacji, które dosięgają nas z łaski kolejnych ministrów, zachowujecie klasę, jakiej życzyć by należało rządzącym.
Z naszej strony – życzymy Wam wielu dalszych lat owocnej pracy i niech towarzyszy Wam satysfakcja i poczucie dobrze pełnionej misji. Tak trzymać!
Maria Jolanta Ochman
Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia KK NSZZ "Solidarność"

* * * * *

Przyjęty przez Państwa kierunek, związany z poruszaniem najbardziej istotnych, strategicznych problemów związanych z ochroną zdrowia i zdrowotnością polskiego społeczeństwa, budzi szacunek i powinien być kontynuowany.
Życzę, aby SZ w kolejnych latach cieszyła się nadal wysokim uznaniem czytelników.
Dr n. med. Andrzej Włodarczyk
Przewodniczący ORL w Warszawie

* * * * *


Życzymy nadal dotychczasowego profesjonalizmu, rzetelności i najlepszych piór.
lek. med. Marek Krobicki
Dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

* * * * *

Co prawda walka o normalną ochronę zdrowia w naszym kraju jeszcze się nie zakończyła, ale twierdzę, że to właśnie my "ruszyliśmy bryłę z posad świata..." Mimo nowych obowiązków zawsze jestem z Wami – bez Waszej, przepraszam bez NASZEJ "Służby Zdrowia" – nie byłoby tego wszystkiego. Przede wszystkim – przyjaźni, które powstawały w "ogniu walki" ze starymi przyzwyczajeniami i starymi kanonami.
Jestem przekonany, że wielu z obecnych i przeszłych już, niestety, menedżerów ochrony zdrowia, uczyło się nowego m.in. dzięki waszej pomocy. Chociaż obecnie przede mną nowe wyzwania, to zawsze ze "Służbą Zdrowia"!
Gratulacje i podziękowania za wszystko, co dla nas czyniliście i nadal czynicie.
Dr hab. n. med. Wiesław Romańczuk
Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

* * * * *

Obecność czasopisma na trudnym rynku medialnym przez tak długi okres jest dowodem na to, iż praca Państwa jest doceniana. Od 55 lat służą Państwo swoim Czytelnikom, a oni poprzez swoją wierność i zaufanie, którym obdarzyli "Służbę Zdrowia", dają świadectwo sukcesu czasopisma. Profesjonalizm i rzetelność bronią się same.
Gratulujemy wysokiego poziomu merytorycznego i fachowości w przedstawianiu informacji. To właśnie dzięki pracy całego zespołu redakcyjnego możemy śledzić zmiany zachodzące na rynku medycznym i farmaceutycznym w naszym kraju.
Dziękujemy Państwu za współpracę i możliwość korzystania z Państwa doświadczeń. "Służba Zdrowia" jest dla nas cennym źródłem informacji związanych z rynkiem medycznym i farmaceutycznym.
Robert Pachocki
Dyrektor ds. Naukowych i Medycznych Grupy Badawczej Servier w Polsce

* * * * *
Najpopularniejsze artykuły

Astronomiczne rachunki za leczenie w USA

Co roku w USA ponad pół miliona rodzin ogłasza bankructwo z powodu horrendalnie wysokich rachunków za leczenie. Bo np. samo dostarczenie chorego do szpitala może kosztować nawet pół miliona dolarów! Prezentujemy absurdalnie wysokie rachunki, jakie dostają Amerykanie. I to mimo ustawy, która rok temu miała zlikwidować zjawisko szokująco wysokich faktur.

Wołanie o profilaktykę

Z dr. n. med. Krzysztofem Walczewskim, ordynatorem oddziału psychiatrii w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie i autorem programu profilaktyki depresji w woj. małopolskim „Wyprzedzić smutek” rozmawia Katarzyna Cichosz.

Rzeczpospolita bezzębna

Polski trzylatek statystycznie ma aż trzy zepsute zęby. Sześciolatki mają próchnicę częściej niż ich rówieśnicy w Ugandzie i Wietnamie. Na fotelu dentystycznym ani razu w swoim życiu nie usiadł co dziesiąty siedmiolatek. Statystyki dotyczące starszych napawają grozą: 92 proc. nastolatków i 99 proc. dorosłych ma próchnicę. Przeciętny Polak idzie do dentysty wtedy, gdy nie jest w stanie wytrzymać bólu i jest mu już wszystko jedno, gdzie trafi.

Ciemna strona eteru

Zabrania się sprzedaży eteru etylowego i jego mieszanin – stwierdzał artykuł 3 uchwalonej przez sejm ustawy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających. Nie bez kozery, gdyż, jak podawały statystyki, aż 80 proc. uczniów szkół narkotyzowało się eterem. Nauczyciele bili na alarm – używanie przez dzieci i młodzież eteru prowadzi do ich otępienia. Lekarze wołali – eteromania to zguba dla organizmu, prowadzi do degradacji umysłowej, zaburzeń neurologicznych, uszkodzenia wątroby. Księża z ambon przestrzegali – eteryzowanie się nie tylko niszczy ciało, ale i duszę, prowadząc do uzależnienia.

Rozmawiajmy o bezpieczeństwie lekowym

Nie milkną komentarze po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W różnych aspektach i różnym tonie wypowiadało się na jego temat wiele środowisk. Ostatnio głos zabrały organizacje branżowe, zrzeszające podmioty branży farmaceutycznej.

50 lat krakowskiej kardiochirurgii dziecięcej

Krakowska kardiochirurgia dziecięca w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu zajmuje się leczeniem wrodzonych wad serca u dzieci i młodzieży z całej Polski, a także z zagranicy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów. W 2010 r. Klinika została uznana za najlepszą w plebiscycie ośrodków kardiochirurgii dziecięcej i otrzymała dyplom i nagrodę tygodnika „Newsweek” za zajęcie I miejsca w Polsce. W 2013 r. Klinikę Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie wyróżniono pierwszą lokatą dla najlepszego ośrodka medycznego w kraju i „Złotym Skalpelem” przyznawanym przez redakcję „Pulsu Medycyny”. Powtórnie „Złoty Skalpel” przyznano jej w 2016 r. W tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia.

Problem nie zawsze rozumiany

Z Ewą Jędrys, prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca w Krakowie rozmawia Katarzyna Cichosz.

Reforma systemu psychiatrii zbacza z wyznaczonego kursu

Rozmowa z Markiem Balickim, byłym pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dorosłych i byłym kierownikiem biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, ministrem zdrowia w latach 2003 oraz 2004–2005.

Minister bez żadnego trybu

Adam Niedzielski „jedynką” na poznańskiej liście PiS? Pod koniec 2022 roku minister zdrowia zadeklarował, że przygotowuje się do startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Powód? Poselski mandat i obecność w sejmie przekładają się, zdaniem Niedzielskiego, na większą skuteczność w przeprowadzaniu kluczowych decyzji. Skoro już o skuteczności mowa…

Leki, patenty i przymusowe licencje

W nowych przepisach przygotowanych przez Komisję Europejską zaproponowano wydłużenie monopolu lekom, które odpowiedzą na najpilniejsze potrzeby zdrowotne. Ma to zachęcić firmy farmaceutyczne do ich produkcji. Jednocześnie Komisja proponuje wprowadzenie przymusowego udzielenia licencji innej firmie na produkcję chronionego leku, jeśli posiadacz patentu nie będzie w stanie dostarczyć go w odpowiedniej ilości w sytuacjach kryzysowych.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022

W jakiej sytuacji po bez mała trzech latach pandemii znajduje się system ochrony zdrowia w Polsce? Co ze zdrowiem publicznym, poddanym przeciążeniom pandemii COVID-19 oraz skutków wojny w Ukrainie? Czy możliwe jest funkcjonowanie i zarządzanie wrażliwym dobrem, którym jest zdrowie i życie, w warunkach permanentnego kryzysu? Te, i nie tylko te, pytania mocno wybrzmiewały podczas IX Kongresu Zdrowia Publicznego (8–9 grudnia, Warszawa).

Różne oblicza zakrzepicy

Choroba zakrzepowo-zatorowa, potocznie nazywana zakrzepicą to bardzo demokratyczne schorzenie. Nie omija nikogo. Z jej powodu cierpią politycy, sportowcy, aktorzy, prawnicy. Przyjmuje się, że zakrzepica jest trzecią najbardziej rozpowszechnioną chorobą układu krążenia.

Leczenie wspomagające w przewlekłym zapaleniu prostaty

Terapia przewlekłego zapalenia stercza zarówno postaci bakteryjnej, jak i niebakteryjnej to duże wyzwanie. Wynika to między innymi ze słabej penetracji antybiotyków do gruczołu krokowego, ale także z faktu utrzymywania się objawów, mimo skutecznego leczenia przeciwbakteryjnego.

ZUS zwraca koszty podróży

Osoby wezwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do osobistego stawiennictwa na badanie przez lekarza orzecznika, komisję lekarską, konsultanta ZUS często mają do przebycia wiele kilometrów. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów przejazdu. ZUS zwraca osobie wezwanej na badanie do lekarza orzecznika oraz na komisję lekarską koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wskazanego w wezwaniu i z powrotem. Podstawę prawną stanowi tu Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r. (...)

Wczesny hormonozależny rak piersi – szanse rosną

Wczesny hormonozależny rak piersi u ponad 30% pacjentów daje wznowę nawet po bardzo wielu latach. Na szczęście w kwietniu 2022 roku pojawiły się nowe leki, a więc i nowe możliwości leczenia tego typu nowotworu. Leki te ograniczają ryzyko nawrotu choroby.

Co dalej z dyżurami aptek?

Batalię o finansowanie dyżurów aptek w nocy i dni wolne od pracy polscy aptekarze toczą od lat, przekonując, że z uwagi na bardzo niskie obroty uzyskiwane podczas takiego dyżuru ponoszą wymierne straty finansowe.
bot